intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5-6 tuổi lớp lá 1 trường Mầm non Hoạ Mi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:24

0
12
lượt xem
3
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5-6 tuổi lớp lá 1 trường Mầm non Hoạ Mi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm thông qua công việc giáo dục lễ giáo giúp trẻ phát triển về mọi mặt. Đặc biệt phát triển về nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm xã hội; nhằm rèn luyện và phát triển kỹ năng về ngôn ngữ, cách ứng xử diễn đạt trong giao tiếp hằng ngày. Từ đó hình thành cho trẻ một số thói quen tốt, hành vi văn minh, trẻ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép vói mọi người. Từ đó trẻ nắm được một số nguyên tắc giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5-6 tuổi lớp lá 1 trường Mầm non Hoạ Mi

 1. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU 2 I. Đặt vấn đề 2 II. Mục đích nghiên cứu 3 Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 I. Cơ sở lí luận của vấn đề 4 II. Thực trạng vấn đề  5 III.Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 8 Giải pháp 1 8 Biện pháp 1 8 Biện pháp 2 11 Biện pháp 3 15 Giải pháp 2 16 Biện pháp 1 16 Biện pháp 2 16 IV. Tính mới của giải pháp 19 V. Hiệu quả SKKN 19 Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị 21 I. Kết luận 21 II.Kiến nghị 22 Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 1
 2. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH  HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC HỌC TẬP VÀ LÀM  THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,PHONG CÁCH HỒ  CHÍ MINH CHO TRẺ 5­6 TUỔI LỚP LÁ 1 TRƯỜNG  MẦM NON HỌA MI Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc  Việt Nam, danh nhân văn hóa thế  giới. Tư  tưởng, đạo đức, phong cách của  Người sống mãi trong lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt   động sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế  hệ  chúng ta học  tập và noi theo. Người là ánh dương soi sáng cho nhân dân cả nước cùng học tập và noi  theo. Đó là những giá trị  cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống và nhân  cách. Người đã để  lại cho con người Việt Nam cũng như  cả  thế  giới những   câu nói bất hủ.  “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Cũng chính là một lời răn dạy của Người cho toàn thể  nhân dân Việt  Nam. Đây là một chân lí được Người tổng kết cho đến hôm nay và mãi mãi  về sau.Bác Hồ  đã có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy   giáo với sự nghiệp giáo dục ­ đào tạo. Bác căn dặn: “ Vì lợi ích mười năm thì  phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo  ra những công dân tốt cho nước nhà.Nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai, đó là  một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang”. Lời dạy của Bác đã ghi sâu vào  trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Nó như  một chân lí sống soi sáng,  thấm sâu vào mỗi người dân Việt.  Sự  nghiệp giáo dục thế  hệ  trẻ.Trồng cây và trồng người cũng đều là  “trồng” cả.Nhưng nếu trồng cây là vì lợi ích mười năm, thì trồng người lại là  vì lợi ích trăm năm.Sự khác biệt ở đây là sự khác biệt về chất , trồng cây là vì  lợiích trước mắt, trồng người là vì lợi ích lâu dài. Và như  vậy, nó đòi hỏi sự  Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 2
 3. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi bền bỉhơn, tốn nhiều công sức hơn,  đồng thời cái mà người ta thu hoạch  được từ côngviệc trồng người không phải là ngày một, ngày hai, mà gắn liền  với sự  tồn vong,phát triển của cả  một dân tộc, qua nhiều thế  hệ... Nói cách   khác, giáo dục thế  hệtrẻ  theo tư  tưởng của Hồ  Chủ  tịch là vun trồng, chăm  sóc, bồi dưỡng, đào tạocho đời sau những con người, lớp người khoẻ khoắn,   cả về thể chất và tinh thần. Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ  em, những chủ  nhân tương lai của đất nước.Tình yêu  ấy xuất phát từ  tư  tưởng, tầm nhìn và chiến lượt “Trăm năm trồng người”. Người đã dày công  vun trồng cho thế  hệ  mầm non của đất nước vì “ngày nay các cháu là nhi  đồng,   ngày   sau   các   cháu   là   người   chủ   tương   lai   của   nước   nhà,   của   thế  giới”.Thấm nhuần tư  tưởng của Người Đảng, nhà nước, nhân dân ta đang  quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  việc thực hiện và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minhcho   trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non. Bên cạnh coi trẻ em là những chủ thể còn non nớt về thể chất và trí tuệ,  cần phải có sự  quan tâm, dìu dắt, chăm sóc và bảo vệ  đặc biệt, Người đã   đặt niềm tin mạnh mẽ vào trí tuệ, phẩm chất của trẻ. Tình yêu trẻ  thơ  của  Bác là mối tình cảm sâu sắc, rộng lớn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cao   cả  với ý thức rõ rệt là các cháu sẽ  là những người tiếp tục sự  nghiệp của   cha ông, những người trực tiếp xây dựng xã hội tương lai. Tình yêu đó, sự  quan tâm đặc biệt đó còn bắt nguồn từ lí tưởng cao đẹp của Người: suốt đời  phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại: giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh là sự  phản ánh, phát triển  những phẩm chất tốt đẹp từ xưa đến nay, phù hợp với quy luật phát triển của   xã hội. Tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người làm nên những  giá trị mới về tư tưởng, đạo đức và văn hóa cho Việt Nam và thế giới. Việc giáo dục trẻ học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minhphải diễn ra ngay từ  lứa tuổi mầm non. Vì  ở  lứa tuổi này là giai  đoạn đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách sau này của trẻ. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn  đề tài “Một số biện pháp lồng   ghép tích hợp nội dung   giáo dục  học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức,   phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi” Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 3
 4. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi II. Mục đích nguyên cứu Trong cuộc đời hoạt động đầy cống hiến và huy sinh của mình, Chủ tịch   Hồ  Chí Minh luôn dành sự  quan tâm cụ  thể, sâu sát cho lớp “công dân đặc   biệt” đó là trẻ em. Cho dù ở  những giai đoạn gay cấn nhất của cách mạng,   cho dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn quan tâm đến công tác bảo   vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  Tổ chức hoạt động lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trẻ học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông nhằm góp phần  hình thành ở trẻ những  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam  trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là: trung với nước, hiếu với   dân; yêu thương con người, sống có nghĩa có tình; cần, kiệm, liêm chính, chí   công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Lồng ghép, tích hợp nội dung  giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ  Chí Minh cho trẻ  là phải giáo dục cho các cháu biết  đoàn kết, ham học, ham làm và làm cho các cháu giữ được tính chất của trẻ  em, phải làm cho trẻ có kĩ luật nhưng vẫn vui vẽ, hoạt bát chứ không khúm  núm, đặt đâu ngồi đó…, phải giáo dục các cháu biết yêu nước, yêu đồng  bào, yêu lao động, yêu kỹ  luật… Khi giáo dục chúng ta phải thiết thực,  không được làm cho các cháu thành những “con vẹt”, làm cho các cháu khi  chơi là được học và trong khi học vui vẽ như được chơi. Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề Vấn đề  giáo dục đạo đức nói chung hiện nay đang là điểm nóng không  chỉ  của ngành giáo dục mà của toàn xã hội. Nhà trường không chỉ  cung cấp  cho trẻ những kiến thức mà phải giáo dục trẻ đạo đức làm người, kiên trì bồi  đắp cho trẻ  lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần tự trọng, nếp nghĩ và lối   sống lành mạnh, biết trọng đạo lí và sống có kỉ luật…Đó cũng chính là những  nét tiêu biểu trong tấm gương tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh  mà mỗi cá nhân trong xã hội cần học tập và làm theo.  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhlà hệ thống quan điểm toàn  diện và sâu sắc về  những vấn đề  cơ  bản của cách mạng Việt Nam, là kết  quả  của sự  vận dụng và  phát triển  sáng tạo chủ  nghĩa Mác­Lênin vào  điều  Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 4
 5. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp   của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng  trầm biến độngbấy nhiêu.Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những  thứ  luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế  hệ.Và tấm gương tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh là một điển hình.Đó chính là tài  sản vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ  sở  của nền giáo dục  Việt Nam. Trong di chúc Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ  những lời  dạy của Bác về  giáo dục đạo đức, hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo   dục chúng ta không thể  không quan tâm đến vấn đề  “giáo dục học tập và  làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh” cho trẻ, đặc biệt là  lứa tuổi mầm non, bởi trẻ em như một cây non, cần được uốn nắn ngay từ  đầu. Vì thế  mỗi giáo viên mầm non không chỉ  học tập và làm theo mà còn  giáo dục cho thế hệ trẻ của mình “làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách   Hồ  Chí Minh” học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí  Minh góp phần giúp trẻ thể hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng, yêu quý đối   với Bác. Việc làm này đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi   con người Việt Nam. Căn cứ  vào việc thực hiện chỉ  thị  số  05­CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ  chính trị khóa XII và chỉ  thị số  27/CT – TTg ngày 08/9/2016 của Thủ  tướng   chính phủ  về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đưc, phong  cách Hồ  Chí Minh”; Kế  hoach số  178/kh­BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về  triển khai Chỉ  thị  số  05 và Chỉ  thị  số  27 về  đẩy   mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh trong  ngành giáo dục. Căn cứ vào tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ  Chí Minh trong giáo dục mầm non” dành  cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường mầm non, đưa vào giảng dạy cho   bật học mầm non. II. Thực trạng vấn đề: Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 5
 6. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Ngày nay, đất nước ta đang trên con đường đổi mới, nền kinh tế  thị  trường tác động không nhỏ  đến đạo đức, lối sống của một số  công dân.Đất  nước muốn phát triển phải có nhân tài.Chỉ  có người tài­đức mới làm được  những việc ích nước, lợi dân. Hồ Chủ Tịch đã nói:  “ Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Có tài mà không có đức là người vô dụng” Vậy để  giáo dục trẻ  thành những người tài, đức phục vụ  cho Tổ quốc,  tôi đã lồng ghép, tích hợp giáo dục học sinh “học tập và làm theotư  tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với yêu cầu càng cao của xã hội thì việc  học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách của Người càng được  thực hiện tốt hơn.  Đối với trẻ mầm non đặc biệt quan tâm đến việc lồng ghép giáo dục “tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh” góp phần đào tạo các cháu thành  những con người đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước  ngày một phát triển. Qua nhiều năm trực tiêp đ ́ ứng lơp th ́ ực hiên công tac chu nhiêm va chăm ̣ ́ ̉ ̣ ̀   soc giáo d ́ ục tre, tôi nhân thây tre  ̉ ̣ ́ ̉ ở lơp m ́ ẫu giáo 5 ­6 tuổi do tôi chu nhiêm rât ̉ ̣ ́  ́ ược nghe cô kê chuyên va tham gia hat mua vê Bac Hô, cac tre luôn danh thich đ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̀   nhưng anh măt yêu th ̃ ́ ́ ương, thai đô kinh trong khi đ ́ ̣ ́ ̣ ược nghe cô noi vê Bac, va ́ ̀ ́ ̀  ́ ̉ ựa vao điêu kiên thuân l tôi nghi minh co thê d ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ợi nay đê giao duc cho tre hoc tâp ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣   va lam theo t ̀ ̀ ư tưởng, đao đ ̣ ức, phong cách cua Bac. ̉ ́ Tuy nhiên một số  trẻ  khi tham gia các hoạt động còn nhút nhát, rụt rè,   thiếu tự  tin nên sự  thể hiện suy nghĩ về  mỗi việc làm và hành vicủa trẻ  còn  hạn chế. Phần lớn học sinh trong l ớp là con em trong gia đình làm nông nghiệp  nên bố  mẹ  các cháu ít có thời gian chú trọng đến việc giáo dục đạo đứ c   cho trẻ  nói chung và giáo dục trẻ  học tập và làm theo tư  tưở ng, đạ o đứ c,  phong cách Hồ  Chí Minh nói riêng.  Họ  chỉ  quan tâm con mình học được  những chữ gì, còn về thái độ, hành vi của trẻ chưa thực sự được quan tâm. Năm học 2017­2018 tôi được giao phụ trách lớp lá 3 với tổng số trẻ là 33  cháu. Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy rằng một vấn đề đáng lo ngại  là việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của  trẻ còn hạn chế. Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 6
 7. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Từ  những thực trạng trên tôi sẽ  tiếp tục khai thác, vận dụng các điều  kiện thuận lợi, khó khăn để  đưa ra một số  giải pháp,biện pháp khác nhau   nhằm khắc phục những hạn chế mà đề tài đã đưa ra. Kết quả  khảo sátcuối năm học 2017­2018 tại lớp lá 3 vàđầu năm học   2018­2019 tại lớp lá 1 Kết  Kết quả đầu năm học 2018 ­ 2019 quả  cuối  năm  học  2017   STT ­  2018 Tổng  Tổng  Tỉ lệ Chưa  Tỉ lệ Tỉ lệ Chưa  Tỉ lệ Nội dung số Đạt số Đạt trẻ (%) đạt (%) (%) đạt (%) trẻ 1 Trẻ biết vâng lời, lễ  33 15 45,5 18 54,5 32 13 40,6 19 59,4 phép, cư xử đúng  mực với mọi người  xung quanh 2 Biết làm những  33 17 51,5 16 48,5 32 15 47 17 53 việc tự phục vụ  bản thân 3 Tự nguyện tham gia  33 16 48,5 17 51,5 32 17 53 15 47 tích cực vào các  hoạt động 4 Thực hiện các quy  33 18 54,5 15 45,5 32 14 44 18 56 định của trường  của lớp Lồng ghép tích hợp nội dung  giáo dục “học tập và làm theo tư  tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh” cho trẻ  nhằm giúp trẻ  nhận thức những  tình huống và từ đó định hướng thái độ, cách ứng sử phù hợp, đó là nền tảng   cho sự  phát triển toàn diện của trẻ. Nhận thức được “tư  tưởng, đạo đức,   phong cách Hồ  Chí Minh” là cơ  sở  của hành vi, thái độ   ứng sử  và tương tác   trong xã hội của mỗi cá nhân trẻ. Chính vì thế  chúng ta phải dạy trẻ biết yêu quý, tôn trọng những người   xung quanh, biết yêu thương chia sẽ với mọi người, dạy trẻ chăm làm, chăm   học, biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ  môi trường xung quanh…, khéo léo  Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 7
 8. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi nuôi dạy giúp cho trẻ phát triển sức khỏe và trí óc, thành những trẻ có “4 tính  tốt”: Hoạt bát, mạnh dạn, chất phát, thật thà. Phải vun trồng thói quen đoàn  kết và tập thể, mở  mang tính hăng hái và tính sáng tạo của trẻ  làm cho trẻ  dần dần có tư  cách của con người mới: Không sợ  khó, không sợ  khổ, bạo   dạn, bền gan. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, Trồng cây non được tốt thì sau này cây  lên tốt, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này trẻ thành những người tốt.  III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Giải   pháp   1:Lồng   ghép   giáo   dục   nội   dung   “học   tập   và   làm   theo   tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tất cả các hoạt động chăm sóc   giáo dục trẻ ­Biện pháp1: Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông quatừng chủ đề. +Đối với chủ đề Trường mầm non:  Dạy trẻ  biết các quy tắc về  đạo đức như: đi học chào ông, bà, bố, mẹ,  đến lớp phải chào cô giáo, biết giúp đỡ bạn… Dạy trẻ biết ngoài các cô dạy   ở lớp, còn có các cô, chú khác, vẫn làm công việc khác để  chăm sóc, bảo vệ  trẻ như: cô cấp dưỡng nấu những bữa ăn ngo, chú bảo vệ thì bảo vệ trường   lớp, cô ytế  chăm sóc sức khỏe cho các cháu… Vì vậy cần phải lễ  phép kính  trọng các cô, chú trong trường. Giáo dục trẻ  biết yêu thương giúp đỡ  bạn yếu hơn mình, biết vui chơi  đoàn kêt, nhường nhịn bạn, không vứt rác bừa bãi, bỏ  rác đúng chổ, giữ  gìn   lớp học gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp + Đối với chủ đề Bản thân Giáo dục trẻ biết được lợi ích của các bộ phận trên cơ thể, bộ phận nào   cũng quan trọng và muốn chúng được khỏe mạnh thì phải thường xuyên tập  thể dục và giữ gìn vệ sinh hằng ngày. Dạy trẻ biết yêu quý và giữ gìn vệ sinh cá nhân các bộ phận, ăn uống đủ  chất, hăng hái luyện tập thể  dục theo lời kêu gọi của Bác Hồ  để  mỗi ngày   đều có sức khỏe tốt, cơ thể phát triển hài hòa cân đối.  Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 8
 9. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Dạy trẻ  biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ  sinh. Biết cách ăn mặc   gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với từng thời tiết và hoàn cảnh. Đó cũng là cách  học tập phong cách giản dị của Bác. +Đối với chủ đề Gia đình Dạy trẻ thể hiện hành động yêu quý, kính trọng ông bà cha mẹ của mình  như:Biết thưa gửi lễ phép, nghe lời ông bà cha mẹ, ngoan ngoãn, dạy trẻ quan   tâm đến mọi người như: Hỏi thăm khi thấy bố mẹ mệt, rót nước mời bố mẹ  khi bố  mẹ  đi làm về, lấy tăm cho ông bà khi ăn xong…, dạy trẻ  biết làm  những công việc vừa sức để giúp đỡ cha mẹ và những người xung quanh. Từ  đó dần hình thành cho trẻ những thói quen tốt và những hành vi văn minh. + Đối với chủ đề Ngành nghề Cần lồng ghép giúp trẻ  hiểu và yêu quý tất cả  các nghề  trong xã hội,   giáo dục trẻ có thái độ quý trọng tất cả các nghề, không phân biệt đối xử với  nghề  nào, bởi nghề  nào cũng mang lại lợi ích cho xã hội, dạy trẻ  phải biết  nâng niu giữ gìn sản phẩm của tất cả các nghề, biết giúp đỡ những người lao   động xung quanh bằng những việc vừa sức như  nhặt rác cho vào nơi quy   định…Từ  đó trẻ  sẽ  có ý thức giữ  gìn vệ  sinh chung cũng như  vệ  sinh môi  trường. (Cháu tham gia nhặt rác ở sân trường và cho vào thùng rác) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 9
 10. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi + Đối với chủ đề Thế giới thực vật­ Tết và mùa xuân Dạy cho trẻ  biết được lợi ích của cây xanh đối với môi trường sống,  giáo dục các cháu không được bẻ  cành ngắt hoa… Cho trẻ  tham gia hưởng   ứng ngày tết trồng cây, chúng ta nên cho trẻ thường xuyên tham gia lao động   chăm sóc cây xanh như: nhổ cỏ, tưới nước…để giáo dục trẻ biết tham gia các  hoạt động tập thể, qua đó giúp trẻ  yêu lao động, hăng say với công việc lao  động. + Đối với chủ đề Động vật Dạy trẻ biết yêu quý động vật xung quanh, biết chăm sóc và bảo vệ vật   nuôi vì chúng sống gần gũi, thân thiết và có ích lợi đối với con người. Ngoài  ra chúng ta có thể  kết hợp giáo dục trẻ  biết nhắc nhở  người thân của mình   cần bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắn thú rừng…  + Đối với chủ đề Giao thông Chủ đề giao thông cô giáo dục cho trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số  phương tiện giao thông, không những thế  mà còn giáo dục trẻ  khi tham gia  giao thông phải chấp hành đúng luật lệ giao thông như: Ngồi trên xe máy phải  đội mũ bảo hiểm, đi bộ phải đi sát lề đường hoặc đi trên vĩa hè… + Đối với chủ đề Thiên nhiên Dạy trẻ biết bảo vệ thiên nhiên là những hoạt động giữ cho môi trường  trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các  hậu quả xấu do con người gây ra, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên   thiên nhiên.  Dạy trẻ  ích lợi và sự  cần thiết của nước đối với con người, tầm quan   trọng của việc sử  dụng nước, sử  dụng năng lượng tiết kiệm. Dạy trẻ  biết   tiết kiệm điện, nước, tắt điện, vòi nước khi không sử dụng. +Đối với chủ đề Quê hương – đất nước – Bác Hồ Cho trẻ tìm hiểu về những danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử ở địa  phương nơi trẻ sống. Cho trẻ xem tranh về cảnh đẹp của quê hương và các hình ảnh, phim tài  liệu về  Bác Hồ. Việc cho trẻ xem những tư liệu đó sẽ  giúp cho trẻ  thêm tự  hào và kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước. Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 10
 11. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Giáo dục trẻ biết tình cảm của Bác Hồ  với các cháu thiếu nhi : Bác Hồ  yêu thương, quan tâm đến các cháu như: gửi thư, tặng quà, cùng vui chơi,  chăm sóc các cháu... Giáo dục trẻ  thể  hiện tình cảm của các cháu đối với Bác Hồ: yêu quý,  nhớ   ơn Bác Hồ, cho các cháu biết được các hoạt động được tổ  chức trong  ngày sinh nhật Bác. (Cô giới thiệu với trẻ về Bác Hồ ) + Đối với chủ đề trường tiểu học Dạy và giải thích đơn giản cho trẻ hiểu 5 điều Bác Hồ dạy “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tôt, kĩ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà dũng cảm” Dạy trẻ  yêu tổ  quốc, thương  đồng bào, chuộng lao  động, giữ  gìn kĩ  luật,tuân thu theo cac quy đinh, nôi quy cua l ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ơp hoc, th ́ ̣ ương yêu giúp đỡ nhau,  đoàn kết với các bạn, biết vệ  sinh, học tập, đồng thời phải giữ  được tính  cách vui vẽ, hoạt bát, tự nhiên của trẻ ở tuổi mầm non. ­Biện pháp 2: Giáo dục trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày + Giờ đón trẻ Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 11
 12. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Dạy trẻ khi đi học phải đúng giờ, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, đến lớp  phải chào cô, cất đồ  dùng cá nhân đúng nơi quy định, tham gia tập thể  dục   buổi sáng để  cơ  thể  được khỏe mạnh. Qua đó giáo dục được  ở  trẻ  tính kĩ  luật, giúp nhân cách của trẻ hoàn thiện hơn. (Cháu tham gia tập thể dục buổi sáng) + Giờ hoạt động ngoài trời:  Lông ghép giáo dục trẻ  khi tham gia các trò chơi không chen lấn, phải   biết đoàn kết khi chơi, biết nhường đồ chơi cho nhau và cho các em nhỏ hơn   mình. Khi chơi xong phải biết dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. Cho trẻ  làm một số  công việc nhẹ  nhàng trong khi tham gia hoạt động  ngoài trời như: Cho trẻ  nhặt rác xung quanh khu vui chơi của mình, cho trẻ  tưới cây, nhổ cỏ, hình thành cho trẻ thói quen lao động. (Các cháu đang nhổ cỏ, tưới cây) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 12
 13. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi + Giờ hoạt động có chủ đích Lồng ghép giáo dục việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong   cách Hồ  Chí Minh” qua từng môn học, tùy vào từng chủ  để  mà chúng ta kết  hợp lồng ghép một cách phù hợp. Ví dụ: Về  chủ  đề  gia đình, chúng ta có thể  giáo dục trẻ  phải biết yêu   thương, giúp đỡ những người thân trong gia đình, biết quý trọng tình cảm gia   đình… + Giờ hoạt động góc Lồng ghép giáo dục việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong   cách Hồ Chí Minh” bằng cách cho trẻ tự chọn vai chơi, tự kêu gọi bạn chơi,   chơi phải biết giao lưu giữa các góc, đoàn kết giúp đỡ nhau khi chơi Tạo cho trẻ góc sách truyện về một số hình ảnh của Bác Hồ đối với trẻ  em, đối với mọi người và đối với công việc, để  giúp trẻ  khắc sâu hơn hình   ảnh của Bác và giúp trẻ học tập được nhiều điều hơn. + Giờ vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa Dạy cho trẻ phụ giúp cô kê bàn ghế để ăn cơm, cho trẻ xếp hàng để làm  vệ sinh trước khi ăn, xếp hàng khi lấy cơm, tập cho trẻ một số việc tự phục   vụ  bản thân, khi ăn xong phải biết rửa miệng, uống nước, cất dọn bàn ghế  gọn gàng, tự  trãi đệm khi ngủ, không được làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ  của bạn. (Trẻ kê bàn và xếp hàng để ăn cơm) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 13
 14. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi + Giờ hoạt động chiều Trong quá trình phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tính kiên  trì thường xuyên và có ý thức hơn, trẻ  muốn được khẳng định, muốn được  sống và làm việc như  người lớn, muốn nhận thức sự  vật, hiện tượng xung   quanh, đặc biệt những động cơ đạo đức, thể  hiện thái độ  của trẻ  với những  người khác có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển các động cơ  hành vi. Những động cơ này gắn liền với việc lĩnh hội có ý thức những chuẩn  mực và những quy tắc đạo đức của những hành vi trong xã hội. Sự động viên,  khuyến khích của giáo viên có  ảnh hưởng tích cực và làm cho trẻ  tự  tin vào   khả  năng và sức lực của mình.Ngược lại, sự  đánh giá một cách gay gắt và   tiêu cực sẽ  làm cho trẻ  nản chí.Vì vậy, giáo viên phải thấy rõ vai trò, vị  trí   của mình để tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp, đem lại hiệu quả giáo dục   cao.Từ đó cháu sẽ có một nhân cách phát triển toàn diện, bền vững. Ví dụ: Nêu ra một số  gương người tốt, việc tốt của một số trẻ, để  trẻ  khác cảm nhận và từ đó học theo. Tuyên dương những cháu thực hiện tốt mọi  yêu cầu của cô bằng cách cho các cháu cắm cờ cuối ngày và động viên những  trẻ còn rụt rè, nhút nhát để trẻ cố gắng. (Trẻ được cắm cờ) + Giờ trả trẻ Cô giáo dục các cháu trước khi về  phải chào cô, về  nhà phải chào ông   bà, bố mẹ… Trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cháu ở lớp để phụ  huynh  nắm được, đồng thời kết hợp với giáo viên giáo dục các cháu được tốt hơn. Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 14
 15. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi ­Biện pháp 3: Lồng ghép tích hợp nội dung giao duc tre thông qua hoat ́ ̣ ̉ ̣  ̣ đông vui chơi: Vui chơi là hoạt động chủ  đạo của trẻ mẫu giáo, có ý nghĩa quyết định  đến sự  phát triển trí tưởng tượng và đời sống tình cảm của trẻ. Trong quá  trình chơi trẻ  đã thể  hiện được tình người, như  thái độ  chu đáo, ân cần, sự  đồng cảm, tinh thần tương trợ  và những phẩm chất đạo đức khác, qua trò  chơi trẻ  cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong xã hội người lớn bằng con  mắt trẻ  thơ, còn được hình thành  ở  trernhuwngx phẩm chất ý chí như  tính  mục đích, tính kĩ luật, tính dũng cảm.  Trong hoạt động vui chơi, đặc biệt là hoạt động vui chơi theo góc, tôi daỵ   ̉ ́ ̉ ưc cac hoat đông trong nhom nho: biêt phân công, phôi h tre cach tô ch ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ợp, chia se,̉   nhương nhin giup đ ̀ ̣ ́ ỡ nhau nhăm th ̀ ực hiên theo tâm g ̣ ́ ương cua Bac. Qua viêc thê ̉ ́ ̣ ̉  ̣ hiên vai ch ơi, giup tre hoc tâp theo  ́ ̉ ̣ ̣ tư  tưởng, đạo đức, phong cách cua Bac la: ̉ ́ ̀  Cùng hợp tác chia sẻ công việc thì mới có hiệu quả cao, mỗi bạn đều phải có   ̣ ơi công viêc đ trach nhiêm v ́ ́ ̣ ược giao, cố gắng hết sức vì lợi ích chung của nhóm,   của tập thể. Có ý thức bảo vệ tài sản chung như: Đồ dùng đồ chơi, trang phục   của trò chơi… ̣ ̉ ̀ ơi đê ch Giao duc tre không gianh đô ch ́ ̀ ̉ ơi một  minh ma phai chia se đê ̀ ̀ ̉ ̉ ̉  ́ ̣ cho cac ban cung ch ̀ ơi, không tranh giành đồ chơi của bạn ... ̣ ̉ ̀ ưng hô lich s Day tre cân x ̣ ự khi giao tiếp với bạn bè, không nói tục, chửi   bậy… Thông qua hoạt động vui chơi cũng giáo dục trẻ biết giữ gìn và cất dọn   đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi qui đinh. (Các cháu chơi hoạt động góc) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 15
 16. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Giải pháp 2: Thông qua việc kết hợp với các tổ chức xã hội và cho trẻ  trãi nghiệm để lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. ­Biện pháp 1: Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua việc kết hợp với các bật  phụ huynh.  Việc Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và  năng lựccủa trẻ, giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá  trình lâu dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất  nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung  và giáo dục trẻ em nói riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối, kết hợp chặt chẽ của  nhiều lực lượng xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà  trường và gia đình. Lứa tuổi mầm non, cha mẹ cần phối hợp với nhà trường quan tâm đến  các mặt phát triển của trẻ như: Chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, việc rèn  luyện các giác quan, phát triển ngôn ngữ, việc dạy trẻ cách ứng xử đúng đắn,  giáo dục lòng thương yêu đối với sự vật và con người xung quanh mình. Công tác giáo dục trẻ rất quan trọng, đó là nhiệm vụ đào tạo thế hệ  tương lai cho Tổ Quốc.Chính vì vậy giáo dục trẻ cần phải kết hợp giữa nhà  trường và gia đình. Trẻ em trong như tấm gương sáng, cái tốt dễ tiếp thu, cái xấu cũng dễ  tiếp thu. Nếu nhà trường dạy tốt mà gia đình dạy ngược lại, sẽ có những ảnh  hưởng không tốt đối với trẻ em, cho nên để giáo dục các cháu thành người tốt  thì nhà trường và gia đình phải kết hợp chặc chẽ với nhau. Tuyên truyền việc lồng ghép giáo dục nội dung“học tập và làm theotư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các bật phụ huynh qua việc  đón, trả trẻ, bảng tuyên truyền, các buổi họp cha mẹ học sinh…  ­ Biện pháp 2: Thông qua các hoạt động ngoại khóa để lồng ghép giáo  dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”. Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 16
 17. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Theo các nhà khoa học và chuyên gia tâm lý trong quá trình phát triển của  trẻ nếu thiếu các hoạt động ngoại khóa trẻ sẽ mất đi sự linh hoạt.Thiếu các  hoạt động thể chất trẻ sẽ khó lòng phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, dễ trầm uất  và khó thích nghi với cuộc sống. Để giúp trẻ cân bằng cuộc sống chúng ta cần khuyến khích trẻ tham gia  các hoạt động ngoại khóa như chơi thể thao, nghe nhạc, … như vậy mới giải  tỏa được tâm trạng, lấy lại hứng thú học tập. Tác dụng lớn nhất và dễ dàng nhận thấy khi cho trẻ tham gia các hoạt  động ngoại khóa đó là mang đến một cuộc sống vui tươi cho trẻ.Các hoạt   động tập thể  giúp trẻ  giao lưu kết bạn với những đứa trẻ  cùng trang lứa,   điều này giúp trẻ hiểu thế nào về tình đồng đội, sự sẻ chia và gắn kết.Chính   vì vậy cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ  có thể  tự  lập và   trưởng thành hơn rất nhiều. Ví dụ 1: Chúng ta có thể cho cháu chơi các trò chơi ngoài trời, như: Kéo  co, ném bóng… (Cháu đang chơi các trò chơi) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 17
 18. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Ví dụ 2: cho trẻ tham gia làm đồ dùng cô và trẻ để dự thi. (Cháu làm đồ dùng cùng cô) Ví dụ 3: Cho trẻ tham gia tập erobic (Trẻ tham gia tập erobic) Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 18
 19. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi Ví dụ 4: Có thể cho trẻ đi tham quan trãi nghiệm như tham quan trường  tiểu học để giúp trẻ được làm quen với môi trường mới, từ đó tạo cho trẻ tự  tin hơn, bớt đi phần bỡ ngỡ khi lên lớp 1 IV. Tính mới của giải pháp Lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đưc,  phong cách Hồ Chí Minh”  cho trẻ,  giáo viên phải tìm tòi các giải pháp và kết   hợp, sử dụng các biện pháp một cách linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép phù hợp   qua từng chủ đề và các hoạt động giáo dục. Sau khi thực hiện đề  tài đã giúp trẻ  được trãi nghiệm qua nhiều hoạt  động với mục đích “học mà chơi, chơi mà học” mang lại hiệu quả to lớn đối   với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Trong quá trình giáo dục trẻ về “tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ  Chí  Minh” phải được tích hợp trong tất cả  các lĩnh vực giáo dục thông qua từng   chủ  đề  và được thực hiện thường xuyên qua các hoạt động hằng ngày của   trẻ. Việc lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh trong việc dạy trẻ  là hết sức cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng  trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, những mầm non tương  lai của đất nước. Vì vậy cầnđảm bảo yêu cầu về  nội dung trong chương  trình giáo dục mầm non. lựa chọn nội dung giáo dục sao cho phù hợp và đạt   hiệu quả cao nhất. V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm * Phạm vi nghiên cứu: ­ Về nội dung:  Nghiên cứu một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung  giáo “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ  Chí Minh” cho  trẻ  mầm non 5­6 tuổi lớp lá 1,  trường mầm non   Họa Mi ­ xã Quảng Điền­  huyện Krông Ana­Tỉnh ĐắkLắk. ­ Đối tượng khảo sát: Học sinh  5­6 tuổi lớp lá1trường mầm non  Họa  Mi,xã Quảng Điền­ huyện Krông Ana­Tỉnh ĐắkLắk. Ở lứa tuổi mầm non sự phát triển của trẻ rất mảnh liệt, đặc biệt là tính   đồng cảm và tính dễ xúc cảm đối với con người và cảnh vật xung quanh. Vì   thế  việc lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư  tưởng, đạo  Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 19
 20. Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 ­6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi đưc, phong cách Hồ  Chí Minh” là một bước đầu vô cùng quan trọng đối với   trẻ mầm non. Đây là thời điểm rất thuận lợi để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ. Khi sử  dụng các giải pháp và biện pháp giáo dục nội dung “ học tập và   làm theo tư  tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ  Chí Minh”  cho trẻ  đã giúp bản  thân tôi tích luỹ  được nhiều kiến thức về  tích hợp lồng ghép nội dung giáo   dục “học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ  Chí Minh”  cho  trẻ. Biết lồng ghép tích hợp phù hợp vào các chủ đề giáo dục. Trẻ phát triển đồng đều các lĩnh vực phát triển, học hỏi được nhiều kinh  nghiệm trong cuộc sống, giúp trẻ hứng thú hơn trong mọi hoạt động.  ̉ Tre biêt chăm soc va ren luyên c ́ ́ ̀ ̀ ̣ ơ  thê, yêu th ̉ ương nhau, giup đ ́ ỡ cac ban ́ ̣   trong lơp,lê phep, co thai đô kinh trong đôi v ́ ̃ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ới mọi người, mọi vật xung quanh Trẻ tự nguyện tham gia tích cực vào các hoạt động, biết làm những việc  tự  phục vụ  bản thân, có tính tự  lập, tự  giác không ỷ  lại vào người lớn như:  Tự chải tóc, tự cất, lấy đồ dùng đúng nơi quy định... Trẻ thực hiện tốt các quy định của trường của lớp, có ý thức trong việc  sử dụng, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, có thói quen gọn gàng ngăn nắp... Bên cạnh đó nhiều phụ huynh tỏ ra quan tâm và tìm hiểu về tấm gương   đạo đức Hồ  Chí Minh để  tự  rèn luyện bản thân  làm tấm gương cho con trẻ  noi theo, phụ  huynh tích cực sưu tầm truyện, thơ, tranh  ảnh về  Bác Hồ  để  cùng con tìm hiểu tại gia đình. Các bậc phu huynh, ngay cang tin t ̣ ̀ ̀ ưởng vào sự  giáo dục của giáo viên.  ́ ự  phối hợp tich c Co s ́ ực và gắng bó với giáo viên hơn, hiểu được tầm quan   trọng lồng ghép nội dung giáo dục “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc,   phong cách Hồ Chí Minh” đối với sự phát triển của trẻ. Năm học 2018­2019 được phân công đứng lớp lá 1 tôi đã thực hiện đề tài  này, qua việc lồng ghép giáo dục bằng các giải pháp, biện pháp trên và đã đạt  được kết quả sau. * Kết quả khảo nghiệm cuối năm học 2017­2018 và cuối năm học 2018­ 2019 Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2