intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 8

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
8
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 8

  1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT QA – m t chương trình hành ng có tính h th ng và ho ch nh trư c cung c p tin c y trong t ng k t qu phân tích ( úng và chính xác cho trư c). QC – vi c s d ng thư ng kỳ các quy trình, bi n pháp ư c thi t k t ư c và duy trì m t m c ch t lư ng xác nh trong o c. Các chương trình QA/QC ph i bao g m các ho t ng QA/QC cho t t c các khâu c a h th ng o c/phân tích: l y m u, o hi n trư ng, phân tích PTN, qu n lý s li u và báo cáo s li u. T t c các ho t ng QA/QC ph i ư c văn b n hóa. Khác nhau gi a QA-QC: QC là m t h th ng các ho t ng cung c p m t s n ph m có ch t lư ng còn QA là m t h th ng các ho t ng cung c p s b o m r ng h th ng QC ang v n hành y . QA là QC c a QC.
  2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT 1.8.2. Các m c tiêu và c u thành c a chương trình QA Các m c tiêu c a chương trình QA: Cung c p s li u có ch t lư ng cho trư c; B o m m t ch t lư ng v n hành PTN cao; Duy trì s ánh giá liên t c các thao tác thí nghi m; Nh n di n các i m y u trong các thao tác TN; Phát hi n nhu c u hu n luy n, c i thi n vi c l p văn b n và b n ghi.
  3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Các thành ph n c a m t chương trình QA: a. Nêu các m c tiêu. b. Quy trình l y m u c. Các chính sách v nhân l c (mô t ch t lư ng, nhu c u ào t o) d. Yêu c u trang thi t b e. Các c tính k thu t i v i các nhà cung ng. f. Các phương pháp phân tích tiêu chu n g. Các bi n pháp ki m soát phân tích h. Các quy trình thao tác chu n (SOP) i. Các yêu c u văn b n j. Các yêu c u ánh giá: 1) Ki m toán n i b các thao tác TN 2) ánh giá t i ch b i các chuyên gia bên ngoài 3) Ti n hành các nghiên c u ánh giá k. Các hành ng hi u ch nh
  4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Các quy trình thao tác chu n (SOP) • SOPs are the procedures used in all the processes of the monitoring system, i.e. in the field, laboratory, and data management areas. Each sampling and chemical analysis organization (laboratory) should make effort to prepare SOPs that meet the actual conditions of respective organizations, taking account of the technical manuals and the national QA/QC programs. SOPs provide a method to ensure that all personnel follow the same procedures to avoid variance of data quality between personnel in charge, and that they conduct their works with good understanding of QA/QC. In preparing SOPs, it is important that they are sufficiently specific and easy to understand, and that they should be reviewed and updated on the basis of latest information and circumstances.
  5. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT • Thư ng QA ư c biên so n thành văn b n dư i d ng “c m nang” (manual) cho PTN. • Ví d : C m nang QA c a PTN ANR thu c i h c California

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản