Mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
175
lượt xem
16
download

Mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C72a- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC) DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG Tháng……....năm……….. Số:……………… Đại diện chi trả xã (phường)…………Quận (huỵện)………...……. Nguồn kinh phí chi trả BHXH: Quỹ BH thất nghiệp Số tiền Tổng số Số các tháng trước chưa lĩnh hưởng tiền STT Họ và tên Số QĐ tháng được Số tháng Số tiền này lĩnh A B C 1 2 3 4 Tổng cộng Tổng số người trong danh sách là:…………………………...………………………… Tổng số tiền trong danh sách là:……………đồng. Bằng chữ:…….…………...……… Ngày…… tháng…..năm…… Người lập Phụ trách CĐCS Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. số: C72a- HD o QĐ số: /QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC) ÀNG THÁNG .……. Ký nhận (Số thẻ ATM) E ……………… ………...……… Ngày…… tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản