intTypePromotion=1

LÝ LUẬN VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:49

0
288
lượt xem
53
download

LÝ LUẬN VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trật tự logic gồm 6 bước của một nghiên cứu khoa học: Bước 1: Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và đặt tên đề tài Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu Bước 3: Đặt câu hỏi nghiên cứu Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết nghiên cứu Bước 5: Nêu các luận cứ để chứng minh giả thuyết Bước 6: Lựa chọn các giải pháp chứng minh giả thuyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ LUẬN VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. ĐỀ TÀI LÝ LUẬN VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHÓM II-lớp Ek3
 2. Thành viên nhóm II- Lớp Ek3 1. Nguyễn Ngọc Anh 2. Trần Xuân Bách 3. Hồ Ánh Chi 4. Nguyễn Thùy Dương 5. Trần Thùy Dương 6. Nguyễn Minh Hằng 7. Nguyễn Thanh Hằng 8. Trần Thanh Hiền 9. Nguyễn Hoàng Hiệp 10. Nguyễn Thu Hoài 11. Phan Thanh Huệ (nhóm trưởng)
 3. PLAN A. LÝ LUẬN I. KHÁI NIỆM NCKH: II. CÁC TÍNH CHẤT III. PHÂN LOẠI NCKH B. KỸ NĂNG NCKH I. TRÌNH TỰ LOGIC 1. Khái niệm chung: 1.1. Trình tự logic 1.2. Kiểm tra lỗi logic của người nghiên cứu
 4. II. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 1. Khái niệm chung: 1.1. Khái niệm 1.2. Đại cương về thu thập thông tin 1.2.1: Các phương pháp 1.2.2. Chọn mẫu khảo sát 1.2.3. Chọn phương pháp tiếp cận nghiên cứu 1.2.4. Đặt giả thiết 2. Một số phương pháp chính: 2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 2.3. Phỏng vấn: 2.4. Hội nghị khoa học 2.5. Điều tra bằng bảng hỏi: 2.6. Phương pháp thực nghiệm: 2.7. Trắc nghiệm xã hội: 2.8. Phương pháp xử lý thông tin
 5. A. LÝ LUẬN I. KHÁI NIỆM NCKH: - Sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới hoặc sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người. - NCKH là quá trình hình thành và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật, hiện tượng cần khám phá.
 6. II. CÁC TÍNH CHẤT Tính mới Tính Tính tin cậy cá nhân Tính chất Tính kế thừa Tính thông tin Tính Tính khách quan rủi ro
 7. III. PHÂN LOẠI NCKH: 1. Theo chức năng 2. Theo các giai đoạn 3. Theo phương thức thu thập thông tin 4. Một số thành tựu: - Phát hiện - Phát minh - Sáng chế
 8. Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu giải Theo thích chức năng Nghiên cứu giải pháp Nghiên cứu dự báo
 9. Nghiên cứu cơ bản thuần túy Nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản nền tảng Nghiên cứu cơ bản định hướng Nghiên cứu chuyên đề Nghiên cứu ứng dụng Tạo mẫu Làm pilot để tạo Triển khai quy trình Sản xuất thử ở Série 0
 10. Theo phương thức thu thập thông tin Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu thư viện điền dã labô
 11. Khái niệm Phát hiện Phát minh Sáng chế Nhận ra vật thể Tạo ra phương tiện mới về Nhận ra quy luật tự Bản chất hoặc quy luật xã hội nguyên lý kỹ thuật, chưa từng nhiên vốn tồn tại vốn tồn tại tồn tại Khả năng áp dụng để Có Có Không giải thích thế giới Không trực tiếp mà Khả năng áp dụng vào Không trực tiếp, mà Có thể trực tiếp hoặc phải phải qua các giải sản xuất/đời sống phải qua sáng chế qua thử nghiệm pháp vận dụng Giá trị Không Không Mua bán patent và licence thương mại Bảo hộ tác phẩm Bảo hộ tác phẩm dựa theo phát hiện dựa theo phát minh Bảo hộ quyền sở hữu công Bảo hộ pháp lý chứ không bảo hộ chứ không bảo hộ nghiệp bản thân các phát bản thân các phát hiện minh Tiêu vong theo sự tiến bộ Tồn tại cùng lịch sử Tồn tại cùng lịch sử Tồn tại cùng lịch sử công nghệ Marie Curie phát Archimède phát James Watt sáng chế ra máy Ví dụ hiện ra nguyên tố minh định luật sức hơi nước. phóng xạ uranium. nâng của nước.
 12. B. KỸ NĂNG NCKH I. TRÌNH TỰ LOGIC 1. Khái niệm chung: 1.1. Trình tự logic - NCKH, bất kể trong NCKH tự nhiên, KHXH hoặc KHCN đều tuân theo một trật tự logic xác định, gồm 6 bước sau đây: 1.2. Kiểm tra lỗi logic của người nghiên cứu - Các bước kể trên trong NCKH đều có mối liên hệ logic nhất quán với nhau. - Trên thực tế, tùy vào nhu cầu, trong một đề tài có thể sử dụng nhiều loại nghiên cứu
 13. Trật tự logic gồm 6 bước của một nghiên cứu khoa học: - Bước 1: Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và đặt tên đề tài - Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu - Bước 3: Đặt câu hỏi nghiên cứu - Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết nghiên cứu - Bước 5: Nêu các luận cứ để chứng minh giả thuyết - Bước 6: Lựa chọn các giải pháp chứng minh giả thuyết
 14. 2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài Đề tài là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó có một nhóm người (nhóm nghiên cứu) cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài được lựa chọn từ một sự kiện khoa học Ví dụ về tên đề tài: Năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của sinh viên năm cuối học viện Ngoại giao.
 15. 2.1. Lựa chọn sự kiện khoa học Sự kiện khoa học là một sự kiện như các sự kiện thông thường, trong đó chứa đựng những mâu thuẫn giữa lý thuyết vốn tồn tại và thực tế mới phát sinh Ví dụ: : Sinh viên ngoại ngữ giao tiếp ngoại ngữ là một việc rất thông thường, nhưng trên lí thuyết, vì là những người được đào tạo chuyên ngành về ngoại ngữ, họ phải giao tiếp tốt mới đúng, nhưng trên thực tế, lại là kém.  Xuất hiện mâu thuẫn giữa lí thuyết về mục tiêu đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ nhằm cung cấp các sinh viên giỏi ngoại ngữ một cách toàn diện với thực tế, có nhiều sinh viên ngoại ngữ giao tiếp ngoại ngữ kém.
 16. 2.2. Nhận dạng nhiệm vụ nghiên cứu * Khái niệm: Nhiệm vụ nghiên cứu là những công việc mà người nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu thực hiện. * Các nguồn nhiệm vụ: Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia Nhiệm vụ được giao từ các cơ quan cấp trên Nhiệm vụ nhận từ hợp đồng với các đối tác Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra cho mình * Việc lựa chọn đề tài có thể dựa trên các căn cứ: Có ý nghĩa khoa học? Có ý nghĩa thực tiễn? Có cấp thiết? Có đủ điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành? Phù hợp sở thích?
 17. 2.3. Xác định mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung cần được xem xét và làm rõ trong nghiên cứu. Mục tiêu trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu cái gì?” - Một đề tài nghiên cứu bao gồm một mục tiêu xuyên suốt gọi là “Mục tiêu chung”, còn các mục tiêu khác là những “Mục tiêu cụ thể”. - Tập hợp các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể luôn được tổ chức thành một cây mục tiêu VD: Nghiên cứu về các thói xấu của người Việt Nam thì các thói xấu của người Việt Nam là mục tiêu chung còn các mục tiêu cụ thể là: thói xấu trong ăn uống, thói xấu trong làm ăn, thói xấu trong giao tiếp
 18. 2.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Nhìn chung có 3 loại phạm vi cần quan tâm: - Phạm vi về quy mô của mẫu khảo sát - Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật - Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu 2.5. Đặt tên đề tài Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu. Tên đề tài không được phép hiểu theo hai hoặc nhiều nghĩa, t ức là không mang nghĩa ẩn dụ sâu xa Tên đề tài có thể được đặt theo cấu trúc sau:  Trước tiên, phải thể hiện được mục tiêu nghiên cứu.  Thứ hai, ngoài mục tiêu, có thể chỉ rõ phương tiện th ực hi ện m ục tiêu.  Thứ ba, ngoài mục tiêu, phương tiện, trong tên đ ề tài còn có th ể ch ỉ rõ môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.
 19. Toàn bộ không gian chứa đựng mẫu khảo sát
 20. Thực hiện giới hạn phạm vi quãng thời gian quan sát diễn biến của sự kiện. VD: Nghiên cứu về một công ty trong thời kì khủng hoảng kinh tế. Tuỳ theo mục đích, ta có thể giới hạn phạm vi thời gian nghiên cứu. Có thể bắt đầu từ trước khi gặp khủng hoảng cho tới khi gặp cuộc khủng hoảng và chao đảo. Có thể bắt đầu từ khi gặp khủng hoảng cho tới khi tìm được giải pháp và thoát ra cuộc khủng hoảng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2