intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo duc̣ kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
232
lượt xem
77
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo duc̣ kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục kỹ năng sống và quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh TH trên địa bàn huyện Thường Tín thành phố Hà Nội, đề tài đề xuất một số biện pháp về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường TH trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo duc̣ kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> ́<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO DỤC<br /> <br /> TRẦN HÀ TRANG<br /> <br /> ́<br /> ́<br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIAO DU ̣C KỸ NĂNG SÔNG<br /> ̉<br /> CHO HỌC SINH Ơ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC<br /> ̀<br /> HUYỆN THƢƠNG TÍ N, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60.14.01.14<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn Hội<br /> đồng khoa học, Hội đồng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục<br /> của trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thầy<br /> giáo, cô giáo đã trang bị vốn kiến thức lý luận về khoa học quản lý, giúp cho<br /> em nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.<br /> Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS<br /> Nguyễn Xuân Thanh, người Thầy đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo,<br /> giúp đỡ cũng như cho em sự tự tin để em hoàn thành luận văn này.<br /> Tác giả luận văn cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các đồng<br /> chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín, Ban Giám hiệu<br /> và bạn bè đồng nghiệp các trường Tiểu học huyện Thường Tín, thành phố Hà<br /> Nội đã tạo điều kiện giúp tôi nghiên cứu, khảo sát và cung cấp thông tin, tư<br /> liệu cho luận văn. Xin được bày tỏ lòng biết ơn tới những người thân trong<br /> gia đình đã luôn động viên, chia sẻ để tôi có thể hoàn thành luận văn.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên<br /> cứu song luận văn cũng không tránh khỏi những sai sót, kính mong được sự<br /> chỉ dẫn, góp ý của quý thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp để luận văn<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 02 năm 2017<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> TRẦN HÀ TRANG<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BCH:<br /> <br /> Ban chấp hành<br /> <br /> CBQL:<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CNH, HĐH:<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CSVC:<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> CMHS:<br /> <br /> Cha mẹ học sinh<br /> <br /> GD&ĐT:<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GDNGLL:<br /> <br /> Giáo dục ngoài giờ lên lớp<br /> <br /> GVCN:<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> QLGD:<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> HS:<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> KNS:<br /> <br /> Kỹ năng sống<br /> <br /> KT – XH:<br /> <br /> Kinh tế, xã hội<br /> <br /> TBDH:<br /> <br /> Thiết bị dạy học<br /> <br /> TDTT:<br /> <br /> Thể dục thể thao<br /> <br /> TH:<br /> <br /> Tiểu học<br /> <br /> TB:<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> TP:<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> XHCN:<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................<br /> i<br /> Danh mục viết tắt ............................................................................................<br /> ii<br /> Mục lục ............................................................................................................<br /> iii<br /> Danh mục các bảng, biểu đồ ...........................................................................<br /> vii<br /> 1<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOA ̣T ĐỘNG<br /> ̉<br /> 5<br /> GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIÊU HỌC ................<br /> 5<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ...............................................................<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới .................................................................<br /> 5<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam ..................................................................<br /> 6<br /> 9<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường ....................<br /> 9<br /> 1.2.2. Khái niệm kỹ năng sống........................................................................<br /> 14<br /> 1.2.3. Khái niê ̣m giáo dục kỹ năng số ng .........................................................<br /> 15<br /> 1.2.4. Khái niệm quản lý giáo dục kỹ năng sống ............................................<br /> 16<br /> 17<br /> 1.3. Giáo dục kỹ năng số ng cho học sinhtiể u ho ̣c .......................................<br /> 1.3.1.Vai trò của giáo dục KNS cho học sinh trong giai đoạn hiện nay .........<br /> 17<br /> 1.3.2.Những kỹ năng số ng cơ ản cần được giáo dục cho học sinh tiể u ho ̣c 19<br /> b<br /> ...........<br /> 1.3.3. Phương pháp và các hinh thức giáo dục kỹ năng sống cho học<br /> ̀<br /> sinh tiể u ho ̣c ....................................................................................................<br /> 20<br /> 1.4. Quản lý hoa ̣t đô ̣ng giáo dục kỹ năng số ng cho học sinh tiể u ho ̣c 23<br /> ............<br /> 1.4.1. Vai trò, nhiê ̣m vu ̣ của Hiệu t rưởng trường tiể u ho ̣c trong quản<br /> lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ...........................................................<br /> 23<br /> 1.4.2. Nội dung quản lý hoa ̣t đô ̣ng giáo dục kỹ năng số ng cho học sinh<br /> tiể u ho ̣c..........................................................................................................................<br /> 25<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoa ̣t đô ̣ng giáo dục kỹ<br /> 31<br /> năng số ng cho học sinh tiể u ho ̣c ...................................................................<br /> 1.5.1. Các yếu tố khách quan ..........................................................................<br /> 31<br /> 1.5.2. Các yếu tố chủ quan ..............................................................................<br /> 31<br /> 32<br /> Kết luận chƣơng 1 .........................................................................................<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOA ̣T ĐỘNG GIÁO<br /> ́<br /> DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở CAC TRƢỜNG<br /> 34<br /> TIỂU HỌC HUYỆN THƢỜNG TÍN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .................<br /> 34<br /> 2.1. Vài nét khái quát về tình hình địa phƣơng và nhà trƣờng ...............<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Thường Tín ..................<br /> 34<br /> 2.1.2. Đặc điểm tình hình giáo dục huyện Thường Tín thành phố Hà Nội ..............<br /> 35<br /> 36<br /> 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng .................................................................<br /> 2.2.1. Mục đích khảo sát .................................................................................<br /> 36<br /> 2.2.2. Đối tượng khảo sát ................................................................................<br /> 37<br /> 2.2.3. Nội dung khảo sát..................................................................................<br /> 37<br /> 2.2.4. Phương pháp khảo sát ...........................................................................<br /> 37<br /> 2.2.5. Đánh giá kết quả khảo sát .....................................................................<br /> 37<br /> 2.3. Thực trạng GDKNS cho học sinh tiể u ho ̣c ở<br /> huyên Thường Tín...................<br /> ̣<br /> 38<br /> 2.3.1. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống .....................................................<br /> 38<br /> 2.3.2. Thực tra ̣ng nô ̣i dung các kỹ năng số ng cầ n giáo du ̣c cho ho ̣c sinh 40<br /> ...............<br /> 2.3.3. Thực trạng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng<br /> số ng cho học sinh ...........................................................................................<br /> 42<br /> 2.3.4. Thực trạng các hình thức GDKNS cho HS ...........................................<br /> 43<br /> 2.4. Thực trạng quản lý hoa ̣t đô ̣ng giáo dục ky ̃ năng số ng cho học<br /> 46<br /> sinh ở các trƣờng tiể u ho ̣c huyên Thƣờng Tín thành phố Hà Nội............<br /> ̣<br /> 2.4.1. Nhận thức của cán bộ giáo viên về tầm quan trọng của hoa ̣t<br /> đô ̣ng giáo du ̣c kỹ năng số ng cho ho ̣c sinh ......................................................<br /> 46<br /> 2.4.2. Thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c kỹ<br /> năng số ng.........................................................................................................<br /> 48<br /> 2.4.3. Thực trạng quản lý thực hiện chương trình, nội dung giáo dục<br /> kỹ năng sống cho học sinh ..............................................................................<br /> 51<br /> 2.4.4. Thực trạng quản lý phương pháp và các hinh thức giáo du ̣c kỹ<br /> ̀<br /> năng số ng cho ho ̣c sinh ...................................................................................<br /> 54<br /> 2.4.5. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục<br /> kỹ năng sống cho học sinh ..............................................................................<br /> 56<br /> 2.4.6. Thực trạng kiểm tra đánh giá kế t quả hoa ̣t đô ̣ng GDKNS cho<br /> học sinh .........................................................................................................<br /> 58<br /> 2.4.7. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoa ̣t đô ̣ng giáo<br /> dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thường<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản