intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và một số giải pháp phát triển công nghiệp Dệt – May Việt Nam đến năm 2020

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

71
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ sở về phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng; phân tích thực trạng phát triển ngành Dệt - May Việt Nam trong những năm gần đây; một số giải pháp nhằm phát triển ngành Dệt - May Việt Nam đến năm 2020. Kết luận và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và một số giải pháp phát triển công nghiệp Dệt – May Việt Nam đến năm 2020

MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> MỤC LỤC.............................................................................................................. 1<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ 4<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. 5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ .................................................. 6<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................... 7<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 8<br /> CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ SỞ VỀ PHÁT TRIỂN KINH<br /> TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG............................................................ 11<br /> 1.1. Khái niệm về phát triển kinh tế ................................................................... 11<br /> 1.2. Phát triển bền vững ...................................................................................... 11<br /> 1.2.1. Khái niệm phát triển bền vững ................................................................. 11<br /> 1.2.2. Quan điểm phát triển bền vững ................................................................ 12<br /> 1.2.3. Tính bền vững về sự phát triển của ngành công nghiệp ............................ 12<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của<br /> ngành công nghiệp ............................................................................................... 13<br /> 1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ... 13<br /> 1.3.1.1. Các nhân tố kinh tế ........................................................................... 14<br /> 1.3.1.2. Các nhân tố phi kinh tế ..................................................................... 17<br /> 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ....... 18<br /> 1.3.2.1. Các tiêu chí đánh giá về số lượng ..................................................... 18<br /> 1.3.2.2. Các tiêu chí đánh giá về chất lượng .................................................. 19<br /> 1.3.3.Ý nghĩa của sự phát triển bền vững ngành Dệt - May Việt Nam ............... 21<br /> 1.4. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp ......................... 23<br /> 1.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô ............................................................................. 23<br /> 1.4.2. Phân tích môi trường ngành – Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh của Michael Porter ... 28<br /> 1.5. Mô hình phát triển ngành Dệt - May của các nước trong khu vực và bài<br /> học kinh nghiệm rút ra cho ngành Dệt - May Việt Nam ................................... 33<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.5.1. Mô hình của Đài Loan ............................................................................. 33<br /> 1.5.2. Mô hình của Hàn Quốc............................................................................ 34<br /> 1.5.3. Mô hình của Nhật Bản ............................................................................. 35<br /> 1.5.4. Mô hình của Trung Quốc......................................................................... 36<br /> 1.5.5. Những bài học kinh nghiệm về phát triển ngành Dệt - May của các nước<br /> trong khu vực rút ra cho ngành Dệt - May Việt Nam ........................................ 37<br /> Kết luận chương 1 ............................................................................................... 43<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .................................... 44<br /> 2.1. Tổng quan ngành Dệt - May Việt Nam........................................................ 44<br /> 2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Dệt - May<br /> Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 .......................................................................... 50<br /> 2.2.1. Môi trường vĩ mô .................................................................................... 50<br /> 2.2.2. Môi trường ngành .................................................................................... 55<br /> 2.3. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Dệt - May<br /> giai đoạn 2006 - 2012 ........................................................................................... 59<br /> 2.3.1. Thực trạng về hệ thống tổ chức của ngành ............................................... 59<br /> 2.3.2. Thực trạng trình độ công nghệ ................................................................. 62<br /> 2.3.3. Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực ................................................ 66<br /> 2.3.4. Thực trạng chất lượng nguồn nguyên, phụ liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất ... 68<br /> 2.3.5. Thực trạng về thị trường và kim ngạch xuất khẩu .................................... 69<br /> 2.3.6. Thực trạng về cơ cấu sản phẩm ................................................................ 75<br /> 2.4. Đánh giá tổng quát sự phát triển ngành Dệt - May Việt Nam giai đoạn<br /> 2006 – 2012........................................................................................................... 76<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được........................................................................... 76<br /> 2.4.2. Những hạn chế ........................................................................................ 78<br /> 2.4.3. Các nguyên nhân cơ bản .......................................................................... 82<br /> Kết luận chương 2 ............................................................................................... 84<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT –<br /> MAY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .................................................................... 85<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1. Định hướng phát triển ngành Dệt - May Việt Nam đến năm 2020 ............ 85<br /> 3.1.1. Những mục tiêu phát triển của ngành Dệt - May ..................................... 85<br /> 3.1.2. Quan điểm phát triển ngành Dệt - May ................................................... 86<br /> 3.1.3. Những cơ hội và thách thức đặt ra cho sự phát triển ngành Dệt - May Việt<br /> Nam giai đoạn 2013 – 2020............................................................................... 90<br /> 3.1.3.1. Những cơ hội ................................................................................... 90<br /> 3.1.3.2. Những thách thức ............................................................................. 93<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển ngành Dệt - May Việt Nam đến năm<br /> 2020 .................................................................................................................... .94<br /> 3.2.1. Giải pháp về thị trường ............................................................................ 94<br /> 3.2.2. Giải pháp về đầu tư.................................................................................. 99<br /> 3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực ................................................................. 101<br /> 3.2.4. Giải pháp về khoa học công nghệ .......................................................... 103<br /> 3.2.5. Giải pháp về nguyên liệu và cung ứng nguyên, phụ liệu ........................ 105<br /> 3.2.6. Giải pháp về tài chính ............................................................................ 108<br /> 3.2.7. Đổi mới tổ chức, quản lý ....................................................................... 110<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 112<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 116<br /> PHỤ LỤC........................................................................................................... 118<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới TS. Ngô Văn Vượng, Bộ Quốc<br /> Phòng, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện luận văn<br /> tốt nghiệp.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Viện Kinh tế - Quản lý, các<br /> cán bộ Viện sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn.<br /> Tác giả cũng xin gửi tới gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp lời cảm ơn sâu<br /> sắc đã động viên khích lệ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả năng lực của<br /> mình, song với kiến thức còn nhiều hạn chế và trong giới hạn thời gian quy định,<br /> luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tác giả mong nhận được những lời đóng<br /> góp quý báu của Quý thầy cô để luận văn hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> Trần Ngọc Hưng<br /> <br /> 4<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ kỹ thuật với đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp phát<br /> triển công nghiệp Dệt – May Việt Nam đến năm 2020” là công trình do chính tôi<br /> thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Ngô Văn Vượng, Bộ Quốc Phòng.<br /> Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản luận văn này.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Ngọc Hưng<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2