intTypePromotion=1

Luận văn Tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food.

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:185

0
430
lượt xem
165
download

Luận văn Tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food" nhằm mục tiêu vận dụng những kiến thức đã học vào phục vụ sản xuất và thông qua thực tế để củng cố kiến thức đã học, nắm vững dây chuyền và quy trình sản xuất mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh, xây dựng tốt kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food.

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> <br /> Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần SG. Food. Đây là thời gian quý<br /> báu để em tiếp cận với thực tiễn quy trình sản xuất với sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc và các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần SG. Food. Bên cạnh đó, kết hợp và bổ sung với những kiến thức được học ở trường đã giúp em tiếp thu nhiều kinh nghiệm thực tế góp phần củng cố kiến thức đã được thầy cô truyền đạt ở trường. Để có thể hoàn thành báo cáo đồ án này là nhờ sự giúp đỡ của Ban giám đốc Công ty cổ phần SG. Food cùng các cô, chú, anh, chị trong tổ sản xuất đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian em thực tập tại công ty. Bên cạnh cũng có sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, đặc biệt là thầy Nguyễn Trọng Cẩn đã hướng dẫn em trong suốt thời gian làm đồ án và giúp em hoàn thành bài báo cáo này với tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tâm của mình. Em xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trong trường và ban giám đốc, cũng như các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần SG. Food TP.HCM, Ngày 26 Tháng 3 năm 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----  ----Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2012<br /> <br /> PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP<br /> ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN FOOD<br /> <br /> Xác nhận sinh viên : ....................................................................... Sinh ngày: 24/04/1987 Lớp Trường : : 10HTP1 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Thực tập tại: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN FOOD Từ ngày: 12/12/2011 Đến ngày 25/03/2012<br /> <br /> 1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... 2. Về những công việc được giao: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... 3. Kết quả đạt được: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THỰC TẬP<br /> <br /> ii<br /> <br /> Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food<br /> <br /> Khoa: …………………………<br /> <br /> BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> (GVHD nộp Bản nhận xét này về Văn phòng Khoa) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (2) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (3) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... Ngành : ................................................................................................................... Chuyên ngành : ................................................................................................................... 2. Tên đề tài: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ 3. Tổng quát về ĐA/KLTN: Số trang: ........................ Số chương: .......................................... Số bảng số liệu: ........................ Số hình vẽ: .......................................... Số tài liệu tham khảo: ........................ Phần mềm tính toán: .......................................... Số bản vẽ kèm theo: ........................ Hình thức bản vẽ: .......................................... Hiện vật (sản phẩm) kèm theo: ............................................................................................... 4. Nhận xét: a) Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ b) Những kết quả đạt được của ĐA/KLTN: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ c) Những hạn chế của ĐA/KLTN: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5. Đề nghị: Được bảo vệ (hoặc nộp ĐA/KLTN để chấm)  Không được bảo vệ  TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> iii<br /> <br /> Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food<br /> <br /> Khoa: …………………………..<br /> <br /> PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1.Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (2) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (3) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... Ngành : ................................................................................................................... Chuyên ngành : ................................................................................................................... 2.Tên đề tài : ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3.Các dữ liệu ban đầu : .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4.Các yêu cầu chủ yếu : .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5.Kết quả tối thiểu phải có: 1) ........................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................... 3) ........................................................................................................................................... 4) ........................................................................................................................................... Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> iv<br /> <br /> Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, Ngày…. Tháng….Năm 2012<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> Họ và tên MSSV Lớp 1. : Lê Thị Cẩm Tú : 1091100112 : 10HTP1 Đầu đề đồ án: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ HỒI CẮT KIRIMI ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SG. FOOD 2. Nhiệm vụ ( Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu)  Số liệu ban đầu:   Tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng HACCP Tài liệu về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm<br /> <br />  Yêu cầu về nội dung:    3. 4. 5. Xây dựng qui phạm thực hành sản xuất tốt – GMP Xây dựng qui phạm vệ sinh chuẩn – SSOP Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi.<br /> <br /> Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 12/12/2011 Ngày hoàn thiện đồ án Họ tên người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn : 25/03/2012 Phần hướng dẫn<br /> <br /> Ngày …. Tháng…. Năm 2012 TRƯỞNG KHOA (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2