intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN-MS15 với đực ngoại ở Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Lê Thị Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

28
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu sử dụng giống lợn VCN-MS15 trong lai tạo các tổ hợp lợn lai và đánh giá năng suất sinh sản, năng suất, chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai 1/2, 1/4 giống VCN-MS15 trong điều kiện chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở khuyến cáo đa dạng hóa giống lợn và sử dụng các tổ hợp lai khác nhau có giống VCN-MS15 để cải thiện năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả chăn nuôi lợn ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh có điều kiện tương đồng ở miền Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN-MS15 với đực ngoại ở Thừa Thiên Huế

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, được<br /> thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phùng Thăng Long và PGS.TS.<br /> Lê Đình Phùng. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác và<br /> chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã được cảm ơn và các<br /> thông tin trích dẫn trong luận án này đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Thừa Thiên Huế, ngày<br /> <br /> tháng 04 năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Lê Đức Thạo<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự<br /> giúp đỡ từ nhiều cá nhân và tổ chức.<br /> Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. Phùng Thăng Long và PGS.TS.<br /> Lê Đình Phùng, hai thầy hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi<br /> trong suốt quá trình thực hiện luận án này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa<br /> Chăn nuôi Thú y, phòng Đào tạo Sau Đại học, Quý thầy cô giáo Trường Đại học Nông<br /> Lâm - Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập và<br /> thực hiện luận án.<br /> Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể của Ban Lãnh đạo,<br /> Cán bộ của Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế, đã giúp đỡ về mọi mặt, tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi nhất cho tôi hoàn thành luận án.<br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Di truyền và Chọn giống Vật<br /> nuôi, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã luôn ủng hộ và tạo điều<br /> kiện giúp đỡ tôi trong quá trình phân tích chất lượng thịt lợn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã<br /> tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, giúp đỡ và động viên khuyến khích tôi hoàn thành<br /> luận án này.<br /> Thừa Thiên Huế, ngày<br /> <br /> tháng 04 năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Lê Đức Thạo<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………………… i<br /> LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………….. ii<br /> MỤC LỤC……………………………………………………………………………... iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………….. vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH……………………………………………………….. ix<br /> MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………. 1<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………….. 1<br /> 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI………………………………………………………………… 3<br /> 3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN…………………………………………. 3<br /> 3.1. Ý nghĩa khoa học………………………………………………………………….. 3<br /> 3.2. Ý nghĩa thực tiễn………………………………………………………………….. 3<br /> Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU………………………………………………….. 4<br /> 1.1. LAI GIỐNG VÀ ƯU THẾ LAI…………………………………………………... 4<br /> 1.1.1. Lai giống và cơ sở lựa chọn phương pháp lai tạo để cải biến khả năng sản xuất<br /> của vật nuôi……………………………………………………………………………. 4<br /> 1.1.2. Ưu thế lai………………………………………………………………………... 4<br /> 1.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ YẾU TỐ ẢNH<br /> HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI…………………………... 9<br /> 1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái…………………………...<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái……………………… 10<br /> 1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG THỊT LỢN<br /> VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG…………………………………………………..<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt và chất lượng thịt………………………. 17<br /> 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt và chất lượng thịt………………... 18<br /> 1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG LAI GIỐNG NÂNG CAO SỨC<br /> SẢN XUẤT CỦA LỢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC……………………... 33<br /> 1.4.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng lai giống ở lợn trên thế giới………………... 33<br /> 1.4.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng lai giống lợn ở nước ta…………………….. 36<br /> 1.5. GIỚI THIỆU CÁC GIỐNG LỢN VCN-MS15, DUROC, LANDRACE,<br /> PIETRAIN……………………………………………………………………………... 41<br /> 1.5.1. Giống lợn VCN-MS15 (Meishan)………………………………………………. 41<br /> <br /> iv<br /> 1.5.2. Giống lợn Landrace……………………………………………………………... 42<br /> 1.5.3. Giống lợn Duroc………………………………………………………………… 43<br /> 1.5.4. Giống lợn Pietrain ………………………………………………………………. 43<br /> Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………. 44<br /> 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………. 44<br /> 2.1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu……………………………………………… 44<br /> 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………… 44<br /> 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………… 44<br /> 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………… 45<br /> 2.3.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục và năng suất sinh sản của lợn nái VCN-MS15 và 1/2<br /> giống VCN-MS15 (thí nghiệm 1)…………………………………………………….. 45<br /> 2.3.2. Năng suất và chất lượng thịt xẻ của các tổ hợp lợn lai F1(Pietrain x VCNMS15) và F1(Duroc x VCN-MS15) (thí nghiệm 2)…………………………………… 52<br /> 2.3.3. Năng suất và chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai Pietrain x F1(Duroc x VCNMS15), Duroc x F1(Pietrain x VCN-MS15) và Landrace x F1(Duroc x VCN-MS15)<br /> (thí nghiệm 3)………………………………………………………………………….. 57<br /> 2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU………………………………………………. 61<br /> Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN……………………………. 62<br /> 3.1. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH DỤC VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN<br /> NÁI VCN-MS15 VÀ LỢN NÁI LAI 1/2 GIỐNG VCN-MS15………………………. 62<br /> 3.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái VCN-MS15 và 1/2 giống VCN-MS15… 62<br /> 3.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái VCN-MS15 và lợn nái lai 1/2 giống VCNMS15…………………………………………………………………………………... 64<br /> 3.1.3. Tiêu tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa<br /> 73<br /> 3.1.4. Khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn của lợn con sau cai sữa đến 60 ngày<br /> tuổi …………………………………………………………………………………….. 74<br /> 3.2. SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI<br /> F1(PIETRAIN X VCN-MS15) VÀ F1(DUROC X VCN-MS15)…………………….. 75<br /> 3.2.1 Khối lượng và tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn lai F1(Pietrain x VCNMS15) và F1(Duroc x VCN-MS15) qua các tháng nuôi………………………………. 75<br /> 3.2.2. Lượng thức ăn ăn vào/con/ngày và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của lợn<br /> qua các tháng nuôi………………………………………………………………….<br /> 3.2.3. Phẩm chất thịt xẻ của lợn lai F1(Pietrain x VCN-MS15) và F1(Duroc x VCN-<br /> <br /> 77<br /> <br /> v<br /> MS15)………………………………………………………………………………….. 79<br /> 3.3. SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP<br /> LỢN LAI THƯƠNG PHẨM 1/4 GIỐNG VCN-MS15……………………………….. 80<br /> 3.3.1. Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của các tổ hợp lợn lai<br /> Pietrain x F1(Duroc x VCN-MS15), Duroc x F1(Pietrain x VCN-MS15) và Landrace<br /> x F1(Duroc x VCN-MS15)……………………………………………………………. 80<br /> 3.3.2. Năng suất thịt của các tổ hợp lợn lai Pietrain x F1(Duroc x VCN-MS15), Duroc<br /> x F1(Pietrain x VCN-MS15) và Landrace x F1(Duroc x VCN-MS15)………………... 83<br /> 3.3.3. Chất lượng thịt ở các tổ hợp lợn lai Pietrain x F1(Duroc x VCN-MS15), Duroc<br /> x F1(Pietrain x VCN-MS15) và Landrace x F1(Duroc x VCN-MS15)………………… 85<br /> Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ………………………………………………... 94<br /> 4.1. KẾT LUẬN……………………………………………………………………….. 94<br /> 4.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục và năng suất sinh sản của lợn nái VCN-MS15 và 1/2<br /> giống VCN-MS15 được nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế………………………………… 94<br /> 4.1.2. Sinh trưởng, sức sản xuất thịt của lợn lai thương phẩm 1/2 và 1/4 giống VCNMS15 được nuôi ở Thừa Thiên Huế…………………………………………………… 94<br /> 4.2. ĐỀ NGHỊ…………………………………………………………………………. 95<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN… 96<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………... 97<br /> PHỤ LỤC………………………………………………………………………………<br /> <br /> 11<br /> 6<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2