intTypePromotion=1

Ôn tập Lý thuyết điều khiển tự động

Chia sẻ: Lê Văn Đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
123
lượt xem
20
download

Ôn tập Lý thuyết điều khiển tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sau đây tổng hợp các kiến thức lý thuyết điều khiển tự động giúp người học có thêm tài liệu tham khảo về điều khiển tự động củng cố kiến thức được học, ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn học tập và ôn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Lý thuyết điều khiển tự động

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (3 TÍN CHỈ) Dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật điện 1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Lý thuyết điều khiển tự động 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ : Vấn đáp hoặc viết 3. NGUYÊN TẮC TỔNG HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Nguyên tắc: Một đề tổ hợp từ 2 câu hỏi bất kỳ - Thang điểm: 10 - Loại câu hỏi: loại 1 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1. Câu hỏi loại 1 (5 điểm) – Bài tập 1.Cho hệ điều khiển có cấu trúc W4 X (-) Y W1 • W2 W3 • (-) (-) (-) (-) • W6 • W5 (-) W8 W7 Hãy xác định hàm truyền cho hệ theo W1÷ W8 2. Cho hệ có cấu trúc X(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 10 5 Với: W 1 = ; W2= ; W 3 = ( P + 2) (2 p + 1)( p + 0.1)(3 p + 2) ( p + 1)2 Hãy xét ổn định cho hệ
  2. 3. Cho hệ điều khiển có cấu trúc W4 X (-) Y W1 • W2 W3 • (-) (-) (-) • W6 • W5 (-) (-) W8 W7 Hãy xác định hàm truyền cho hệ theo W1÷ W8 4. Cho hệ có cấu trúc X(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 10 10 Với: W 1 = ; W2 = ; W3 = α (2 p + 5)( p + 0.1)(3 p + 2) ( p + 1)2 Hãy xác định α để hệ ổn định 5. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3
  3. 10 10 10 Với: W 1 = . ; W 2 = 0,1(0,03 p + 1) ; W 3 = p 0.0001 p + 0.01 p + 1 3 2 p + 0.1 Hãy vẽ LH(ω) 6. Cho hệ có cấu trúc U(p) (-) Y(p) W1 W2 (-) (-) W3 Với: 10 10 100 10 W1 = × × 2 ; W2 = ; W 3 = 0.1 p (0.01 p ) + 0.01 p + 1 (0.1 p + 1) 2 ( p + 1) 2 Hãy xét ổn định cho hệ và số nghiệm của phương trình đặc tính h ệ có ph ần th ực dương. 7. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 Với: 10 10 100 W1 = × × ; W 2 = 10( p + 1) ; W 3 = 0.1 p (0.01 p) + 0.01 p + 1 (0.1 p + 1) 2 2 2 Hãy vẽ LH(ω) 8. Cho hệ có cấu trúc U(p) (-) Y(p) W1 W2 (-) (-) W4 W3
  4. Với: 10 10 100 10 W1 = × × 2 ; W2= ; W 3 = 0.1 ; W4=0,2 p (0.01 p ) + 0.01 p + 1 (0.1 p + 1) 2 ( p + 1)2 Hãy xét ổn định cho hệ và số nghiệm của phương trình đặc tính h ệ có ph ần th ực dương. 9. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 (-) W2 (30 P + 200) Với: W1 = ; W2 = 0 .1 p (0.1 p + 1)(0.0002 p + 1) 2 (0, 03 p + 1) 2 (0,5 P + 2) Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch hiệu chỉnh. 10. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 100(0.8 p + 2) Với: W1 = ; (0.1 p + 0.01)(0.002 p + 0.2) 2 (0, 03 p + 0.4) 2 (0.2 p + 1)e _ 0.45 p W2 = ; W3 = 0.1 ( p + 0.2) 2 (0, 01 p + 0.1) Hãy xác định sai lệch tĩnh St% của hệ khi tín hiệu vào có dạng: • u(t) = 5.1(t)
  5. 11. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W3 (-) W2 100(0.5 p + 1) Với: W1 = ; W2 = 1 ; p(0.1p + 2)(0.002 p + 1)2 (0,03p + 1)2 (0.2 p + 1)e _ 0.3p W3 = (p + 1) 2 (0,0 1p + 1) Hãy xác định sai lệch tĩnh St% của hệ khi tín hiệu vào có dạng: • u(t) = 3.1(t) 12. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 (-) W2 10(0,1P + 1) 2 Với: W 1 = ; W 2 = 0.1 (0.1 p 3 + 0.2 p 2 + 0.4 p + 1)(2 P + 1)(0, 6 P + 3) Hãy xác định hệ phương trình trạng thái và tìm các ma trận A, B, C, D. 13. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3
  6. 10 100 Với: W1 = . ; W2 = 0,5p + 2 ; p3 0.0001p2 + 0.01p + 1 10 W3 = ( p + 0.1)2 Hãy vẽ LH(ω) cho hệ 14. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W3 (-) W2 Với: 10(0.6 p + 2)2 W1 = ; W2 = 0,1; (0.1p + 3)(0.002 p + 2)2 (0,03p + 1)2 (0.2 p + 1)e _ 0.4 5p W3 = (p + 2) 2 (0,0 1p + 0.1) Hãy xác định sai lệch tĩnh St% của hệ khi tín hiệu vào có dạng: • u(t) = 10.t.1(t) • u(t) = 15.1(t) 15. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 (-) W2
  7. 200(0,15 P + 1) Với: W1 = ; W2 = 1 p (0.1 p + 1)(0.0002 p + 1) 2 (0, 03 p + 1) 2 (0, 4 P + 5) Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch hiệu chỉnh. 16. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 100 10 Với: W 1 = ; W2= ; W3 = α (2 p + 5)( p + 0.1)(3 p + 2) (3 p + 5)2 Hãy xác định α để hệ ổn định 17. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W2 (-) W3 100( p + 10) 5 Với: W 1 = ; W 2 = ; W3 = α (2 p + 1) 2 ( p + 0.1)(3 p + 2) (2 p + 5) Hãy xác định α để hệ ổn định 18. Cho hệ có cấu trúc U(p) Y(p) W1 W3 (-) W2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2