intTypePromotion=3

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
2.556
lượt xem
78
download

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin xác nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên : .......................................................MSSV............................. Sinh ngày : ......................tại................................................................ Hiện đang học lớp (ngành) : .......................................Khoá : ............ Tại trường Đại học Cần Thơ. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xin được xác nhận tôi là sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ, năm học :......................... Lý do : .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ. Tôi chân thành biết ơn. Cần Thơ, ngày............tháng..................năm 20..... Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) .................................... XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Cần Thơ, ngày...........tháng.........năm 20...... TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản