Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Chia sẻ: Paradise10 Paradise10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
1.137
lượt xem
116
download

Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp 1: Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng. Ví dụ: Cho hình chóp SABCD.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). Giải: Trong mặt phẳng (ABCD): AC cắt BD tại O. Ta có O  AC, AC  (SAC) O  BD, BD  (SBD) Nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) Mà S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) Vậy SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD). ♦Phương pháp 2: Sử dụng định lý: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

  1. Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: ♦Phương pháp 1: Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng. Ví dụ : Cho hình chóp SABCD.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). Giải: Trong mặt phẳng (ABCD): AC cắt BD tại O. Ta có O  AC, AC  (SAC) O  BD, BD  (SBD) Nên O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) Mà S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) V ậy SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD). ♦Phương pháp 2: Sử dụng định lý: N ếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đó(hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó).
  2. a // b   a  (P)    c // a // b b  (Q)  (P)  (Q)  c   Ví dụ: Cho hình chóp SABCD có đ áy là hình bình hành,M thuộc SA. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (SAB Giải: Ta có AB // CD Hai mặt phẳng (SAB) và (MCD) lần lượt chứa hai đường thẳng AB//CD thì giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua điểm M song song với AB cắt SB tại N. Vậy MN là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MCD). ♦Phương pháp3:
  3. Sử dụng định lý: Nếu đường thẳng a song song mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt mặt phẳng (P) thì cắt theo giao tuyến b song song với đ ường thẳng a. Q a (P) // a   a  (Q)   b // a b (P)  (Q)  b  P  Ví dụ : Cho hình chóp SABCD đáy hình thang ABCD (AB//CD), M thuộc cạnh AD. Mặt phẳng (P) qua M song song với SA và AB. Xác đinh giao tuyến của mặt phẳng (P) với (SBC). Giải:Gọi N:P;Q lần lượt là trung điểm của mặt phẳng (P) với SD; SC và BC. Ta có
  4. (P) // SA   SA  (SAD)   MN // SA (P)  (SAD)  MN   (P) // AB   AB  (ABCD)   MQ // AB (P)  (ABCD)  MQ   Hai mặt phẳng (P) và (SCD) lần lượt chứa MN // DC, nên giao tuyến của chúng là NP song song với CD. Ta có điểm P  (P) và P  (SBC) Q  (P) và Q  (SBC) Vậy PQ là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (SBC). ♦Phương pháp 4: Sử dụng định lý: N ếu mặt phẳng (R) cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) lần lượt theo hai giao tuyến a và b thì a//b. (P) //(Q)   (R)  (P)  a   a // b (R)  (Q)  b  
Đồng bộ tài khoản