intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
16
download

Luận văn:Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước sang thế kỷ XXI, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, “bị” quốc tế đánh giá là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Mặc dù những năm cuối của thế kỷ XX, đặc biệt dưới tác động của công cuộc đổi mới hơn một thập niên trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng mừng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tương đối cao (6-7%, đứng thứ hai sau Trung Quốc), đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 1. B ÀN HOÀNG TH HOÀI AN GI PHÁP XÓA GI NGHÈO T HUY N CAM L , T QU TR Chuyên ngành: Kinh t Mã s TÓM T LU KINH T N ng, N m 2011
 2. Công trình àn thành t ÀN TS. Nguy n Hi p Ph PGS TS. Võ Xuân Ti Ph TS. V Lu nghi kinh t h àN ào ngày 10 tháng 12 Có th ìm hi - Trung tâm Thông tin-H àN - h àN
 3. 1 31 2 11 ‡ 45689
 4. ˆ‰Š‹9
 5.  "%&$$(*   ! #$& ')$ $ Œ
 6. ‘
 7.  ’“”6•– Ž 56—˜™Šš6›œ
 8. !,-/ -123 4&7-!-8:& ? + . 0$56. 09; =@A rQ & 0 
 9. —• ݕ– ’ß9
 10. ˆÛ—ŠÜ ސ
 11. fT Y b@E |0+]† 0,
 12. 11 2 1 î1 2 36789 
 13.  4
 14. 
 15. 33ïð © òó 44 ñ
 16. ñ© !#%' ',.'13246 81:2c'5Z'3÷ 2 A(BCD 42'x *>33T'>2my 1 no2‡„1 @32Z' 2'55 h'ny my'4'T› 0 < EF H I$ JKN &()*,.'13246 81*QQ7 G % LMO ' -/* 2'357 9'7 PQ + 0 P øù ûüý 2ú1 57 28 û 9 ûú 8 ú |þ 13 3464ûù ú 454ú ÿ0 24>
 17. 5úý§ 22 6 ý de -Q-g'h324>
 18.  }} € 2'’Q \ q q q q qp ž3„ \ 2pp 22p 2p 2p 2 p ‚g'02c'…z'12:'4ƒ3/s'12cTci24T T*R'ƒ„'†z.'@/‡ 2'4/z.'i'4'3ˆ' !'\24¯ \ q î qp q2 qpp " ’4'3÷  p 2 î 2 p ‰Š1 22' ' …3‹ŒY4' 2]s'12:X' 5 >2‡5T'\3Z:' Z' o q%r + c z 2 l ²J $ ê¶ ÒºÇíÜÝÀÊÊÓºÈ˶ÊÄ⺠Ӻ¸º "³ % µ Ê ÛºÉºÉºÒ ¿ÇÌຠá¿ãÝ ä å ëì í È ÙÇ 0 ''–v2'1'>
 19. 1 21 2 11 ˜ 35378   444 9
 20.       ™š›œž Ÿ !"$&()+'- (/$,0'34 57$#')))$,$ #%'$*$,.$##01$2 2 6),8$1$9):  ¡¢¤ §¨ ©«¬ £ ¥¦ ©ª ™š«ž §­®7¯°±² ¥¨ );,?@$ '$; $B '$DE,$G$G)A $,$K$ ' : ¥³ §­®ž® žš±² ´­µ ¶· AH(L$(N$(OQ"',PR T6P B '$ 'B # ,P6$(OQS UOV M ' ¸¸¹º¹»¦ ™š«ž §­®žš±² 44 §¨ ¥¨ WX>Y$ '$S6#,+]8$&$"())'&'L)_)'$ Z.[,\ "$-$#),ZJ'$1$(^$7$$"( ¸¸¸¼8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản