ÔN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

ÔN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ. - Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn giản. - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của nước ta trên BĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP

  1. Bài 7 ÔN T P
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Xác nh và mô t ư c v trí a lí nư c ta trên B . - Bi t h th ng h a các ki n th c ã h c v a lí TN VN m c ơn gi n. - Nêu tên và ch ư c v trí m t s dãy núi, ng b ng, sông l n c a nư c ta trên B . II - DÙNG D Y H C - Phi u BT có v lư c tr ng VN. - B n a lý t nhiên VN. - K s n b ng th ng kê BT2 lên b ng. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 2 HS tr l i 2 câu h i 2,3 – SGK/81. - c thu c bài h c. 3/ Bài m i :
  3. TG HO T NG C A GIÁO HO T NG VIÊN C A H C SINH Gi i thi u bài * Ho t ng 1 : làm vi c c l p HS lên b ng ch B . - Ch và mô t v trí, gi i h n c a nư c ta trên B . - Hai i chơi bư c vào v trí. * Ho t ng 2 : Tr chơi “ i áp nhanh” Bư c 1 : Ch n 2 i chơi có s - HS l ng nghe. HS như nhau, m i HS ư c g n m t s - HS nh n xét. th t b t u t 1. Hai em có STT gi ng nhau s ng i di n nhau. Bư c 2 : GV hư ng d n cách chơi - Nhóm 6 (5’) như – SGV/94. - HS trình bày. Bư c 3 : GV t ch c cho HS nh n xét, ánh giá. Tìm i th ng cu c. - Vài HS c * Ho t ng 3 : Làm vi c theo nhóm Bư c 1 : Th o lu n câu h i 2 - SGK Bư c 2 : i di n các nhóm trình
  4. bày k t qu - NX --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - HS trình bày l i các ý c a BT2. - V nhà h c bài và c trư c bài 8/83 Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản