Phân tích và thiết kế thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long

Chia sẻ: Nguyethi Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

2
273
lượt xem
99
download

Phân tích và thiết kế thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích và thiết kế thông tin quản lý nhân sự tại công ty tnhh hưng long', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích và thiết kế thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long

  1. Phân tích và thiết kế thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long Mã số đề tài: P0154 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam bước vào thiên niên kỷ mới, kỷ nguyên khoa h ọc và công ngh ệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Nước ta đang trên con đường th ực hi ện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đảng và nhà nước ta rất chú trọng, ưu tiên cho s ự nghiệp phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khai thác và ứng dụng tin học trong công cuộc đổi mới. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, việc nắm bắt thông tin, xử lý thông tin chính xác, kịp thời ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý và điều hành. Thực chất, quản lý thông tin, xử lý thông tin một cách khoa h ọc là nhằm đảm bảo an toàn thông tin, tránh thông tin bị m ất mát, sai sót, đ ồng th ời tiết kiệm thời gian, tiền bạc và những chi phí không đáng có. Quản lý thông tin trên máy tính là quản lý dữ liệu, do đó m ọi thông tin qu ản lý trên máy tính phải sắp xếp khoa học và xử lý khoa học. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, vấn đề quản lý dựa vào máy tính là nhu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Trong đó, qu ản lý nhân sự là đề tài đang thu hút được sự quan tâm, chú ý nhất. H ệ th ống thông tin v ề nhân lực của một doanh nghiệp là một hệ thống tài liệu ph ản ánh đầy đ ủ và toàn diện những tiềm năng về trí lực, thể lực của từng lao động, bao gồm: về số lượng, chất lượng, trong mọi thời điểm: quá khứ, hiện tại và dự kiến trong tương lai. Vì vậy, công tác quản lý nhân sự ph ải tiến hành th ường xuyên, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của quản lý cấp trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ của công ty trong từng giai đoạn. Với đề tài: “Phân tích và thiết kế thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long ” giúp cho vấn đề quản lý nhân sự và đặc biệt là việc tính lương của từng công nhân, giúp công tác quản lý nhanh chóng, tiện lợi, phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh của công ty. Xây dựng Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. chương trình quản lý nhân sự với mục đích nhằm giảm bớt sức người sức của, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Hưng Long. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN: CHƯƠNG I: Khảo sát hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long Trong chương này sẽ giới thiệu về công ty TNHH Hưng Long, khảo sát hệ thống quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long và xác định những yêu cầu cảu nó. Từ thực trạng đó cho thấy sự cần thiết của tin học hoá. CHƯƠNG II: Phân tích hệ thống thông tin quản lý nhân sự t ại công ty TNHH H ưng Long Dựa vào phần khảo sát ở Chương I, trong Chương này sẽ trình bày các s ơ đồ chức năng BFD, sơ đồ luồng dữ liệu DFD và mô hình dữ li ệu th ực th ể ERD. CHƯƠNG III: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự t ại công ty TNHH H ưng Long Trong chương này sẽ trình bày cụ thể phần thiết kế cơ sở dữ li ệu, thi ết kế giao diện vào - ra và thiết kế chương trình quản lý nhân sự của công ty TNHH Hưng Long. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG LONG 3 1.1_Giới thiệu về công ty TNHH Hưng Long 3 1.2_ Khảo sát hệ thống quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long 4 1.3_Xác định yêu cầu hệ thống 6 1.4_Lợi ích tin học hoá và đánh giá tính khả thi của hệ thống thông tin quản lý nhân sự mới của công ty TNHH Hưng Long 7 1.4.1_Lợi ích tin học hoá hệ thống thông tin quản lý nhân sự của công ty TNHH Hưng Long 7 1.4.2_Đánh giá tính khả thi hệ thống thông tin quản lý nhân sự mới của công ty TNHH Hưng Long 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG LONG. 10 2.1_Sơ đồ chức năng BFD (Business Function Diagram): 10 2.2_Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) 11 2.3_Mô hình dữ liệu thực thể ERD ( Entity Relationship Diagram) 15 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  5. CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG LONG 18 3.1_Thiết kế cơ sở dữ liệu 23 3.2_Thiết kế giao diện vào ra 25 PHỤ LỤC: Một số đoạn mã trong chương trình 36 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản