intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ: Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược

Chia sẻ: Tran Duc Phap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

123
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược" là phân tích thực trạng của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2008 - 2010 và đề nghị chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược

 1.         MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  (Bilingual)  Hanoi Intake 3      Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh  (Hệ song ngữ)  Lớp MBA‐EV9‐HN      Subject code (Mã môn học):      MGT510  Subject name (Tên môn học):    Quản trị chiến lược  Assignment No. (Tiểu luận số):      Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn Thị Mỹ Hằng    Student ID No. (Mã số học viên): E0900084      1
 2.   HELP TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn √ MBA Họ tên học viên : Nguyễn Thị Mỹ Hằng Lớp : EV9-HN Môn học : Quản trị chiến lược Mã môn học : MGT510 : Dr. Ngô Quý Nhâm Họ tên giảng viên Việt Nam Tiểu luận số : Hạn nộp : 10/01/2011 Số từ : CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: 10/01/2011………….............. Chữ ký: LƯU Ý • Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký • Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên 2
 3. Lời cảm ơn Với cả tấm lòng mình, tác giả xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo Ngô Quý Nhâm, người đã dành rất nhiều thời gian, công sức để hết lòng tận tâm chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện bản đồ án này. Xin chân thành cảm ơn Giảng viên Mr. Ravi Varmman Kanniappan, cảm ơn thầy giáo tiến sỹ Nguyễn Văn Minh đã cung cấp kiến thức về môn học, tạo điều kiện để tôi tiếp cận với những vấn đề hữu ích của mảng quản trị chiến lược. Tác giả xin cảm ơn Ban Điều hành Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, các chuyên gia, các đồng nghiệp. Tất cả những nhận xét và góp ý của thầy giáo, các chuyên gia cũng như Ban điều hành, đồng nghiệp đã giúp tác giả có cái nhìn sâu hơn về mảng quản trị chiến lược ngân hàng và cho phép tác giả vận dụng cơ sở lý luận vào việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. Tuy nhiên, trong phần trình bày đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định về nội dung và hình thức, rất mong các thày giáo thông cảm.   Trân trọng. /. 3
 4. TÓM TẮT Trong nền kinh tế thị trường, tài chính ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, nó được coi như là huyết mạch của nền kinh tế. Thị trường tài chính ngân hàng với các sản phẩm dịch vụ luôn được đổi mới và phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả nhất và đáp ứng được các nhu cầu về vốn của các tổ chức và cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính, để hoạt động ngân hàng thực sự mang lại hiệu quả đòi hỏi công tác quản lý điều hành phải khoa học, có phương pháp và hệ thống. Chính vì điều đó, quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình là một Ngân hàng thương mại non trẻ, mới chuyển đổi hình thức từ cổ phần nông thôn thành cổ phần đô thị, các điều kiện cơ bản như vốn điều lệ, công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý và đội ngũ nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Do vậy, để nâng cao vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh, từng bước chiếm lĩnh thị trường về các dịch vụ ngân hàng hiện đại đòi hỏi Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình phải có chiến lược kinh doanh phù hợp hơn. Là người đã và đang có thời gian làm việc tại ABBank, qua nội dung đồ án này, bên cạnh mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về quản trị chiến lược; phân tích - đánh giá thực tế tình hình thực thi chiến lược tại ABBank thời gian qua, tác giả cũng mong muốn được đề xuất những ý kiến đóng góp đối với Ban điều hành Ngân hàng trong việc đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ABBank giai đoạn 2011 - 2015./. 4
 5. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động) GDP Gross domestic product (Tổng sản phẩm quốc nội) ROA Return On Assets (Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) ROE Return On Equity (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities SWOT (cơ hội) Threats (thách thức) SO Strengths (điểm mạnh), Opportunities (cơ hội) ST Strengths (điểm mạnh), Threats (thách thức) WO Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) WT Weaknesses (điểm yếu), Threats (thách thức) WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới) 5
 6. DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1 Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược Hình 2 Mô hình căn bản của Quản trị chiến lược Hình 3 Mô hình Delta Project Hình 4 Bản đồ chiến lược Hình 5 Sơ đồ bộ máy tổ chức Hình 6 5 thế lực cạnh tranh áp dụng với ABBank Biểu đồ 1 Thị phần Tổng tài sản ABBANK và các đối thủ cạnh tranh Biểu đồ 2 Thị phần Cho vay ABBANK và các đối thủ cạnh tranh Biểu đồ 3 Thị phần Huy động ABBANK và các đối thủ cạnh tranh Biểu đồ 4 Vị trí các ngân hàng xét theo ROaE, ROaA năm 2009 Biểu đồ 5 Vị trí các ngân hàng xét theo CAR, NPL và tổng tài sản 2009 Bảng 1 Một số chỉ tiêu tài chính (Kế hoạch kinh doanh năm 2011) Bảng 2 Phân tích hình ảnh cạnh tranh 6
 7. MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn……………………………………………………………………………1 Tóm tắt………………………………………………………………………………..2 Danh mục thuật ngữ, hình vẽ, bảng biểu…………………………………………...3 Chương 1: Giới thiệu 1.1 Lý do chọn đề tài………………………………………………………………8 1.2 Mục đích, Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu…………………………………9 1. 2.1 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… 1. 2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………… 1.3 Kết quả dự kiến………………………………………………………………..10 1.4 Bố cục đồ án…………………………………………………………………...10 Chương 2: Tổng quan lý thuyết 2.1 Một số khái niệm cơ bản về Quản trị chiến lược………………………….…..11 2.1.1 Khái niệm……………………………………………………………… 2.1.2 Sự cần thiết của quản trị chiến lược…………………………………… 2.1.3 Nhiệm vụ của quản trị chiến lược……………………………………... 2.2 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược………………………13 2.2.1 Mô hình căn bản của quản trị chiến lược……………………………… 2.2.2 Hai công cụ cơ bản…………………………………………………….. 2.2.2.1 Mô hình DPM (Delta Project Model)………………………….. 2.2.2.2 Bản đồ chiến lược SM (Strategy Map)………………………… 2.3 Các công cụ hỗ trợ khác……………………………………………..…………14 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp nghiên cứu cơ bản……………………………………………….15 3.2 Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………..15 3.2.1 Triển khai thu thập dữ liệu………………………………………………. 3.2.1.1Dữ liệu thứ cấp…………………………………………………… 3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp…………………………………………………… 7
 8. 3.2.2 Phân tích dữ liệu thu thập được……………………….………………..16 Chương 4: Phân tích chiến lược hoạt động hiện thời của ngân hàng TMCP An Bình 4.1 Giới thiệu chung về ABBank…………………………………………………..17 4.1.1 Thông tin chung………………………………………………………17 4.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức…………………………………………………18 4.1.3 Sản phẩm, dịch vụ…………………………………………………….19 4.1.4 Kết quả kinh doanh giai đoạn từ năm 2008 đến 2010………………...19 4.2 Định hướng chiến lược hoạt động của ABBank………………………………..21 4.2.1 Tầm nhìn…………………………………………………………… 4.2.2 Định hướng chiến lược………………………………………….. 4.2.3 Giá trị cốt lõi…………………………………………………………… 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ABBank…………………………………22 4.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô…………………………………………….. 4.3.2 Phân tích môi trường cạnh tranh ngành………………………………… 4.3.3 Vị thế cạnh tranh của ABBank………………………………………… 4.3.4 Mô hình SWOT………………………………………………………37 4.4 Chiến lược hiện tại của ABBank qua mô hình DPM và bản đồ chiến lược SM…39 4.4.1 Mô hình DPM hiện tại…………………………………………………… 4.4.2 Bản đồ chiến lược SM hiện tại…………………………………………… Chương 5: Đánh giá chiến lược của ABBank 5.1 Nhận định chung…………………………………………………………………41 5.2 Các khó khăn từ quá trình triển khai, thực thi chiến lược của ABBank…………42 5.3 Một số bất cập, hạn chế trong chiến lược hiện tại của ABBank…………………44 Chương 6: Đề xuất Xây dựng chiến lược hoạt động ABBank giai đoạn 2011 – 2015 6.1 Định hướng chiến lược……………………………………………………….…45 6.2 Xác định chiến lược hoạt động………………………………………………….46 6.3 Các giải pháp…………………………………………………………………. .48 6.4 Lộ trình thực hiện……………………………………………………………….52 6.5 Chiến lược qua mô hình DPM và bản đồ chiến lược SM………………………53 6.5.1 Mô hình DPM…………………………………………………………. 8
 9. 6.5.2 Bản đồ chiến lược SM………………………………………………… 6.6 Kiến nghị………………………………………………………………………55 Chương 7: Kết luận………………………………………………………………57 Tài liệu tham khảo Phụ lục 9
 10. Chương 1 Giới thiệu 1.1 Lý do chọn đề tài: Trong những năm đầu của thế kỷ XXI chúng ta đang chứng kiến nền kinh tế Việt nam có những bước chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế thị truờng và hội nhập quốc tế. Nhiều ngành kinh tế Việt Nam đã, đang và sẽ mở cửa cho phần còn lại của thế giới khi Việt nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Trong bối cảnh đó để thành công các doanh nghiệp Việt nam buộc phải tổ chức tốt việc xây dựng và quản trị chiến lược. Chiến lược kinh doanh chỉ ra cho doanh nghiệp thấy con đường và cách thức cạnh tranh mà doanh nghiệp cần phải áp dụng. Quản trị chiến lược là cách thức để đưa doanh nghiệp đi đúng lộ trình và chỉnh sửa lộ trình đó theo sự thay đổi của các yếu tố đầu vào. Nghành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP An Bình nói riêng không phải là ngoại lệ. Ngoài yếu tố số lượng của các tổ chức tín dụng “nở rộ” hiện nay bao gồm hệ thống các ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc nhà nước giữ cổ phần chi phối, hệ thống các ngân hàng cổ phần, các ngân hàng liên doanh, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, các chi nhánh các văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và rất nhiều các công ty tài chính với số lượng hơn 100 tổ chức tín dụng đầu mối và hàng chục nghìn điểm giao dịch ngân hàng/tài chính trải dài trên trên một diện tích không lớn, quy mô dân số vừa phải trong nền kinh tế còn nhỏ hẹp như hiện nay của Viêt nam. Cạnh tranh khốc liệt trong nghành tài chính ngân hàng còn được thể hiện ở yếu tố chất lượng của các tổ chức tín dụng được biểu hiện qua mức vốn điều lệ tối thiểu, nâng cấp quản trị, phát triển các nghiệp vụ… Như vậy có thể nhìn nhận cạnh tranh trong nghành tài chính ngân hàng hiện nay rất khốc liệt và được đánh giá là khốc liệt nhất so với các ngành kinh tế khác. Là một ngân hàng với quy mô trung bình và được chuyển đổi mô hình thành ngân hàng thương mại cổ phần đô thị (từ ngân hàng nông thôn), để tồn tại và phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) không có cách nào khác buộc phải xây dựng chiến lược hoạt động và quản trị chiến lược phù hợp hơn.23. Xuất phát từ thực tế đó tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược” làm đề tài nghiên cứu. 10
 11. 1.2 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 1.2.1 Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu hướng tới của đề tài là phân tích thực trạng của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2008 - 2010 và đề nghị chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của đồ án là nghiên cứu lý luận chung về chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại, lựa chọn được mô hình quản trị chiến lược chuẩn để phân tích. Trên cơ sở mô hình này, đồ án sẽ đánh giá thực trạng của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2008 - 2010. Và cuối cùng, đồ án đưa ra được đề nghị chiến lược phát triển kinh doanh cho Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2011 - 2015 dựa trên mô hình chuẩn và kết quả từ thực trạng của ngân hàng. 1.2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề trong quá trình Xây dựng chiến lược phát sinh thực tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. Trong khoảng thời gian 2008 đến 2010. 1.3 Kết quả dự kiến: - Mô tả được thực trạng chiến lược của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình bằng các công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ khác. - Xây dựng được chiến lược của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đến năm 2015 qua các công cụ Quản trị chiến lược đã nghiên cứu. - Trình bày một cách tổng quát, khoa học, kế hoạch thực thi chiến lược của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đến 2015 một cách hiệu quả nhất. 1.4 Bố cục của đồ án: Chương 1: Mục đích nghiên cứu Chương 2: Tổng quan lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích chiến lược hoạt động hiện thời của ngân hàng TMCP An Bình. Chương 5: Đánh giá các chiến lược hiện tại của ngân hàng TMCP An Bình. 11
 12. Chương 6: Đề xuất Xây dựng chiến lược ngân hàng TMCP An Bình giai đoạn 2011 – 2015. Chương 7: Kết luận 12
 13. Chương 2 Tổng quan lý thuyết Để làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của ABBank, chương này đề cập đến lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược. Bao gồm phần trình bày về lý thuyết chiến lược, quản trị chiến lược đối với hoạt động doanh nghiệp thông qua các công cụ, mô hình xây dựng và hoạch định chiến lược, mô hình phân tích môi trường ngành. 2.1 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược: 2.1.1 Khái niêm: Chiến lược là xác định các mục đích và mục tiêu cơ bản, lâu dài của một Doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động và phân bổ nguồn nhân lực cần thiết cho các mục tiêu này.“Một tổ chức không có chiến lược rõ ràng giống như con tàu không bánh lái chỉ quay lòng vòng tại chỗ”. “Chiến lược là một loạt các hành động dài hạn được đề ra nhằm đưa một doanh nghiệp từ vị trí hiện tại đến một vị thế mong muốn trong tương lai và nhằm xác lập lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiẹp khác trên thị trường” (Masey và các cộng sự, 2005). Quản trị chiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức, xây dựng các chính sách và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của tổ chức cho việc thực hiện các chính sách, kế hoạch này. Chiến lược của doanh nghiệp là tổng thể các quyết định và hoạt động liên quan đến việc chọn lựa các phương tiện và phân bổ nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu. Trong môi trường cạnh tranh, thì mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp là đạt vị thế chiến lược tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Có thể nói rằng, khái niệm chiến lược bao trùm toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Xác lập một chiến lược cho doanh nghiệp đòi hỏi phải có những hiêu biết về môi trường bên ngoài, môi trường bên trong của doanh nghiệp, để từ đó xác định được một chiến lược cạnh tranh phù hợp giúp cho doanh nghiệp đứng vững và hoạt động vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. 2.1.2 Sự cần thiết của quản trị chiến lược: Quản trị chiến lược giúp cho tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, đồng thời vạch ra lộ trình hợp lý trên cơ sở phân bổ và sử dụng những nguồn lực của tổ chức một cách tối ưu để đảm bảo đạt được mục tiêu đã định theo đúng kế hoạch. Một 13
 14. tổ chức không làm hoặc làm không tốt công tác quản trị chiến lược thường được so sánh như một người tìm đường trong bóng tối, bước đi theo bản năng mà không thể lường trước được những khó khăn, hiểm nguy đang rình rập xung quanh, không xác định được phương hướng và việc đi chệch đích đến là một kết cục tất yếu. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các chiến lược trong kinh doanh nếu không được hoạch định và quản trị một cách bài bản, có hệ thống doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển bền vững. 2.1.3 Nhiệm vụ của quản trị chiến lược: Quản trị chiến lược bao gồm năm nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau: Nhiệm vụ 1: Xác định tầm nhìn chiến lược Nhiệm vụ 2: Đặt ra mục tiêu Nhiệm vụ 3: Lập chiến lược Nhiệm vụ 4: Thực hiện và triển khai chiến lược Nhiệm vụ 5: Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần Nhiệm Nhiệm Nhiệm Nhiệm Nhiệm vụ 1 vụ 2 vụ 3 vụ 4 vụ 5 Phát triển Thảo Giám sát, Sứ mệnh và Chiến lược Ứng dụng Lập ra các Đánh giá, Viễn cảnh để đạt được Thi hành Mục tiêu Và Sửa chữa chiến lược Các Mục tiêu Chiến lược sai sót của công ty đặt ra Xem lại, Xem lại, Phục hồi sửa đổi sửa đổi Cải thiện / Cải thiện / các nội dung nếu cần nếu cần Thay đổi Thay đổi cũ nếu cần Hình1. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia) 14
 15. 2.2 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược: 2.2.1. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lược : Hình 2. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lược (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia) 2.2.2. Hai công cụ cơ bản: 2.2.2.1 Mô hình Delta Project: (Hình 3 Phụ lục) Là tam giác phản ánh ba định vị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm Giải pháp khách hàng - Chi phí thấp - Khác biệt hóa. Mục tiêu của mô hình này là mở ra một cách tiếp cận chiến lược mới cho doanh nghiệp trên cơ sở xác định sản phẩm tốt. Chi phí thấp hay Khác biệt hóa không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Điểm mới của tiếp cận chiến lược theo chiến lược Delta là xác lập xây dựng chiến lược với triển khai chiến lược thông qua một quy trình thích ứng với ba nội dung cơ bản: Hiệu quả hoạt động - Đổi mới - Định hướng khách hàng. 2.2.2.2 Bản đồ chiến lược: (Hình 4 Phụ lục) Bản đồ chiến lược SM mô tả phương thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối mục tiêu chiến lược với nhau trong mối quan hệ nhân – quả rõ ràng. Đây là một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và phát triển. Khi áp dụng bản đồ chiến lược SM các nguyên tắc sau cần được lưu ý: (1) Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn; (2) Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau; (3) Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp; (4) Chiến lược bao gồm các đề tài bổ sung nhau và đồng thời; (5) Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình. 15
 16. 2. 3 Các công cụ hỗ trợ khác: - Phương pháp hệ thống: Sử dụng phương pháp này đồ án đánh giá toàn bộ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến lược của ngân hàng. Với phương pháp này, việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược bao gồm cả môi trường bên trong và bên ngoài ngân hàng. - Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp: Được sử dụng để nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm đặt nền tảng cho việc xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng. - Phương pháp định tính: Được dùng để lựa chọn và ra quyết định chiến lược phát triển. - Phương pháp phân tích ma trận SWOT, mô hình PEST, mô hình 5 chiến lược PORTER… sẽ là những công cụ hỗ trợ để thực hiện mục đích của đề tài này. 16
 17. Chương 3 Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở kiến thức môn học Quản trị chiến lược, đặc biệt qua mô hình DPM, bản đồ chiến lược SM và các công vụ hỗ trợ khác, hoạt động khảo sát, phân tích thực trạng chiến lược hoạt động của ABBank được thực hiện, từ đó những đề xuất chiến lược đến năm 2015 được xây dựng trên cơ sở phương pháp nghiên cứu cơ bản, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. 3.1 Phương pháp nghiên cứu cơ bản: Phân tích dữ liệu (định tính) theo các tiêu chí của hai công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược. 3.2 Quy trình nghiên cứu: Thu thập tài liêu thứ cấp và sơ cấp. Sau đó phân tích các tài liệu thứ cấp bằng phương pháp so sánh và tổng hợp để đua vào Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược. và đưa ra một số đề xuất trên cơ sở các tài liệu sơ cấp và thứ cấp đã thu thập được. 3.2.1. Triển khai thu thập dữ liệu: 3.2.1.1. Dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp được xác định thông qua các phương pháp thống kê, phân tích hàng năm của ABBank và các bài viết về ABBank trên báo và tạp chí. Các dữ liệu này được thu nhập từ các Ban chức năng của ABBank như: Ban Kế toán Tài chính, Khối Nguồn vốn và Kế hoạch, Khối Nhân sự, Phòng Tài chính Đầu tư Thị trường….bao gồm: - Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm (nguồn cung cấp: Ban Kế toán Tài chính). - Báo cáo dự báo tăng trưởng của ngành ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh (nguồn cung cấp: Phòng Tài chính Đầu tư Thị trường và Khối Nguồn vốn và Kế hoạch). - Báo cáo kế hoạch nhân sự của hệ thống (nguồn cung cấp: Khối Nhân sự). 3.2.1.2. Dữ liệu sơ cấp: Do thời gian hạn hẹp nên tác giả chỉ tập trung thu thập dữ liệu sơ cấp qua hai phương pháp đó là phỏng vấn trực tiếp và lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm: • Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn sẽ được thực hiện với: 17
 18. - Hai Phó Tổng giám đốc trong Ban điều hành của ABBank (Ông Đặng Quang Minh và Ông Bùi Trung Kiên). Nội dung phỏng vấn sẽ chuyên sâu vào các tiêu chí: Tài chính, Khách hàng, Nhân sự, Đào tạo và phát triển. - Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị của ABBank (Ông Nguyễn Trí Hiếu). Nội dung phỏng vấn sẽ chuyên sâu vào tầm nhìn và chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm sẽ được thực hiện với nhóm thành viên ở các lĩnh vực nhưng cùng có chung mục đích nghiên cứu về quản trị chiến lược doanh nghiệp. Nội dung phỏng vấn và xin ý kiến chuyên gia để đánh giá kết quả phỏng vấn phục vụ vấn đề đang quan tâm và đánh thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng. 3.2.2. Phân tích dữ liệu thu thập được: a/ Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô. b/ Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER để phân tích môi trường ngành ngân hàng. c/ Phân tích SWOT: Mục đích chính của phân tích môi trường bên trong là nhận diện các nguồn tiềm năng đang có tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của ngân hàng. Tiến hành phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức mà ngân hàng gặp phải. Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh, nắm bắt cơ hội vượt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. 18
 19. Chương 4 Phân tích chiến lược hoạt động hiện thời của ABBank Trong chương này, những thông tin chung về ABBank, hiện trạng hoạt động quản trị chiến lược của ngân hàng phân tích theo mô hình DPM và bản đồ chiến lược SM và những đánh giá hiện trạng chiến lược kinh doanh của ABBank được trình bày. 4.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP An bình: 4.1.1 Thông tin chung : Ngân hàng Thương mại cổ phần An bình (tên giao dịch: ABBank) là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu và là một trong mười ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt nam. Tính đến tháng 12 năm 2010, vốn điều lệ của ABBank đạt 3.830 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển và trưởng thành, ABBank đã có sự bứt phá mạnh mẽ, với sự liên kết từ những tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong và ngoài nước như: Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), Công ty Xuất Nhập khẩu Hà nội và cổ đông chiến lược nước ngoài MayBank - ngân hàng lớn nhất Malaysia. Với mạng lưới giao dịch hiện nay lên tới trên 100 điểm tại 29 tỉnh thành trên toàn quốc và tổng số nhân viên là 2.300 người, ABBank đang chứng tỏ tầm nhìn sâu rộng và những bước phát triển chắc chắn, mạnh mẽ của mình. Điểm sáng của ABBank trong thời gian qua là việc MayBank đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBank với tỷ lệ góp vốp tới 20% vốn điều lệ. Với vai trò này, MayBank đã đang và sẽ giúp ABBank trong việc nâng cao năng lực quản trị và điều hành theo đúng tiêu chuẩn hiện đại của những ngân hàng quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện, phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ tối ưu và quản trị nguồn nhân lực. 4.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động của ABBank: (hình 5) 19
 20. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2