intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 4

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
147
lượt xem
17
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 4

  1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.3. Ch ng trình QTMT • Hi u ch nh s li u o c • X lý th ng kê: các c trưng th ng kê, sai s Phân tích, thô,.. x lý s • Phân tích s li u: tương li u quan, m c tác ng,... • Lưu tr
  2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.3. Ch ng trình QTMT • D ng thông tin “ u ra”: bi u-b ng, th , nh n xét,… Trình bày k t • Các công c h tr : các qu , l p báo cáo ch s ch t lư ng, mô hình ch t lư ng, GIS,.. • Các m u l p báo cáo
  3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.3. Ch ng trình QTMT • Các nhu c u thông tin: •Lưu tr bí m t qu c gia •Công b trong các báo cáo (hi n tr ng MT, báo cáo chuyên ,…) S d ng thông tin •Ph c v NCKH •Thông tin i chúng • ánh giá s d ng
  4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.4. Tr m và m ng l i quan tr c b o m tính liên t c và h th ng → c n theo dõi, quan tr c nhi u l n m t s v trí c bi t g i là tr m quan tr c V i chương trình quan tr c trên di n tích l n, mb o ph c a s li u, ph i ti n hành ng th i m t s l n các tr m quan tr c → h p thành m ng lư i quan tr c (
  5. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.4. M ng l i và tr m quan tr c 1.4.1. Phân lo i tr m quan tr c Theo m c tiêu thông tin: Tr m cơ s (baseline station) Tr m tác ng (impact station) Tr m xu hư ng (trend station) Theo i tư ng quan tr c Tr m quan tr c ch t lư ng nư c m t Tr m quan tr c ch t lư ng nư c ng m… Theo hình th c ho t ng Tr mc nh (t a l y m u, o là xác nh) Tr m di ng (t a l y m u, o có th thay i) Tr m t ghi Tr m thu m u…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản