Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
794
lượt xem
338
download

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chọn chủ đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu. Các đo lường. Thu thập số liệu. Chọn mẫu. Phân tích dữ liệu. Viết báo cáo cuối cùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 1. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 2. Tổng quan môn học  Khoa học và nghiên cứu khoa học  Chọn chủ đề nghiên cứu  Vấn đề nghiên cứu  Thiết kế nghiên cứu  Các đo lường  Thu thập số liệu  Chọn mẫu  Phân tích dữ liệu  Viết báo cáo cuối cùng  Bài nc mẫu
 3. Khoa học và nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm: Khoa học và  Phương pháp luận (Methodology) (Tự diển VN, 2000) nghiên cứu khoa học  Phương pháp: Cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tuợng của tự nhiên và đời sống xã hội Chọn chủ đề nghiên cứu  Phương pháp luận: Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thếgiới Vấn đề nghiên cứu  Khoa học Thiết kế nghiên  là “hệ thống tri thức” về mọi qui luật của vật chất và cứu sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, tư duy (Pierre Auger, 1961) Các đo lường  Là sản phẩm trí tuệ của nguời nghiên cứu. Thu thập số liệu Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 4. Khoa học và nghiên cứu khoa học 2. Nghiên cứu khoa học: Khoa học và nghiên cứu khoa học Mô tả Thế giới khách quan Hệ thống tri thức về thế giới Giải thích Tự nhiên – Xã hội CẤU TRÚC – QUI LUẬT Chọn chủ đề nghiên cứu ? Vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên Sản phẩm của nghiên cứu khoa học: cứu TRI THỨC (phát minh, phát hiện, sáng chế) Tính hiện hữu của đối tượng nghiên cứu: Các đo lường SẴN CÓ – KHÁM PHÁ Thu thập số liệu Sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học: Chọn mẫu TÀI SẢN CHUNG CỦA NHÂN LOẠI Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối Ví dụ : cùng - Các định luật Newton và Lý thuyết cơ học - Luật cung cầu Bài nc mẫu - Tháp Maslow
 5. Khoa học và nghiên cứu khoa học 3. PP nghiên cứu khoa học: Khoa học và nghiên cứu khoa Trải nghiệm, học ĐÚNG ĐẮN Học tập, TRI THỨC KHÁCH QUAN Chọn chủ đề nghiên cứu Nghiên cứu, Vấn đề nghiên cứu Khác biệt cơ bản giữa nghiên cứu và trải nghiệm Thiết kế nghiên MỤC TIÊU CỤ THỂ, PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ , cứu THỰC HIỆN MỘT CÁCH HỆ THỐNG Các đo lường Thu thập thông tin Thu thập số liệu Loại trừ thông tin không phù hợp Phân tích thông tin đó Chọn mẫu Đi đến kết luận Phân tích dữ liệu Vd: Viết báo cáo cuối cùng - Máy gặt đập liên hiệp, Dời nhà Bài nc mẫu - Qui luật cung cầu
 6. Khoa học và nghiên cứu khoa học 4. Phân loại nghiên cứu khoa học: •Cơ bản / hàn lâm Khoa học và Mục đích •Ứng dụng (action & evaluation) nghiên cứu khoa học Thuộc tính đo •Định tính Chọn chủ đề của dữ liệu •Định lượng nghiên cứu •Khám phá (Why?) Vấn đề nghiên Mục tiêu/ •Mô tả (What?) cứu độ sâu tri thức •Nhân quả (How?) Thiết kế nghiên cứu •Cắt ngang Thời gian khảo sát •Cắt dọc Các đo lường Thu thập số liệu •Đột xuất Tần suất tiến hành •Kết hợp Chọn mẫu •Liên tục Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối •Thực nghiệm cùng Phương pháp/ •Điều tra chiến lược tiếp cận •Nghiên cứu hiện trường Bài nc mẫu •Nghiên cứu tại bàn
 7. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học: Khoa học và  Phán đoán nghiên cứu khoa học  Là một hình thức tư duy nhằm nối liền các khái niệm lại với nhau để khẳng định khái niệm này là Chọn chủ đề hoặc không là khái niệm kia nghiên cứu  Ex: cà phê là cây có hàm lượng cafein cao trong Vấn đề nghiên hạt, nước uống này có hàm lượng cafein cao có thể cứu là từ hạt cà phê. Thiết kế nghiên  Các loại phán đoán: cứu  Phán đoán theo chất Các đo lường  Phán đoán theo lượng Thu thập số liệu  Phán đoán phức hợp Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 8. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học – phán đoán Khoa học và nghiên cứu khoa học Chọn chủ đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Các đo lường Thu thập số liệu Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 9. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học: Khoa học và  Suy luận nghiên cứu khoa học  Là một hình thức tư duy, từ một hay một số phán đoán đã biết (tiền đề) đưa ra một phán đoán mới Chọn chủ đề (kết đề) nghiên cứu  Có 3 hình thức suy luận Vấn đề nghiên cứu  Diễn dịch: (Trực tiếp và gián tiếp) Thiết kế nghiên  Quy nạp: (hoàn toàn và không hoàn toàn) cứu  Loại suy Các đo lường Thu thập số liệu Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 10. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học – Suy luận Khoa học và  Diễn dịch nghiên cứu khoa học  Là hình thức đi từ cái chung đến cái riêng  Diễn dịch trực tiếp: gồm một tiền đề và một kết đề Chọn chủ đề  EX: nghiên cứu  1 tiền đề: Mõi người đều có nhu cầu và mong Vấn đề nghiên muốn thoả mãn nhu cầu của mình cứu  1 kết đề: Nếu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Thiết kế nghiên đúng theo nhu cầu của khách hàng thì doanh cứu nghiệp sẽ thành công Các đo lường  Diễn dịch gián tiếp: gồm một số tiền đề và một kết đề Thu thập số liệu  Ex: Chọn mẫu  Tiền đề chính: Tất cả sinh viên đi học đều đặn Phân tích dữ liệu  Tiền đề phụ: Nam là sinh viên Viết báo cáo cuối  Kết luận: Nam đi học đều đặn cùng Bài nc mẫu
 11. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học – Suy luận Khoa học và  Quy nạp nghiên cứu khoa  Là hình thức đi từ cái riêng đến cái chung học  Quy nạp hoàn toàn: đi từ tất cả cái riêng đến cái chung Chọn chủ đề  Tiền đề riêng: Nam, Bắc, Ðông và Tây tham dự lớp nghiên cứu đều đặn Vấn đề nghiên  Tiền đề riêng: Nam, Bắc, Ðông và Tây đạt đuợc điểm cứu cao Thiết kế nghiên  Kết luận: Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt đuợc cứu điểm cao  Quy nạp không hoàn toàn: đi từ một số cái riêng đến cái Các đo lường chung Thu thập số liệu  EX: Thăm dò 350 phụ nữ đi chợ Long Xuyên cho thấy Chọn mẫu 77% không biết gì về rau sạch và rau an toàn, 21% cho rằng cả hai là như nhau. Căn cứ kết quả này, có Phân tích dữ liệu thể kết luận: phần đông nguời tiêu dùng thành phố Viết báo cáo cuối chưa có thông tin cơ bản về thực phẩm này. cùng Bài nc mẫu
 12. Khoa học và nghiên cứu khoa học 5. Lý luận khoa học – Suy luận Khoa học và  Loại suy nghiên cứu khoa học  Là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng Chọn chủ đề  Ex: Thí nghiệm thuốc mới nghiên cứu  Chuột , khỉ Vấn đề nghiên  -> con người cứu Thiết kế nghiên cứu Các đo lường Thu thập số liệu Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 13. Khoa học và nghiên cứu khoa học 6. Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu KH Khoa học và  Luận đề nghiên cứu khoa học  trả lời câu hỏi “cần chứng minh điều gì?” trong nghiên cứu Chọn chủ đề  Luận đề là một “phán đoán” hay một “giả thuyết” nghiên cứu cần đuợc chứng minh Vấn đề nghiên  Ex: lòng trung thành của khách hàng cứu  Luận cứ Thiết kế nghiên  Là bằng chứng (thông tin, tài liệu tham khảo; quan cứu sát và thực nghiệm) được đưa ra để chứng minh Các đo lường luận đề.  trả lời câu hỏi “Chứng minh bằng cái gì?”. Thu thập số liệu  Luận cứ lý thuyết: là các lý thuyết, luận điểm, Chọn mẫu tiền đề, định lý, định luật, qui luật. Còn gọi là cơ Phân tích dữ liệu sở lý luận  Luận cứ thực tiễn: dựa trên cơ sở số liệu thu Viết báo cáo cuối thập, quan sát và làm thí nghiệm. cùng Bài nc mẫu
 14. Khoa học và nghiên cứu khoa học 6. Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu KH Khoa học và  Luận chứng nghiên cứu khoa học  Là cách thức, phương pháp tổ chức một phép chứng minh một luận đề, nhằm xác định mối liên hệ Chọn chủ đề giữa các luận cứ và giữa luận cứ với luận đề. nghiên cứu  Luận chứng trả lời câu hỏi “Chứng minh bằng cách Vấn đề nghiên nào?” cứu  Các loại chứng minh: Thiết kế nghiên cứu  Chứng minh bằng logic: sử dụng kết hợp các phép suy luận, giữa suy luận suy diễn, suy luận Các đo lường qui nạp và loại suy Thu thập số liệu  Chứng minh ngoài logic: phương pháp tiếp cận Chọn mẫu và thu thập thông tin, thu thập số liệu thống kê Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 15. Khoa học và nghiên cứu khoa học 7. Một số khái niệm quan trọng Khoa học và nghiên cứu khoa học  Khái niệm:  là sự miêu tả trừu tượng một đối tượng hoặc miêu Chọn chủ đề nghiên cứu tả thuộc tính của một đối tượng hay hiện tượng nào đó Vấn đề nghiên  Ex: chi phí, doanh thu, thị phần, chiến lược kinh cứu doanh… -> khái niệm chung trong kinh tế học Thiết kế nghiên  Định nghĩa cứu  Sự chính xác và rõ ràng cùa các khái niệm đạt được Các đo lường thông qua định nghĩa Thu thập số liệu  Có 2 loại định nghĩa: Chọn mẫu  Định nghĩa nhận thức (lý thuyết) Phân tích dữ liệu  Định nghĩa hoạt động (thực hành) Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 16. Khoa học và nghiên cứu khoa học 7. Một số khái niệm quan trọng – định nghĩa Khoa học và nghiên cứu khoa  Những định nghĩa mô tả các khái niệm bằng việc sử học dụng các khái niệm khác là những định nghĩa nhận thức hay định nghĩa lý thuyết Chọn chủ đề nghiên cứu  Ex: Định nghĩa „thị trường“ theo quan điểm Marketing Vấn đề nghiên cứu  -> khách hàng, nhu cầu mua… -> xác định khái niệm thị trường Thiết kế nghiên cứu  Định nghĩa „công nghiệp“ trong tài liệu chiến lược Các đo lường  -> công ty, sản phẩm, vật thay thế… -> giải thích khái niệm công nghiệp Thu thập số liệu  Định nghĩa hành động là tập hợp tất cả các chuỗi hành Chọn mẫu động mô tả các hoạt động cần có để thiết lập một thực Phân tích dữ liệu thể hoặc cấp bậc của thực thể về cái gì đó được mô tả bằng một khái niệm Viết báo cáo cuối cùng  Mức bán = tồn đầu kỳ + bán trong kỳ - tồn cuối kỳ Bài nc mẫu
 17. Khoa học và nghiên cứu khoa học 7. Một số khái niệm quan trọng Khoa học và nghiên cứu khoa  Lý thuyết học  Được xem xét như một hệ thống cho các khái niệm Chọn chủ đề chỉ dẫn với mục đích đem lại sự hiểu biết. nghiên cứu  Lý thuyết bao gồm một khái niệm hoặc các khái Vấn đề nghiên niệm có liên quan nhau cứu  Ex: lý thuyết cung cầu, nguyên lý kế toán… Thiết kế nghiên cứu Các đo lường Thu thập số liệu Chọn mẫu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 18. Khoa học và nghiên cứu khoa học 8. Xây dựng một đề xuất nghiên cứu (research proposal) Khoa học và  Một đề xuất nghiên cứu thông thường chứa các thông nghiên cứu khoa tin sau: học  Lựa chọn chủ đề Chọn chủ đề nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Vấn đề nghiên  Giả thuyết nghiên cứu cứu  Thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên  Bối cảnh nghiên cứu cứu  Phương pháp nghiên cứu Các đo lường  Mẫu Thu thập số liệu  Xử lý số liệu Chọn mẫu  Đề cương của bản báo cáo  Khó khăn và giới hạn Phân tích dữ liệu  Khung thời gian Viết báo cáo cuối cùng Bài nc mẫu
 19. Chọn chủ đề nghiên cứu – Chọn đề tài nc 4P Problems Bài toán, Khoa học và tình huống, nhu cầu, (bản thân các nghiên cứu khoa tập hợp, lịch sử… vấn đề) học Mối quan hệ nhân quả, Chọn chủ đề nghiên cứu nghiên cứu bản thân hiện tượng… Vấn đề nghiên cứu Phenomena Nguồn đề tài People Thiết kế nghiên (hiện tượng) nghiên cứu (Con người) cứu Các đo lường Các cá thể, Thu thập số liệu tổ chức, nhóm, Chọn mẫu cộng đồng… Phân tích dữ liệu Programs Nội dung, cấu trúc, (Chương trình) Viết báo cáo cuối kết quả, thuộc tính, cùng sự thoả mãn, người tiêu dùng… Bài nc mẫu
 20. Chọn chủ đề nghiên cứu – lý thuyết và nghiên cứu Kiến thức (lý thuyết) Các lý thuyết/mô hình Khoa học và Các quan niệm (nhận thức) nghiên cứu khoa Các phương pháp/kỷ thuật học Các sự kiện Chọn chủ đề nghiên cứu (1) Vấn đề nghiên (2) cứu Thiết kế nghiên cứu Vấn đề Các đo lường Các quan sát/ Thu thập số liệu Mệnh đề Chọn mẫu Phân tích dữ liệu 1. Lý thuyết trước nghiên cứu Viết báo cáo cuối cùng 2. Nghiên cứu trước lý thuyết Bài nc mẫu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản