intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán xơ hóa gan bằng phối hợp kỹ thuật ARFI với APRI ở các bệnh nhân viêm gan mạn

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

0
81
lượt xem
11
download

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán xơ hóa gan bằng phối hợp kỹ thuật ARFI với APRI ở các bệnh nhân viêm gan mạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán xơ hóa gan bằng phối hợp kỹ thuật ARFI với APRI ở các bệnh nhân viêm gan mạn nhằm khảo sát vận tốc sóng biến dạng đo bằng kỹ thuật ARFI và APRI ở bệnh nhân viêm gan mạn và mối tương quan với giai đoạn xơ hóa gan theo phân loại giải phẫu bệnh Metavir; xác định giá trị ngưỡng, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương, giá trị dự đoán âm và độ chính xác của APRI, kỹ thuật ARFI và sự phối hợp 2 phương pháp này trong chẩn đoán xơ hóa gan ở các bệnh nhân viêm gan mạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán xơ hóa gan bằng phối hợp kỹ thuật ARFI với APRI ở các bệnh nhân viêm gan mạn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC<br /> <br /> TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN XƠ HÓA GAN <br /> BẰNG PHỐI HỢP KỸ THUẬT ARFI <br /> VỚI APRI Ở CÁC BỆNH NHÂN VIÊM GAN MẠN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC<br /> <br /> HUẾ - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC<br /> <br /> TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN XƠ HÓA GAN<br /> BẰNG PHỐI HỢP KỸ THUẬT ARFI<br /> VỚI APRI Ở CÁC BỆNH NHÂN VIÊM GAN MẠN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: NỘI TIÊU HÓA<br /> Mã số: 62.72.01.43<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> GS.TS. HOÀNG TRỌNG THẢNG<br /> <br /> HUẾ - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu và kết quả nêu lên trong luận án là trung thực và chưa<br /> từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.<br /> <br /> Ngày 15 tháng 03 năm 2015<br /> <br /> TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... 01<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 05<br /> 1.1. Viêm gan mạn ................................................................................................... 05<br /> 1.1.1. Định nghĩa ....................................................................................................... 05<br /> 1.1.2. Nguyên nhân ................................................................................................... 05<br /> 1.1.3. Chẩn đoán........................................................................................................ 06<br /> 1.2. Xơ hóa gan ....................................................................................................... 07<br /> 1.2.1. Cơ chế bệnh sinh ............................................................................................. 07<br /> 1.2.2. Các giai đoạn và mức độ xơ hóa gan .............................................................. 09<br /> 1.2.3. Vai trò của đánh giá xơ hóa gan...................................................................... 10<br /> 1.3. Các phương pháp đánh giá xơ hóa gan.......................................................... 12<br /> 1.3.1. Sinh thiết gan................................................................................................... 12<br /> 1.3.2. Chỉ điểm sinh học............................................................................................ 17<br /> 1.3.3. Chẩn đoán hình ảnh ......................................................................................... 19<br /> 1.4. Các phương pháp không xâm nhập sử dụng trong nghiên cứu .................. 24<br /> 1.4.1. APRI ................................................................................................................ 24<br /> 1.4.2. Kỹ thuật ghi hình xung lực xạ âm ................................................................... 26<br /> 1.5. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài .............................................................. 31<br /> 1.5.1. Nước ngoài ...................................................................................................... 31<br /> 1.5.2. Trong nước ...................................................................................................... 35<br /> <br /> Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 38<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................... 38<br /> 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh ..................................................................................... 38<br /> 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ .......................................................................................... 39<br /> 2.2 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 39<br /> 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ......................................................................................... 39<br /> 2.2.2. Tính cỡ mẫu .................................................................................................... 40<br /> 2.2.3. Các biến số nghiên cứu ................................................................................... 40<br /> 2.2.4. Các bước tiến hành .......................................................................................... 45<br /> 2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu............................................................................... 57<br /> 2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu ............................................................................... 59<br /> Chương 3: KẾT QUẢ ............................................................................................. 61<br /> 3.1. Đặc điểm của dân số nghiên cứu..................................................................... 61<br /> 3.1.1.Tuổi .................................................................................................................. 61<br /> 3.1.2. Giới tính .......................................................................................................... 62<br /> 3.1.3. Chỉ số khối cơ thể (BMI) ................................................................................ 62<br /> 3.1.4. Đặc điểm lâm sàng .......................................................................................... 63<br /> 3.1.5. Đặc điểm cận lâm sàng ................................................................................... 65<br /> 3.1.6. Sinh thiết gan................................................................................................... 67<br /> 3.1.7. Nguyên nhân ................................................................................................... 69<br /> 3.2. Vận tốc sóng biến dạng, APRI và mối tương quan với giai đoạn<br /> xơ hóa gan ................................................................................................................ 70<br /> 3.2.1. Vận tốc sóng biến dạng ................................................................................... 70<br /> 3.2.2. APRI ................................................................................................................ 72<br /> 3.3. Giá trị của APRI, kỹ thuật ARFI và phối hợp 2 phương pháp trong chẩn<br /> đoán xơ hóa gan ....................................................................................................... 74<br /> 3.3.1. Giá trị của APRI .............................................................................................. 74<br /> 3.3.2. Giá trị của kỹ thuật ARFI ................................................................................ 76<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2