LUYỆN TẬP LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
197
lượt xem
12
download

LUYỆN TẬP LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/Mục tiêu: +Về kiến thức: -Khắc sâu tính chất của lũy thừa với số mũ thực. -Biết điều kiện cơ số lũy thừa khi số mũ nguyên, hữu tỷ, vô tỷ. -Nắm được công thức tính lãi kép. +Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo các tính chất lũy thừa để biến đổi, tính toán các biểu thức có chứa lũy thừa. -Vận dụng công thức lãi kép để giải bài toán thực tế. -Về tư duy, thái độ: -Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán; biết quy lạ về quen. -Thấy được ứng dụng thực tiễn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

  1. LUYỆN TẬP LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC I/Mục tiêu: +Về kiến thức: -Khắc sâu tính chất của lũy thừa với số mũ thực. -Biết điều kiện cơ số lũy thừa khi số mũ nguyên, hữu tỷ, vô tỷ. -Nắm được công thức tính lãi kép. +Về kỹ năng: -Vận dụng thành th ạo các tính ch ất lũy thừa để b iến đổi, tính toán các biểu thức có chứa lũy thừa. -Vận dụng công thức lãi kép để giải bài toán thực tế. -Về tư duy, thái độ: -Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán ; biết quy lạ về quen. -Thấy đ ược ứng dụng thực tiễn của toán họ c. II/Chuẩn bị của GV và HS: +Giáo viên: So ạn giáo án +Học sinh: Giải các b ài tập đã cho về nhà. III/Phương pháp: Gợi mở vấn đáp. IV/Tiến trình bài học: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thông qua luyện tập trên lớp
  2. 3/Bài mới: HĐ1: Vận dụng tính chất lũy thừa để biến đổi, tính toán các biểu thức có chứa lũy thừa. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 8’ -GV ghi đề bài lên b ảng và -Các học sinh còn lại Bài 18/81: gọi 3 học sinh lên b ảng theo dõi bài giải. x 2 3 x (x>0) 4 a/ giải. b3 a b/ 5 (a, b >0) ab (HS yếu, trung b ình: câu a, 11 b ; HS khá: câu d) d / a a a a : a 16 (a>0) -Cho học sinh nhận xét và -HS nh ận xét và nêu 1 1 11 1 1 1 =(a 2 a 4 a 8 a 16 ):a 16 = a 4 n êu cách giải khác (khử căn cách giải khác. từ ngoài vào hoặc từ trong ra) -Đánh giá bài làm của học sinh. -Yêu cầu HS về nh à giải Bài 19/82: câu c (tương tự câu d) 1 = a3 2 +1 a/ a 2 2 ( ) 21 a 10’ -GV ghi đề bài lên b ảng, -HS lên b ảng giải bài 3 1 3 a a = a2 3 +1 b /( ) . gọi 3 học sinh lên giải. tập. Học sinh còn lại 2 31 b b theo dõi để nhận xét. 1   (4 xy ) = 2 d/ ( x + y )  |x  - y  |
  3. -GV cho học sinh nhắc lại -HS nh ận xét b ài làm của bạn và đ ề xuất cách A2 = ? công thức giải khác. -Yêu cầu học sinh HĐ 2 :Giải các bài tập dang pt và bpt mũ TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 10’ Bài 21/82: -Ghi đề bài lên bảng. Cho 2 -HS xung phong lên 4 a/ x+ x =2 học sinh lên giải. bảng giải. Đặt t= 4 x ; đk: t>=0 -HD: t2 + t – 2 = 0 -HS trả lời các câu hỏi +Nếu đặt t= 4 x thì x=? t=1; t=-2 (loại) của GV. +Cho biết điều kiện của t. x=1 +Giải pt theo t x - 34 x + 2 = 0 b/ -Câu b tương tự câu a. Bài 22/82: 12’ -HS còn lại theo dõi bài -GV ghi đề bài lên b ảng và giải của bạn trên bảng. cho 3 HS xung phong lên b ảng giải. -HS trả lời câu hỏi: -HD: Nếu n nguyên dương, lẻ +Cho HS nhắc lại tính chất n a
  4. n a 11 7 c/ x10>2  |x| > 10 2  x> 10 2 ; x< - 10 2 HĐ3: Bài tập thực tế về tính lãi kép TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 5’ -Giải thích tỷ lệ lạm phát -Học sinh tiếp nhận kiến Bài tập làm thêm: 5 % mỗi năm, có nghĩa là thức Biết rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm của một quốc sau mỗi n ăm giá trị một gia trong 10 năm qua là lo ại hàng hóa nào đó sẽ có 5 %. Hỏi nếu năm 1994, giá giá tăng thêm 5% của một loại hàng hóa của -Như vậy cách tính giá trị -Bài toán tính lãi suất quốc gia đó là 100 (USD) h àng hóa giống như cách kép theo đ ịnh kỳ. thì sau 5 năm sau giá của tính của loại b ài toán nào? lo ại hàng đó là bao nhiêu? N -Hãy nh ắc lại công thức HS: C=A(1+r) tính lãi kép định kỳ. C=A(1+r)N
  5. C=100(1+0,05)5 -Áp dụng công thức đó, hãy -HS xung phong lên C= 127,6 (USD) giải bài tập đã cho bảng giải. -GV nhận xét, đánh giá kết quả. 4/Dặn dò: Giải các bài tập còn lại. --------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản