intTypePromotion=1

Luận án Tiến sỹ Lâm nghiệp: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại Công ty lâm nghiệp Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:254

0
108
lượt xem
22
download

Luận án Tiến sỹ Lâm nghiệp: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại Công ty lâm nghiệp Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm xác định thực trạng sản xuất và kinh doanh của Công ty làm cơ sở cho việc điều chỉnh sản lượng rừng trồng Keo tai tượng về trạng thái cân bằng, ổn định về diện tích và trữ lượng; đồng thời đánh giá tác động môi trường, xã hội nhằm khắc phục các lỗi, từ đó lập kế hoạch quản lý rừng rừng trồng Keo tai tượng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Hội đồng quản trị rừng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ Lâm nghiệp: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại Công ty lâm nghiệp Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT HƢNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH SẢN LƢỢNG RỪNG TRỒNG<br /> LÀM CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO<br /> TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG<br /> THẾ GIỚI TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP HÒA BÌNH<br /> TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ LÂM NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT HƢNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH SẢN LƢỢNG RỪNG TRỒNG<br /> LÀM CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO<br /> TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG<br /> THẾ GIỚI TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP HÒA BÌNH<br /> TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Lâm sinh<br /> Mã số: 62.62.02.05<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VŨ NHÂM<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học do bản thân tôi thực<br /> hiện trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2016.<br /> Các số liệu, kết quả phân tích nêu trong luận án là trung thực và chưa từng<br /> được công bố trong bất kỳ công trình nào. Những số liệu kế thừa đã được chỉ rõ<br /> nguồn và được sự cho phép sử dụng của các tác giả. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu<br /> trách nhiệm./.<br /> Hà Nội, tháng 6 năm 2016<br /> Ngƣời viết cam đoan<br /> <br /> Nguyễn Việt Hƣng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án được hoàn thành tại trường Đại học Lâm nghiệp theo chương trình<br /> đào tạo tiến sĩ năm 2009 - 2016.<br /> Tác giả xin chân thành cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp; Phòng<br /> đào tạo Sau đại học; Khoa Lâm học; Lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình<br /> (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình); Sở Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> cho tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận án.<br /> Trong thời gian thực hiện luận án, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo<br /> tận tình, chu đáo của người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Vũ Nhâm trong quá trình<br /> nghiên cứu sinh tiến hành đề tài luận án để có thể hoàn thành được luận án này. Qua<br /> đây, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tạo điều kiện<br /> về thời gian cho tác giả theo học và hoàn thành luận án này.<br /> Tác giả xin chân thành cám ơn các nhà khoa học và đồng nghiệp công tác tại<br /> Phòng Kỹ thuật của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình và nhóm nghiên cứu của trường<br /> Đại học Lâm nghiệp đã tận tình giúp đỡ tác giả trong công tác ngoại nghiệp và nội<br /> nghiệp phục vụ cho luận án. Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Bùi Thế Đồi,<br /> TS. Phạm Minh Toại, TS. Lê Xuân Trường và các nhà khoa học đã có những ý kiến<br /> góp ý quý báu để tác giả bổ sung và hoàn thiện luận án.<br /> Tác giả cũng xin chân thành cám ơn các thầy giáo, người thân trong gia đình,<br /> bạn bè đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để tác giả có thêm<br /> nghị lực hoàn thành luận án này./.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Việt Hƣng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG<br /> TRANG BÌA VÀ PHỤ BÌA<br /> LỜI CAM ĐOAN...........................................................................................<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN.................................................................................................<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC.......................................................................................................<br /> <br /> iii<br /> <br /> ..<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN...........................................<br /> <br /> ix<br /> xi<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN............................................ xiv<br /> PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của luận án…………………………………………….<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án……………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1. Ý nghĩa khoa học…………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2. Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.1. Mục tiêu tổng quát…………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.2. Mục tiêu cụ thể……………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6. Những đóng góp mới của luận án………………………………………<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7. Cấu trúc luận án…………………………..…………………………..<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………………<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1. Ở ngoài nước………………………………………………………..<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1. Điều chỉnh sản lượng rừng………………………………………….<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1.1. Giới thiệu chung về điều chế rừng…………………………………<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1.2. Phân loại phương pháp điều chỉnh sản lượng…………………..<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.1.3. Các phương pháp điều chỉnh sản lượng…………………………<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.1.4. Cấu trúc rừng…………..…………………………………………….<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.2. Quản lý rừng bền vững……………………………………….<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm về Quản lý rừng bền vững……………………………<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.2.2. Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững……………………………<br /> <br /> 17<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2