Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi ở tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
40
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi ở tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần, các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị nâng cao hiệu quả hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi ở tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------o0o-----------<br /> <br /> NGUYỄN MINH HẢI<br /> <br /> HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN<br /> CỦA NGƢỜI CAO TUỔI Ở TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Tâm lý học<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN MINH HẢI<br /> <br /> HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN<br /> CỦA NGƢỜI CAO TUỔI Ở TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm Lý Học<br /> Mã số : 60310401<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Mộc Lan<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự<br /> hƣớng dẫn của PGS.TS Hoàng Mộc Lan – Đại Học Khoa Học Xã Hội &<br /> Nhân Văn. Các số liệu điều tra và kết quả trong luận văn là trung thực và<br /> chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Minh Hải<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin cảm ơn các thầy cô khoa Tâm lý<br /> học đã tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy em trong suốt quá trình em đã học tập,<br /> nghiên cứu và rèn luyện ở Trƣờng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Em<br /> cũng xin cảm ơn các thầy cô Khoa Sau đại học - Trƣờng Đại học Khoa học xã<br /> hội và Nhân văn đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian<br /> em theo học tại trƣờng!<br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Mộc<br /> Lan đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, để em có<br /> thể hoàn thành đề tài này!<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể những ngƣời cao<br /> tuổi, những cụ Ông, cụ Bà đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho quá<br /> trình nghiên cứu, đồng thời cho em những ý kiến quý báu để giúp em hoàn<br /> thành luận văn!<br /> Do điều kiện và năng lực của bản thân nên luận văn của em chắc chắn<br /> không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận đƣợc sự nhận xét và góp ý của<br /> các thầy cô và các bạn để đề tài của em đƣợc hòn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI<br /> <br /> STT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Nội dung chữ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> NCT<br /> <br /> Ngƣời cao tuổi<br /> <br /> 2<br /> <br /> SKTT<br /> <br /> Sức khỏe tâm thần<br /> <br /> 3<br /> <br /> CSSKTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> TCSSKTT<br /> <br /> 5<br /> <br /> BLHS<br /> <br /> Bộ luật hình sự<br /> <br /> 6<br /> <br /> WHO<br /> <br /> Tổ chức y tế Thế giới<br /> <br /> 7<br /> <br /> ADL<br /> <br /> Các hành vi sinh hoạt hàng ngày<br /> <br /> 8<br /> <br /> AIDL<br /> <br /> Các hành vi phƣơng tiện cho sinh hoạt hàng ngày<br /> <br /> 9<br /> <br /> p<br /> <br /> Mức ý nghĩa<br /> <br /> 10<br /> <br /> r<br /> <br /> Hệ số tƣơng quan<br /> <br /> 11<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Điểm trung bình<br /> <br /> 12<br /> <br /> ĐLC<br /> <br /> Độ lệch chuẩn<br /> <br /> Chăm sóc sức khỏe tâm thần<br /> Tự chăm sóc sức khỏe tâm thần<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản