intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Chỉ đạo, quản lý việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

155
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Bài SKKN về việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Chỉ đạo, quản lý việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy

 1. 
 2. 2
 3. PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG HỒ VĂN CƯỜNG 0 CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2007 - 2008 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng 3
 4. hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. Nhưng để tất cả thầy cô biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên sử dụng là một yêu cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm công tác chuyên môn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH& GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. 4
 5. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Ngaøy 4/9/2007: Keát hôïp vôùi chuyeân ñeà “Naâng cao chaát löôïng daïy Chính taû” đã tập huấn lại cho 100% GV “ 1. Sự sử dụng ÖÙng duïng CNTT trong daïy vaø hoïc”. CNTT trong giảng Được sự phân công của BGH, tôi đã dạy năm học 2006 Xây dựng nhận thức giải thích cho tất cả các GV hiểu sự – 2007 chỉ hình và củng cố lại kỹ cần thiết của ứng dụng CNTT trong thức và mang tính năng sử dụng CNTT yêu cầu đổi mới về PPDH. tự phát, GV chưa trong giảng dạy cho Cá nhân tôi lập kế hoạch tập huấn. thật sự đầu tư và 100% GV. Trong đó, phân công cho cô Bùi Thị mạnh dạn áp dụng Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính và trong dạy – học. CNTT) tập huấn trực tiếp tại phòng máy của nhà trường. Lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải 5
 6. thích các giải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc một số ý kiến và giải pháp đưa vào kế hoạch chuyên môn năm và hàng tháng để việc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng không gây nặng nề cho GV. Bài học kinh nghiệm:  Nhaän thöùc của GV và sự trang bị thêm kiến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì vieäc thöïc hieän seõ nhieàu thuaän lôïi vaø dễ dàng đạt kết quả cao. Xây dựng kế hoạch chuyên môn số: 2. Việc chỉ đạo thực hiện 1. Phải có kế hoạch cụ thể : 62/KHCM – HVC( ngày 7/ 9/ 2008). Trong giảng dạy có ứng dụng Có những quy định pháp lý. kế hoạch đã quy định cụ thể: Mỗi giáo viên CNTT của các năm học 2. Thường xuyên nhắc nhở phải thực hiện ít nhất 1 tiết dạy/ năm, tiết trước chưa được sự các yêu cầu của hoạt động dạy có ứng dụng CNTT có thể tự thiết kế kiểm tra chặt chẽ và kịp giảng dạy có ứng dụng hoặc sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn CNTT. nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp). Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: thời tư vấn nên hiệu quả 6
 7. chưa cao (về cả số lượng Thường xuyên đưa nội dung thúc lẫn chất lượng). Yêu cầu đẩy, tư vấn, kiểm tra trong các buổi họp tổ đặt ra: Quản lý của nhà khối, họp HĐGD và dự giờ có ứng dụng trường cần phải làm gì CNTT trong thực tế. để khắc phục những tồn - Cung cấp và mong muốn GV chia sẻ tại này? qua email của BGH: khanhtranht@yahoo.com; anhthu73_HVC@yahoo.com; pqthien_21263@yahoo.com Bài học kinh nghiệm:  Kế hoạch được xây dựng vừa tầm với quy mô của nhà trường dễ dàng để tất cả GV thực hiện.  Việc thường xuyên đôn đốc hoạt động dạy có ứng dụng CNTT ngay từ đầu năm học đã làm cho đội ngũ GV hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác. 3. Kích thích việc Phối hợp với chính Ngày 10/10/ 2007, phổ biến kế thúc đẩy sử dụng quyền, đoàn thể tác hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: Hội thi “ CNTT một cách tự động tích cực đến Dạy tốt chương trình dổi mới phổ thông, giác và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tổ chức thi 2 vòng. Trong đó có quy định: 7
 8. cao trào, thực hiện trong dạy – học.  Vòng 1: thi 1 tiết dạy trên lớp thành mũi nhọn phải ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên nếu sử dụng dựa vào đâu? CNTT thì được chọn bài)  Vòng 2: có 1 nội dung là phải dạy 1tiết ứng dụng CNTT. Theo dõi kiểm tra, tư vấn kịp thời, không để xảy ra tình trạng “Có xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện”. Dẫn chứng:  Buổi họp Hội đồng Giáo dục phổ biến: Đăng kyù tiết daïy coù söû duïng Powerpoint ( Mỗi khối lớp đăng ký 1 -2 GV) Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 3………  Buổi họp HĐGD tháng 10, rút kinh nghiệm :Các tổ khối chưa thực hiện 1, 2 và 4.  Các buổi họp HĐGD và tổ khối, nội dung về sử dụng CNTT cũng được 8
 9. nhận định sâu sát, triệt để. Bài học kinh nghiệm: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 1. Sưu tầm các giáo 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 10/2007 và 4. Khi thiết kế 1 án điện tử và thiết liên tục cập nhật trong năm học: GAĐT đòi hỏi kế những giáo án - Giúp GV một số Website để download sự đầu tư rất mới phù hợp với các GAĐT và phần mềm tiện ích để sử nhiều. Người đặc thù của nhà dụng như: GV sẽ chắc trường. http://hanoi.com.vn/ chắn ngán ngại 2. Tổ chức cho tổ http://thuathienhue.edu.vn/ khi thực hiện khối hợp tác, http://pgdtanphu.edu.vn/ công việc này. phân công tìm tư www.bachkim.com.vn Để giúp GV liệu để việc thiết … nhẹ nhàng hơn kế GAĐT không Phó Hiệu trưởng download các GAĐT trong soạn còn là gánh nặng, nghiên cứu và coppy cho GV, các tổ khối giảng, BGH đã là áp lực trên cá trưởng nghiên cứu, bàn bạc trong khối có những chỉ nhân của 1 GV chuyên môn bổ sung , điều chỉnh cho phù đạo như thế nào cả, mà trở hợp với đặc thù của HS lớp để thực hiện nào? thành là trách giảng dạy. nhiệm chung của Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho 9
 10. tất cả các thành các khối trưởng 1USB có dung lương 1G viên trong tổ để tiện sử dụng trong save các tài liệu khối. phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet của nhà trường trong quá trình thực hiện thiết kế GAĐT... - Qua các đợt tập huấn, dự chuyên đề, Hội thi GV giỏi Quận… bản thân tôi cũng sưu tầm được nhiều GAĐT bổ ích mang về chia sẻ với đội ngũ GV. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT, không sao chép nguyên bản GAĐT sưu Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 4. …. tầm mà mỗi GV phải thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bài học kinh nghiệm:  Để có nhiều GAĐT giúp GV giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng thành qua của đồng nghiệp khắp nơi. 10
 11.  Không để GV sử dụng nguyên bản các GAĐT sưu tầm mà đòi hỏi GV phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp mình và cần phải nắm vững GA để khi thực hiện được sinh động và phù hợp hơn. Từ 9/2007 đến cuối năm học:  Tham mưu cùng Hiệu trưởng mua thêm 1 máy chiếu.  Phân công 2 nhân viên luôn đáp ứng yêu cầu trình chiếu của GV.  Khi nhiều GV cùng có nhu 5. Khó khăn về 1. Tổ chức 1 phòng cầu thực hiện GAĐT thì sẽ hoán chuyển cơ sở vật chất, chiếu cố định( P1- phòng học cho GV - học sinh được dạy – về phòng chiếu. CS1), 1 lưu động. học theo nhu cầu. Khắc phục như -2.Phân công bộ phận Bài học kinh nghiệm: thế nào? phụ trách kỹ thuật.  Cơ sở vật chất dù có khó khăn, nhưng nếu kịp thời giải quyết thì sẽ đạt mục tiêu của từng giai đoạn.  Qua sự hỗ trợ của BGH và các bộ phận khác, người GV cũng nhận rõ và họ cộng tác tốt hơn trong từng hoạt 11
 12. động. 6. Việc đánh giá, Ban Giám Hiệu cần Từ cuối tháng 9/2007 – giữa tháng rút kinh nghiệm, tổ chức các hoạt 10/2007 các tổ khối đã thực hiện một số động viên kịp thời động cao trào làm chuyên đề Chính tả, một số hoạt động dạy những năm trước điểm nhấn phục vụ có CNTT, tôi và 1 P.hiệu trưởng tham dự còn sơ sài đã không cho dạy học có ứng 100% số tiết dạy minh họa và đã góp ý kích thích và mang dụng CNTT. Sau đó thật khách quan để đội ngũ rút kinh lại hiệu quả cao của cần kịp thời rút kinh nghiệm kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy nghiệm Sơ và tổng khi sử dụng CNTT. có ứng dụng CNTT, kết kịp thời, tránh để Từ tháng 10/ 2007 – hết tháng năm học này phải quá lâu đội ngũ sẽ 11/2007: thay đổi như thế không kịp điều chỉnh  Thông qua cao trào Hội thi nào? phục vụ cho thực tiễn “GV giỏi cấp trường”, bản thân tôi đã phối Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 6….. giảng dạy. hợp cùng BGH đưa ra các nhận định kịp thời và giải pháp cho thời gian tới. Dẫn chứng:  Vòng 1 : Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 15/10 – 19/10/2007 ) kịp thời nhận định và chia sẻ 12
 13. cùng 100% GV.  Vòng 2: Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 17/10 – 16/11/2007)  Tất cả GV thi vòng 2 đều phải thực hiện 1 hoạt động giảng dạy có ứng dụng CNTT. Kết quả tiết dạy của 5GV tham dự: 5 tốt / 5 GV.  Qua vòng 2, BGH cũng chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay với tất cả GV. Từ 04/03/08 đến 11/03/08:  PGD về kiểm tra chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng” . Kết quả: 2 tiết tốt/ 6 tiết ; 4 tiết khá/6 tiết; không có tiết TB và không đạt yêu cầu. Chuyên viênPGD đánh giá cao về sự chuyển biến của nhà trường trong hoạt động sử dụng CNTT trong soạn giảng.  Qua đó, tôi cũng kịp thời rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục 13
 14. thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt động giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) Bài học kinh nghiệm:  Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thường xuyên theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( nhân điển hình các giáo án tốt và tư vấn các tồn tại chưa hợp lý) . Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Trong năm học 2006 – 2007 : Thực 7. Muốn thúc đẩy 1. Tất cả các hoạt hiện được 6 GAĐT với 6 tiết dạy. sự phát triển động nếu áp dụng Đến cuối tháng 3, năm học 2007 – của ứng dụng được CNTT đều vận 2008: CNTT trong dụng để nâng cao hiệu  Thực hiện được: 40 giáo án điện tử. nhà trường. quả. Chia ra: Chúng ta còn 2. Muốn thúc đẩy sự  Các hoạt động về phương hướng, phải làm gì? phát triển của ứng nhiệm vụ năm học của Chính quyền, Công dụng CNTT trong nhà đoàn, Chuyên môn: 7 14
 15. trường. Người cán bộ  Các chuyên đề cấp Quận: 2 quản lý cần phải kịp  Các chuyên đề cấp trường: 5 thời so sánh kết quả  Hội thi An toàn giao thông: 1 để kịp thời giới thiệu  Giáo án điện tử: 25 ( dạy trên 30 tiết) cho đội ngũ các thành Bài học kinh nghiệm: tựu đã đạt được trong  Tỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy năm học 2007 -2008 và trong các hoạt động khác so với NH 2006 – 2007: 666,66% ( tăng hơn 6,5 lần). Các giáo án đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thuần thục. Điều đó có được là do chúng tôi đã tăng cường nhiều về số lượng, cũng như quan tâm đến chất lượng của từng GA trước khi cho thực hiện.  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT. 8. Để việc thực - Xây dựng riêng 1 kế hoạch cho hoạt hiện ứng dụng 1. Không chỉ nên dừng động sử dụng CNTT trong dạy và học. 15
 16. công nghệ lại với những gì đã làm - Tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện 1 thông tin trong được. Người cán bộ phòng học cố định có trang bị máy chiếu giảng dạy là quản lý cần tiếp tục thực (Hội trường) để khắc phục sự hoán chuyển một phần cơ hiện thường xuyên hơn lớp học của học sinh và giảm bớt thời gian hữu trong hoạt trong thời gian tới. lắp máy của công nh6an viên. động dạy và - Trong phân công nhiệm vụ năm học, học của GV. 2. Cụ thể là cần định BGH sẽ cơ cấu mỗi khôi sẽ có 1 GV thành Chúng ta cần hướng cho năm học thạo CNTT để làm nòng cốt. làm gì sau năm 2008 – 2009 . - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt học 2007 – được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với các 2008? GV còn chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: trong dạy – học. 8…. - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV. B. LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc đã làm để đẩy mạnh về đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường. - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng quý thầy cô cán bộ quản 16
 17. lý về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường. Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tôi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành quả nhất định so với năm học 2006 – 2007. Cũng từ đó, tôi đã rút ra những bài học riêng cho bản thân và đội ngũ để có thể áp dụng thành công hơn cho năm học 2008 – 2009 . - Pham vi của sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng cho các trường còn nhiều khó khăn như trường chúng tôi và có thể phát triển mạnh hơn, hiệu quả cao hơn ở các trường có đủ điều kiện. - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tôi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ quý thầy cô để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng công nghệ thông tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tôi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tôi. Trân trọng kính chào và cảm ơn. Tân Phú, ngày 2 tháng 4 năm 2008 Người viết Phan Quang Thiện Nhaän xeùt cuûa hoäi ñoàng chaám SKKN tröôøng : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
 18. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….. Tân Phú, ngày …… tháng 4 năm 2008 HIỆU TRƯỞNG MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN NH: 2007 2008 18
 19. CHUYÊN ĐỀ ĐẠO ĐỨC ( CẤP QUẬN) & CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 19
 20. CHUYÊN VIÊN PHÒNG GD & ĐT, CÙNG THẦY CÔ P. HT VỀ DỰ GIỜ + CHIA SẺ “ Các tiết dạy có ứng dụng CNTT” 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2