intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
17
lượt xem
2
download

Luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của luận án là hoàn thiện kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Luận án nghiên cứu môi trường pháp lý của kế toán hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam; đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> -------------------------<br /> <br /> TRẦN NGUYỄN BÍCH HIỀN<br /> <br /> KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH<br /> TRONG CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> -------------------------<br /> <br /> TRẦN NGUYỄN BÍCH HIỀN<br /> <br /> KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH<br /> TRONG CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH<br /> Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành<br /> Mã số<br /> <br /> : Kế toán<br /> : 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Đỗ Minh Thành<br /> 2. GS.TS. Đặng Thị Loan<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu<br /> trong Luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng<br /> được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Nguyễn Bích Hiền<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc tiên, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Trƣờng Đại<br /> học Thƣơng Mại, Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Thƣơng Mại cùng các thầy<br /> cô giáo tham gia giảng dạy đã cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc và đã giúp<br /> đỡ tác giả trong quá trình học tập nghiên cứu, bảo vệ Luận án các cấp.<br /> Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Đỗ Minh Thành<br /> và GS. TS Đặng Thị Loan – những thầy cô hƣớng dẫn khoa học đã tận tâm giúp đỡ<br /> và chỉ dẫn cho tác giả những kiến thức cũng nhƣ phƣơng pháp luận trong suốt thời<br /> gian hƣớng dẫn nghiên cứu, hoàn thành Luận án.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu trong quá trình thu thập tài liệu,<br /> thu thập Bảng câu hỏi phỏng vấn của các nhà quản lý và nhân viên các phòng ban<br /> chuyên môn tại các Công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân hàng Thƣơng mại<br /> Việt Nam.<br /> Tác giả cũng chân thành cảm ơn những đồng nghiệp trong và ngoài Khoa Kế<br /> toán Kiểm toán, bạn bè đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong<br /> suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận án này.<br /> Cuối cùng, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, chồng và các con<br /> đã giúp đỡ, động viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Nguyễn Bích Hiền<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ<br /> TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH .......................19<br /> 1.1. Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê<br /> tài chính ...............................................................................................................19<br /> 1.1.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hoạt động cho thuê tài chính ........19<br /> 1.1.2. Đặc trƣng của hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty<br /> cho thuê tài chính ...........................................................................................26<br /> 1.1.3. Phân loại hoạt động cho thuê tài chính .................................................30<br /> 1.1.4. Quy trình hoạt động cho thuê tài chính .................................................35<br /> 1.1.5. Rủi ro trong cho thuê tài chính ..............................................................39<br /> 1.2. Nội dung và yêu cầu quản lý hoạt động cho thuê tài chính trong các<br /> công ty cho thuê tài chính....................................................................................41<br /> 1.2.1. Nội dung quản lý hoạt động cho thuê tài chính.....................................41<br /> 1.2.2. Yêu cầu quản lý hoạt động cho thuê tài chính ......................................53<br /> 1.3. Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính .....54<br /> 1.3.1. Kế toán giai đoạn khởi đầu cho thuê tài chính ......................................54<br /> 1.3.2. Kế toán giai đoạn bắt đầu thời hạn Hợp đồng cho thuê tài chính .........55<br /> 1.3.3. Kế toán giai đoạn thực hiện Hợp đồng cho thuê tài chính ....................58<br /> 1.3.4. Kế toán giai đoạn kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính .......................63<br /> 1.3.5. Trình bày và công bố thông tin .............................................................65<br /> 1.4. Kế toán hoạt động cho thuê tài chính của một số nƣớc trên thế giới và<br /> bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .....................................................................65<br /> 1.4.1. Kế toán hoạt động cho thuê tài chính của một số nƣớc trên thế giới ....65<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản