Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
358
lượt xem
25
download

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......................................, ngày ...... tháng ..... năm ........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang Tôi tên là: ......................................................................................................................... Sinh năm ............................. Địa chỉ thường trú số:................................ , đường .............................................................. tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):.................................. huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang. Chứng minh nhân dân số:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

  1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......................................, ngày ...... tháng ..... năm ........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang Tôi tên là: ......................................................................................................................... Sinh năm ............................. Địa chỉ thường trú số:................................ , đường .............................................................. tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):.................................. huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang. Chứng minh nhân dân số: .................................... cấp ngày ............................................. nơi cấp: ................................................................................................................. Trình độ chuyên môn: ....................................... năm tốt nghiệp: .................
  2. tại trường: ........................................................................................................................ Đã công tác trong ngành Y, YHCT từ ngày: ............. tháng ............... năm .............. đến ngày: ........ tháng ....... năm ................. Tại: ..................................................................................................................................... Đã có thời gian thực hành chuyên môn: ......................................................... .................................... từ ngày: ..................... tháng ......... năm ................................ đến ngày: ............. tháng ........... năm ................ Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các quy chế chuyên môn về y, dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề: ................................................................................................................................................ Loại hình hành nghề: .......................................................................................................... Người viết đơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản