intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ trường THPT Chu Văn An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
2.595
lượt xem
230
download

Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ trường THPT Chu Văn An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tự kiểm điểm của chi bộ trường THPT Chu Văn An, đây là một bản tự kiểm điểm mẫu dành cho các bạn đảng viên tham khảo và hoàn thành tốt bản tự kiểm điểm của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ trường THPT Chu Văn An

 1. Mẫu A1 ĐẢNG BỘ: HUYỆN KIẾN XƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN   Kiến Xương, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Họ và tên: Mai Huy Hoàng Ngày sinh: 15/02/1984 Chức vụ Đảng: Không Chức vụ chính quyền, đoàn thề: - Phó bí thư Đoàn trường - Bí thư chi đoàn giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Chu Văn An. Chi bộ: Trường THPT Chu Văn An. 1. Về tư tưởng chính trị. - Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước. - Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống. - Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm. - Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú. - Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.
 2. -2- - Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: *Về công tác chuyên môn: + Được phân công giảng dạy môn Tin học các lớp: 11A9, 11A10, 11A11 và lớp 12A2, 12A3. Các lớp giảng dạy đều đạt kết quả cao trong các kỳ thi kiểm tra và khảo sát. + Hồ sơ chuyên môn đạt loại Tốt + Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở. + Đạt danh hiệu “Giáo viên tiêu biểu tỉnh Thái Bình”. *Về công tác đoàn thể: + Đoàn trường được tỉnh đoàn tặng bằng khen. + Chi đoàn giáo viên được huyện đoàn tặng bằng khen. + Bản thân được huyện đoàn tặng bằng khen. - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định. -Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. -Hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra. 4. Về ý thức tổ chức kỷ luật - Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. - Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; - Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng. - Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể. - Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. 5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh. - Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn. - Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.
 3. -3- - Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. - Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú. - Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc. 6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. - Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất. - Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. - Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. 7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới. - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. - Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc phải linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. - Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành. - Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình hoạt động của Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc kịp thời. - Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức: + Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. + Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản