intTypePromotion=3

Marketing căn bản - khái niệm và lý thuyết

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
81
lượt xem
15
download

Marketing căn bản - khái niệm và lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Marketing là quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, và phân phối các ý tưởng, hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thoả mãn mục tiêu của cá nhân, tổ chức, và của xã hội” Key words: 4P

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing căn bản - khái niệm và lý thuyết

 1. Marketing căn bản ThS.Nguyễn Thị Thu Thảo (MBA)
 2. Nội dung Chương I 1. Khái niệm Marketing 2. Các thành phần cơ bản trong Marketing 3.  Các khái niệm cơ bản trong Marketing 4. Quá trình phát triển Marketing 5. Quy trình Marketing
 3. 1. Khái niệm Marketing • Định nghĩa: ­ P.Drucker ­ AMA (1990s) ­ P.Kotler ­ AMA (2004)
 4. P.Drucker • “Mục tiêu của Marketing là làm cho sản phẩm của mình phù hợp với khách hàng mục tiêu thông qua hiểu biết họ để cho sản phẩm của mình tự nó bán lấy nó” • Từ khóa cần nhớ: - Khách hàng mục tiêu - Bản chất của Marketing không phải là bán hàng
 5. AMA (1990s) • “Marketing là quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, và phân phối các ý tưởng, hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thoả mãn mục tiêu của cá nhân, tổ chức, và của xã hội” • Key words: 4P
 6. P.Kotler • “Marketing là bất kỳ hoạt động mang tính xã hội và quản trị của con người, nhằm thoả mãn nhu cầu thông qua trao đổi” • Key words: - Thoả mãn nhu cầu - Trao đổi
 7. AMA 2004
 8. Định nghĩa mới nhất • Marketing là quá trình TẠO RA, GIAO TiẾP,  PHÂN PHỐI Giá trị tới khách hàng. Đó là quá  trình quản trị mối quan hệ với khách hàng  nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp và  các nhóm lợi ích khác có liên quan • Key words:  ­ CRM (Customer Relationship Management) ­ Customer Value ­ Stakeholder
 9. Xu hướng marketing hiện nay  Mối quan hệ doanh nghiệp và khách hàng là yếu tố tạo ra giá trị doanh nghiệp. Cần phải Quản trị mối quan hệ khách hàng (Customer relationship Management) • Quan hệ khách hàng theo xu hướng trực tiếp và cá nhân hóa (one to one marketing, targeted marketing) Tức là hướng tới sự thỏa mãn của từng
 10. Cơ sở để thực hiện được điều này Hệ thống thông tin marketing (VD: sử dụng thẻ thành viên để lưu trữ thông tin về khách hàng) • Sự phát triển của internet (doanh nghiệp và khách hàng có thể giao tiếp trực tiếp với nhau, thông tin về nhu cầu đối với sản phẩm được truyền tải nhanh chóng
 11. Chức năng của Marketign
 12. Marketing ngày càng trở thành chức năng quan trọng nhất trong công ty Giai đoạn 1: Marketing là một chức năng, phối hơp chặt chẽ với các chức năng khác
 13. Quá trình phát triển vai trò Marketing Giai đoạn 2: Chức năng Marketing ngày càng trở nên quan trọng hơn
 14. Quá trình phát triển chức năng Marketing Giai đoạn 3: Marketing là chức năng quan trọng nhất
 15. • Khách hàng có chức năng chi phối toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, Marketing có chức năng phối hợp hoạt động của các chức năng khác
 16. Các Nguyên tắc của Marketing • Chọn lọc, tập trung • Giá trị khách hàng • Khác biệt hoá • Phối hợp • Quá trình/ Không chắc chắn
 17. • Marketing là một quá trình đa chức năng • Mọi quyết định marketing đều ảnh hưởng đến hoạt động của các chức năng, bộ phận khác trong tổ chức
 18. 2. Các thành phần cơ bản trong  Marketing • Mô hình 4P và 4C Nhà sản xuất 4P Khách hàng  4C 1. Nhu cầu, Mong muốn  1. Sản phẩm 2. Giá (Customer solution) 3. Phân phối 2. Chi phí (Customer Cost) 4. Xúc tiến hỗ trợ 3. Tiện lợi (Convenience) kinh 4. Thông tin  doanh (Communication)
 19. 3. Các khái niệm cơ bản trong  Marketing • Nhu cầu (Needs): Tháp nhu cầu của A.Maslow • Mong muốn (Wants) • Lượng cầu (Demand) • Chất lương, Giá trị (Value, Quality) • Sự thoả mãn (Satisfaction)
 20. Tháp nhu cầu của Maslow’s

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản