Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 6 đại biểu được bầu bổ sung vào Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1982 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1982 XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U QU C H I C A 6 I BI U Ư C B U B SUNG VÀO QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 88 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 7 c a Lu t T ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Sau khi nghe U ban th m tra tư cách i bi u Qu c h i báo cáo v k t qu vi c th m tra tư cách i bi u c a 6 i bi u m i ư c b u b sung vào Qu c h i khoá VII; QUY T NGHN Xác nh n tư cách i bi u Qu c h i c a: 1- ng chí Hoàng C m, i bi u Qu c h i t nh Thanh Hoá. 2- ng chí Tô ình Cơ, i bi u Qu c h i t nh Nghĩa Bình. 3- ng chí ng H i Xuân, i bi u Qu c h i thành ph H i Phòng. 4- ng chí Châu Ninh, i bi u Qu c h i t nh An Giang. 5- ng chí Quang Trung, i bi u Qu c h i t nh Sơn La. 6- ng chí Ph m Xong t c Ph m H ng, i bi u Qu c h i t nh Gia Lai - Kon Tum. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VII, kỳ h p th 4, thông qua ngày 20 tháng 12 năm 1982. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản