intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 6

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
10
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 6

  1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.5. L y m u Trong QTMT, khâu l y m u óng góp sai s áng k vào t ng sai s c a d li u thu nh n sau cùng. L y m u: thu m t ph n v t ch t v a nh ti n cho chuyên ch , v a l n cho các m c ích phân tích, ng th i v n i di n chính xác cho v t ch t ư c l y m u. Tính i di n: Thành ph n hay n ng tương i c a t t c các c u t s như nhau trong m u và trong v t ch t ư c l y m u; M u ư c x lý không có bi n i áng k v thành ph n x y ra trư c khí ti n hành phân tích.
  2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.5. L y m u Chương trình l y m u Trư c khi ti n hành l y m u, c n xây d ng m t chương trình l y m u, g m: M c ích l y m u Các yêu c u v pháp lý (tiêu chu n tham chi u, gi y phép,…) Quy trình l y m u (g m c thông tin v d ng c ch a m u, thi t b l y m u, phương pháp b o qu n m u, phương pháp v n chuy n m u,…) K thu t l y m u (d ng m u, s lư ng, v trí m u) Các thông s s phân tích trên t ng m u Quy trình m b o ch t lư ng và ki m soát ch t lư ng (QA/QC) Vn an toàn.
  3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.5. L y m u Quy trình l y m u ph thu c: Lư ng v t ch t t ó m u ư c l y Tr ng thái v t lý c a v t ch t l y m u Tính ch t hóa h c c a ch t c n xác nh Các i u ki n môi trư ng (to, gió,…) N ng c u t trong m u Quy trình l y m u và QA/QC thư ng ư c chu n hóa trong các b tiêu chu n (ví d ISO, ASTM, Standard methods…, TCVN,…)
  4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.5. L y m u M u úng quy cách ph i có các thu c tính sau: ư c thu t các i m l y m u l a ch n trong quá trình l p k ho ch có h th ng ư c thu theo các quy trình l y m u thích h p Không b nh hư ng b i s nhi m b n xung quanh và nhi m b n chéo t các m u khác ư c ch a trong các d ng c ch a m u thích h p và b o qu n úng quy cách ư c kèm theo b i các m u QC hi n trư ng Có m t h sơ hi n trư ng c a m u áng tin c y. ( )
  5. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.6. Trang thi t b QTMT 5 nhóm: Thi tb l ym u Thi tb phân tích v t lý Thi tb phân tích hóa h c Thi tb phân tích sinh h c Thi tb x lý d li u Các thi t b có th là: i u khi n b ng tay, t ng hoàn toàn, bán t ng. Các tiêu chí l a ch n thi t b quan tr c: Phù h p phép o Nh y, chính xác Tính s n có c a linh ki n, d ch v b o hành s a ch a… Chú ý v n hành, b o dư ng úng quy trình k thu t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản