intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
319
lượt xem
19
download

SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống vào tiết Sinh hoạt lớp nhằm tạo điều kiện cho các em được tiếp thu kiến thức theo nhiều chủ đề, nhiều nội dung, các em có thời gian thực hành ngay trên giờ học và chắc chắn các em sẽ tiếp thu kiến thức và thực hành tốt. Điều đó giúp các em vận dụng tốt vào cuộc sống hàng ngày của bản thân. Và mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp

                       Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> Giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh vô cùng quan trọng, đặc biệt là lứa  <br /> tuổi tiểu học, là cái nền, cái gốc của các cấp học tiếp theo. Sở dĩ ta nói như vậy <br /> vì giáo dục kỹ năng sống trang bị cho các em những kiến thức, giá trị, thái độ và <br /> kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen  <br /> lành mạnh, tích cực; loại bỏ  những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối <br /> quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. Tạo cơ  hội thuận lợi để  học  <br /> sinh phát triển hài hòa về  thể  chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Trang bị  cho <br /> học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp.<br /> Trước tình hình đó, Bộ giáo dục và Đào tạo đã chú trọng việc giáo dục kỹ <br /> năng sống cho học sinh trong chương trình phổ thông và hình thức giáo dục cũng <br /> rất phong phú như: giáo dục lồng ghép ngay trong từng bài học của một số môn  <br /> học, giáo dục vào các tiết Hoạt động tập thể, giáo dục bằng công tác tuyên  <br /> truyền và hiện nay đã cho ra cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” cho học sinh. <br /> Nhưng trên thực tế, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa thực sự <br /> được quan tâm về nội dung lẫn hình thức. Giáo dục nội dung gì, thời điểm nào, <br /> phương pháp giáo dục ra sao cho đạt hiệu quả. Hiện nay các em chỉ  được tập <br /> trung vào dạy kiến thức còn kỹ năng sống thì giáo dục một cách cứng nhắc, rập  <br /> khuôn, giáo viên chưa chịu khó tìm tòi, đổi mới nội dung cũng như  cách truyền <br /> tải đến các em sao cho đạt hiệu quả. Chính vì vậy mà học sinh tiểu học hiện  <br /> nay rất thụ  động, các em còn lạ  lẫm với những công việc nhỏ  nhặt hàng ngày, <br /> kỹ năng giao tiếp còn hạn chế, khả năng ứng phó và xử lý với những tình huống <br /> xấu trong cuộc sống còn kém. Đặc biệt học sinh lớp 2 mới chuyển từ lớp 1 lên, <br /> các em còn non nớt nên một số  kỹ  năng sống như  giao tiếp, làm một số  công <br /> việc vừa sức, phòng tránh một số  tai nạn, tự  phục vụ  tự  quản,  ứng xử  trong  <br /> cuộc  sống,  …  đang  còn  hạn  chế.  Trước  tình  hình  đó,  là  một  giáo   viên   chủ <br /> nhiệm, bản thân tôi luôn trăn trở và suy nghĩ làm sao để có những phương pháp  <br /> giáo dục kỹ  năng sống cho các em một cách hiệu quả  nhất, giúp các em phát  <br /> triển một cách toàn diện về  đức, trí, thể, mĩ, để  đáp  ứng tốt trong thời kỳ  đổi  <br /> mới của đất nước. Đây là lí do để tôi thực hiện đề tài “Một số biện pháp giáo  <br /> dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.”<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 1 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> <br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> Mục tiêu:  Giáo dục kỹ  năng sống vào tiết Sinh hoạt lớp nhằm tạo điều <br /> kiện cho các em được tiếp thu kiến thức theo nhiều chủ đề, nhiều nội dung, các  <br /> em có thời gian thực hành ngay trên giờ  học và chắc chắn các em sẽ  tiếp thu  <br /> kiến thức và thực hành tốt. Điều đó giúp các em vận dụng tốt vào cuộc sống  <br /> hàng ngày của bản thân. Và mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng toàn diện  <br /> cho học sinh.<br /> Nhiệm vụ: Đưa ra một số  biện pháp hợp lí trong việc giáo dục kỹ  năng <br /> sống cho học sinh trong tiết Sinh hoạt lớp.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> 4. Giới hạn của đề tài<br /> Thực hiện một số  biện pháp giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh lớp 2,  <br /> trường Tiểu học Krông Ana trong tiết Sinh hoạt lớp. Năm học 2015­2016.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để hoàn thành đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau:<br /> + Phương pháp điều tra,<br /> + Phương pháp thực hành,<br /> + Phương pháp đàm thoại,<br /> + Phương pháp quan sát,<br /> + Phương pháp trò chơi, ...<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> “Trẻ em như búp trên cành<br /> Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”<br /> Câu nói của Bác đã khẳng định cái “biết” ở đây là biết về các kỹ năng <br /> sống của các em đang diễn ra hàng ngày và các kỹ năng đó phải hình thành cho <br /> các em ngay từ khi còn tấm bé. Từ đó ta thấy giáo dục tiểu học vô cùng quan <br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 2 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> trọng, giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu <br /> dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để giúp các em <br /> phát triển toàn diện, tạo đà cho các cấp học tiếp theo và trong tương lai trở thành <br /> những con người phát triển toàn diện và giúp ích cho xã hội.<br /> Mục tiêu của giáo dục phổ thông theo luật giáo dục năm 2005 thì mục tiêu <br /> của giáo dục là giúp học sinh phát triển toàn diện về, đức, trí, thể, mĩ và các khái  <br /> niệm cơ  bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành <br /> nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa chuẩn bị cho học sinh tiếp tục  <br /> học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.<br /> Công văn 463/BGDĐT­ GDTX, ngày 28/01/2015 V/v hướng dẫn triển khai  <br /> thực hiện giáo dục kỹ  năng sống tại các cơ  sở  GDMN, GDPT và GDTX . Đối <br /> với học sinh tiểu học: Tiếp tục rèn luyện những kỹ  năng đã được học ở  mầm  <br /> non, tập trung hình thành cho học sinh kỹ  năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, <br /> bạn bè; kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp; kỹ năng kiên trì trong học tập; kỹ năng <br /> đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kỹ năng đồng cảm,… tạo tiền đề cho sự phát <br /> triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của học  <br /> sinh. <br /> Chỉ  thị  số  40/2008 CT­ BGD&ĐT của Bộ  giáo dục và Đào tạo về  phát <br /> động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”<br /> Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:<br /> + Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý và các tình huống trong cuộc sống.<br /> + Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng chống tai  <br /> nạn thương tích khác.<br /> + Rèn luyện kỹ  năng  ứng xử  văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa <br /> bạo lực và các tệ nạn xã hội.<br /> Từ  những vấn đề  mang tính pháp lý trên, Bộ  giáo dục và Đào tạo đã chú  <br /> trọng việc giáo dục kỹ  năng sống trong trường phổ thông và đặc biệt là đơn vị <br /> tôi đang công tác, trong những năm qua luôn được Lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo <br /> sát sao về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Là một giáo viên đang trực  <br /> tiếp giảng dạy các em học sinh thân yêu, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về <br /> giáo dục kỹ năng sống cho các em nhằm nâng cao chất lượng về  kỹ năng sống  <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 3 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> của học sinh nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung.<br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> * Ưu điểm:<br /> Lãnh đạo nhà trường luôn sát sao, chỉ đạo về việc giáo dục kỹ năng sống <br /> cho học sinh nên đã tổ chức chuyên đề  tập huấn về giáo dục kỹ  năng sống cho <br /> giáo viên, sự chỉ đạo của chuyên môn trong việc lên kế hoạch dạy học, lựa chọn <br /> nội dung phù hợp. Một số  cha mẹ  học sinh đã nhận thức được vai trò, lợi ích <br /> của giáo dục kỹ  năng sống cho con em nên họ  luôn chú ý quan tâm và tạo mọi  <br /> điều kiện thuận lợi nhất về vật chất cũng như sự phối hợp giáo dục ở nhà. <br /> 100 % học sinh của lớp là dân tộc Kinh nên không bất đồng ngôn ngữ  do <br /> đó rất thuận lợi cho các em trong quá trình giao tiếp với bạn bè, thầy cô và lĩnh  <br /> hội kiến thức. Đa số các em có ý thức trong học tập. <br /> Luôn được sự  trao đổi thường xuyên của các giáo viên bộ  môn, giáo viên <br /> dạy cùng lớp nên tôi dễ  dàng nắm bắt được các kỹ  năng của các em trong học  <br /> tập cũng như  sinh hoat  ở  trường. Công nghệ  thông tin phát triển, bản thân dễ <br /> dàng trao đổi với các bậc cha mẹ học sinh trong việc nắm bắt thông tin cũng như <br /> hướng dẫn các bậc cha mẹ rèn giũa, giáo dục thêm các kỹ năng sống cho các em  <br /> ở nhà. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy các em học sinh đang trong tuổi ăn, <br /> tuổi chơi bản thân tôi luôn ý thức được cái tâm nghề nghiệp, luôn tâm huyết, yêu <br /> nghề, mến trẻ.<br /> * Hạn chế:<br /> Là học sinh lớp 2, các em mới từ  lớp 1 lên nên vẫn còn tính ham chơi, ý <br /> thức học tập chưa cao, chưa chủ động trong quá trình học do đó giáo viên tốn rất  <br /> nhiều thời gian trong việc nhắc nhở các em. Một số em vẫn chưa tự ý thức được <br /> việc tự  học, còn phải nhắc nhở. Đặc biệt có một số  em được bố  mẹ  bao bọc  <br /> quá cẩn thận, họ quan tâm đến con em quá mức mà quên đi việc rèn cho các em  <br /> tính tự lập ngay từ nhỏ, thậm chí một số cha mẹ chỉ biết bao bọc các con trong  <br /> vòng tay và đầu tư chuyên sâu vào kiến thức mà không cho con cái tham gia vào <br /> bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ  nhất nên tính tự lập của các em chưa cao, còn lạ <br /> lẫm trong một số  hoạt động.  Khả  năng tiếp thu của các em không đồng đều <br /> nhau, một số em ngồi hoc còn thiếu tập trung, khả năng hợp tác chưa cao. <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 4 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Nội dung tích hợp nhiều nên việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống còn hạn  <br /> chế.<br /> Mỗi tuần có một tiết Sinh hoạt lớp chỉ gói gọn 35 ­ 40 phút, do đó việc lựa <br /> chọn nội dung cũng như sắp xếp hình thức tổ chức gặp không ít khó khăn vì giáo  <br /> viên phải lồng ghép các nội dung như phần thứ nhất tổ chức sinh hoạt nhận xét, <br /> đánh giá trong tuần rồi triển khai kế hoạch tuần tới. Phần thứ hai mới là phần  <br /> thực hành giáo dục kỹ  năng sống cho các em nên việc lựa chọn nội dung phải  <br /> ngắn gọn nhưng ý nghĩa, thiết thực; hình thức tổ  chức phải phong phú nhưng <br /> cũng cần nhanh gọn để học sinh được thực hành là chủ yếu.<br /> * Nguyên nhân và yếu tố tác động<br /> ­ Lãnh đạo nhà trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo <br /> dục kỹ năng sống nên đã rất quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao và thường xuyên  <br /> tới các đồng chí giáo viên. Cha mẹ học sinh luôn đồng tình ủng hộ  và phối hợp  <br /> với giáo viên trong việc giáo dục các em. Sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm và tâm <br /> huyết của các giáo viên dạy cùng lớp, giáo viên bộ  môn, tổng phụ  trách Đội đã <br /> cùng phối hợp với giáo viên chủ  nhiệm trong công việc giáo dục kỹ  năng sống <br /> cho các em.<br /> ­   Bên   cạnh   các   nguyên   nhân   dẫn   đến   mặt   thuận   lợi   vẫn   còn   một   số <br /> nguyên nhân dẫn tới hạn chế như: Tuổi các em còn nhỏ  nên việc nhận thức về <br /> kỹ năng sống chưa cao, một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức được tầm quan  <br /> trọng của việc giáo dục kỹ  năng sống, lúc nào cũng một suy nghĩ là phải tập  <br /> trung vào kiến thức.  Thời gian sinh hoạt không nhiều chỉ  khoảng 35 ­ 40 phút <br /> nên việc lựa chọn nội dung và hình thức giáo dục gặp không ít khó khăn.<br />   3. Nội dung và hình thức của giải pháp<br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> Mục tiêu của những biện pháp tôi thực hiện trong đề  tài này nhằm nâng <br /> cao chất lượng về  giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh, giúp học sinh nắm bắt  <br /> trên cơ sở  lý thuyết và vận dụng thực hành vào cuộc sống hàng ngày. Giúp các  <br /> em trở  thành những con người hoạt bát,  ửng xử  văn minh, nhanh nhạy và tháo <br /> vát nhằm phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, mĩ.<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp<br /> b.1) Tìm hiểu đối tượng học sinh<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 5 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br />  Muốn giáo dục và dạy học sinh đạt hiệu quả  cao thì điều đầu tiên giáo  <br /> viên phải tìm hiểu các đối tượng học sinh, để  nắm bắt về  năng lực, đặc điểm  <br /> tâm lý, sở  thích, đam mê, năng khiếu, khả  năng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của <br /> từng em. <br /> Theo dõi trực tiếp các em hằng ngày, thường xuyên tiếp xúc, trò chuyện <br /> với các em để hiểu thêm về các em, đồng thời tạo sự thân thiện giúp các em có <br /> niềm tin  ở giáo viên và thổ  lộ  những niềm mong muốn của bản thân trong quá <br /> trình học tập, sinh hoạt. Ví dụ: Em thích làm những công việc gì để giúp đỡ  bố <br /> mẹ ? Đối với bạn bè các em cần thể hiện tình cảm như thế nào với nhau ? Gặp  <br /> người lớn tuổi, thầy cô giáo các em cần làm gì? Trong học tập các em phải thể <br /> hiện mình như thế nào?<br /> Tìm hiểu thông qua trao đổi với giáo viên chủ  nhiệm lớp cũ để  nắm rõ <br /> đặc điểm tâm lý, kiến thức cũng như kỹ năng sống của các em.<br /> Tìm hiểu thông qua các bạn học sinh trong lớp vì các em đã từng học <br /> chung lớp với nhau năm lớp 1 nên một phần nào các em sẽ hiểu biết lẫn nhau.<br /> Tìm hiểu thái độ, kĩ năng sống của các em thông qua các giáo viên bộ môn,  <br /> bởi vì những lúc không có giáo viên chủ nhiệm trên lớp thì mình sẽ  không nắm <br /> bắt được về  thái độ  học tập, cũng như  kỹ  năng  ứng xử, giao tiếp của các em. <br /> Chính vì vậy kết hợp với giáo viên bộ môn sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt <br /> thường xuyên và chính xác về các em.<br /> Thường xuyên liên hệ  với cha mẹ  học sinh thông qua điện thoại, sổ  liên <br /> lạc để biết được đặc điểm tâm lí, sở thích, quá trình sinh hoạt, học tập, kĩ năng <br /> giao tiếp, ứng xử của các em ở nhà để có hướng giáo dục ở trường.<br /> b.2) Xây dựng kế hoạch dạy học<br /> Căn cứ  nhiệm vụ  năm học của trường Tiểu học Krông Ana năm học  <br /> 2015­2016.<br />  Căn cứ vào tình hình học sinh của lớp, đặc điểm tâm sinh lí của các em <br />  Tôi đã xây dựng kế  hoạch giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh như  sau:  <br /> Mỗi tháng có 4 tiết sinh hoạt lớp, tôi sẽ lên kế hoạch cho từng tháng, mỗi tháng <br /> sẽ  có một chủ  đề  riêng như  sau: Ví dụ: Tháng 9: Chủ  đề  : An toàn giao thông; <br /> tháng 10 chủ đề Truyền thống người Phụ nữ Việt Nam, …. Trong các tháng đó  <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 6 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho các tuần, ví dụ trong tháng 9 thì ở tuần 1 tôi sẽ tổ <br /> chức cho học sinh tìm hiểu về  Văn hóa  ứng xử  giao thông, tuần 2, tôi sẽ  xây <br /> dựng kế hoạch giáo viên và học sinh kể chuyện về tham gia giao thông; tuần 3 <br /> sẽ  tổ  chức cho học sinh thực hành trình bày về  ý thức tham gia giao thông của <br /> bản thân và tuần cuối cùng sẽ  tổ  chức trò chơi Đố  vui để  học về  An toàn giao  <br /> thông. <br /> Ví dụ: Tôi xây dựng kế  hoạch dạy học cho tiết Sinh hoạt lớp theo mẫu  <br /> chung như sau:<br />  Hoạt động tập thể:  (T …)             SINH HOẠT LỚP<br /> I. MỤC TIÊU<br /> II. CÁC HOẠT ĐỘNG<br /> 1. Đánh giá hoạt động tuần qua (10 phút)<br /> ­ Các tổ  thảo luận: nhận xét, đánh giá các hoạt động của các thành viên  <br /> trong tổ.<br /> ­ Tổ trưởng báo cáo trước lớp<br /> ­ Giáo viên nhận xét, đánh giá chung<br /> 2. Kế hoạch tuần tới (5 phút)<br /> 3. Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống (25 phút)<br />   Lựa chọn chủ đề  và nội dung theo chủ điểm của từng tháng và phân chia <br /> các nội dung trong tháng đó theo từng tuần cụ thể.<br /> III. Củng cố, dặn dò<br /> b.3) Lựa chọn nội dung<br /> Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh rất rộng, nhưng để phù hợp <br /> với điều kiện thực tế và đặc điểm học sinh của lớp, tôi xây dựng nội dung giáo <br /> dục minh họa như sau:<br /> Chủ đề 1: An toàn giao thông <br /> Tuần 1: Văn hóa ứng xử giao thông.<br /> Tuần 2: Kể chuyện về tham gia giao thông.<br /> Tuần 3:  Em tham gia giao thông.<br /> Tuần 4:  Đố vui để học về An toàn giao thông.<br /> Chủ đề 2: Truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam<br />            Tuần 1:  Tìm hiểu truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam.<br /> Tuần 2: Sống yêu thương, kính trọng những người thân trong gia <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 7 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> đình.<br /> Tuần 3:  Giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình.<br /> Tuần 4:  Phép ứng xử trong sinh hoạt gia đình.<br /> Chủ đề 3: Tri ân thầy cô<br /> Tuần 1:  Tìm hiểu truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam<br /> Tuần 2:  Nhiệm vụ học tập của em<br /> Tuần 3: Phép ứng xử trong nhà trường<br /> Tuần 4:  Món quà học tập tặng cô<br /> Chủ đề 4: Em yêu chú bộ đội<br /> Tuần 1: Tìm hiểu truyền thống ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.<br /> Tuần 2:  Kể chuyện về chú bộ đội.<br /> Tuần 3:  Đền đáp công ơn các chú bộ đội đã hy sinh vì Tổ quốc.<br /> Tuần 4:  Rèn tính bình tĩnh, dũng cảm.<br />           Chủ đề 5: Tìm hiểu Tết Nguyên Đán <br /> Tuần 1: Phong tục, tập quán ngày Tết ( Nguồn gốc ngày Tết, Tục <br /> cúng ông Táo; Trái cây ngày Tết)<br /> Tuần 2:  Phong tục ngày Tết ( Tục xông đất, tục kỵ đổ rác)<br /> Tuần 3:  Hoa thờ ngày Tết<br /> Tuần 4:  An toàn trong những ngày Tết<br /> Chủ đề 6: Em yêu quê hương Việt Nam<br /> Tuần 1:  Tìm hiểu ngày Thành lập Đảng<br /> Tuần 2:  Ca dao, tục ngữ về quê hương, đất nước<br /> Tuần 3: Tìm hiểu những cảnh đẹp của nước mình<br /> Tuần 4:  Kiểm tra hiểu biết về quê hương<br /> Chủ đề 7: Vệ sinh sach sẽ<br /> Tuần 1:  Tác dụng của việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.<br /> Tuần 2:  Những việc cần làm để  giữ  gìn vệ  sinh cá nhân, vệ  sinh  <br /> chung<br /> Tuần 3: Kiểm tra chủ điểm Vệ sinh sạch sẽ<br /> Tuần 4:  Thực hành vệ sinh chung<br /> Chủ đề 8: Tấm lòng tương thân tương ái<br /> Tuần 1: Tìm hiểu ý nghĩa của những việc làm thể  hiện tấm lòng tương  <br /> thân, tương ái.<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 8 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Tuần 2: Suy nghĩ của em về những người có hoàn cảnh khó khăn.<br /> Tuần 3: Các việc làm của học sinh trước những hoàn cảnh éo le, khó khăn <br /> trong cuộc sống.<br /> Tuần 4: Thực hành kể  lại một sự  việc mà em đã từng giúp đỡ  những  <br /> người có hoàn cảnh khó khăn.<br />  b.4) Hình thức giáo dục<br /> Để  thu hút, lôi cuốn học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập, <br /> người giáo viên phải đặc biệt quan tâm đến hình thức tổ  chức các hoạt động  <br /> giáo dục. Đối với bản thân tôi cũng vậy, tùy vào từng nội dung của các chủ  đề <br /> đưa vào giáo dục để  lựa chọn các hình thức giáo dục khác nhau cho từng nội <br /> dung.<br /> b.4.1) Giáo dục thông qua trò chơi<br /> * Trò chơi Ai nhanh, ai đúng<br /> Ví dụ: Chủ đề:  An toàn giao thông. Tuần 1:  Văn hóa ứng xử giao thông.<br /> tôi thực hiện như sau:<br /> Đối với nội dung này tôi sẽ tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Ai nhanh ai  <br /> đúng. Tôi chuẩn bị một số câu hỏi điền khuyết và chiếu lên màn hình. Chia lớp  <br /> thành 3 tổ, khi tôi trình chiếu các câu hỏi, tổ  nào nhanh tay phất cờ  trước tổ đó <br /> sẽ được trả lời, tổ nào trả lời được nhiều câu hỏi, tổ đó sẽ chiến thắng.<br /> Trình chiếu nội dung câu hỏi kết hợp một số từ gây nhiễu để học sinh lựa <br /> chọn ( nhau, lạng, hở hang, lấn chiếm, người già, dừng, mũ)<br /> Nội dung câu hỏi trình chiếu:<br /> 1. Cãi cọ, đánh  ….  trên đường là thiếu văn hóa của người tham gia giao <br /> thông.<br /> 2. Không được… … lòng lề đường như buôn bán, nấu nướng, tắm giặt <br /> 3. Cấm đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, ……lách.<br /> 4. Không nên cởi trần, ăn mặc … … khi đi ra đường.<br /> 5. Giúp đỡ ... … trẻ em qua đường.<br /> 6. Đội ….. bảo hiểm khi tham gia giao thông.<br /> 7. Đi đúng đường, ….. đúng vạch<br /> Qua trò chơi này tôi muốn giáo dục các em cách  ứng xử  phù hợp, có văn <br /> hóa khi các em tham gia giao thông.<br />  * Trò chơi Rung chuông vàng.<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 9 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Ví dụ: Ví dụ: Chủ đề: An toàn giao thông; Tuần 4: Đố  vui để  học về An  <br /> toàn giao thông.<br /> Tổ  chức cho học sinh rung chuông vàng tìm hiểu những câu hỏi tổng hợp  <br /> của giáo viên.<br /> Cách tổ chức như sau: Tôi yêu cầu lớp trưởng lần lượt đọc các câu hỏi do  <br /> tôi soạn sẵn, yêu cầu học sinh dưới lớp, mỗi em chuẩn bị  một bảng con, một  <br /> viên phấn. Sau khi nghe lớp trưởng đọc câu hỏi, yêu cầu cả  lớp nhanh tay viết  <br /> đáp án ra bảng con, nếu bạn nào đúng sẽ được tiếp tục tham gia vào các câu hỏi <br /> tiếp theo, những bạn sai vẫn phải chú ý tập trung và viết kết quả  vào bảng <br /> nhưng không được tính vào phần thi để đi đến được rung chuông vàng. Bạn nào <br /> được đi tiếp vào câu hỏi chung kết thì bạn đó sẽ  thắng cuộc và được rung quả <br /> chuông vàng do giáo viên thiết kế và được nhận một phần thưởng.<br /> Nội dung câu hỏi: <br /> Câu 1:  Người đi bộ cần tuân theo quy định nào?<br /> A.    Phải đi trên vỉa hè, lề đường             B.     Đi bên phải mép đường <br />         C.     Đi ra giữa đường                               D.     A, B, C đều đúng<br /> Câu 2: Trẻ em dưới 7 tuổi khi qua đường phải như thế nào?<br /> A. Có người dắt qua                                  B.  Tự qua<br /> C.  Có người hướng dẫn qua                       D.   Không được qua đường<br /> Câu 3:   Khi đi qua đường ngang mọi người cần phải:<br />        A.    Chú ý quan sát kỹ                      B.    Không cần quan sát   <br />        C.    Nhanh chóng vượt qua khi không có chướng ngại vật              <br />        D.    A, B đều đúng<br /> Câu 4: Người điều khiển xe đạp cần phải tuân thủ những quy định nào?<br />        A.    Đạp nhanh và thả hai tay                        B.    Đi hàng hai trở lên   <br />        C.    Rẽ trái, phải tự do                                    D.    A, B, C đều sai<br /> Câu 5:  Người điều khiển xe đạp được phép chở bao nhiêu người?<br />        A.    1                         B.    2                        C.    3                        D.    0<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 10 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Câu 6:    Hãy vẽ  4 loại biển báo hiệu lệnh, đường cấm, đường ngược chiều, <br /> cấm rẽ trái, cấm rẽ phải.<br /> Câu 7: Em cần làm gì khi tham gia giao thông?<br /> A.  Không đội mũ     B. Đi dàn hàng ngang     C. Đội mũ bảo hiểm     D.  Lạng <br /> lách<br /> .................<br /> Thông qua trò chơi này giúp học sinh nắm được luật giao thông và luôn <br /> chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông.<br /> *  Trò chơi Hái hoa dân chủ<br /> Ví dụ: Chủ đề 7: Vệ sinh sạch sẽ<br /> Tuần 3: Kiểm tra chủ điểm Vệ sinh sạch sẽ<br /> Với nội dung của tuần này là kiểm tra lại một số kiến thức về chủ điểm <br /> Vệ  sinh sạch sẽ, thay vì làm bài vào giấy, tôi tổ  chức cho các em thông qua trò  <br /> chơi Hái hoa dân chủ để tạo cho các em sự hứng thú, thoải mải đồng thời để các <br /> em có thể nhận xét bổ sung những thiếu sót cho bạn mình, tôi tổ chức như sau:<br /> Tôi sẽ  soạn một số câu hỏi và cho vào những quả  bóng bay, treo lên một  <br /> cây cảnh, lần lượt gọi một số em lên bảng bốc thăm câu hỏi và trả  lời câu hỏi  <br /> đó, lớp theo dõi nhận xét và bổ sung nếu bạn trả lời sai.<br /> Nội dung câu hỏi:<br /> 1. Trước khi ăn em phải làm gì để đảm bảo sức khỏe?<br /> 2. Sau khi đi vệ sinh em phải làm gì cho đôi tay được sạch?<br /> 3. Một ngày em phải đánh răng mấy lần?<br /> 4. Em phải làm gì để trường lớp, nơi công cộng được sạch sẽ?<br /> 5. Hằng ngày em giữ gìn quần áo luôn như thế nào? vì sao?<br /> 6. Trong một tuần đến trường, em mua quà vặt trước cổng trường mấy <br /> lần?<br /> 7. Khi ăn cơm em có để cơm rơi vãi lung tung không? Vì sao?<br /> 8. ….<br /> Nếu học sinh nào trả  lời đúng câu hỏi thì sẽ  được nhận một món <br /> quà nhỏ từ giáo viên.<br /> Qua trò chơi này tôi thấy các em chơi rất nhiệt tình, tích cực và thích <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 11 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> thú, các em được thoải mái bày tỏ  ý kiến của mình trước tập thể  và sau  <br /> mỗi câu trả lời tôi liên hệ  giáo dục các em về  việc thực hiện tốt vệ  sinh  <br /> chung, vệ sinh cá nhân.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> b.4. 2) Giáo dục thông qua kể chuyện<br /> Ví dụ: Chủ  đề  An toàn giao thông: Tuần 2: Kể  chuyện về  tham gia giao  <br /> thông.<br /> Tôi chuẩn bị một câu chuyện về việc chưa chấp hành đúng luật khi tham <br /> gia giao thông nên chuyện không may mắn đã xảy ra với nhân vật không chấp  <br /> hành luật giao thông đó.<br /> Nội dung câu chuyện: Vào một ngày thứ  bảy cuối tuần, Nam rủ các bạn <br /> trong lớp đi đá bóng. Vì nơi bạn ở là khu chung cư chật hẹp, không có sân để các <br /> bạn vui chơi thoải mái. Nam lại rất thích chơi đá bóng, học tập cả tuần vất vả <br /> rồi nên tranh thủ  thứ  bảy rủ  các bạn đi chơi. Khi rủ  xong thì Nam và các bạn <br /> không biết chơi đá bóng  ở  đâu được, các bạn bàn nhau xuống vỉa hè  ở  ngoài <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 12 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> đường lớn đá bóng. Các bạn đang say sưa đá, bỗng bạn Lâm sút mạnh quả bóng <br /> về phía Thắng, Thắng không đỡ kịp và quả bóng bay xuống lòng đường. Lúc đó  <br /> dưới lòng đường xe cộ đi lại rất đông, và có một chị nữ sinh đang điều khiển xe  <br /> máy đi trên đường, bất ngờ quả bóng bay trúng vào bánh xe trước của chị. Một  <br /> tiếng “rầm” và chị  đã ngã xuống, chiếc xe đi sau xử  lý không kịp lại tiếp tục  <br /> tông vào đuôi xe của chị rồi ngã xuống. Xe đè lên người, toàn thân xây xát, mọi <br /> người dừng xe lại để  giúp đỡ  hai người bị  nạn. Được người qua đường đưa  <br /> xuống bệnh viện và kết quả là cả hai người đều bị gãy chân. Lúc gây ra tai nạn  <br /> Nam và nhóm bạn sợ hãi nên đã bỏ chạy về nhà.<br /> Sau khi kể  chuyện cho học sinh nghe, tôi lần lượt đưa ra các câu hỏi để <br /> tìm hiểu nội dung câu chuyện.<br /> + Các bạn trong câu chuyện đá bóng đúng nơi quy định hay không ?<br /> + Vì sao không được đá bóng nơi vỉa hè hoặc dưới lòng đường?<br /> + Nếu em gặp nhóm bạn Nam đang đá bóng như trong câu chuyện, em sẽ nói <br /> với các bạn như thế nào?<br /> + Hành vi của các bạn bỏ chạy về nhà sau khi gây tai nạn là đúng hay sai, vì  <br /> sao?<br /> Sau khi học sinh trả lời, tôi chốt ý đúng và kết hợp liên hệ giáo dục học sinh:  <br /> Không nên đá bóng, chơi đùa  ở  vỉa hè hoặc dưới lòng đường vì sẽ  gây ách tắc  <br /> giao thông và gây tai nạn giao thông.<br /> Tổ chức cho học sinh kể những câu chuyện hoặc những tình huống các em đã  <br /> được chứng kiến hoặc tham gia về những người chưa chấp hành đúng luật giao <br /> thông.<br /> b.4.3) Giáo dục thông qua tìm hiểu các tư liệu lịch sử.<br /> Ví dụ: Chủ đề 4: Em yêu chú bộ đội<br /> Tuần 2:  Kể chuyện về chú bộ đội<br /> Giáo viên sưu tầm các bộ phim tài liệu ngắn, có hình ảnh minh họa về các <br /> cuộc chiến đấu của các chú bộ đội để bảo vệ Tổ quốc cho học sinh xem. Vì cho <br /> các em xem trực tiếp sẽ  giúp các em hiểu rõ hơn và khắc sâu hơn trong trí nhớ <br /> của các em. Thông qua các đoạn phim đó sẽ  giúp các em tái hiện lại hình  ảnh  <br /> thật của đất <br /> nước lúc bấy giờ, tái hiện lại cho các em thấy tận mắt về cuộc chiến đấu của  <br /> các chú bộ đội, chứ không phải nói suông qua lý thuyết. Các em xem phim với sự <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 13 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> tập trung cao độ, rất chăm chú và hứng thú. Qua hoạt động này tôi thấy các em <br /> lĩnh hội một cách hiệu quả  về  lịch sử  của đất nước, từ  đó sẽ  hình thành nên <br /> trong con người các em những hình  ảnh đẹp về  các chú bộ  đội, các em sẽ  noi <br /> gương và học hỏi những hình  ảnh đẹp đó. Sau khi hình thành cho các em có <br /> được những hình  ảnh đẹp đó, các em sẽ  rất ngưỡng mộ  các chú và tuần tiếp  <br /> theo tôi sẽ giáo dục các em lòng biết ơn các chú bộ đội.<br /> b.4.4) Giáo dục thông qua viết thư<br /> Ví dụ: Chủ đề 4: Em yêu chú bộ đội<br /> Tuần 3:  Đền đáp công ơn các chú bộ đội đã hy sinh vì Tổ quốc<br /> Phần này là tùy thuộc vào ý thức của học sinh nên tôi sẽ  tổ  chức cho cá <br /> nhân từng em sẽ  viết một bức thư ngắn gửi các chú bộ  đội đang làm việc nơi <br /> đảo xa. Gợi ý tôi đưa ra là:<br /> Kể cho các chú nghe tình hình học tập của mình.<br /> Hỏi thăm sức khỏe của các chú.<br /> Nêu lên tình cảm của bản thân đối với các chú<br /> Lời hứa đối với các chú.<br /> Giáo viên sẽ thu lại, nhận xét và đọc những bức thư hay, có ý nghĩa cho cả <br /> lớp nghe và học tập.<br /> b.4.5)  Giáo dục thông qua xử lý tình huống<br /> Để thực hiện phần này tôi chọn nội dung cho tuần sinh hoạt đó, xây dựng  <br /> một số câu hỏi, phát cho các em về nhà tìm hiểu trước. Đến giờ sinh hoạt sẽ gọi  <br /> lần lượt từng em lên bảng bốc thăm, xử lí tình huống của mình<br /> Ví dụ: Chủ đề 2: Truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam<br />           Tuần 2:  Sống yêu thương, kính trọng bà, mẹ, cô,…<br /> Tuần 3:  Giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình<br /> Trong 2 tuần này, tôi sẽ  tổ  chức cho học sinh bốc thăm xử  lý tình <br /> huống. Ví dụ các tình huống như sau:<br /> Tình huống 1: Một hôm em đến nhà một bạn trong lớp chơi, vừa đến cửa  <br /> em nghe bạn  ấy nói: “Cháu ghét bà, bà không cho cháu tiền mua zô zô. Cháu <br /> không thèm nói chuyện với bà nữa.” Lúc đó em sẽ xử lý như thế nào?<br /> Tình huống 2: Vào buổi sáng chủ  nhật, em qua nhà một bạn cùng lớp, rủ <br /> bạn đi đá bóng, lúc đó mẹ  bạn bảo Con quét cho mẹ  cái sân nhé, bạn của em <br /> bảo. Thôi mẹ ơi, giờ con đi đá bóng tí đã. Lúc đó em sẽ xử lý thế nào ?<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 14 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Các tình huống đưa ra, tôi dựa vào nội dung mình giáo dục để  đưa ra tình  <br /> huống phù hợp, trên đây tôi chỉ đưa ra 2 tình huống minh họa.<br /> Sau khi các em xử lý tình huống, tôi sẽ cho lớp nhận xét, bổ sung và tôi sẽ <br /> chốt cách xử lý hợp lý nhất, liên hệ giáo dục các em. Tôi thấy hình thức này các  <br /> em học tập rất hào hứng và tích cực.<br /> Ví dụ : Chủ đề 4: Em yêu chú bộ đội<br /> Tuần 4:  Rèn tính bình tĩnh, dũng cảm<br /> Ở  tuần 2, tôi đã cho học sinh xem về  tinh thần dũng cảm, sự  bình tĩnh,  <br /> sáng tạo của các chú bộ  đội. Vậy thông qua đây tôi sẽ  lồng ghép giáo dục học  <br /> sinh tính bình tĩnh, dũng cảm như sau:<br /> Tôi đã xây dựng một tình huống khó khăn xảy ra trong cuộc sống và yêu <br /> cầu học sinh xử lý tình huống đó.<br /> Nội dung tình huống: <br /> Ở trường em, có một anh học sinh lớp trên, hàng ngày đi học luôn dụ  dỗ <br /> em về  nhà lấy tiền của bố  mẹ  để  đưa cho anh, anh sẽ  cùng em đi mua đồ  ăn. <br /> Anh nói anh biết một quán bán rất nhiều thứ  đồ  ăn, ngon, lạ. Và anh còn dọa, <br /> phải lấy tiền thường xuyên thì anh dẫn đi ăn nhiều món, nếu không anh sẽ đánh.  <br /> Trong trường  hợp đó em sẽ làm gì?<br /> Tôi sẽ dành cho học sinh 10 phút để ghi ra giấy cách xử lý của mình.<br /> Nhận xét, lựa chọn những cách xử lý hợp lý nhất đọc cho lớp nghe<br /> Liên hệ giáo dục học sinh, trong những trường hợp xấu như vậy điều đầu <br /> tiên là phải bình tĩnh, không nên quá lo sợ mà tiếp tay cho những người xấu; thứ <br /> hai là dũng cảm báo ngay với cô giáo, tổng phụ trách Đội; bố mẹ để mọi người  <br /> kịp thời can thiệp và giáo dục anh học sinh vi phạm đó.<br /> Qua đây, tôi thấy một số em đã có cách giải quyết hợp lí.<br /> b.4.6)  Giáo dục thông qua các việc làm cụ thể của học sinh<br /> Ví dụ: Chủ  đề  8:  Tuần 3: Các việc làm của học sinh trước những hoàn <br /> cảnh éo le, khó khăn trong cuộc sống.<br /> Trong tuần này tôi sẽ triển khai tới các em những hoàn cảnh khó khăn cần <br /> giúp đỡ mà Tổng phụ trách Đội đã triển khai như giúp đỡ  người mù, giúp đồng <br /> bào bị lũ lụt, giúp học sinh nghèo vượt khó hoặc những hoàn cảnh khó khăn xảy  <br /> ra do tai nạn, … Sau khi triển khai những hoàn cảnh khó khăn đó tôi đã tổ chức  <br /> cho học sinh nêu ý kiến về những việc làm của mình để giúp đỡ các bạn có hoàn <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 15 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> cảnh khó khăn đó. Một số  ý kiến đưa ra như  sau:  Ủng hộ  tiền cho những bạn  <br /> nghèo để bạn mua sách vở, ủng hộ áo quần cũ cho bạn, góp tiền ủng hộ người  <br /> mù, mua mì tôm gửi ra cho đồng bào bị lũ lụt,.... Sau khi học sinh đã đưa ra được  <br /> các việc làm có ý nghĩa để giúp đỡ  những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong <br /> cuộc sống. Tôi đã tuyên dương các em kịp thời đồng thời nhắc nhở các em luôn <br /> luôn nhớ về những việc mình đã và sẽ  làm để  giúp đỡ  người có hoàn cảnh khó <br /> khăn. Và rồi trong năm học qua trường đã phát động rất nhiều đợt về  việc giúp <br /> đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, khi nghe giáo viên chủ nhiệm triển khai  <br /> các em đã nhiêt tình ủng hộ bằng việc góp tiền, quần áo cũ, giấy vụn, lon bia để <br /> ủng hộ. Số  liệu cụ  thể  như  sau:  ủng hộ  đoàn khuyết tật : 198 000 đồng; áo  <br /> trắng tặng bạn: 213 cái; giấy vụn: 62,5 kg; lon bia: 765 lon; Mua lịch ủng hộ bạn  <br /> nghèo đón Tết: 14 quyển. Và có một trường hợp không may xảy ra trong năm <br /> học vừa rồi đó là trường hợp của em YChinh, trường Tiểu học Tây Phong bị <br /> cháy nhà, khi nghe tôi thông báo các em  đã có tinh thần lá lành đùm lá rách, ủng <br /> hộ số  tiền 102 000 đồng để giúp đỡ gia đình bạn. Sau mỗi hành động, việc làm  <br /> có ý nghĩa của các em, tôi đã tuyên dương, khen ngợi kịp thời cũng như  truyền  <br /> lại lời cảm ơn của mọi người được giúp đỡ tới các em.<br /> b.4.7)  Giáo dục thông qua việc hình thành Cây gia đình<br /> Ví dụ: Chủ đề 2: Truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam<br /> Tuần 2: Sống yêu thương, kính trọng những người thân trong gia đình.<br /> Nội dung của tuần này, tôi sẽ  hình thành cho các em những suy nghĩ tốt <br /> đẹp về những thành viên trong gia đình, đặc biệt là bà, mẹ, chị, em gái. Giúp các <br /> em thấy được tình yêu thương, sự đoàn kết, luôn biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau  <br /> của các thành viên trong gia đình của mình. Giúp các em nhận thức được sức  <br /> mạnh của gia đình chính là nhờ sự đoàn kết của các thành viên, nhờ vào ý thức, <br /> trách nhiệm của từng cá nhân trong gia đình. Qua đó giáo dục các em luôn biết <br /> yêu thương, sống đoàn kết, kính trên nhường dưới đối với các thành viên trong <br /> gia đình của mình. <br /> Cách tổ chức: Tôi vẽ một cây xanh lên bảng lớp; gọi một số em đại diện <br /> lên bảng gắn các bức tranh về  các thành viên trong gia đình mình mà tôi đã yêu  <br /> cầu các em về nhà vẽ sẵn trong tiết sinh hoạt tuần trước; Sau khi gắn xong tranh  <br /> vẽ, các em sẽ  giới thiệu về  các thành viên trong gia đình, nói lên tình cảm của <br /> các thành viên trong gia đình với nhau, cách ứng xử của em với những người thân <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 16 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> đó và trong gia đình, em thường làm những việc gì để  giúp đỡ  mọi người. Sau  <br /> khi tổ chức cho lớp nhận xét, giáo viên sẽ  tuyên dương và thưởng cho bạn nào <br /> vẽ  đẹp, giới thiệu hay một cái bút chì xinh xắn. Cuối cùng tôi liên hệ  giáo dục  <br /> các em sống luôn biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ những người thân trong gia <br /> đình, đặc biệt phải quan tâm giúp đỡ  những người phụ  nữ. Để  có một gia đình <br /> vững chắc như thân cây này thì đòi hỏi các thành viên đó phải biết đoàn kết, góp <br /> sức chung tay trong mọi việc để  có sức mạnh của gia đình và đem lại gia đình  <br /> ấm no, hạnh phúc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 17 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Các giải pháp, biện pháp tôi đưa ra có mối quan hệ  chặt chẽ, bổ  sung và <br /> hỗ trợ cho nhau. Khi ta tìm hiểu về đặc điểm học sinh chúng ta sẽ biết được sở <br /> thích của từng em, các kỹ năng của các em về học tập, sinh hoạt, giao tiếp,  ứng  <br /> xử  trong cuộc sống,…. Giúp ta biết các em mạnh về  mặt nào, hạn chế  về  mặt  <br /> nào. Từ  đó ta sẽ  lựa chọn được các nội dung phù hợp với đối tượng học sinh <br /> của lớp mình. Khi chọn được nội dung cần thiết, phù hợp thì người giáo viên đa <br /> dạng hóa hình thức dạy học để phát huy có hiệu quả nội dung mình đã lựa chọn. <br /> Đã có nội dung điều quan trọng hơn nữa là phải tổ  chức được các buổi học <br /> mang tính sáng tạo, thu hút được sự chú ý của các em như dạy học theo sở thích, <br /> sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.<br /> Như vậy, qua những phân tích nêu trên cho thấy mỗi biện pháp có mối quan <br /> hệ bổ trợ cho nhau không thể tách rời để đem lại hiệu quả nâng cao chất lượng  <br /> giáo dục kỹ  năng sống cho các em thông qua tiết Sinh hoạt lớp. Học sinh được <br /> học lý thuyết và được thực hành ngay tại lớp với niềm đam mê, với mục tiêu đào <br /> tạo các em trở thành những con người hoạt bát, đầy đủ  tài và đức để  thích nghi  <br /> với xu thế phát triển của đất nước hiện nay<br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi  <br /> và hiệu quả ứng dụng<br /> * Kết quả khảo nghiệm<br /> Khi vận dụng những phương pháp trên vào quá trình giáo dục kỹ  năng <br /> sống  tôi thấy các em học tập rất tích cực, chủ động, hào hứng và vận dụng tốt <br /> vào thực tế  cuộc sống. Nhận thức của các em tốt hơn trong mọi hành vi, việc  <br /> làm, thái độ cử chỉ với mọi người xung quanh, ý thức kỉ luật, lao động cao hơn, ý <br /> thức tự  phục vụ  và phòng tránh các tệ  nạn xã hội tốt hơn. Các em vững vàng  <br /> hơn trong cuộc sống hàng ngày.<br />  Kết quả khảo nghiệm học sinh lớp 2D năm học 2015­2016 như sau:<br /> <br />                              Kết quả đánh giá <br />                  Các mặt đánh giá        Đạt       Chưa đạt<br /> Số lượng % Số  %<br /> lượng<br /> Phòng tránh tai nạn giao thông 34 100 0 0<br /> Nguyễn Thị Thu Hằng                                                                                                         <br /> 18 Trường TH Krông <br /> Ana<br />                        Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua tiết Sinh hoạt lớp.<br /> <br /> Nói lời hay, làm việc tốt 34 100 0 0<br /> Uống nước nhớ nguồn 34 100 0 0<br /> Vệ sinh sạch sẽ 30 88 4 12<br /> Đề phòng các đối tượng xấu 32 94 2 6<br /> Yêu   gia   đình,   bạn   và   những   người  34 100 0 0<br /> khác<br /> Tự tin trong giao tiếp 33 97 1 3<br /> Biết chia sẻ, giúp đỡ  bạn bè, những  32 94 2 6<br /> người có hoàn cảnh khó khăn<br /> * Giá trị khoa học: Đề tài này giúp tôi rất nhiều điều bổ ích trong quá trình <br /> giáo dục kỹ năng sống cho các em, giúp tôi nhận thấy được tầm quan trọng của  <br /> việc giáo dục kỹ năng sống, từ  đó có động lực tìm tòi, sáng tạo nhằm phục vụ <br /> cho quá trình dạy học của bản thân được nâng cao. Khi vận dụng đề tài này vào <br /> thực tế giảng dạy, học sinh học tập rất hứng thú, say mê các nội dung tôi đưa ra,  <br /> giúp cho việc giáo dục kỹ năng sống được ngày càng đạt hiệu quả cao, giúp cho <br /> học sinh vững vàng hơn trong cuộc sống, trong mọi tình huống từ đơn giản đến <br /> phức tạp, giúp các em không ngỡ  ngàng khi bước vào đời và không bị  khuất <br /> phục bởi các tệ nạn, các ý đồ không tốt của kẻ xấu, giúp các em tự tin hơn trong <br /> cuộc sống của mình và sẽ trở thành những công dân tốt, nhanh nhạy và hoạt bát  <br /> của đất nước trong tương lai.<br /> III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết Sinh hoạt lớp vô cùng quan <br /> trọng đối với học sinh tiểu học, giúp giáo viên chủ  nhiệm trở  nên gần gũi 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2