PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - PHẦN 1

Chia sẻ: Han Quyet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
534
lượt xem
139
download

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - PHẦN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt như trong việc quản lý các dữ liệu về bán hàng, trường học hay dữ liệu quản lý khách sạn…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - PHẦN 1

  1. Nhóm 8  thực hiện PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
  2. Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt Nhóm 8  thực hiện như trong việc quản lý các dữ liệu về bán hàng, trường học hay dữ liệu quản lý khách sạn… Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu này chúng ta cần phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu như thế nào là mô hình liên kết thức thể ER, lược đồ quan hệ, các dạng chuẩn, các câu lệnh truy vấn…và để phần nào hiểu thêm về vấn đề này nhóm chúng
  3. LIệU KHÁCH SạN CầN XÂY DựNG  Một Khách sạn có nhiều Phòng: Phòng thì có: Nhóm 8  thực hiện Số phòng Loại Phòng Giá Phòng Loại Phòng hạng A có giá 150$/ngày hạng B có giá 100$/ngày hạng C có giá 50$/ngày
  4.  Một Khách sạn có nhiều Nhân Viên: Nhan Vien có: Mã nhân viên Nhóm 8  thực hiện Họ tên Ngày sinh Giới tính Số CMT Địa chỉ Số DT Chức vụ
  5.  Một Khách sạn có nhiều Dịch vụ: Dich Vu có Mã Dịch vụ Nhóm 8  thực hiện Tên Dịch vụ Giá Dịch vụ
  6.  Thông tin về Khách hàng của Khách sạn bao gồm: Mã Khách hàng Nhóm 8  thực hiện Tên Khách hàng Ngày sinh Giới tính Số CMT Số điện thoại Nghề nghiệp Quốc tịch
  7.  Thông tin Hóa đơn của Khách sạn bao gồm: Mã Hóa đơn Nhóm 8  thực hiện Tên Hóa đơn Mã Khách Mã Dịch vụ Mã Khách hàng Ngày lập Hóa đơn.
  8.  Thông tin thuê Phòng của Khách hàng bao gồm: Số DK Nhóm 8  thực hiện Mã KH Số Phòng Ngày đến Ngày DK Ngày di Tiền đặt.
  9. MộT Số CÁC RÀNG BUộC:  Người quản lý là một Nhân viên  Mỗi Dịch vụ có một người quản lý Nhóm 8  thực hiện  Phòng Dịch vụ là một phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản