intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
68
lượt xem
21
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về định giá doanh nghiệp; thực trạng công tác định giá tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------<br /> <br /> --------<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG ANH<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ<br /> DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG ANH<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS.PHAN DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội- 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian theo học tập tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội- khoa đào tạo sau đại<br /> học, trường Cao đẳng nghề Dầu khí, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể Quý thầy<br /> cô luôn tạo điều kiện, giúp đỡ trang bị kiến thức sâu về chuyên môn cho tôi trong thời gian qua.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô hướng dẫn luận văn , Tiến sĩ Phan Diệu Hương, đã tạo mọi<br /> điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, phòng Kế toán, phòng Kế hoạch của Công<br /> Ty Cổ Phần Vận tải và Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ<br /> tôi có thể hoàn thành luận văn này và có những kiến thức thực tiễn cũng như kinh nghiệm quý báu<br /> trong quá trình làm việc tại công ty.<br /> Trong phần trình bày luận văn này, chắc chắn sẽ còn chứa nhiều thiếu sót không thể tránh<br /> khỏi. Kính mong Quý thầy cô hướng dẫn để giúp tôi ngày một hoàn thiện và tự tin vững vàng với<br /> công tác chuyên môn sau này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Vũng tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2014<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................................v<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ.............................................................................................................. vii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1 ....................................................................................................................................4<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP...............................................................4<br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm về định giá doanh nghiệp ...................................................................................4<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Tầm quan trọng của việc định giá doanh nghiệp .................................................................5<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các phương pháp định giá doanh nghiệp.............................................................................6<br /> <br /> 1.3.1 Phương pháp định giá doanh nghiệp ................................................................................6<br /> 1.3.1.1 Phương pháp định giá theo bội số..........................................................................6<br /> 1.3.1.2 Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức ....................................................................7<br /> 1.3.1.3 Phương pháp sử dụng dữ liệu thị trường chứng khoán: ...........................................8<br /> 1.3.2 Phương pháp định giá doanh nghiệp thường được sử dụng tại Việt Nam .......................9<br /> 1.3.2.1 Phương pháp giá trị tài sản thuần...........................................................................9<br /> 1.3.2.2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền.........................................................................9<br /> 1.4<br /> <br /> Nội dung công việc và trình tự tiến hành định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.................13<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Các quy định pháp luật về định giá doanh nghiệp tại Việt Nam .......................................15<br /> <br /> 1.6.<br /> <br /> Kinh nghiệm về định giá doanh nghiệp .............................................................................17<br /> <br /> 1.6.1.<br /> <br /> Kinh nghiệm định giá doanh nghiệp tại một số quốc gia ...........................................17<br /> <br /> 1.6.2<br /> <br /> Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam .....................................................25<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..............................................................................................................28<br /> CHƯƠNG 2 ..................................................................................................................................29<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY PTS SÀI GÒN............................29<br /> i<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS Sài<br /> Gòn).............................................................................................................................................. 29<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và các mốc phát triển quan trọng của Công ty PTS Sài Gòn ...........29<br /> 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh Công ty PTS Sài Gòn...............................................................31<br /> 2.1.3. Đặc điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty PTS Sài Gòn ........................32<br /> 2.1.4. Nguồn nhân lực và bộ máy quản lý của Công ty PTS Sài Gòn.......................................33<br /> 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh cơ bản của Công ty PTS Sài Gòn (2012-2013) ....................34<br /> 2.3. Yêu cầu cấp thiết phải tiến hành định giá Công ty PTS Sài Gòn ..........................................37<br /> 2.4. Công tác chuẩn bị tiến hành định giá Công ty PTS Sài Gòn .................................................37<br /> 2.5. Thực trạng công tác định giá tại Công ty PTS Sài Gòn .........................................................38<br /> 2.5.1. Các phân tích cần thiết để tiến hành định giá Công ty PTS Sài Gòn ..............................38<br /> 2.5.1.1. Phân tích thị trường kinh tế trong và ngoài nước năm 2013- 2014 .......................38<br /> 2.5.1.2 Phân tích các rủi ro của ngành phân phối và vận tải xăng dầu ...............................43<br /> 2.5.1.3 Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty PTS Sài Gòn ..................................46<br /> 2.5.1.4 Phân tích báo cáo tài chính của Công ty PTS Sài Gòn..........................................48<br /> 2.5.2. Thực trạng công tác định giá tại Công ty PTS Sài Gòn ..................................................57<br /> 2.5.2.1 Dự báo kết quả hoạt động kinh doanh 2014-2018..................................................59<br /> 2.5.2.2 Dự báo bảng cân đối kế toán ..................................................................................63<br /> 2.5.2.3 Định giá doanh nghiệp............................................................................................68<br /> 2.6 Những kết quả đạt được và những điểm cần hoàn thiện trong việc định giá Công ty PTS Sài<br /> Gòn............................................................................................................................................... 71<br /> 2.6.1. Những kết quả đạt được qua định giá Công ty PTS Sài Gòn..........................................71<br /> 2.6.2. Những điểm cần hoàn thiện và nguyên nhân ảnh hưởng chưa tốt đến công tác định giá<br /> .................................................................................................................................................. 72<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..............................................................................................................74<br /> CHƯƠNG 3 ..................................................................................................................................75<br /> ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ CÔNG<br /> TY PTS SÀI GÒN VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM...............................75<br /> 3.1<br /> <br /> Định hướng phát triển của Công ty PTS Sài Gòn trong tương lai .....................................75<br /> ii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2