intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng đọc hiểu - Unit 9 - Preserving The Environment - Tiếng Anh 10 thí điểm

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

52
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng đọc hiểu - Unit 9 - Preserving The Environment - Tiếng Anh 10 thí điểm”, hi vọng với đề tài này sẽ đưa ra một số gợi ý giúp HS tích hợp được kiến thức liên môn, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng đọc hiểu - Unit 9 - Preserving The Environment - Tiếng Anh 10 thí điểm

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH =====***=====   BÁO CÁO KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “VẬN DỤNG KIẾN THỨC TÍCH HỢP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG  ĐỌC HIỂU ­ UNIT 9 ­ PRESERVING THE ENVIRONMENT TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM” Tác giả sáng kiến: Tạ Thị Thúy     Mã sáng kiến:  29.61.02
 2. MỤC LỤC Trang    MỤC LỤC                                                                                                                                      ..................................................................................................................................      2   DANH MỤC NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT                                                                             .........................................................................      4   I. LỜI GIỚI THIỆU                                                                                                                  ..............................................................................................................      5  II. TÊN SÁNG KIẾN: “Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng  đọc hiểu ­ Unit 9   ­ Preserving the environment ­ Tiếng Anh 10 thí điểm”                                                           ......................................................      7   III. TÁC GIẢ SÁNG KIẾN                                                                                                       ...................................................................................................      7   IV. CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN                                                                              ..........................................................................      8   V. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN                                                                                      ..................................................................................      8   1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Anh 10 thí điểm.                                                             .........................................................      8   2. Vấn đề sáng kiến giải quyết:                                                                                                  .............................................................................................      8   3.  Đối tượng áp dụng sáng kiến                                                                                                  ..............................................................................................      8   Học sinh lớp 10A1 Trường THPT Phạm Công Bình.                                                                 .............................................................      8   VI. THỜI GIAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN                                                                               ...........................................................................      8   VII. MÔ TẢ BẢN CHẤT SÁNG KIẾN                                                                                    ...............................................................................      8   PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                                           .......................................................................................................................      8   1. Mục đích                                                                                                                                    ................................................................................................................................      8   2. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                                                               ...........................................................................................................      9   3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu                                                                      ..................................................................      9   3.2.  Khách thể nghiên cứu:                                                                                                        ...................................................................................................       10  “Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng  đọc hiểu ­ Unit 9 ­ Preserving the   environment ­ Tiếng anh 10 thí điểm”                                                                                         .....................................................................................       10   4. Phạm vi nghiên cứu                                                                                                                ...........................................................................................................       10   PHẦN NỘI DUNG                                                                                                                      ..................................................................................................................       10   A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.                                                                                                     .................................................................................................       10   1. Lý do khách quan                                                                                                                     .................................................................................................................       10   2. Lý do chủ quan                                                                                                                        ...................................................................................................................       11   2. Mô tả chi tiết bản chất, nội dung của giải pháp.                                                                  ..............................................................       16   3. Một số điều tra cơ bản                                                                                                           .......................................................................................................       17   C. LESSON PLAN                                                                                                                  ..............................................................................................................       17   D. PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN                               ...........................       21   1.Tên hồ sơ dạy học:                                                                                                                  .............................................................................................................       21   2. Mục tiêu dạy học                                                                                                                    ...............................................................................................................       21   3. Đối tượng dạy học của bài học                                                                                             ........................................................................................       23
 3.   4. Ý nghĩa của bài học                                                                                                                 ............................................................................................................       23   5. Thiết bị dạy học, học liệu                                                                                                      .................................................................................................       24   Air pollution                                                                                                                                 .............................................................................................................................       32   Air pollution                                                                                                                             .........................................................................................................................       33   Natural air pollution                                                                                                                     .................................................................................................................       34   Indirect Causes of Water Pollution                                                                                          ......................................................................................       40   Deforestation                                                                                                                                ............................................................................................................................       40   Urbanization                                                                                                                                 .............................................................................................................................       41   Wetlands Destruction                                                                                                                   ...............................................................................................................       42   River Dams                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       42   Stormwater                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       43   Fuel Emissions                                                                                                                             .........................................................................................................................       43   Construction Sites                                                                                                                        ....................................................................................................................       44  Section 0.1 Direct Causes of Water Pollution                                                                           .......................................................................       45         Mining                                                                                                                                       ...................................................................................................................................       45    Factories                                                                                                                                      ..................................................................................................................................       46   Agriculture                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       46   6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học                                                                             .........................................................................       47   7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập                                                                                        ...................................................................................       52   E. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN ĐỂ TÀI                               ...........................       63   F. BÀI HỌC KINH NGHIỆM                                                                                                 ............................................................................................       63   PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                          ......................................................................................       64   1. Kết luận:                                                                                                                                 .............................................................................................................................       64   2. Những kiến nghị                                                                                                                     ................................................................................................................       64   VIII. NHỮNG THÔNG TIN CẦN BẢO MẬT: Không có                                                         .....................................................       65   IX. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN                                            ........................................       65  X. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN THEO Ý KIẾN CỦA   TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐàTHAM GIA THỬ NGHIỆM                                  ..............................       65 2. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham   gia áp dụng thử nghiệm.                                                                                                              ..........................................................................................................       66   TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                            ........................................................................................................       67
 4. DANH MỤC NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông
 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN I. LỜI GIỚI THIỆU Nguồn lực con người là nhân tố  quan trọng nhất của mỗi quốc gia trên  bước đường phát triển và hội nhập. Bước sang thế kỷ XXI, với việc đẩy mạnh   công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ  hợp tác với nước ngoài, tiến tới hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần có   những con người đủ đức, đủ tài, năng động, sáng tạo và thông thạo ngoại ngữ để  hội nhập với các nước trên thế giới đặc biệt là các quốc gia đã phát triển để xây  dựng và phát triển đất nước. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ  quan trọng  đặt ra đối với nền giáo dục Việt Nam nói chung và trường trung học phổ  thông  nói riêng: Phải đào tạo những con người không chỉ có đủ  đức, đủ  tài, nắm vững  khoa học công nghệ mà còn giỏi về ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng  để tiến kịp sự phát triển như vũ bão của thế giới bởi chính ngoại ngữ đặc biệt là 
 6. Tiếng Anh là chiếc cầu nối quốc gia này với quốc gia khác về  tất cả  các lĩnh  vực, không những thế, Tiếng  Anh là ngôn ngữ  giúp tất cả  mọi người trên thế  giới có tiếng nói chung và cùng nhau giải quyết được tất cả  các công việc về  mọi lĩnh vực như là kinh tế, chính trị, hàng không, du lịch, dịch vụ, giáo dục…..  Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, chúng ta đang dạy và học chủ yếu là ngữ pháp  nên học sinh học hết phổ thông mà không nói được, người nước ngoài nói cũng  không nghe được. Do đó, ông cho rằng:  “Phải thay đổi cách dạy, cách học. Nếu   chưa thay đổi được thì không khuyến khích phương pháp hiện tại nữa”. Chính vì  vậy, thông thạo Tiếng Anh sẽ  là một lợi thế  giúp cho học sinh nắm bắt được   nhiều cơ  hội khởi nghiệp từ  sự  hội nhập toàn cầu ngày nay. Để  theo kịp tiến   trình chung đòi hỏi mỗi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường THPT cần có một  trình độ Tiếng Anh nhất định để giao tiếp được ở mức độ đơn giản. Những năm   qua Bộ  giáo dục và Đào tạo đã chỉ  đạo biên soạn nhiều bộ  sách giáo khoa theo   hướng giao tiếp dành cho bậc THPT. Tuy nhiên, trương trình sách giáo khoa mới  có nhiều kiến thức liên quan đến các môn văn hóa khác mà giáo viên chỉ mải mê   trang bị  cho học sinh vốn ngữ  pháp và từ  vựng liên quan đến một chủ  đề  duy   nhất mà quên đi tính liên môn giữa các môn học thì bài giảng luôn khô khan và   nặng nề, học sinh luôn cảm thấy nhàm chán và trở nên khó nhớ kiến thức và rất   mệt mỏi sau mỗi giờ học ngoại ngữ. Hơn nữa, do mọi sự vật, hi ện tượng trong   tự  nhiên xã hội đều ít nhiều có mối liên hệ  với nhau; nhiều sự  vật, hiện tượng   ấy, cần huy động tổng hợp các kiến thức và kỹ  năng từ  nhiều lĩnh vực khác  nhau. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đang ngày càng xuất hiện thêm các   môn học “liên ngành”. Đặc biệt, học ngoại ngữ  là yêu cầu người học sử  dụng   ngôn ngữ của mình học để trình bày về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống  ,  ngoài ra, dạy học liên môn là cách thức liên kết các bộ  môn học có sự  giao thoa  về  nội dung, cùng hoạt động tranh luận, tương tác, thể  hiện tính kết nối và sự  sáng tạo. chính phương pháp dạy học liên môn sẽ giúp người học hình thành kỹ  năng phản biện, từ đó người học trở nên thông minh, độc lập và sáng tạo hơn.
 7. Mục tiêu của chương trình dạy học liên môn không phải tạo ra cho người   học có khả  năng đặc biệt giống như  thiên tài mà chính là sự  thay đổi phương   pháp dạy học theo lối mòn cũ, tạo ra bước chuyển mới với chiều sâu về  cách  thức giảng dạy, khơi nguồn khả năng tư duy, sáng tạo vốn sẵn có trong mỗi học   sinh. Từ vấn đề được nói trên thì người giáo viên dạy ngoại ngữ phải biết dạy   tích hợp một cách khoa học, xu thế phát triển của khoa học ngày nay là tiếp tục   phân hóa sâu trong các môn, song với tích hợp liên môn ngày càng rộng, khối  lượng tri thức ngày càng nhiều mà thời gian học tập trong nhà trường lại có hạn,  do đó phải chuyển dạy các môn học riêng lẻ sang dạy tích hợp liên môn giúp học  sinh có kiến thức tổng hợp một cách khoa học. Hơn nữa, nếu như  chúng ta sử  dụng tích hợp liên môn trong   giảng dạy ngoại ngữ  thì giúp học sinh phát huy  được các kỹ năng nói, kỹ năng nghe, kỹ năng đọc và kỹ năng viết một cách tổng   hợp.  Do đó, tôi đã chọn và tiến hành nghiên cứu, áp dụng đề  tài:  “Vận dụng  kiến  thức   tích  hợp   để   dạy  kỹ  năng  đọc  hiểu  ­   Unit  9  ­   Preserving  The   Environment ­ Tiếng Anh 10 thí điểm”. Hi vọng với đề  tài này sẽ đưa ra một  số gợi ý giúp HS tích hợp được kiến thức liên môn, đồng thời nhằm nâng cao chất   lượng dạy học bộ môn Tiếng anh. II. TÊN SÁNG KIẾN: “Vận dụng kiến thức tích hợp để dạy kỹ năng  đọc  hiểu ­ Unit 9 ­ Preserving the environment ­ Tiếng Anh 10 thí điểm”  III. TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ­ Họ và tên: Tạ Thị Thúy ­ Địa chỉ : Trường THPT Phạm Công Bình, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ­ Số điện thoại: 0971 874 492 ­ Email: thuyanhpcb@gmail.com
 8. IV. CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN  Tác giả: Tạ Thị Thúy V. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Anh 10 thí điểm. 2. Vấn đề sáng kiến giải quyết:  + Giúp HS tích cực, chủ động trong học tập, vận dụng kiến thức giải quyết vấn   đề trong thực tiễn cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung   quanh; sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh với môi trường. + Rèn cho HS một số kỹ năng  cơ bản như:  Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin;  kĩ năng thể hiện sự tự tin; kĩ năng giao tiếp; kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày  suy nghĩ/ ý tưởng; kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm; kĩ   năng hợp tác… + Giúp GV nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng vào công tác giảng dạy nhằm   phát huy được tính tích cực, chủ động của HS trong học tập thông qua kiến thức   tích hợp. 3.  Đối tượng áp dụng sáng kiến Học sinh lớp 10A1 Trường THPT Phạm Công Bình. VI. THỜI GIAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Tháng 3 năm 2019  VII. MÔ TẢ BẢN CHẤT SÁNG KIẾN  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục đích
 9. ­ Đưa dạy học tích hợp liên môn trong môn Tiếng Anh vào giảng dạy tại trường   THPT giúp cho học sinh có khối lượng kiến thức tổng hợp và từ  đó học sinh có   thể  liên kết kiến thức, kỹ  năng được học vào giải quyết các tình huống thực  tiễn. ­ Dạy học tích hợp ­ liên môn  ở  một mục đích khác còn kích thích giáo viên tư  duy và không ngừng trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực, bộ môn khác nhau để có  một phông kiến thức sâu, rộng đủ  để  đáp  ứng với những đòi hỏi ngày càng cao  của dạy học hiện nay. Bên cạnh đó học sinh hứng thú với những tiết học hơn,   dễ hiểu và hiểu sâu nội dung bài học. Đặc biệt các em sẽ có những chuyển biến   rõ rệt trong khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. ­ Dạy học theo hướng tích hợp ­ liên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.   Từ đó khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để  giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường khả  năng vận dụng tổng hợp,   khả năng tự học, tự nghiên cứu. Đó là tính ứng dụng và thực tế của phương pháp  dạy học tích hợp ­ liên môn. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu ­   Xác   định   kiến   thức   cấu   trúc   chương   trình,   nội   dung   bài   học   trong   bài   9:   Preseving the environment ­ Tiếng anh 10 thí điểm ­ Xác định kiến thức, kỹ năng tích hợp liên môn  ­ Soạn giáo án tích hợp liên môn dựa trên cơ  sở  kiến thức, kỹ  năng tích hợp đã  xác định ­ Áp dụng giáo án tích hợp liên môn vào giảng dạy thực tế  và đánh giá kết quả  thu được 3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
 10. 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10 trường THPT Phạm Công Bình Lớp thực nghiệm: 10A1 Lớp đối chứng : 10D1 3.2.  Khách thể nghiên cứu:  “Vận dụng kiến thức tích hợp  để  dạy kỹ  năng    đọc hiểu ­  Unit 9 ­  Preserving the environment ­ Tiếng anh 10 thí điểm” 4. Phạm vi nghiên cứu  ­ Áp dụng cho việc giảng dạy kỹ năng đọc hiểu ­ Unit 9 ­ Preserving the environment ­ tiếng anh 10 thí điểm ­ Nghiên cứu trong học sinh khối 10 PHẦN NỘI DUNG A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1. Lý do khách quan Ngày nay, tiếng Anh  đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của   chúng ta. Nó đã và đang trở  thành một nhu cầu cần thiết trong giao tiếp hàng  ngày, trong công việc và trong quá trình nghiên cứu khoa học.  Để  theo kịp với sự  thay đổi thì người dạy Ngoại Ngữ  nói chung và dạy Tiếng Anh nói riêng phải   cung cấp cho học sinh một vốn kiến thức phong phú. Tuy nhiên,  không phải là   kiến thức riêng lẻ  của từng môn mà phải biết kết hợp đan xen lồng ghép giữa  kiến thức của môn này với môn kia để  giúp cho học sinh có kiến thức tổng hợp  
 11. vì vậy đề  tài của tôi là “Vận dụng kiến thức tích hợp để  dạy kỹ  năng đọc   hiểu ­ Unit 9 ­ Preserving the environment ­ Tiếng Anh 10 thí điểm” 2. Lý do chủ quan        Trong chương trình Tiếng Anh cấp THPT có nhiều bài học liên quan tới các  chủ đề khác nhau mà các em đã được học ở một số môn khác như Địa lý, Lịch  sử, Thể dục , Sinh học, Giáo dục công dân..... Tuy nhiên, giáo viên giảng dạy  Tiếng Anh cần sử dụng  phương pháp tích hợp để dạy để các em có thể có được  kiến thức tổng hợp để giúp người học  đạt hiệu quả, học sinh sẽ không cảm  thấy sợ và có hứng thú hơn trong học tập và các em có thể  phát huy được trí  tưởng tượng liên tưởng. Hơn nữa, trong tình huống thực tế nếu như các em  không sử dụng ngoại ngữ để nói về các lĩnh vực Địa lý, Lịch sử, Thể dục , Sinh  học, Giáo dục công dân.... mà các em chỉ có thể nói được những câu giao tiếp rất  đơn giản. Như vậy thì người học ngoại ngữ không thể quảng bá hình ảnh về đất  nước, con người, văn hóa, ẩm thực của đất nước mình với các bạn bè quốc tế.  Chính vì lý do đó mà rất quan trọng và cần thiết là có sự tích hợp các môn học có  nội dung liên quan đến nhau để giúp cho người học có kiến thức tổng quát hơn  nữa về môn học. Cần khảng định, dạy học tích hợp là xu hướng phổ biến của  giáo dục tiếp cận phát triển năng lực hiện nay. Thực hiện dạy học tích hợp trong  chương trình giáo dục phổ thông là hoàn toàn khách quan, đáp ứng được nhu cầu  đổi mới của giáo dục.  B. BỐI CẢNH ĐỘNG LỰC RA ĐỜI CỦA GIẢI PHÁP. 1. Bối cảnh, động lực ra đời của giải pháp. 1.1 Cơ sở lí luận. 
 12. Dạy học tích hợp là một trong nh ững nguyên tắc quan trọng trong  dạy học. Đây đượ c coi là một quan ni ệm d ạy h ọc hi ện đạ i, nhằm phát huy  tính tích cực của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượ ng giáo dục trong các  nhà trườ ng. Dạy học tích hợp liên môn là hình thức tìm tòi những nội dung  giao thoa gi ữa các môn học với nhau. Nh ững ph ần, nh ững b ộ ph ận này có thể  ở các môn học khác nhau nh ưng chúng hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết những  tình huống, hi ện t ượ ng trong cu ộc s ống. Tích hợp có thể hiểu theo các cách  khác nhau: ­ Tích hợp đa môn ( Multidisciplinary Intergration) ­ Tích hợp liên môn ( Interdisciplinary Integration) ­ Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Integration) 1.1.1. Tích hợp đa môn (Multidisciplinary Intergration) Tích hợp đa môn (Multidisciplinary Intergration) là hình thức dạy  học theo các môn học riêng lẻ nhưng các môn học đều có chủ đề chung. Các  cách tiếp cận tích hợp đa môn tập trung tr ước h ết vào các môn học.  Các môn  học liên quan với nhau có chung một định hướ ng về nội dung và PPDH  nhưng mỗi môn lại có một chươ ng trình riêng. Tích hợp đa môn đượ c thực  hiện theo cách tổ chức chu ẩn t ừ các môn học xoay quanh m ột ch ủ đề, đề tài,  dự án, tạo điều kiện cho ng ười h ọc v ận d ụng t ổng h ợp nh ững ki ến th ức c ủa  các môn học có liên quan. Có nhiều phươ ng án khác nhau để tạo nên một  chươ ng trình tích hợp đa môn, và chúng khác nhau về mức độ  nỗ lực tích  hợp.  1.1.2. Tích hợp liên môn  (Interdisciplinary Intergration)  Tích hợp liên môn là hình thức phối hợp của nhiều môn học để nghiên cứu  và giải quyết một tình huống, tạo ra những kết nối giữa nhiều môn học. Nội  
 13. dung tích hợp liên môn xoay quanh các chủ đề, các khái niệm và các kỹ năng liên  môn được nhấn mạnh. Một hình thức phổ  biến của tích hợp liên môn là hình  thành môn học mới so với môn học truyền thống.Trong các môn học đó, có thể  có nội dung riêng của từng lĩnh vực khoa học, cũng có nội dung hòa vào nhau và   không phân biệt rõ thuộc lĩnh vực khoa học nào. Theo cách tiếp cập tích hợp liên môn, giáo viên tổ  chức chương trình học  tập xoay quanh các nội dung học tập chung: các chủ đề, các khái niệm và các kĩ  năng liên ngành hoạc liên môn. Họ kết nối các nội dung học tập chung nằm trong  các môn học để nhấn mạnh các khái niệm và kĩ năng liên môn. Các môn học có  thể nhận diện được, nhưng họ  cho rằng ít quan trọng hơn so với cách tiếp cập   tích hợp đa môn. Tích hợp liên môn còn được hiểu như  là phương án trong đó nhiều môn  học liên quan được kết lại thành một môn học mới với một hệ thống những chủ  đề nhất định xuyên suốt qua nhiều các cấp lớp.  Tích hợp theo hình thức liên môn  đòi hỏi học sinh phải huy động tổng hợp kiến thức từ  nhiều lĩnh vực khoa học   để giải quyết một vấn đề. 1.1.3. Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Intergration)  Tích hợp xuyên môn hướng vào phát triển những năng lực của học sinh qua  nhiều môn học. Trong cách tiếp cận này, nội dung dạy học được thiết kế nhằm  phát triển kỹ năng sống, kỹ năng môn học trong bối cảnh của thực tế cuộc sống.   Một trong những hình thức dạy học của tích hợp xuyên môn là các nội dung, kỹ  năng được tích hợp xuyên suốt nhiều môn học, trong đó nội dung được bố trí dạy  nối tiếp từ môn học này đến môn học khác.  Trong cách tiếp cận tích hợp xuyên môn, giáo viên tổ  chức chương trình  học tập xoay quanh các vấn đề  và quan tâm của người học. học sinh phát triển  
 14. các kĩ năng sống khi họ áp dụng các kĩ năng môn học và liên môn vào ngữ cảnh   thực tế của cuộc sống. Hai con đường dẫn đến tích hợp xuyên môn: học tập theo  dự  án (project­ based learning) và thời lượng chương trình học (negotiating the  curiculum).   Từ  những nhìn nhận trên ta thấy tư  tưởng tích hợp bắt nguồn từ  cơ  sở  khoa học và đời sống. Trước hết phải thấy rằng cuộc sống là một bộ  đại bách  khoa toàn thư, là một tập đại thành của tri thức, kinh nghiệm và phương pháp.  Mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống bao giờ  cũng là tình huống tích hợp ,  không thể giải quyết một vấn đề  và một nhiệm vụ nào của lí luận và thực tiễn   mà lại không sử  dụng tổng hợp và phối hợp kinh nghiệm kĩ năng đa ngành của  nhiều lĩnh vực khác nhau. Tích hợp trong nhà trường sẽ  giúp HS học tập thông   minh và vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng và phương pháp của khối lượng tri  thức toàn diện, hài hòa và hợp lí trong giải quyết các tình huống khác nhau và  mới mẻ trong cuộc sống hiện đại  1.2 Cơ sở thực tiễn. 1.2.1 Sơ lược về sách giáo khoa Tiếng Anh 10 ­ thí điểm  Chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10 – Thí điểm có 10 bài   tương  ứng với 10 bài học là các chủ  đề  về   Family life, Music, Community, Cultural  Diversity, Environment …  có mối liên hệ  với các môn Địa lý, môn Sinh học,  môn Giáo dục công dân…. 1.2.2 Thực trạng của việc dạy học Ngoại Ngữ  trường THPT Ph ạm Công  Bình hiện nay Qua việc trao đổi với đồng nghiệp cũng như  khảo sát số  học sinh lớp  10A1, tôi nhận thấy việc thực trạng của việc dạy và học ngoại ngữ của trường  THPT Phạm Công Bình như sau
 15. a. Về phía giáo viên ­ Với phương pháp vận dụng kiến thức liên môn vào dạy học thì giáo viên đóng  vai trò chỉ đạo trong việc kết hợp kiến thức từng môn riêng lẻ đan xen kiến thức  trở  thành kiến thức tổng hợp để  truyền đạt kiến thức cho học sinh, điều khiển  học sinh trong giờ học, khơi dậy cảm hứng học tập trong các em, còn chính các  em là trung tâm để phát huy được khả năng của mình.  ­ Để vận dụng kiến thức liên môn vào dạy ngoại ngữ có hiệu quả thì giáo viên  cần thực hiện tốt một số yếu tố cơ bản sau: + Chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy phù hợp + Tổ chức, điều khiển lớp học, phân bố thời gian hợp lý. + Sử  dụng thành thạo các phương tiện, các thiết bị  đồ  dùng dạy học phục vụ  cho giảng dạy. + Soạn các dạng bài tập phù hợp với đối tượng học sinh. + Chuẩn bị tốt kiến thức của môn liên môn để kết hợp cho bài giảng hợp logic  +Truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh. b. Về phía học sinh   Trong mối tương quan giữa cách dạy và cách học: Giáo viên là người tổ  chức, điều khiển, học sinh tự  chiếm lĩnh tri thức bằng chính những thao tác,  những hành động trí tuệ của riêng mình dưới vai trò điều khiển của giáo viên. Để  học ngoại ngữ  mà vận dụng kiến thức liên môn có hiệu quả, thì học  sinh cần phải tập trung và tự  giác trong việc tự  học  ở  nhà cũng như   ở  trên lớp   không chỉ tập trung vào một môn hay một lĩnh vực riêng lẻ mà phải tập trung cả  những môn học khác để  có kiến thức liên môn tổng hợp để  giúpcác em có thể  kết hợp vào môn Ngoại Ngữ để giải quyết các yêu cầu trong bài học, các em sẽ  không cảm thấy bỡ ngỡ.
 16. Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trên tôi thấy tích hợp trong giảng dạy  sẽ  giúp học sinh phát huy được suy nghĩ, tư  duy, sự  sáng tạo trong học tập và  ứng dụng vào thực tiễn. Vì vậy, đối với bản thân tôi, trong những năm vừa qua   tôi đã chăn trở suy nghĩ đến việc áp dụng kiến thức liên môn vào giảng đạy môn   Tiếng Anh chính vì vậy năm học 2015­2016 tôi đã mạnh dạn áp dụng kiến thức  liên môn vào dạy phần đọc hiểu Unit 11­ National park sách Tiếng Anh 10 cơ  bản ,năm học 2017­2018 tôi  áp dụng kiến thức liên môn vào dạy phần đọc hiểu  Unit 10­ Endangered Species sách Tiếng Anh 12  cở bản, năm  2018­2019 tôi áp   dụng kiến thức liên môn vào dạy phần đọc hiểu “Unit 10­ Nature In Danger  Tiếng Anh 11 cơ bản ” và hiện theo kế hoạch của Sở giáo dục thì toàn bộ khối   THPT thay đổi toàn bộ  bằng sách thí điểm thì tôi lại mạnh dạn áp dung kiến   thức liên môn vào dạy kỹ năng  đọc hiểu “Unit 9 ­ Preserving The Environment­ Tiếng Anh 10 thí điểm” nhằm tạo hứng thú cũng như giúp các em biết vận dụng  kiến thức của các môn học khác như    Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục   công dân,và kỹ năng sống vào bài học Ngoại Ngữ để đạt hiệu quả cao hơn. 2. Mô tả chi tiết bản chất, nội dung của giải pháp. 2.1 Mục đích của giải pháp  Nghiên cứu những vấn đề  lý luận về  dạy học tích hợp và thực tiễn dạy   học  ở  trường THPT Phạm Công Bình từ  đó làm cơ  sở  khoa học cho việc vận  dụng dạy tích hợp vào môn Ngoại Ngữ cho học sinh ở trường THPT Phạm Công  Bình nói riêng và các trường THPT nói chung. 2.2  Những điểm khác biệt Dạy ngoại ngữ thông qua việc tích hợp kiến thức nền của một số môn học   khác như Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân, công nghệ và kỹ năng sống. 2.3 Tính mới của giải pháp so với giải pháp đã và đang thực hiện Đưa ra các hoạt động tích cực cụ thể đối với từng nhóm.
 17. Sau đây là bài học dạy theo chương trình tích hợp đã được giảng dạy ở lớp 10A1  trường THPT Phạm Công Bình trong  tháng 3 năm 2019.       3. Một số điều tra cơ bản Trước khi vận dụng kiến thức tích hợp để  dạy bài đọc hiểu “  Unit 9  ­Preserving The Environment ­ Tiếng anh 10 thí điểm”  tôi đã cho học sinh làm  bài thi và bài kiểm tra kiểm tra định kỳ đối với  lớp mình giảng dạy, tôi đã thống   kê được kết quả  sau: TS Giỏi Khá Trung bình Yếu Lớp HS SL % SL % SL % SL % 10A1 40 1 2,5 8 20 14 35 17 42,5 C. LESSON PLAN D.O.P:  2/3/2019 D.O.T : 8/3/2019 UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT READING I. OBJECTIVE 1. Knowledge - Students read and guess the meaning of words in contexts, they read and answer  questions about the texts. Use the information they have read to discuss the topic ­They practice scanning for specific information in the texts, finding supporting  evidence. Ss understand the consequences which cause from human for nature and 
 18. environment   and   Ss   will   be   aware   of   their   activities   to   prevent   nature   and  environment from destroying their own environment. 2. Skills ­ Presentation skills ­ Reading skills ­ Develop such reading micro­skills as scanning for specific ideas and guessing  meaning in context 3. Attitude ­ Taking part in all activities ­ Providing students motivation ­ Be active and eager to join the lesson ­ Being aware of responsibilities in protecting the environment II. Lesson 1. Checking attendance 2. Checking old lesson  3. Teaching aids * Teacher ­ Lesson plan ­ Computer, projector ­ Pictures, video  *Students: ­ Notebook          ­ Presentation
 19. 4. Methods ­ Elicitation and communicative approach  ­ Project­ based studying  5. New lesson / Procedures
 20. TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES ACTIVITY 1 : WARM­UP  c b Warm up(5m) T shows some pictures of animals and ask them to look   Work   in   pairs   to   ask   at the pictures and answer the questions. and   answer d   the       question a Suggested answer Picture a:noise  b pollution d d Picture b: water  pollution Teacher   asks   students   to   work   in   pairs   to   ask   and   answer the question. Picture c: air pollution “What do you think the environmental impact in each   photo is?”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2