intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Khảo cứu cộng đồng người Mông theo đạo Tin lành qua một số nghi lễ

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
26
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Khảo cứu cộng đồng người Mông theo đạo Tin lành qua một số nghi lễ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu về ảnh hưởng của Tin lành đến thay đổi văn hóa tộc người Mông biểu hiện qua một số nghi lễ. Qua đó nhận diện ra người Mông theo đạo Tin lành. Luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu văn hóa truyền thống của người Mông, văn hóa của người Mông theo đạo Tin lành ở 6 tỉnh Tây Bắc là Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, trong phạm vi địa lý hữu ngạn sông Hồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Khảo cứu cộng đồng người Mông theo đạo Tin lành qua một số nghi lễ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ THÚY<br /> <br /> KHẢO CỨU CỘNG ĐỒNG NGƢỜI MÔNG<br /> THEO ĐẠO TIN LÀNH QUA MỘT SỐ NGHI LỄ<br /> Chuyên ngành: Tôn giáo học<br /> Mã số: 60 22 03 09<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS NGUYỄN QUANG HƢNG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn được hoàn thành dựa trên những tài liệu, tư liệu từ đề tài:<br /> “Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Mông ở Việt Nam: Hiện trạng<br /> và giải pháp” do PGS. TS Nguyễn Quang Hưng chủ trì nhóm nghiên cứu,<br /> Trường Đại học KHXH & NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) là cơ quan chủ trì.<br /> Em xin trân trọng cảm ơn những giúp đỡ quý giá về mặt tài liệu, những<br /> chuyến điền dã của đề tài, đặc biệt là sự giúp đỡ, động viên, chỉ bảo tận tình<br /> của thầy hướng dẫn PGS. TS Nguyễn Quang Hưng. Em xin chân thành cảm<br /> ơn thầy!<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã giảng dạy tại Bộ<br /> môn Tôn giáo học nói riêng và Khoa Triết, trường Đại học Khoa học Xã hội<br /> và Nhân nói chung đã giúp em có được những tri thức chuyên ngành quý giá.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã luôn theo sát, giúp đỡ, động<br /> viên em trong cuộc sống.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có xuất xứ rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Thúy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu .................................................................................... 2<br /> 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................... 7<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 7<br /> 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu ................................................... 8<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn ................................................... 8<br /> 7. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 8<br /> NỘI DUNG....................................................................................................... 9<br /> Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ HIỆN TRẠNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO,<br /> TÍN NGƢỠNG CỦA NGƢỜI MÔNG .......................................................... 9<br /> 1.1. Vài nét về cộng đồng ngƣời Mông .......................................................... 9<br /> 1.1.1. Lịch sử tộc người Mông và quá trình di cư vào Việt Nam ..................... 9<br /> 1.1.2. Về tổ chức xã hội, dòng họ và gia đình cùng với đời sống văn hóa vật<br /> chất, tinh thần và những giá trị biểu hiện đặc trưng ...................................... 13<br /> 1.2. Vài nét về cộng đồng Mông theo Tin lành ở Việt Nam............................. 19<br /> 1.2.1. Khái quát chung về đạo Tin lành và quá trình du nhập đạo Tin lành vào<br /> cộng đồng người Mông ở Tây Bắc. ................................................................. 19<br /> 1.2.2. Hiện trạng ............................................................................................. 26<br /> 1.2.3 Nguyên nhân của sự cải đạo .................................................................. 30<br /> Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 40<br /> Chƣơng 2. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI VĂN HÓA<br /> TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI MÔNG QUA KHẢO CỨU MỘT SỐ<br /> NGHI LỄ ........................................................................................................ 41<br /> 2.1 Ảnh hƣởng của đạo Tin lành đến các nghi lễ cộng đồng..................... 41<br /> <br /> 2.1.1. Ảnh hưởng của đạo Tin lành đến quan hệ gia đình và nghi lễ thờ cúng<br /> tổ tiên ............................................................................................................... 41<br /> 2.1.2. Sự thay đổi trong thiết chế xã hội và các nghi lễ cộng đồng ................ 56<br /> 2.2. Sự ảnh hƣởng của đạo Tin lành đối với các nghi lễ cá nhân ............. 66<br /> 2.2.1. Lễ cúng khi sinh con ............................................................................. 66<br /> 2.2.2. Nghi lễ cưới xin ..................................................................................... 74<br /> 2.2.3. Nghi lễ tang ma ..................................................................................... 90<br /> Tiểu kết chƣơng 2 ........................................................................................ 105<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................. 106<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 109<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản