intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:252

0
27
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài danh mục từ viết tắt, mục lục, lời mở đầu, phần A về tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các Phụ lục, Phần B Nội dung luận án chia thành 3 chương như sau: Chương 1/ Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 2/ Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 3/ Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> VŨ THỊ LAN HƯƠNG<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHÀ CỬA,<br /> CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GÂY RA THEO QUY ĐỊNH<br /> CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> <br /> VŨ THỊ LAN HƯƠNG<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHÀ CỬA,<br /> CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GÂY RA THEO QUY ĐỊNH<br /> CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Dân sự và tố tụng dân sự<br /> Mã số: 9.380.103<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS Phùng Trung Tập<br /> 2. TS. Lê Mai Anh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong<br /> luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án không trùng lặp và chưa từng<br /> được người khác công bố trong các công trình nghiên cứu trước đó.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người hướng dẫn, cùng các thầy<br /> giáo, cô giáo đã chỉ bảo tận tình; xin cảm ơn các anh, chị, bạn bè, đồng nghiệp và gia<br /> đình đã động viên, khuyến khích, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu để tác giả hoàn<br /> thành bản Luận án này.<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> BLDS 1995<br /> <br /> : Bộ luật dân sự năm 1995<br /> <br /> BLDS 2005<br /> <br /> : Bộ luật dân sự năm 2005<br /> <br /> BLDS 2015<br /> <br /> : Bộ luật dân sự năm 2015<br /> <br /> NQ 03<br /> <br /> : Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng<br /> thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy<br /> định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài<br /> hợp đồng<br /> <br /> BTTH<br /> <br /> : Bồi thường thiệt hại<br /> <br /> CSH<br /> <br /> : Chủ sở hữu<br /> <br /> CTXD<br /> <br /> : Công trình xây dựng<br /> <br /> TAND<br /> <br /> : Tòa án nhân dân<br /> <br /> TNBT<br /> <br /> : Trách nhiệm bồi thường<br /> <br /> TNBTTH<br /> <br /> : Trách nhiệm bồi thường thiệt hại<br /> <br /> NCS<br /> <br /> : Nghiên cứu sinh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản