intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tạo hình: Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
38
lượt xem
2
download

Luận văn tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tạo hình: Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu yếu tố biểu hiện trong tranh của ba họa sỹ, Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi, Đinh Thị Thắm Poong, thể hiện qua nội dung và hình thức của các tác phẩm. Từ những phân tích trên luận văn sẽ rút ra những nhận định về sự tương đồng và khác biệt về yếu tố biểu hiện trong tranh của nữ họa sĩ. Chỉ ra những đóng góp của ba họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong trong mỹ thuật Việt Nam đương đại, rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân từ việc nghiên cứu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tạo hình: Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH<br /> GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH<br /> GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số: 60210102<br /> Khóa: 18 (2015 – 2017)<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. TRANG THANH HIỀN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> Nxb<br /> TS<br /> PGS<br /> Tr.<br /> H<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> Tiến sĩ<br /> Phó giáo sư<br /> Trang<br /> Hình<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Bảng chữ cái viết tắt<br /> Mục lục ............................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .... 12<br /> 1.1. Khái niệm về “Yếu tố Biểu hiện trong tranh” ......................................... 12<br /> 1.2. Những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ hội họa và vai trò của nó trong<br /> khuynh hướng hội họa Biểu hiện ................................................................... 14<br /> 1.3. Khái quát về chủ nghĩa Biểu hiện trên thế giới và bối cảnh của sự xuất<br /> hiện phong cách hội họa Biểu hiển ở Việt Nam ........................................... 19<br /> 1.4. Khái quát về tạo hình nghệ thuật của ba họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang,<br /> Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ............................................................ 25<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 28<br /> CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA<br /> LÝ TRẦN QUỲNH GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> ......................................................................................................................... 30<br /> 2.1. Yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang ............................... 30<br /> 2.2. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Ý Nhi ................................................ 40<br /> 2.3. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Thị Thắm Poong ............................... 52<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 59<br /> CHƯƠNG 3. NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU YẾU TỐ<br /> BIỂU HIỆN TRONG TRANH ...................................................................... 61<br /> 3.1. Sự tương đồng và khác biệt về yếu tố biểu hiện trong tranh của ba nữ họa<br /> sĩ ..................................................................................................................... 61<br /> 3.2. Giá trị của yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý<br /> Nhi và Đinh Thị Thắm Poong.........................................................................67<br /> 3.3.Vai trò của giới tính trong việc bộc lộ ý tưởng ở tác phẩm của Lý Trần<br /> Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ................................... 68<br /> 3.4. Những điều rút ra từ việc nghiên cứu đề tài ............................................ 70<br /> Tiểu kết ........................................................................................................... 72<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 73<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 75<br /> PHẦN PHỤ LỤC ........................................................................................... 78<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2