Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
229
lượt xem
7
download

Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

  1. Tiết 9: Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. - Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Lý Cây Xanh - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân - HS chú ý. tộc nào? Lời của bài hát do ai viết? - HS trả lời: + Bài :Lý Cây - Cho học sinh tự nhận xét: Xanh. - Giáo viên nhận xét: + Dân Ca Nam - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Bộ điệu của bài hát. - HS nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
  3. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực hiện. của bài - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài - HS thực hiện. hát. - HS chú ý. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. -HS ghi nhớ. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 10: Ôn Tập Hai Bài Hát: - Tìm Bạn Thân -Lý Cây Xanh I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lý Cây Xanh. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  5. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Tìm Bạn Thân - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài - HS chú ý. hát do ai viết? - HS trả lời: + Bài :Tìm Bạn - Cho học sinh tự nhận xét: Thân - Giáo viên nhận xét: + Nhạc Sĩ : Việt - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Anh điệu của bài hát.. - HS nhận xét * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Lý Cây Xanh - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.
  6. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân + Hát cá nhân. tộc nào? Lời của bài hát do ai viết? - HS nhận xét. - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời: - Giáo viên nhận xét: + Bài :Lý Cây - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Xanh. điệu của bài hát. + Dân Ca Nam * Cũng cố dặn dò: Bộ - Cho học sinh hát lại bài hát Quê Hương Tươi Đẹp một - HS nhận xét lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.
Đồng bộ tài khoản