intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lí dạy thêm, học thêm để phát huy tính tự học của học sinh trường THPT Xuân Lộc

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
67
lượt xem
17
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lí dạy thêm, học thêm để phát huy tính tự học của học sinh trường THPT Xuân Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm trình bày về các nội dung: Cơ sở lí luận về vấn đề tự học của học sinh, các nội dung và biện pháp thực hiện quản lí việc học thêm để hình thành tính tự học của học sinh trường THPT Xuân Lộc, kết quả nghiên cứu đề tài và hướng đề xuất. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lí dạy thêm, học thêm để phát huy tính tự học của học sinh trường THPT Xuân Lộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> TRƢỜNG THPT XUÂN LỘC.<br /> -----------------------------<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> QUẢN LÍ DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH<br /> TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG THPT XUÂN LỘC<br /> <br /> Ngƣời thực hiện: TRẦN ĐÌNH VINH<br /> Lĩnh vực nghiên cứu:<br /> Quản lí giáo dục X<br /> Phương pháp dạy học bộ môn •<br /> Phương pháp giáo dục •<br /> Lĩnh vực khác •<br /> <br /> Có đính kèm<br /> • Mô hình<br /> <br /> •<br /> <br /> Phần mềm<br /> <br /> •<br /> <br /> Phim ảnh • Hiện vật khác<br /> <br /> Năm học: 2011 -2012<br /> <br /> SƠ LƢỢC LÍ LỊCH KHOA HỌC<br /> I. THÔNG TIN CHUNG VÊ CÁ NHÂN<br /> 1. Họ và tên: Trần Đình Vinh<br /> 2. Ngày tháng năm sinh. 02 – 10 - 1962<br /> 3. Nam . nữ. Nam<br /> 4. Địa chỉ. Trường THPT Xuân Lộc – Đồng Nai<br /> 5. Điện thoại: CQ. 0613871115<br /> NR:0613872026<br /> ĐTDĐ:0918254269<br /> 6. Fax<br /> E.mail: trandinhvinhht@yahoo,com<br /> 7. Chức vụ: Hiệu trưởng<br /> 8. Đơn vị công tác.Trường THPT Xuân Lộc – Đồng Nai<br /> II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO.<br /> - Học vị : Thạc sĩ<br /> - Năm nhận bằng: 2004<br /> - Chuyên môn đào tạo: Vât lí Kỉ thuật<br /> III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm. Quản lí<br /> - Số năm có kinh nghiệm: 20 năm<br /> - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:<br /> 1. Giải pháp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ( Năm 2008)<br /> 2. Giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường ( Năm 2010)<br /> 3. Kết hợp các nguồn lực và giải pháp nhằm giáo dục kỉ năng sống cho học<br /> sinh trong nhà trường phổ thông.<br /> <br /> SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI<br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> TRƢỜNG THPT XUÂN LỘC<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.<br /> ----------------------------------------------Xuân Lộc, Ngày 22 tháng 5 năm 2012<br /> PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Năm học: 2011 - 2012<br /> Tên sáng kiến kinh nghiệm: Quản lí dạy thêm, học thêm để phát huy tính tự<br /> học của học sinh.<br /> Họ tên tác giả: Trần Đình Vinh<br /> Đơn vị: Trường THPT Xuân Lộc.<br /> Lĩnh vực : Quản lí giáo dục<br /> X<br /> Phương pháp dạy học bộ môn •<br /> Phương pháp giáo dục •<br /> Lĩnh vực khác<br /> •<br /> 1. Tính mới:<br /> - Có giải pháp hoàn toàn mới: •<br /> - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có: X<br /> 2. Hiệu quả.<br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai ứng dụng trong toàn ngành và hiệu quả cao: •<br /> - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai sử dụng<br /> trong toàn ngành có hiệu quả: •<br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai ứng dụng tại đơn vị có hiệu quả cao: •<br /> - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai sử dụng<br /> tại đơn vị có hiệu quả: X<br /> 3. Khả năng ứng dụng.<br /> - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách:<br /> Tốt •<br /> khá: •<br /> Đạt:•<br /> Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn để thực hiện<br /> và để đi vào cuộc sống: Tốt X<br /> khá: •<br /> Đạt: •<br /> Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu<br /> quả trong phạm vi rộng: Tốt •<br /> khá: X<br /> Đạt: •<br /> XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN<br /> <br /> THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ<br /> <br /> QUẢN LÍ DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TỰ<br /> HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG THPT XUÂN LỘC<br /> I.<br /> LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Trong thời gian qua, xã hội rất quan tâm đến vấn đề dạy thêm, học thêm. Nhiều ý<br /> kiến coi dạy thêm như là tất yếu trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều ý kiến đồng ý việc<br /> dạy thêm nhưng phải có sự quản lí của các cơ quan có trách nhiệm, có ý kiến phản<br /> đối việc dạy thêm, học thêm và đòi cấm tuyệt việc này. Trong bối cảnh đó, Bộ giáo<br /> dục Đào tạo và các cấp quản lí đã có chỉ đạo về công tác dạy thêm, học thêm nhằm<br /> hạn chế tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, do nhiều lí do, đa số<br /> phụ huynh và học sinh vẫn coi học thêm của con em như là một cứu cánh, mà<br /> không biết đến những hệ luỵ xấu của nó đối với sự phát triển tương lai của con em.<br /> Nhằm thực hiện tốt việc những quy định về dạy thêm, học thêm, trong bối cảnh<br /> hiện nay, ngoài những quy định của ngành, hiệu trưởng các nhà trường cần có<br /> những giải pháp phù hợp, nhằm phát huy tính tích cực chủ động và khả năng sáng<br /> tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện và nhất là tạo cho học sinh một thói quen<br /> tự học, chủ động giải quyết các vấn đề, các yêu cầu của các môn học và cũng từ đó<br /> có thói quen chủ động giải quyết các vấn đề trong cuộc sống tương lai.<br /> II. THỰC TRẠNG TRƢỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ<br /> TÀI<br /> Lời nói đầu: Tự học là một phẩm chất rất cần thiết mà mỗi người phải rèn luyện<br /> để hình thành, nhằm làm cho việc học tập suốt đời của mỗi người có hiệu quả. Thói<br /> quen tự học, tự nghiên cứu không tự có mà nó được hình thành trong quá trình phấn<br /> đấu của con người, thói quen này hình thành càng sớm, thì việc học tâp càng trở nên<br /> dễ dàng và chủ động. Trong thực tế, vì nhiều lí do mà đa số học sinh chưa có thói<br /> quen tự học khi vào cấp học THPT, đây là cấp học đã rất cần có phẩm chất này và<br /> đây cũng là giai đoạn tốt nhất để hình thành thói quen tự học. Dạy thêm, học thêm<br /> tràn lan đã vô tình góp một phần làm giàm hoặc triệt tiêu khả năng tự học của học<br /> sinh. Với mong muốn hình thành thói quen tự nghiên cứu, tự học của học sinh ở cấp<br /> THPT nhằm thực hiện tốt và thành công trong việc học tập, rèn luyện ở cấp học tiếp<br /> theo, hoặc để chủ động khi vào đời, tôi đã trăn trở tìm tòi cách „thổi‟ vào học sinh<br /> một tư tưởng tự học, mà tôi cho là nếu ai thực hiện được sẽ thành công rực rỡ trong<br /> cuộc sống tương lai, và quản lí dạy thêm, học thêm cũng là một phần công việc để<br /> tạo điều kiện và cơ hội để hình thành tự học cho học sinh khi nó còn chưa muộn.<br /> Tôi không kết tội ở dạy thêm tích cực như vốn dĩ nó đã có từ thời xa xưa cho đến<br /> nay, mà chỉ muốn nghiên cứu nhằm giảm đi tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và<br /> hình thành thói quen tự học cho những học sinh từ trước đến nay chỉ ỉ lại vào học<br /> thêm, vào thầy cô. Vì vậy trong phần lí luận tôi chỉ nhấn mạnh đến vấn đề tự học<br /> <br /> còn phần quản lí dạy thêm, học thêm chỉ nói ở phần giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc<br /> hinh thành thói quen tự học cho học sinh. Đó là lí do tôi chọn đề tài này.<br /> 1. Thuận lợi:<br /> - Có sự chỉ đạo của các cấp về công tác dạy thêm, học thêm.<br /> - Xã hội quan tâm nhiều, bàn luận nhiều đến học thêm, dạy thêm và về sự cần thiết<br /> của việc tự học của học sinh, rất nhiều gương tự học thành đạt trong cuộc sống<br /> được thông tin đại chúng nhắc tới và đã được xã hội tôn vinh.<br /> - Đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là phần hướng dẫn học sinh tự học ở nhà<br /> đang được các nhà trường triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua.<br /> - Nhiều thầy cô hiểu đúng các vấn đề về dạy thêm học thêm và tầm quan trong của<br /> việc tự học của học sinh.<br /> - Học sinh có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, phụ huynh quan tâm đến tương<br /> lai của con em. Nhiều học sinh tích cực trong học tập, có nhiều học sinh đã có<br /> phương pháp học tốt, biết tự học và đã có kết quả tốt trong học tập rèn luyện.<br /> 2. Khó khăn.<br /> - Chương trình học của học sinh còn nặng nề về lí thuyết, các đánh giá học sinh<br /> thiên về điểm số, cách lực chọn vào học các trường Đại học, cao đằng chỉ thuần túy<br /> kiến thức, không chú trong đến các năng lực khác của học sinh. Kiến thức thi nặng<br /> nề. Nhiều phụ huynh học sinh đang quan tâm quá mức đến điểm số các môn học<br /> của học sinh, bất chấp hậu quả.<br /> - Hiện tượng học thêm phổ biến ở mọi nơi, mọi cấp học, làm cho học sinh không<br /> còn thời gian để tự học, nhiều phụ huynh và học sinh còn coi việc học thêm là cách<br /> tốt nhất để đạt được kết quả trong các kì thi, ỉ lại vào thầy cô.<br /> - Một số ít thầy cô không thấy tác hại của việc học thêm không đúng đắn, một số<br /> phụ huynh quản lí con bằng cách cho vào các lớp học thêm.<br /> - Đời sống một bộ phận giáo viên còn khó khăn.<br /> - Nhiều học sinh không có phương pháp học tập, rèn luyện. Không chú trong việc<br /> tự học, không dành thời gian cho việc tự học.<br /> III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI.<br /> 1. Cơ sở lí luận.<br /> a. Tự học là gì ?<br /> Học và tự học là một kỉ năng cần giáo dục cho học sinh, trong quá trình học tập<br /> bao giờ cũng có tự học, nghĩa là tự mình lao động trí óc để chiếm lĩnh kiến thức. Tự<br /> học ở đây không chỉ được hiểu là việc tự nghiên cứu bài vở ở nhà thay cho việc đi<br /> học thêm mà nó còn được hiểu là việc về xem lại bài vở, biến những kiến thức được<br /> giảng dạy thành của mình. Từ đó có thể khắc sâu và nhớ lâu những hiểu biết, thay<br /> cho cách học rất phi logic hiện nay của nhiều học sinh: học theo khuôn mẫu đã<br /> được định trước<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản