Nhu cầu dinh dưỡng của thực vật

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
285
lượt xem
63
download

Nhu cầu dinh dưỡng của thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhu cầu dinh dưỡng của cây là lượng chất dinh dưỡng mà cây cần qua các thời kỳ sinh trưởng để tạo thành một đơn vị năng suất. Nhu cầu dinh dưỡng có 2 mặt: Mặt lượng: số lượng chất dinh dưỡng cây cần để tạo thành một đơn vị năng suất. - Mặt chất: Các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau mà cây cần trong các giai đoạn sinh trưởng nhất định để hình thành năng suất cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhu cầu dinh dưỡng của thực vật

  1. Nhu cầu dinh dưỡng của thực vật Nhu cầu dinh dưỡng của cây là lượng chất dinh dưỡng mà cây cần qua các thời kỳ sinh trưởng để tạo thành một đơn vị năng suất. Nhu cầu dinh dưỡng có 2 mặt:
  2. - Mặt lượng: số lượng chất dinh dưỡng cây cần để tạo thành một đơn vị năng suất. - Mặt chất: Các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau mà cây cần trong các giai đoạn sinh trưởng nhất định để hình thành năng suất cao nhất. Có nhu cầu dinh dưỡng tổng số tính toán cho cả chu kỳ sống của cây, nhưng cũng có nhu cầu dinh dưỡng tính cho từng giai đoạn sinh tr- ưởng, nhu cầu dinh dưỡng theo từng nguyên tố riêng biệt. Nhu cầu dinh dưỡng là chỉ tiêu thay đổi rất nhiều: thay đổi theo từng loại cây, giống cây khác nhau, theo điều kiện và mức độ thâm canh, tuỳ
  3. theo từng loại đất, theo biến động của thời tiết.... Vì vậy việc xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây hết sức phức tạp. Để xác định nhu cầu dinh dưỡng có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau: - Phương pháp lấy lượng chất dinh dưỡng mà cây hút trong quá trình sinh trưởng làm nhu cầu dinh dưỡng. Có 2 cách: + Tiến hành phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cây: phân tích định kỳ hàm lượng các chất dinh dưỡng trong thân, lá, hoa, quả và toàn cây (để xác định nhu cầu dinh dưỡng từng giai đoạn)
  4. hoặc phân tích vào giai đoạn cây tích lũy tối đa trước khi thu hoạch, không phải là lúc cây đã làn lụi. Thu hoạch toàn bộ các bộ phận rễ. thân, lá. quả, hạt. . .rồi sấy khô và liến hành phân tích các nguyên tố chủ yếu như N, P, K, S ....rồi qui ra trên một đơn vị sản phẩm thu hoạch. Từ đây có thể tính toán lượng chất dinh dưỡng cần bón cho cây trồng để đạt được một năng suất nhất định nào đấy. + Trồng cây trong dung dịch và phân tích lượng chất dinh dưỡng còn lại sau thời gian trồng cây. Các dung dịch dinh dưỡng thường được dùng để trồng cây trong chậu là dung dịch Knop (thích hợp cho lúa
  5. mì, lúa mạch, cà chua, đậu, thuốc lá, khoai tây...), dung dịch Prianisnhicop (thích hợp với lúa nước, lúa mì, lúa mạch, ngô...), dung dịch Richter (thường dùng cho lúa mì, đâu, ngô, đay, lúa nước, khoai tây, lanh, thuốc lá ...) - Phương pháp loại trừ hẵn hay loại trừ một phần chất dinh dưỡng cần nghiên cứu ra khỏi môi trường trong thời kỳ dinh dưỡng nhất định và theo giỏi quá trình dinh dưỡng của cây trồng. Với phương pháp này có thể xác định được vai trò của từng nguyên tố nhưng không tính được lượng dinh dưỡng mà cây cần.
  6. Phương pháp bón thêm chất dinh dưỡng vào các thời kỳ sinh trưởng khác nhau và xem năng suất tăng ở thời kỳ nào nhiều nhất. "Hiệu suất từng phần" đối với lượng chất dinh dưỡng đã hút (theo Kimura và Chiba,1962) được tính theo công thức sau: X = (Xn - Xn-1 )/(Vn - Vn-1) Trong đó: X: năng suất hạt trên một đơn vị dinh dưỡng X n-1 : năng suất trước khi bón thêm chất dinh dưỡng Xn : năng suất sau khi bón thêm chất dinh dưỡng
  7. Vn-1 : lượng chất dinh dưỡng trước khi bón V : lượng chất dinh dưỡng bón thêm Trong trường hợp trồng cây trong dung dịch ta có thể dễ dàng tính nhu cầu dinh dưỡng của cây bằng lượng chất dinh dưỡng cây lấy đi từ dung dịch để tạo nên một đơn vị năng suất kinh tế. Đào Thế Tuấn (1969) đã xác định nhu cầu dinh dưỡng của một số cây trồng đối với các nguyên tố đa lượng.
  8. Lượng chất dinh dưỡng (kg) để tạo thành 1 tạ thu hoạch kinh tế Từ nhu cầu dinh dưỡng, này biết hệ số sử dụng phân bón, biết hàm lượng các chất dinh dưỡng có sẵn trong đất, ta có thể tính ra nhu cầu phân bón.
Đồng bộ tài khoản