intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Mẫu bản tự kiểm điểm của chi đội THCS Đại Ân 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
268
lượt xem
6
download

Mẫu bản tự kiểm điểm của chi đội THCS Đại Ân 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tự kiểm điểm của chi đội trường THCS Đại Ân 2, đánh giá chất lượng giảng viên năm 2011 về việc giảng dạy và chuyên trác công tác phổ cập. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn về bản tự kiểm điểm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm của chi đội THCS Đại Ân 2

 1. ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI ÂN 2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠI ÂN 2 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011) - Họ và tên: Lê Thị Hồng Chi - Đơn vị công tác: Trường THCS Đại Ân 2. - Nhiệm vụ hiện nạy: Giảng dạy và chuyên trách công tác phổ cập. - Là đảng viên Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Đại Ân 2, đảng bộ xã Đại ân 2. A. Tự kiểm điểm: 1. Ưu điểm: 1.1. Về tư tưởng chính trị: - Bản thân luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện. - Thực hiện tốt việc học tập dể không ngừng nâng cao trình độ lý
 2. luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng lực công tác. 1.2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: - Bản thân chấp hành tốt thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan lieu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. - Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan lieu, tham nhũng, lãng phí. 1.3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: - Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm
 3. tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên do điều lệ đảng đã qui định, đảng viên còn phải làm tốt nhiệm vụ do chi bộ, chính quyền, đoàn thể giao. - Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định 76- QĐ/TW của Bộ Chính trị. - Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm bồi, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên là một trong những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng. 1.4. Về tổ chúc kỷ luật: - Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. - Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí theo quy định. - Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể 2. Hạn chế:
 4. - Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện một số công việc chưa đạt hiệu quả cao đặt biệt là công tác phổ cập 3. Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế: Nguyên nhân ưu điểm: - Được sự quan tâm đôn đốc kiểm tra nhắc nhỡ của các cấp lãnh đạo. - Thường xuyên trao đổi học hỏi ở các đồng nghiệp. - Tự trao dồi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nguyên nhân hạn chế: - Thời gian thực hiện công việc quá ngắn, mà khối lượng công việc thì nhiều 4. Hướng phấn đấu: - Luôn luôn học hỏi ở đồng nghiệp để hoàn thiện hơn nữa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. B. Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ C. Ý kiến nhận xét và kết quả nhận xét của chi bộ:( nội dung kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua): 1. Ý kiến nhận xét( nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua)
 5. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. Kết quả biểu quyết của chi bộ: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… D. Cấp ủy cơ sở Quyết định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên. Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định( Phân loại đảng viên) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… TM. ĐẢNG ỦY BÍ THƯ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản