intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 7

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
9
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 7

  1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.7. Phân tích m u PTN Các nhóm PP phân tích m u: Phân tích v t lý Phân tích hóa-lý Phân tích hóa h c Phân tích sinh h c N i dung chi ti t ph n này s thu c môn h c“ ” h c kỳ 3. M t s thông tin cơ b n v PP phân tích nư c/NT và khí th i cũng s cp 2 chương sau.
  2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.7. Phân tích m u PTN Ví d các PP phân tích hóa h c: Các phương pháp hóa h c ư t Tr c quang (Spectrophotometry) Phương pháp i n c c (Electrode methods) Phương pháp tr ng lư ng (Gravimetric methods) Phương pháp chu n (Titrimetric methods) Ph h p th nguyên t và phát x nguyên t Ph h p th nguyên t (AAS: Atomic Absorption Spectroscopy) Ph phát x nguyên t (AES: Atomic Emission Spectroscopy) Ph phát x plasma ghép n i c m ng (ICP-AES: (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) Các phương pháp s c ký S c ký khí (GC: Gas Chromatography) S c ký khí-Kh i ph (GC/MS:GC/Mass Spectrometry) S c ký l ng S c ký trao i ion (Ion-Exchange Chromatography) S c ký l ng hi u năng cao(HPLC: High-Performance Liquid Chromatography)
  3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.7. Phân tích m u PTN Phân tích hóa h c -L a ch n PP phân tích T t nh t là s d ng các phương pháp phân tích tiêu chu n qu c gia, qu c t . Các PP tiêu chu n thư ng mô t chi ti t quy trình phân tích, kho ng áp d ng, gi i h n phát hi n, sai s ,… Trong m t vài trư ng h p, có th tìm ki m PP phân tích các nghiên c u tương t v i nh ng i u ch nh nh t nh. Tuy nhiên, c n ánh giá PP trư c khi tri n khai chương trình quan tr c.
  4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT 1.8.1. m b o ch t lư ng (QA) và ki m soát ch t lư ng (QC) Chât lư ng c a d li u quan tr c th hi n úng (accuracy) và chính xác (precision) cao c a các phép o. úng và chính xác ch có th ánh giá ư c n u có m t chương trình b o m ch t lư ng và ki m soát ch t lư ng t t. Accuracy - úng: Precision - chính xác hay l pl i : High precision, but low accuracy High accuracy, but low precision chính xác cao, úng th p ( úng cao, chính xác th p)
  5. Accuracy vs. precision

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản