intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục

Chia sẻ: Lê Thị Quỳnh Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
682
lượt xem
80
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non "Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục" được nghiên cứu với các nội dung: Đặt vấn đề, lý luận chung về đề tài nghiên cứu, thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục, kết luận. Để nắm vững nội dung chi tiết đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục

 1.               TÊN: NGÔ THỊ HOÀI THU LỚP: ĐHMN C K54 MSSV: DQB02120142 THỰC TRẠNG TỔ  CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ  MẪU GIÁO  Ở  TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 1
 2. MỤC LỤC  1.  Đặt vấn đề                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................      6  2. Lý luận chung về đề tài nghiên cứu                                                                                                                        ....................................................................................................................      7  2.1 Một số vấn đề chung                                                                                                                                         .....................................................................................................................................      7  2.1.1. Khái niệm trò chơi dân gian                                                                                                                       ....................................................................................      7  2.1.2 Đặc điểm của trò chơi dân gian                                                                                                                  ..............................................................................................................      7  2.1.3 Tổ chức trò chơi dân gian ở trường mầm non                                                                                           .......................................................................................      8  2.2. Lý luận chung về phát triển vận động                                                                                                           .......................................................................................................       11  * Khái niệm phát triển vận động                                                                                                                       ...................................................................................................................       11 ̣ ̉  2.3 Đăc điêm tâm sinh ly cua tre ́ ̉                                                                                                                            ̉.........................................................................................................................         12 3. Thực trang tô ch ̣ ̉ ưc tro ch ́ ̀ ơi dân gian cho tre mâu giao  ̉ ̃ ́ ở  trương Mâm non hiên nay va cac giai phap khăc ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́   phuc̣                                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................................................      13  3.1 Cơ sở lựa chon trò ch ̣ ơi                                                                                                                                    ................................................................................................................................      13  3.2. Các trò chơi                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................       15  4. Kết luận                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................       22   I. Mục đích yêu cầu:                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................       24  1. Kiến thức:                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................       24  ­ Trẻ thuộc bài đồng dao: " Dung dăng dung dẻ"; nhớ luật chơi, cách chơi.                                                          ......................................................       24  ­ Trẻ trả lời được các câu đố của cô, biết đuợc 1 sô điểm đặc trưng của các mùa trong năm.                             .........................       24  2. Kỹ năng:                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................       24  ­ Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, phân tích tổng hợp để trả lời được các câu hỏi của cô giáo.                               ...........................      24  ­ Phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ.                                                                                                                    ................................................................................................................       24  ­ Kỹ năng phối hợp nhóm.                                                                                                                                         .....................................................................................................................................      24  3. Thái độ:                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................       24  ­ Hứng thú với những slide đố các mùa trong năm.                                                                                                  ..............................................................................................       24  ­ Bài hát về các mùa trong năm.                                                                                                                                 .............................................................................................................................       24  ­ Trẻ thích tham gia học bài.                                                                                                                                      ..................................................................................................................................       24  II . Chuẩn bị:                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................       24  ­ Máy tính có bài giảng điện tử câu đố các mùa trong năm.                                                                                     .................................................................................       24  * Nội dung tích hợp: Âm nhạc, khám phá khoa học, làm quen văn học.                                                                 .............................................................      24  ................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                   24       Hoạt động của cô                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................      24  Hoạt động của trẻ                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................       24  Ghi chú                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................       24  1. Trò chơi:                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................       25  ­ Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.                                                                                                                ............................................................................................................       25  ­ Cô cho trẻ chơi 3­ 4 lần.                                                                                                                                          ......................................................................................................................................       25  2. Bé giải câu đố về các mùa trong năm.                                                                                                                   ...............................................................................................................       25 ­ Các con ơi! Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi vì vậy cô sẽ thưởng cho chúng mình 1 trò chơi đấy các    con hãy cùng hướng lên màn hình xem đây là trò chơi gì nhé! ( Cô mở máy chiếu cho trẻ xem và đoán)             .........       25 ­ Đây chính là 4 ô của bí mật, bên ngoài là các câu đố, dưới mỗi câu đó là 1 đáp số, nếu các con trả lời đúng   thì ô cửa sẽ lập tức được mở ra và chúng ta sẽ được nhận ngay 1 món quà, ai đoán sai phải nhường cơ  hội    cho các bạn khác thời gian suy nghĩ là 5 giây, các con đã rõ cách chơi chưa nào?                                                  ..............................................       25  Cô gọi trẻ xung phong lên mở ô, đọc câu đố. Cô điều khiển trò chơi.                                                                    ................................................................       25 đối với mỗi miếng ghép khi trẻ nói đúng đáp án cô phát quà khen ngợi và động viên trẻ,đối với trẻ chưa trả   lời được an ủi, động viên để trẻ cố gắng trong câu hỏi sau.                                                                                   ...............................................................................       25  ­ Kết thúc: + Cô nhận xét trẻ nào tich cực, trẻ chưa tích cực để trẻ cố găng trong hoạt động sau.                      ..................       25 2
 3.  + Cô thưởng hoa cho những trẻ tích cực, cho trẻ lên đổi hoa sang cờ                                                                 ................................................................         25  3. Trẻ chơi tự chọn:                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................       25 ­ Phần thưởng cho tất cả  lớp mình sau giờ  hoạt đông này là : Chơi tự  chọn: Ai thích  góc nào con đem ký    hiệu và bê ghế về góc đấy chơi nhé! Các con nhớ trong khi chơi thì phải như thế nào?                                      ..................................       25  ­ Giáo dục: Chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau.                                                                            ........................................................................       25  ­ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.                                                                                                                           .......................................................................................................................       25  ­ Trẻ chơi vui vẻ                                                                                                                                                     ....................................................................................................................................................         25  ­ Trẻ hướng lên màn hình theo dõi.                                                                                                                           .......................................................................................................................       25  ­ Trẻ quan sát và lắng nghe cô giới thiệu luật chơi, cách chơi.                                                                               ...........................................................................       25  ­ Trẻ mạnh dạn xung phong lên chơi.                                                                                                                       ...................................................................................................................       25  ­ Trẻ chơi vui vẻ                                                                                                                                                     ....................................................................................................................................................         25  ­ Trẻ chú ý nghe cô nhận xét.                                                                                                                                     .................................................................................................................................       25  ­ Trẻ lên nhận hoa và đổi hoa sang cờ                                                                                                                    ...................................................................................................................         25  ­ Trẻ nghe cô dặn.                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................      25  Chơi đoàn kết, không đánh bạn.                                                                                                                                ............................................................................................................................       25  ­ Trẻ chú ý lắng nghe.                                                                                                                                                ............................................................................................................................................       25  GIÁO ÁN                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................       27  HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI                                                                                                                                    ................................................................................................................................       27  Đề tài                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................       27  Chủ đề                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................      27  Đối tư  ợng                                                                                                                                                                   ........................................................................................................................................................       27  Thời gian                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................       27  Ng  ười soạn                                                                                                                                                                 .........................................................................................................................................................       27  : Nhặt lá, nhặt sỏi theo yêu cầu của cô                                                                                                                     .................................................................................................................       27    Trò chơi dân gian: Cua cắp                                                                                                                                      ..................................................................................................................................       27    Chơi tự do                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................       27  : Thế giới thực vật                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................       27  : Trẻ mẫu giáo 4­5 tuổi                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................       27  : 40 ­ 50 phút                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................       27  : Ngô Thị Hoài Thu                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................       27  I. Mục đích yêu cầu                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................       27 ­ Hình thành cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường và hướng dẫn cho trẻ cách nhặt một số loại lá cây,    sỏi trong vườn trường. Nhận biết nhóm đối tượng đơn giản trong phạm vi 5.                                                     .................................................       27 ­ Rèn kĩ năng đếm trong phạm vi 5, kĩ năng vận động tinh: dùng 2 ngón tay cắp lá, kĩ năng lao động cho trẻ.                                                                                                                                                                                    27 .................................................................................................................................................................................      ­ Trẻ hào hứng trong giờ học và có ý thức bảo vệ môi trư  ờng.                                                                              ..........................................................................      27  II. Chuẩn bị                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................       27  1. Đồ dùng:                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................       27  ­ Địa điểm: ngoài sân trường.                                                                                                                                    ................................................................................................................................       27  ­ Cô chuẩn bị nhiều lá cây trên sân trường, sỏi.                                                                                                       ...................................................................................................       27  ­ Mỗi trẻ một rổ có kí hiệu riêng.                                                                                                                             .........................................................................................................................      27  ­ Đồ dùng, đồ chơi cho trẻ: lá mít, lá chuối làm trâu, làm mèo ; vòng ; bóng, ...                                                     .................................................       27  2. Nội dung tích hợp: Làm quen với toán, Làm quen văn học, Thể dục, Môi trường xung quanh ...                     .................       27  III. Tổ chức hoạt động                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................       28  Hoạt động của cô                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................      29  Hoạt động của trẻ                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................       29 Hình thức tổ  chức: Lồng ghép nội dung hoạt động có chủ  đích “Nhặt lá, sỏi theo yêu cầu của cô” và nội    dung trò chơi dân gian: “ Cua cắp ”                                                                                                                           ......................................................................................................................       30  * Hoạt động có mục đích: Nhặt lá, sỏi theo yêu cầu của cô.                                                                                   ...............................................................................       30 3
 4.  ­ Cô tổ chức trò chơi: Gieo hạt                                                                                                                                  .............................................................................................................................       30  Gieo hạt                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................       30  Hạt nảy mầm                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................       30  Một cây                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................       30  Hai cây                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................       30  Một nụ                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................      30  Hai nụ                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................       30  Một hoa                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................       30  Hai hoa                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................       30  Mùi hương                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................       30  Thơm quá                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................       30  Gió thổi                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................       30  Cây nghiêng                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................       30  Gió thổi mạnh                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................       30  Cây nghiêng mạnh                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................       30  Lá rụng                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................       30  Nhiều lá.                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................       30  ­ Trò chuyện về lá trên sân trường:                                                                                                                           .......................................................................................................................      30  + Các con thấy có nhiều lá trên sân trường không ? Có những lá của cây gì ? Vì sao lá rụng ?                             .........................       30  + Muốn sân trường luôn sạch sẽ chúng mình phải làm gì ?                                                                                     .................................................................................       30 + Để giúp cô nhặt lá và giữ gìn môi trường xanh ­ sạch ­ đẹp, cô tặng cho mỗi bạn một chiếc rổ. Các con chú   ý xem kí hiệu rổ của mình là gì nhé!                                                                                                                         .....................................................................................................................       30 ­ Hướng dẫn trẻ nhặt lá: Các con úp hai lòng bàn tay vào nhau, dùng hai ngón trỏ để tạo thành hai chiếc càng   cua. Chúng mình để  rổ  đồ  chơi phía trước và hãy là những chú cua siêng năng nhặt lá theo yêu cầu của cô.    Khi cắp được lá hay sỏi các con phải cẩn thận, khéo léo mới đưa được về rổ của mình.                                    ................................       30  ­ Tổ chức cho trẻ nhặt lá cây theo yêu cầu của cô với thời gian là một bản nhạc.                                                ............................................       30  + Lần 1: Yêu cầu trẻ nhặt 2 chiếc lá .                                                                                                                      ..................................................................................................................       30  + Lần 2: Yêu cầu trẻ nhặt 3 chiếc lá .                                                                                                                      ..................................................................................................................       30 Mỗi lần nhặt lá cô nhắc trẻ để  vào rổ  của mình, cho trẻ  kiểm tra kết quả. Sau đó hướng dẫn trẻ  bỏ  lá vào   thùng rác, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.                                                                                                              ..........................................................................................................       30 + Lần 3: Yêu cầu bạn trai nhặt 4 lá cây ......., bạn gái nhặt 4 lá cây ...... Kiểm tra kết quả xem bạn nào nhặt    đúng. Sau đó hướng dẫn trẻ bỏ lá vào thùng rác, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.                                               ...........................................       30  ­ Tổ chức trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.                                                                                                              ..........................................................................................................       30 + Chia trẻ thành 3 đội chơi mang tên: đội lá, đội hoa, đội quả. Trẻ trong 3 đội chơi sẽ là những chú cua cắp   những viên sỏi mang về  để  vào rổ  của đội mình. Sau khi cắp được nhiều sỏi, cô hướng dẫn cho trẻ  xếp   biểu tượng của đội mình: Đội lá dùng những viên sỏi xếp thành chiếc lá; Đội hoa dùng những viên sỏi xếp   thành bông hoa; Đội quả dùng những viên sỏi xếp thành quả.                                                                                ..........................................................................       30 + Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi. Sau thời gian một bản nhạc, đội nào xếp đúng, đẹp theo yêu cầu của cô sẽ   chiến thắng.                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................       30 ­ Sau quá trình nhặt lá, sỏi cho trẻ  quan sát sân trường và nêu cảm nhận. Cô giáo dục trẻ  bảo vệ  môi   trường ...                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................       30  ­ Cho trẻ rửa tay dưới vòi nước sạch.                                                                                                                       ...................................................................................................................       30  * Trò chơi dân gian: Cua cắp                                                                                                                                     .................................................................................................................................      30 ­ Cô hướng dẫn cách chơi: úp hai lòng bàn tay vào nhau, dùng hai ngón trỏ tạo thành hai càng cua cắp lá, sỏi    từ xung quanh sân trường bỏ vào rổ của mình đúng số lượng theo yêu cầu của cô.                                              ..........................................       30  ­ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Cô động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo.                                                            ........................................................       30  * Chơi tự do                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................       30  ­ Cô chuẩn bị và giới thiệu đồ chơi cho trẻ ở ngoài sân: lá cây, vòng, bóng, phấn ...                                            ........................................       30  ­ Hướng dẫn trẻ chơi. Chú ý hướng trẻ vào các trò chơi dân gian.                                                                         .....................................................................       30  ­ Cô bao quát , động viên, khuyến khích trẻ vui chơi đoàn kết với các bạn.                                                           ......................................................       30 4
 5.  ­ Chơi trò chơi.                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................       30  ­ Trò chuyện cùng cô.                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................       30  ­ Quan sát và nói kí hiệu của rổ                                                                                                                              .............................................................................................................................         30  ­ Quan sát cô làm mẫu.                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................       30  ­ Dùng hai ngón tay thành càng cua nhặt lá theo yêu cầu của cô.                                                                             .........................................................................       30  ­ Nghe cô hướng dẫn cách chơi.                                                                                                                                ............................................................................................................................       30  ­ Chơi trò chơi.                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................       30  ­ Trò chuyện cùng cô.                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................       30  ­ Rửa tay.                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................       30  ­ Nghe cô hướng dẫn cách chơi.                                                                                                                                ............................................................................................................................       30  ­ Chơi trò chơi.                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................       30  ­ Nghe cô nói.                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................       30  ­ Chơi theo ý thích                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................       30 5
 6. 1.  Đặt vấn đề Vai trò của trò chơi dân gian trong giáo dục trẻ em Trong xã hội xưa, trò chơi dân gian chiếm vị trí quan trọng trong không gian   giải trí của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thông qua hoạt động của nguời lớn, trẻ nhỏ  thường học bằng cách bắt chước, và cứ  như  vậy, các trò chơi dân gian được lưu   truyền qua các thế hệ. Chính nhờ những trò chơi đơn giản nhưng thú vị  đó mà trẻ  em xưa được giáo dục tính cách và phát triển thể chất  Dưới góc độ giáo dục, các trò chơi dân gian có thể được chia thành bốn nhóm  chính: nhóm trò chơi vận động giúp phát triển sức khỏe thể  chất như  bịt mắt bắt   dê, rồng rắn lên mây, ...; nhóm trò chơi học tập tập cho trẻ  em cách quan sát, tính   toán như  các loại cờ, ô ăn quan, giải đố, ...; nhóm trò chơi sáng tạo giúp trẻ  phát   triển trí tưởng tượng, sự khéo léo và khiếu thẩm mĩ như làm con vật từ lá cây, nặn   đất, ...; và nhóm trò chơi mô phỏng hành động của người lớn như xây nhà, mua bán,   ... Sự  thi đua trong khi chơi giúp trẻ  thực sự  nhập vai thành những người lớn mà  nhờ  đó dần học được cách  ứng xử  trong quá trình phát triển nhân cách. Xét về  không gian vui chơi, đa số các trò chơi dân gian diễn ra ngoài trời [2]. Dụng cụ để  chơi cũng rất dễ tìm và chủ  yếu từ  các vật liệu tự  nhiên. Đây là điều kiện để  trẻ  gắn bó môi trường tự nhiên, giúp các em sớm làm quen với các mối quan hệ tương   tác giữa các thành tố  thiên nhiên và khi hiểu hơn, các em sẽ  yêu quý và dễ  hình  thành trách nhiệm với môi trường sau này  Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian cũng là môi trường rèn luyện kỹ năng sống  của trẻ. Chỉ khi chơi các trò chơi tập thể, tính đoàn kết của các em mới được thích  nghi hay khi thêm bạn thêm bè bất chợt của một cuộc chơi sẽ giúp các em biết cách  sẻ chia, linh hoạt. Như  vậy, trò chơi dân gian có khả  năng giúp trẻ  em phát triển toàn diện cả  về  thể  chất lẫn tâm hồn, trong học tập lẫn cuộc sống. Có được khoảng thời gian  vui chơi thoải mái sẽ giúp các em học tập thêm hào hứng. Sân chơi lành mạnh còn  có vai trò phát huy những năng khiếu tự  nhiên hay những phẩm cách tốt  ở  trẻ, và  hạn chế được những tính cách không tốt. [2] Nhận thức được vai trò trong giáo dục trẻ, các trò chơi dân gian đang được  tái hiện trong cuộc sống hiện đại. Trong những năm gần đây, Bảo tàng dân tộc học   6
 7. Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức đan xen các trò chơi dân gian trong các lễ hội  kỷ niệm. Nhiều trường tiểu học, mẫu giáo cũng bắt đầu hướng dẫn học sinh chơi  các trò chơi truyền thống như một phần trong giáo trình giảng dạy. Các trò chơi dân   gian nhìn chung khá đơn giản, các bậc cha mẹ có thể dễ chuẩn bị để hướng dẫn và  chơi cùng con, như  một cách giáo dục con trẻ  và làm gần hơn các mối quan hệ  trong gia đình. Chính vì những lí do đó việc tổ  chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận   động cho trẻ  ở trường mầm non là một trong những nội dung rất cấp thiết và cần   thiết. 2. Lý luận chung về đề tài nghiên cứu 2.1 Một số vấn đề chung 2.1.1. Khái niệm trò chơi dân gian                                Trò chơi dân gian là một hoạt động đặc thù chỉ trong xã hội loài người được   nhân dân sáng tạo ra từ thực tiễn cuộc sống của họ, được lưu truyền tự  nhiên qua   nhiều thế  hệ  và luôn được cải biên, bổ  sung cho phù hợp với từng nơi, từng lúc,  nhằm thỏa mãn nhu cầu về vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa và phát triển các mặt  thể chất, tinh thần của con người. 2.1.2 Đặc điểm của trò chơi dân gian Đặc điểm chung của trò chơi dân gian – Trò chơi cổ truyền của trẻ em được   hình thành và lưu truyền theo phương thức của văn hóa dân gian. Việc sáng tạo   được thực hiện trong một quá trình lâu dài bao gồm: sáng tạo – lưu truyền – sử  dụng – điều chỉnh. Ở đây, chủ thể  sáng tạo, sử  dụng, lưu truyền và tái tạo các trò   chơi này chủ  yếu là trẻ  em. Dù bất cứ  nơi đâu, trong gia đình, tại trường học hay  trên đường làng đều có thể  tổ  chức được các trò chơi dân gian phù hợp. Nếu sân  nhà nho nhỏ thì các em chơi ô ăn quan, chơi cờ, đánh chuyền, chặt cây dừa chừa cây  mận, bắt ve… Nếu diện tích rộng hơn thì có thể  chơi rồng rắn lên mây, đá cầu,   trốn tìm, bịt mắt bắt dê…  Ở những bãi cỏ  lớn thì có thể  tổ  chức các trò cướp cờ,   đánh đu, đá gà, chồng bông sen, cờ chém…Người chơi thường là những trẻ em ,túm  tụm ngoài bãi cỏ, ngoai sân,… ngoài vi ̀ ệc vui đùa, rèn luyện thân thể, còn thể hiện   nỗi khát khao chiến thắng tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. 7
 8. ̣ ̣ Do không lê thuôc vao hinh th ̀ ̀ ưc lê hôi nh ́ ̃ ̣ ư  tro ch ̀ ơi cua ng ̉ ươi l ̀ ơn. Nên trò ́   chơi dân gian tre em co nh ̉ ́ ưng đăc tr ̃ ̣ ưng cơ  ban nh ̉ ư:Tro ch ̀ ơi tre em dê dang phô ̉ ̃ ̀ ̉  ́ ̣ ̣ ự rang buôc môt cach nghiêm ngăt vê không gian va th biên rông rai, không chiu s ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ơì  ̉ ́ ̉ ơi bât c gian, tre co thê ch ́ ứ luc nao va bât c ́ ̀ ̀ ́ ứ ở  đâu. Trong cac lê hôi  ́ ̃ ̣ ở  đia ph ̣ ương,  ̉ tre em vân co phân tham gia, nh ̃ ́ ̀ ưng nhin chung hoat đông vui ch ̀ ̣ ̣ ơi cua tre th ̉ ̉ ương ̀   được tô ch ̉ ưc riêng biêt bên ngoai lê hôi. Nêu nh ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ư  tro ch ̀ ơi cua ng ̉ ươi l ̀ ơn chi đ ́ ̉ ược   ̉ ̣ ở môt đia ph thê hiên  ̣ ̣ ương trong thơi điêm nhât đinh nh ̀ ̉ ́ ̣ ư thương vao xuân, hat quan ̀ ̀ ́   ̣ ở  Băc Ninh), tung con ( ho (  ́ ̀ ở  Tâu Băc)… thi tro ch ́ ̀ ̀ ơi  ở tre em không bi nh ̉ ̣ ưng han ̃ ̣   chế đo.́ Trẻ  em  ở  nhiêu vung, ̀ ̣ ̀  thâm chi khăp ca ́ ́ ̉  nươć  co thê ́ ̉  đanh chuyên, ́ ̀  đanh ́   ̀ ơi con đ khăng… nhiêu tro ch ̀ ̀ ược truyên ba trên pham vi rông h ̀ ́ ̣ ̣ ơn vượt ra ngoai lanh ̀ ̃   ̣ ̣ phân đia ph ương, thâm chi con v ̣ ́ ̀ ượt ra khoi biên gi ̉ ơi quôc gia. Đây cung la hiên ́ ́ ̃ ̀ ̣   tượng giao lưu văn hoa gi ́ ưa cac dân tôc, gi ̃ ́ ̣ ưa cac đia ph ̃ ́ ̣ ương, giưa cac n ̃ ́ ươc trong ́   khu vực va trên thê gi ̀ ́ ới. 2.1.3 Tổ chức trò chơi dân gian ở trường mầm non Chúng ta biết rằng, qua từng thời kỳ phát triển của xã hội, các hình thức chơi   của trẻ cũng thay đổi. Một số trò chơi dân gian truyền thống, dần bị mai một, thay   thế bằng những trò chơi hiện đại với máy móc, công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, trò  chơi dân gian có nhiều thế  mạnh riêng. Giáo viên có thể  sử  dụng những vật liệu  sẵn có, rẻ tiền, thậm chí không cần đồ dùng, dụng cụ mà chỉ cần trẻ chơi với nhau.  Điều này rất phù hợp với tình hình thực tế  của cấp học. Trẻ em được tiếp cận và  trực tiếp tham gia chơi các trò chơi dân gian sẽ giúp cho trẻ sớm hình thành các thói   quen hoạt động có hệ  thống, tính tập thể  giúp trẻ  tự  tin, linh hoạt hơn trong mọi   hoạt động cũng như sự phát triển sau này của trẻ. Thông qua trò chơi dân gian, trẻ  sẽ  phát triển được các giác quan (thị  giác, thính giác, vị  giác, xúc giác, khứu giác),  phát triển trí nhớ, phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ. Theo như phân tích và cách phân loại trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam của   tác giả Phạm Lan Oanh (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật ­ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du   lịch) thì nó được chia làm hai loại lớn, đó là các trò chơi trí tuệ và các trò chơi vui ­  khỏe ­ khéo. 8
 9. Trò chơi trí tuệ  còn được gọi là trò chơi học tập, nhằm thúc đẩy hoạt động  trí tuệ, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh thông qua các thao tác trí óc kết hợp   với hành động chơi như: Ô ăn quan, Cờ hùm, Cờ chiếu tướng.... Trò chơi vui ­ khỏe ­ khéo léo là những trò chơi dân gian tổng hợp vì mỗi trò  chơi kết hợp nhiều kỹ năng vận động thể  lực. Mục đích của các trò chơi loại này   nhằm phát huy tính tích cực chủ  động của trẻ, giúp trẻ  mở  rộng các mối quan hệ  nh¬ : Hái quả ­ chui vào hang bắt chuột đồng hoặc chuột túi nhảy qua rãnh nước ­  tới đích lấy cờ. Cả  trò chơi là phương tiện giáo dục thể  lực một cách tích cực và   thoải mái, giúp trẻ  hoàn thiện sức khỏe, hoàn thiện các vận động như  chạy, nhảy,   đứng lên, ngồi xuống, hình thành và phát triển các tố chất của thể lực (nhanh nhẹn,   khéo léo) và những phẩm chất nhân cách như tính kỉ luật, tính tập thể; như trò chơi:  Kéo co, rồng rắn lên mây; Có các trò chơi nhằm giúp vận động khéo léo các ngón tay như  Cắp cua bỏ  giỏ, Xin lửa xin cua...Hoặc có những trò chơi vừa thể hiện khéo léo, vừa vận động   chạy nhảy như  Trồng nụ  trồng cà (có nơi gọi là Trồng nụ  trồng hoa).  Ở  trò chơi  Chim bay thì đòi hỏi phải thính tai, nhanh mắt, nhanh miệng, phản ứng linh hoạt Tuy nhiên, trong độ tuổi mầm non, việc lựa chọn các trò chơi dân gian thích  hợp nhằm phát huy tác dụng của nó là rất cần thiết. Ở lứa tuổi này chủ yếu là trẻ bước đầu làm quen với các khái niệm. Do vậy,   giáo viên không nên chọn trò chơi dân gian có nội dung quá khó vì những trò chơi  9
 10. dân gian phức tạp, ch¬a phï hîp không những không giúp trẻ  phát triển mà ngược  lại, trẻ sẽ rất lúng túng, thụ động trong quá trình giải quyết vấn đề. Dựa vào tính chất của từng trò chơi, tác dụng của trò chơi dân gian mà giáo   viên lựa chọn trò chơi cho phù hợp với lứa tuổi, đặc thù tâm sinh lý của trẻ. Trẻ  trong độ  tuổi nhà trẻ  thường chơi trò chơi dễ, mang tính chất bắt chước và luật  chơi không quá phức tạp . Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo thì chơi các trò chơi có cách   chơi, luật chơi phức tạp hơn để kích thích trẻ, gây hứng thú cho trẻ. Ví dụ: Trò chơi: Chim bay Trẻ  đứng quanh vòng tròn, hai tay buông xuôi, cách nhau khoảng 30­40 cm,  số trẻ không hạn chế. Giáo viên đứng giữa. Cách chơi: Giáo viên hô lời và làm động tác gì mà hợp lí thì trẻ  làm theo ngay, không  chậm trễ; còn khi hô lời không đúng với động tác thực tế thì không làm theo.  Giáo viên hô: "Chim bay" và giơ hai tay lên Tất cả hô theo "Chim bay" và giơ hai tay theo, nếu ai chậm là hỏng. Giáo viên hô: "Cá bay" và giơ tay lên Tất cả  đứng im, nếu ai hô theo, có động tác làm theo thì là hỏng, là sai. Đối   với trò chơi này, giáo viên lưu ý là trước tiên cần cho trẻ làm quen với những hình   ảnh dễ dãi, quen thuộc trước để cho trẻ kịp nghe và phản ứng, sau đó nâng dần độ  khó tuỳ  theo khả  năng và sự  hứng thú của trẻ.  ở  mỗi độ  tuổi giáo viên sẽ  đưa ra   luật chơi phù hợp và mở rộng về kiến thức khi chơi trò chơi. Trẻ nhà trẻ  giáo viên  nói tên 3 hoặc 4 con vật gần gũi, trẻ mẫu giáo bé từ 4­5 con vật, trẻ mẫu giáo nhỡ  nói 6 đến 7 con vật và trẻ mẫu giáo lớn thì nói tơi 9 đến 10 con vật. Như vậy cùng   một loại trò chơi mà giáo viên đưa ra luật chơi khác nhau và nâng dần độ  khó của  trò chơi. Lựa chọn và đưa trò chơi dân gian vào nhà trường cần vận dụng linh hoạt,   sáng tạo nhưng phải lấy mục tiêu giáo dục phù hợp lứa tuổi làm tiêu chí quan trọng.  Giáo viên có thể  thay đổi hình thức chơi, đồ  dùng, dụng cụ  của trò chơi với chất   10
 11. liệu khác hiện đại, an toàn hơn nhưng vẫn đảm bảo nội dung chủ yếu và tác dụng   giáo dục của trò chơi. Để  đưa trò chơi dân gian vào trường mầm non đạt hiệu quả  cần lưu ý một  số điểm sau:  Trò chơi dân gian mang tính tập thể cao. Vì vậy giáo viên cần chú ý giáo dục  và rèn luyện cho trẻ  biết phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau khi tham gia chơi thì   mới đạt được kết quả mong đợi. Môi trường chơi của trò chơi dân gian thường ở ngoài trời, gần gũi với thiên  nhiên và môi trường xung quanh. Giáo viên có thể  chọn vị  trí, địa điểm chơi linh  hoạt, không nhất thiết phải ở trong lớp mà còn có thể cho trẻ chơi ở hành lang, sân   trường, vườn trường. Sức tập trung chú ý của trẻ có hạn. Do đó, giáo viên nên lưu ý về thời lượng   chơi của trẻ. Có thể  cho trẻ chơi ba, bốn ván hoặc tham gia ba, bốn lượt chơi, trẻ  sẽ cảm thấy thích thú chơi mà không cảm thấy bị nhàm chán. Giáo viên có thể cho trẻ chơi theo từng cặp, nhóm và không nên cho trẻ chơi   với số lượng đông ở một trò chơi. Thay vào đó, có thể để từng nhóm, từng cặp chơi   lần lượt, số còn lại làm khán giả cổ vũ cho các bạn chơi. 2.2. Lý luận chung về phát triển vận động * Khái niệm phát triển vận động Phát triển vận động là một lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển toàn diện   của mỗi đứa trẻ  và sự  phát triển này bắt đầu ngay từ  giai đoạn sơ  sinh. Trẻ  nhỏ  11
 12. thường phát triển vận động theo một “khuôn mẫu” hoặc theo một trình tự  nhất  định. Ở từng thời điểm nhất định, trẻ đạt tới những cột mốc phát triển như: biết tự  ngồi, tự đứng và tự bước đi. 2.3 Đăc điêm tâm sinh ly cua tre ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ­ Trẻ em bắt đầu có sự tiếp xúc với bên ngoài, giao tiếp với “ người lạ” khi   các em bước vào độ tuổi đi mẫu giáo, bạn bè ở trường mẫu giáo  là một thế giới vô   cùng rộng lớn đối với trẻ thơ. ­ Có rất nhiều em hứng thú với việc tới lớp vào mỗi sáng, nhưng trái lại cũng   có rất nhiều em có tâm lý sợ tới trường. Mặc dù ở đó có bạn bè để chơi, có thầy cô,   nhưng với các em, vẫn luôn sợ tới lớp. Thậm trí có những em nhỏ thường kêu với   bố mẹ đau bụng vào sáng thứ  2, tuy nhiên triệu chứng này của các em cũng nhanh  biến mất nếu như cha mẹ cho phép nghỉ học ở nhà buổi hôm đó. Ảnh minh họa: Nguồn internet ­ Rõ ràng đó là những dấu hiệu tâm lý của trẻ  em sợ  đi học. Nguyên nhân  chính đó là các em chưa tìm thấy hứng thú trong việc đi học, hoặc cảm thấy sợ cô  giáo, sợ bị bạn bắt nạt…. ­ Những em nhỏ nào có hứng thú với việc đi học ở trường mầm non thì trong  kí ức của các em sau này, trường mầm non là một thế giới tuyệt vời, và rất nhiều kỉ  niệm đẹp. ­ Cũng trong giai đoạn này các em có hứng thú với việc khám phá thế  giới   xung quanh, tò mò và liên tục thắc mắc các vấn đề  với cha mẹ. Nếu cha mẹ hiểu   được tâm lý của con, và định hướng sẽ có thể đem lại nhiều hiệu quả tích cực. 12
 13. ­ Ở giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi này, trí tưởng tượng của trẻ phát triển mạnh và  phần lớn thời gian của trẻ là chơi đùa. Trẻ  chơi mà học và học mà chơi. Chúng tự  nghĩ ra những trò chơi và chơi mãi không chán, đôi khi quên cả đi vệ sinh. ­ Trẻ con ở lứa tuổi này không thích những trò chơi phức tạp, nhiều quy tắc.   Những trò chơi ngắn sẽ thích hợp với trẻ ở lứa tuổi này vì khoảng thời gian chú ý,   tập trung của trẻ không kéo dài. 3. Thực trang tô ch ̣ ̉ ưc tro ch ́ ̀ ơi dân gian cho tre mâu giao  ̉ ̃ ́ ở  trương Mâm non ̀ ̀   hiên nay va cac giai phap khăc phuc ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ 3.1 Cơ sở lựa chon trò ch ̣ ơi Trò chơi dân gian rất phong phú và đa dạng, vì thế  không hẳn trò chơi nào   cũng phù hợp với trẻ  nhỏ. Bởi vậy, khi lựa chọn trò chơi dân gian nên lựa chọn  những trò chơi đơn giản, dể hiểu, dễ nhớ đối với trẻ. Với trẻ  5 – 6 tuổi, khả  năng chú ý có chủ  định và nhận thức của trẻ  đã cao   hơn rất nhiều so với lứa tuổi trước. Vì thế, trẻ  có thể  chơi được các trò chơi dài   hơn và khó hơn. Khi lựa chọn các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo lớn, cần thực  hiện theo các tiêu chí sau: + Trò chơi không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp. + Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi dễ kiếm, dễ tìm. + Giúp củng cố tư duy, ngôn ngữ, vận động, kỹ năng cho trẻ. + Gây được hứng thú, thu hút sự chú ý của trẻ. + Có sự tham gia của tập thể lớp hoặc nhóm trẻ trong lớp. 13
 14. Từ  những tiêu chí trên, tôi đã lựa chọn các trò chơi sau cho trẻ: “Thả  đỉa ba  ba”, “Ô ăn quan”, “Mèo đuổi chuột”, “Rồng rắn lên mây”, “Kéo co”, “Nu na nu   nống”, “Dung dăng dung dẻ”, “Oẳn tù tì”, “Cướp cờ”, “Lộn cầu vồng”, … Với mỗi trò chơi cần phải nghiên cứu số  lượng người chơi, cách chơi, địa  diểm chơi, cách chơi, luật chơi để tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi. Ví dụ: * Trò chơi: “Thả đỉa ba ba”: – Số lượng người chơi: 10 đến 12 người chơi. – Địa điểm chơi: Sân rộng. – Cách chơi: Vẽ một vòng tròn rộng 3m hoặc vẽ 2 đường thẳng song song,   cách nhau 3m để  làm sông (tùy theo số lượng người chơi để  vẽ  sông to hay nhỏ).  Các bạn chơi  đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong. Chọn một bạn vào trong   vòng tròn vừa đi vừa đọc bài đồng dao: Thả đỉa ba ba Chớ bắt đàn bà Phải tội đàn ông Cơm trắng như bông Gạo tiền như nước Đổ mắm đổ muối Đổ chuối hạt tiêu Đổ niêu nước chè Đổ phải nhà nào Nhà đấy phải chịu Cứ  mỗi tiếng đọc lại đập nhẹ  vào vai một bạn. Tiếng cuối cùng rơi vào ai   thì bạn đó phải làm đỉa. Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi dân gian cũng vô cùng đa  dạng và phong phú, mang tính đặc trưng và được thiết kế dựa vào cách chơi và luật   chơi của từng trò chơi. Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi dân gian nào đó thì giáo viên cần phải tìm hiểu trước về  cách chơi,   luật chơi cũng như  các đồ dùng trong trò chơi cần đếm. Để  từ  đó có thể  chuẩn bị  đầy 14
 15. đủ  những thứ  cần thiết cho một trò chơi và tổ  chức được tốt. Mỗi trò chơi  dân gian có một hoặc nhiều loại đồ  dùng đồ  chơi tương  ứng mà thiếu nó thì trò  chơi không thể tiến hành được. Ví dụ  như  trò: “Chơi chuyền” đòi hỏi phải có 10 que chuyền và một đồ  vật  có dạng khối cầu như  quả  bóng, quả  bưởi non… Trò chơi “Ném còn” không thể  diễn ra nếu thiếu quả  còn – đồ  chơi truyền thống của trò chơi đó. Hay đơn giản   như  trò chơi “Bịt mắt bắt dê” cũng không thể  được tổ  chức nếu không có dải vải   hoặc dải khăn bịt mắt… Chính vì vậy, trước khi tổ  chức cho trẻ  chơi một trò chơi dân gian nào đó,  giáo viên cần tìm hiểu kỹ  lưỡng về  luật chơi, cách chơi cũng như  việc có hay   không có đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi để từ đó có thể chuẩn bị đầy đủ các  yếu tố cần thiết cho trò chơi. “Đỉa” đứng vào giữa sông, người chơi tìm cách lội qua sông, vừa lội vừa hát:  “Đỉa ra xa tha hồ  tắm mát”. Đỉa phải chạy đuổi bắt người qua sông. Nếu chạm   được vào ai (bạn chưa lên bờ) thì coi như bị thua, phải làm đỉa thay, trò chơi lại tiếp   tục. – Luật chơi: + Người đọc bài ca phải lưu loát hấp dẫn, mỗi tiếng ca phải chỉ  đúng vào  một bạn, không được bỏ sót bạn nào. + Đỉa phải chạy được trong ao hoặc sông, không được lên bờ.Người phải lội   qua ao, không được  đi hoặc đứng mãi trên bờ. + Đỉa chạm vào bất cứ phần thân thể của ai khi họ còn trong ao thì người đó   phải bị thua, vào làm đỉa thay. + Với một khoảng thời gian mà đỉa không bắt được ai thì đổi bạn làm đỉa, trò   chơi lại tiếp tục. 3.2. Các trò chơi Trò chơi 1: “Nu na nu nống” * Cách chơi: Những người chơi ngồi xếp hàng bên nhau, duỗi chân ra, tay   cầm tay, vừa nhịp tay vào đùi vừa đọc bài đồng dao: “Nu na nu nống Cái cống nằm trong 15
 16. Cái ong nằm ngoài Củ khoai chấm mật Bụt ngồi bụt khóc Con cóc nhảy ra Con gà ú ụ Bà mụ thổi xôi Nhà tôi nấu chè Tè he chân rút”. Hoặc: “Nu na nu nống Cái cống nằm trong Đá rạng đôi bên Đá lên đá xuống Đá ruộng bồ câu Đá đầu con voi Đá xoi đá xỉa Đá nửa cành sung Đá ung trứng gà Đá ra đường cái Gặp gái giữa đường Gặp phường trống quân Có chân thì rụt”. Mỗi từ  trong bài đồng dao được đập nhẹ  vào một chân theo thứ  tự  từ  đầu   đến cuối rồi lại quay ngược lại cho đến chữ “rút” hoặc “rụt”. Chân ai gặp từ “rút”   hoặc “rụt” nhịp trúng thì co chân lại. Cứ thế cho đến khi các chân co lại hết thì chơi   lại từ đầu. Trò chơi 2: “Ô ăn quan” Vẽ một hình chữ nhật được chia đôi theo chiều dài và ngăn thành 5 hàng dọc  cách khoảng đều nhau, ta có được 10 ô vuông nhỏ. Hai đầu hình chữ nhật được vẽ  thành 2 hình vòng cung, đó là 2 ô quan lớn đặc trưng cho mỗi bên, đặt vào đó một   16
 17. viên sỏi lớn có hình thể và màu sắc khác nhau để dễ phân biệt hai bên, mỗi ô vuông   được đặt 5 viên sỏi nhỏ, mỗi bên có 5 ô. Hai người hai bên, người thứ nhất đi quan với nắm sỏi trong ô vuông nhỏ tùy   vào người chơi chọn ô, sỏi được rãi đều chung quanh từng viên một trong những ô   vuông cả phần của ô quan lớn, khi đến hòn sỏi cuối cùng ta vẫn bắt lấy ô bên cạnh  và cứ thế tiếp tục đi quan (bỏ những viên sỏi nhỏ vào từng ô liên tục). Cho đến lúc   nào viên sỏi cuối cùng được dừng cách khoảng là một ô trống, như thế là ta chặp ô  trống bắt lấy phần sỏi trong ô bên cạnh để nhặt ra ngoài. Vậy là những viên sỏi đó  đã thuộc về người chơi, và người đối diện mới được bắt đầu. Đến lượt đối phương đi quan cũng như  người đầu tiên, cả  hai thay phiên   nhau đi quan cho đến khi nào nhặt được phần ô quan lớn và lấy được hết phần của  đối phương. Như thế người đối diện đã thua hết quan. Hết quan tàn dân, thu quân kéo về. Hết ván, bày lại như cũ, ai thiếu phải vay   của bên kia. Tính thắng thua theo nợ các viên sỏi. Quan ăn 10 viên sỏi.Cách chơi ô ăn quan được nói lên rất đơn giản nhưng   người chơi ô ăn quan đã giỏi thì việc tính toán rất tài tình mà người đối diện phải   thua   cuộc   vì   không   còn   quan   (sỏi)   bên   phần   mình   để   tiếp   tục   cuộc   chơi…   Trò chơi 3: “Kéo co” Tục kéo co ở mỗi nơi có những lối chơi khác nhau, nhưng bao giờ số người   chơi cũng chia làm hai phe, mỗi phe cùng dùng sức mạnh để kéo cho được bên kia  ngã về phía mình. Có khi cả hai bên đều là nam, có khi bên nam, bên nữ. Trong trường hợp bên  nam bên nữ, dân làng thường chọn những trai gái chưa vợ chưa chồng. Một cột trụ để  ở  giữa sân chơi, có dây thừng buộc dài hay dây song, dây tre   hoặc cây tre, thường dài khoảng 20m căng đều ra hai phía, hai bên xúm nhau nắm  lấy dây thừng để kéo. Một vị chức sắc hay bô lão cầm trịch ra hiệu lệnh. Hai bên ra  sức kéo, sao cho cột trụ kéo về bên mình là thắng. Bên ngoài dân làng cổ vũ hai bên   bằng tiếng “dô ta”, “cố lên”. Có nơi người ta lấy tay người, sức người trực tiếp kéo co. Hai người đứng  đầu hai bên nắm lấy tay nhau, còn các người sau ôm bụng người trước mà kéo.   17
 18. Đang giữa cuộc, một người bên nào bị  đứt dây là thua bên kia. Kéo co cũng kéo ba   keo, bên nào thắng liền ba keo là bên ấy được.  Trò chơi 4: cắp cua Hai tay trẻ nắm lại, đan các ngón vào nhau, hai ngón tay trỏ duỗi ra làm càng   cua cắp đúng con vật mình cần cắp. Khi cắp phải khéo léo, không để cho ngón tay  chạm vào hình bên, nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn kế tiếp. Ai cắp hết   hình con vật của mình trước là thắng cuộc. ­ 3 ­4 trẻ ngồi vòng tròn, 1 trẻ đọc đồng dao: Cua cua cắp cắp Đi khắp thế gian Tìm con tìm cái Con gà, con vịt Con tôm, con cá... Con nào con nấy, Cho ta chất đạm Mau mau cắp về. ­ Trẻ vừa đọc vừa chỉ tay vào từng bạn chơi. Các từ "con gà, con vịt, con tôm,   con cá" rơi vào ai thì trong suốt lượt chơi, trẻ chỉ được cắp con vật đó. ­ Sau khi đã xác định được con vật mình sẽ  cắp, cả  nhóm oẳn tù tì để  xếp  thứ tự đi. Trẻ đi trước bốc hết hình và tung ra, hai tay nắm lại, đan các ngón tay vào   nhau, hai ngón trỏ  duỗi ra làm càng cua cắp từng hình ra chỗ  mình, khi cắp phải   khéo léo không để cho ngón tay chạm vào hình bên. Nếu bị chạm sẽ nhường quyền  cắp cho bạn đi kế tiếp. Cứ như thế, lần lượt cho từng trẻ cắp loại hình của mình.  Ai cắp hết loại hình của mình trước sẽ thắng cuộc. Trò chơi 5: “Oẳn tù tì” Trong các trò chơi dân gian khi chỉ  có 2 người, để  biết được một trong hai   người ai là người được ưu tiên thì với trò Sình Sầm dễ phân biệt trước sau. Những   vật dụng được thể hiện qua bàn tay : – Cái Búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm – Cái Kéo: nắm 3 ngón tay gồm có ngón cái, ngón áp út, và ngón út lại, và xèo   2 ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa) ta có hình cái Kéo 18
 19. – Cái Bao: xòe cả 5 ngón tay ra. Luật chơi: Cái Búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì chùm  được cái búa Khi cả hai cùng đọc: “Uýnh Sình Sầm mày ra cái gì? tao ra cái này”, trong khi  bàn tay được dấu sau lưng và khi dứt câu thì đưa tay ra cùng một lúc không được   trước sau với dấu hiệu tùy vào mỗi bên, như  thế  ta biết được bên nào thắng bên   nào thua theo luật định, khi hai bên ra cùng một dấu hiệu thì được sình sầm lại. Trò chơi 6: “Cướp cờ” * Dụng cụ: + Một cái khăn bất kì tượng trưng cho cờ + Một vòng tròn + Vạch xuất phát củng là đích của 2 đội * Cách chơi: + Quản trò chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có  từ  5­6 bạn, đứng hàng ngang  ở  vạp xuất phát của đội mình. Đếm theo số  thứ  tự  1,2,3,4,5… các bạn phải nhớ số của mình. + Khi quản trò gọi tới số  nào thì số  đó của hai đội nhanh chóng chạy đến   vòng và cướp cờ. + Khi quản trò gọi số nào về thì số đó phải về + Một lúc quản trò có thể gọi hai ba bốn số * Luật chơi: + Khi đang cằm cờ nếu bị bạn vỗ vào người, thua cuộc + Khi lấy được cờ chạy về vạch xuất phát của đội mình không bị đội bạn vỗ  vào người, thắng cuộc + Khi có nguy cơ bị vỗ vào người thì được phép bỏ cờ xuống đất để chánh bị  thua + Số nào vỗ số đó không được vỗ vào số khác. Nếu bị số khác vỗ vào không  thua + Số nào bị thua rồi (“bị chết”) quản trò không gọi số đó chơi nữa + Người chơi không được ôm, giữ nhau cho bạn cướp cờ 19
 20. + Người chơi tìm cách lừa đối phương để nhang cờ về, lựa chọn sân bải phù   hợp để chánh nguy cơ, cờ ra khỏi vòng tròn, để cờ lại vòng tròn chỉ được cướp cờ  trong vòng tròn + Khoảng cách cờ đến hai đội bằng nhau Trò chơi 7: “Lộn cầu vồng” – Số lượng: Chơi theo nhóm, mỗi nhóm có 2 người. – Địa điểm chơi: Trong phòng hoặc ngoài sân trường. – Cách chơi: Hai trẻ đứng quay mặt vào nhau, vừa vung tay lên theo nhịp vừa   hát: Lộn cầu vồng Nước trong nước chảy Có cô mười bảy Có chị mười Hai chị em ta Ra lộn cầu vồng. Khi hát tiếng cuối cùng cả hai trẻ vẫn nắm tay vào nhau cùng giơ lên đầu rồi   cùng chui qua tay về một phía, quay lưng vào nhau. Ở tư thế quay lưng vào nhau các  em tiếp tục vung tay lên rồi hạ tay xuống như lần trước vừa vung tay vừa hát. Đến  tiếng cuối cùng các em lại chui qua tay lộn lại và về tư thế như ban đầu. Trò chơi 8: “Chi chi chành chành” * Cách chơi và luật chơi: Người chơi có thể từ 3 người trở lên. Chọn một người đứng ra trước xòe bàn   tay ra các người khác giơ  ngón trỏ  ra đặt vào long bàn tay vào. Người xòe bàn tay   đọc thật nhanh: Chi chi chành chành. Cái đanh thổi lửa. Con ngựa chết chương. Ba vương ngũ đế. Chấp chế đi tìm Ù à ù ập. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2