Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
335
lượt xem
10
download

Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

  1. Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH Nhận dạng một vài dạng đột biến I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh. - Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành. - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ
  2. - Tranh ảnh về các đột biến hình thái: thân, lá, bông, hạt ở lúa, hiện tượng bạch tạng ở lúa chuột và người. - Tranh ảnh về các kiểu hình đột biến cấu trúc NST ở hành tây hoặc hành ta, về biến đổi số lượng NST ở hành tây, hành ta, dâu tây, dưa hấu... - 2 tiêu bản về bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất đoạn ở hành tây hoặc hành ta. + Bộ NST lưỡng bội (2n), tam bội (3n), tứ bội (4n). III. PHƯƠNG PHÁP - Thực hành. - Nhóm, tổ chức hoạt động nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra 3.Bài học - GV nêu yêu cầu của bài thực hành.
  3. - Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15 HS). Hoạt động 1: Nhận biết các đột biến gen gây ra biến đổi hình thái (10-12’) Hoạt động của Hoạt động của Nội dung GV HS - Hướng dẫn HS - HS quan sát kĩ 1: Nhận biết quan sát tranh các tranh, ảnh các đột biến ảnh đối chiếu chụp. So sánh gen gây ra biến dạng gốc và với các đặc điểm đổi hình thái dạng đột biến, hình của thái nhận biết các dạng gốc và dạng đột biến dạng đột biến, ghi nhận xét vào gen. bảng.
  4. Đối tượng quan Dạng gốc Dạng đột biến sát 1. Lá lúa (màu sắc) 2. Lông chuột (màu sắc) Hoạt động 2: Nhận biết các đột biến cấu trúc NST Hoạt động Hoạt động của Nội dung của GV HS - Yêu cầu HS - HS quan sát 2: Nhận biết nhận biết qua tranh câm các các đột biến tranh về các kiểu dạng đột biến cấu trúc NST đột biến cấu trúc cấu trúc NST và phân biệt từng NST. dạng. - 1 HS lên chỉ
  5. - Yêu cầu HS tranh, gọi tên nhận biết qua tiêu từng dạng đột bản hiển vi về đột biến. biến cấu trúc - Các nhóm NST. quan sát dưới kính hiển vi. - lưu ý: quan sát - GV kiểm tra ở bội giác bé rồi trên tiêu bản, xác chuyển sang nhận kết quả của quan sát ở bội giác lớn. nhóm. - Vẽ lại hình đã quan sát được. Hoạt động 3: Nhận biết một số kiểu đột biến số lượng NST (10-12’) Hoạt động Hoạt động của Nội dung của GV HS
  6. - GV yêu cầu HS - HS quan sát, 3: Nhận biết quan sát tranh: bộ chú ý số lượng một số kiểu đột NST người bình NST ở cặp 21. biến số lượng thường và của - Các nhóm sử NST bệnh nhân Đao. dụng kính hiển - GV hướng dẫn vi, quan sát tiêu các nhóm quan bản, đối chiếu sát tiêu bản hiển với ảnh chụp và bộ NST ở nhận biết cặp vi người và bệnh NST bị đột nhân Đao (nếu biến. có). - HS quan sát, - So sánh ảnh so sánh bộ NST chụp hiển vi bộ ở thể lưỡng bội NST ở dưa hấu. với thể đa bội. - So sánh hình - HS quan sát thái thể đa bội với ghi nhận xét vào bảng theo
  7. thể lưỡng bội. mẫu. Đối Đặc điểm hình thái tượng Thể lưỡng bội Thể đa bội quan sát 1. 2. 3. 4. 4. Nhận xét - đánh giá - GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm. - Nhận xét chung kết quả giờ thực hành. 5. Dặn dò - Viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng 26 SGK. - Sưu tầm tranh ảnh minh hoạ thường biến.
  8. - Mang mẫu vật: mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài ánh sáng. Thân cây dừa nước mọc ở mô đất cao và trải trên mặt nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản