intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

32
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Lựa chọn một số biện pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn chính tả lớp 4. Thông qua khảo sát chất lượng thực trạng đầu năm học của học sinh khối lớp 4 tại đơn vị để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp giúp học sinh nắm vững kỹ năng viết đúng chính tả; và hạn chế tối đa lỗi chính tả mà các em thường mắc phải. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học của của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4

  Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />          I. MỞ ĐẦU<br />          1. Đặt vấn đề        <br /> <br />          Trong xã hội hiện nay, tuy có nhiều phương tiện đánh chữ, in ấn hiện đại, <br /> nhưng từ xưa cha ông ta đã có câu “ Nét chữ ­ Nết người” những câu nói ấy vẫn <br /> còn nguyên giá trị. Bởi viết chữ cẩn thận, viết đúng, viết đẹp không chỉ thể hiện  <br /> được đức tính cẩn thận, óc thẩm mĩ của người viết mà còn thể hiện thái độ  yêu  <br /> quý tiếng Việt, chữ  viết của tiếng Việt, tôn trọng bản thân và tôn trọng người <br /> đọc.<br /> <br />         Chính vì vậy, trong chương trình Tiểu học, phân môn Chính tả  (thuộc môn <br /> Tiếng Việt) có vị  trí rất quan trọng. Bởi vì, giai đoạn Tiểu học là giai đoạn then  <br /> chốt trong quá trình hình thành kỹ năng viết chính tả và góp phần hoàn thiện nhân <br /> cách học sinh. Tuy nhiên, trong một đất nước thống nhất, cùng chung một ngôn  <br /> ngữ  thì bao giờ  cũng có nhiều phương ngôn khác nhau với những cách phát âm <br /> khác nhau dựa trên một cơ sở chính tả chung. Điều này dẫn đến những lỗi chính <br /> tả đặc trưng cho từng khu vực.<br /> <br />         Trong những năm vừa qua chất lượng dạy học phân môn chính tả ở trường  <br /> Tiểu học Y Ngông đã đạt được kết quả  đáng khích lệ. Phong trào viết chữ  đẹp  <br /> được đa số  học sinh tích cực hưởng  ứng. Tuy nhiên, đối tượng học sinh là chủ <br /> yếu con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ chưa thực  <br /> sự  quan tâm đến việc học tập của các em. Trong giao tiếp các em chủ  yếu nói <br /> bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Vì vậy việc nắm bắt  <br /> luật viết chính tả  còn những hạn chế  nhất định dẫn đến các em thường viết sai  <br /> chính tả. Vậy làm thế  nào tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn chính tả <br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 1<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> trong nhà trường đó là lý do tôi chọn đề  tài. “  Một số  biện pháp rèn viết đúng  <br /> chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4.”<br /> <br />         2. Mục đích nghiên cứu<br />          Nghiên cứu, lựa chọn một số  biện pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao  <br /> chất lượng dạy và học phân môn chính tả lớp 4.<br />         Thông qua khảo sát chất lượng thực trạng đầu năm học của học sinh khối  <br /> lớp 4 tại đơn vị  để  lựa chọn phương pháp, hình thức tổ  chức dạy học phù hợp <br /> giúp học sinh nắm vững kỹ năng viết đúng chính tả; và hạn chế  tối đa lỗi chính  <br /> tả mà các em thường mắc phải. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học của của  <br /> nhà trường.<br /> <br />         II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> 1. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> <br />           Nghị quyết số 29­NQ/TW của Trung  ương Đảng, khóa XI “Về đổi mới căn  <br /> bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp  ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại <br /> hóa trong điều kiện kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ  nghĩa và hội nhập <br /> quốc tế” đã nhấn mạnh:  “Giáo dục và đào tạo là quốc sách  hàng đầu, là sự <br /> nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư  phát <br /> triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế­xã  <br /> hội”. Đây là quan điểm được đặt ở  vị  trí đầu tiên trong 7 quan điểm về  đổi mới <br /> căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta  <br /> là xác định Giáo dục và Đào tạo không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một  <br /> trong những kế sách được ưu tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh  <br /> vực khác phát triển.<br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 2<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />          Phân môn chính tả đóng một vai trò rất quan trọng trong việc học tiếng Việt  <br /> nói chung và các môn học khác nói riêng. Giúp học sinh hình thành năng lực và <br /> thói quen viết đúng chính tả, nói và viết đúng tiếng Việt. Ngoài ra, còn rèn cho  <br /> học sinh một số  phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dưỡng cho học <br /> sinh lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết của tiếng Việt.<br /> <br />         Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Phòng giáo dục cũng như lãnh đạo nhà <br /> trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số.  <br /> Đội ngũ giáo viên nhận thức được tầm quan trọng dạy tiếng Việt cho học sinh. <br /> Vì vậy chất lượng dạy học môn tiếng Việt nói chung và phân môn chính tả  nói  <br /> riêng được nâng dần lên trong nhà trường. Tuy nhiên, cha mẹ các em chưa thực sự <br /> quan tâm đến việc học tập của con em mình; một số em thường hay nghỉ học để <br /> phụ  giúp gia đình đi học chưa chuyên cần. Môn tiếng Việt là ngôn ngữ  thứ  hai <br /> cho nên khi các em viết chính tả vẫn còn hạn chế. Dẫn đến chất lượng dạy học <br /> của lớp nói riêng và chất lượng của đơn vị nói chung. Đó chính là nguyên nhân các <br /> em viết chưa tốt trong phân môn chính tả.<br /> <br />          Để giúp các em khắc phục những lỗi chính tả đó đòi hỏi giáo viên cần phải <br /> tìm tòi để đưa ra những giải pháp, biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng <br /> học sinh ; giúp cho các em khắc phục được những lỗi chính tả thường gặp <br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề<br /> <br />  Trường tiểu học Y Ngông đóng trên địa bàn xã Dur Kmăl là trường học vùng sâu, <br /> xùng xa có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đa số các em là con em đồng bào  <br /> dân tộc thiểu số chiếm 98%. Học sinh khối lớp 4 của trường những năm trước đã  <br /> nắm được những kiến thức kĩ năng cơ  bản của môn học. Tuy nhiên, trong việc  <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 3<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> học phân môn chính tả các em ngày càng có những bước chuyển biến tiến bộ rõ  <br /> rệt như  một số phong trào hội thi viết chữ đẹp các cấp.<br /> <br /> Việc khắc phục những hạn chế viết chính tả  của các em những năm trước đây,  <br /> hầu hết các thầy cô giáo đã làm và đạt được những kết quả khá tốt . Một số giáo <br /> viên đã áp dụng đưa ra được một số giải pháp, biện pháp mang lại hiệu quả cao  <br /> trong công tác dạy học. Đa số  các em có thức vươn lên trong học tập ngày càng <br /> cao bởi các em yêu thích môn học và tự  rèn luyện chữ  viết cho bản thân.   Bên <br /> cạnh đó một số   biện pháp, giải pháp chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Kĩ <br /> năng viết chính tả của các em vẫn còn những hạn chế nhất định. <br /> <br />           Đối tượng học sinh không đồng đều ảnh hưởng không nhỏ  đến việc dạy  <br /> học, cũng như  việc áp dụng một số  phương pháp hình thức tổ  chức dạy học rèn <br /> chữ  viết cho các em đạt kết quả  chưa cao.  Môi trường giao tiếp của các em chủ <br /> yếu là tiếng mẹ đẻ, vì vậy kĩ năng nói và viết tiếng Việt còn hạn chế. Đa số học  <br /> sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số  có hoàn cảnh khó khăn; đi học chưa  <br /> chuyên cần. Cha mẹ các em chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em  <br /> mình. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, môi trường giao tiếp tiếng Việt của các em <br /> còn nhiều hạn chế  sẽ  ảnh hưởng không nhỏ  đến việc nâng cao chất lượng dạy <br /> học. Khi viết bài các em còn mắc những lỗi chính tả  nhiều như  viết còn thiếu  <br /> dấu thanh, viết sai chính tả  chưa nắm được qui tắc viết chính tả; hoặc viết sai  <br /> danh từ  riêng, danh từ  chung. Chính vì điều này sẽ  làm  ảnh hưởng đến chất <br /> lượng dạy và học của khối lớp nói riêng và của đơn vị nói chung. Cụ thể là chất <br /> lượng khảo sát đầu năm của lớp 4C­ năm học: 2016­ 2017 và lớp 4A­  năm học: <br /> 2017­ 2018 như sau:<br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 4<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />   Năm học Lớ TS                     Lỗi thường mắc SL TL<br /> p HS<br /> <br />    Sót dấu, sai dấu thanh 20 100<br /> <br /> 2016­2017  4C  20 Sai phụ âm đầu, âm cuối 20 100<br /> <br /> Không viết hoa danh từ riêng, danh từ chung 20 100<br /> <br />    Sót dấu, sai dấu thanh 19 90,5<br /> <br /> 2017­2018  4A  21 Sai phụ âm đầu, âm cuối 19 90,5<br /> <br /> Không viết hoa danh từ riêng, danh từ chung 19 90,5<br /> <br />        Từ thực trạng trên để tiếp tục phát huy ưu điểm và giúp học sinh khắc phục  <br /> hạn chế khi viết chính tả. Đòi hỏi người giáo viên cần phải tìm được những giải <br /> pháp phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp đó là biện pháp rèn viết đúng dấu <br /> thanh, rèn ghi nhớ  một số  quy tắc viết chính tả... để  khắc phục những loại lỗi <br /> chính tả. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả  lớp 4 trong nhà  <br /> trường.<br /> <br /> 3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề<br /> <br />          3.1. Phân các loại lỗi học sinh thường mắc phải<br /> <br />           Trong dạy học phân môn chính tả  việc phân ra các loại lỗi mà học sinh  <br /> thường mắc phải. Nhằm mục đích giúp cho người giáo viên lập kế  hoạch dạy <br /> học phù hợp với đối tượng học sinh. Tìm ra giải pháp biện pháp giúp cho các em  <br /> rèn viết đúng chính tả, hiểu rõ một số từ ngữ phổ thông tiếng Việt...Giúp cho các <br /> em thấy được lỗi sai của mình để tự biết cách điều chỉnh lỗi sai trong khi viết.<br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 5<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />           Việc nâng cao chất lượng trong phân môn chính tả đối với đối tượng học <br /> sinh trong lớp. Nhằm phát huy những mặt đã đạt được từ  năm học trước, đồng <br /> thời khắc phục những hạn chế  về  việc học thực tiễn của các em trong lớp. <br /> Người giáo viên cần phải trao đổi ngay những tuần đầu tiên của năm học với  <br /> giáo viên chủ nhiệm năm học trước. Tìm hiểu những thông tin cơ bản về từng em  <br /> mà giáo viên trước phản hồi để làm căn cứ cho năm học tiếp theo . Từ thực tế trên <br /> giáo viên đã tiến hành khảo sát phân loại các lỗi sai mà học sinh thường mắc  <br /> phải. Để  xây dựng kế  hoạch dạy học sao cho phù hợp với từng loại lỗi các em <br /> thường mắc phải và đưa ra biện pháp giảng dạy tốt nhất. Thống kê cụ  thể  một  <br /> số lỗi cơ bản mà học sinh thường mắc của lớp 4C năm học 2016­ 2017 và lớp 4A  <br /> trường Tiểu học Y Ngông năm học 2017­ 2018. Thông qua khảo sát giáo viên lựa <br /> chọn những phương pháp phù hợp nhất để  giúp học sinh khắc phục những lỗi  <br /> viết hàng ngày của các em.<br /> <br />          Qua việc khảo sát giáo viên đã nắm được một số lỗi sai cơ bản đối với học  <br /> sinh dân tộc thiểu số đó là: Sai chủ yếu về viết thiếu dấu thanh<br /> <br />          Ví dụ: Nghe viết bài “ Khuất phục tên cướp biển” sau khi học sinh viết xong <br /> câu văn “ Trông bac sĩ luc nay vơi ga kia thât khac nhau môt trơi môt vưc” kết quả <br /> viết thiếu dấu thanh rất là nhiều hầu hết cả lớp viết thiếu dấu thanh. Đó chính là <br /> lỗi viết sai nhiều nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra các em còn viết  <br /> sai lỗi viết chính tả như viết sai phụ âm đầu, âm cuối.<br /> <br />          Ví dụ: Nghe viết bài “ Thắng biển” học sinh viết các câu văn “ Dó đã bắc <br /> đầu mạnh. Dó lên, nước biển càng rữ.” <br /> <br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 6<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />         Hoặc khi viết còn viết sai danh từ riêng, danh từ chung như khi viết tên riêng  <br /> của một số  địa danh, tên riêng của một số  anh hùng các em thường không viết  <br /> hoa.<br /> <br /> Nguyên nhân các em thường mắc về  lỗi viết thiếu dấu thanh là do các em còn  <br /> mang âm hưởng chữ viết tiếng Ê­ đê viết không có dấu. Cách phát âm thiếu dấu <br /> thanh dẫn đến người nghe hiểu sai về từ  ngữ  tiếng Việt. Trong khi viết bài các  <br /> em còn chưa hiểu một số từ ngữ phổ thông; chưa nắm được một số qui tắc viết <br /> chính tả  hoặc chưa nắm được thế  nào là danh từ  riêng và thế  nào là danh từ <br /> chung. Do đó dẫn đến khi viết bài các em còn mắc lỗi chính tả.<br /> <br />           Từ kết quả khảo sát và phân loại đối tượng học sinh vào từng nhóm của <br /> những loại lỗi để xây dựng một kế hoạch dạy học cho từng tiết học phù hợp với  <br /> khả  năng tiếp thu của các em. Giáo viên cần tiến hành xây dựng kế  hoạch giúp <br /> học sinh rèn viết chính tả qua những tiết học chính khóa, tiết luyện tiếng Việt và  <br /> những buổi phụ  đạo học sinh khó khăn về  học tập. Nhằm tìm ra biện pháp dạy <br /> học cho phù hợp với đối tượng học sinh đạt hiệu quả cao. Trong khi khi xây dựng <br /> kế hoạch dạy học cho phù hợp với nội dung chương trình. Thì việc đầu tiên cần  <br /> khắc phục những loại lỗi mà các em thường mắc lỗi nhiều nhất, để  giúp các em  <br /> có kĩ năng viết chính xác tốt hơn.<br /> <br />        Vậy phải làm thế nào trong công tác dạy học nhằm nâng cao hiệu quả chất  <br /> lượng dạy học đồng thời hạn chế  những lỗi mà các em thường mắc phải. Đó <br /> cũng chính là nỗi trăn trở của rất nhiều giáo viên hiện nay. Vì thế, việc lựa chọn  <br /> nội dung và phương pháp dạy học góp phần rất lớn trong việc hướng dẫn các em <br /> rèn viết đúng chính tả. Trong mỗi phương pháp dạy học đều phát huy tính tích  <br /> cực, chủ động của học sinh. Người giáo viên cần phải biết lựa chọn sao cho phù  <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 7<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> hợp với từng loại bài, dạng bài sao cho phù hợp. Không nên chỉ  lạm dụng một  <br /> phương pháp hình thức tổ  chức dạy học. Cần phải xác định được mục tiêu cần <br /> đạt theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của bài dạy trong môn chính tả.<br /> <br />          3.2. Hướng dẫn học sinh viết đúng chính tả<br />          3.2.1. Giúp học sinh nắm vững qui tắc viết chính tả<br />          Việc nắm được qui tắc viết chính tả của học sinh trong quá trình học tập là  <br /> rất cần thiết. Bởi vì nếu có nắm được qui tắc viết chính tả  sẽ  giúp cho các em <br /> hạn chế rất nhiều lỗi viết sai trong chính tả. Còn ngược lại khi các em chưa nắm  <br /> bắt được qui tắc viết chính tả  sẽ  dẫn đến khi viết các em sẽ  rất lúng túng viết  <br /> chậm, viết sai nhiều lỗi chính tả. <br />           Hướng dẫn các em nắm được quy tắc viết chính tả  trong môn học là rất  <br /> quan trọng. Bước đầu hình thành cho các em những kĩ năng cơ  bản khi viết bài.  <br /> Có nắm được quy tắc viết chính tả thì mới giúp cho các em hạn chế những lỗi sai  <br /> mà các em thường mắc phải. Trong dạy học người giáo viên phải kết hợp lồng <br /> ghép giúp đỡ các em nhớ được quy tắc viết giữa các phụ âm đầu thường kết hợp <br /> với những âm nào để tạo thành tiếng. Nếu chưa nắm vững quy tắc chính tả cũng <br /> là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến viết sai chính tả. Trong khối lớp <br /> 4 các em mắc lỗi chủ yếu là do chưa nắm vững quy tắc viết các con chữ thường  <br /> gặp<br />          Để  giúp cho các em viết đúng chính tả  là cả  một quá trình lâu dài. Thông <br /> thường các em đọc như thế nào thì viết như thế đó. Vậy làm cách nào để cho các <br /> em viết đúng. Trước hết giáo viên cần giúp cho các em nắm được qui tắc viết  <br /> chính tả.  <br />        Trong tiếng việt vốn từ ngữ rất đa dạng và phong phú, bởi vậy nếu chỉ cần  <br /> viết sai phụ âm đầu thì nghĩa của từ đó làm cho người đọc cũng rất khó hiểu. Vì <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 8<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> thế việc rèn viết đúng là một việc làm của người giáo viên ai cũng mong đợi điều <br /> đó. Tuy nhiên trong thực tế đối với việc rèn viết đúng chính tả cho học sinh đồng <br /> bào dân tộc thiểu số. Giáo viên cần phải lựa chọn những biện pháp tối ưu nhất có  <br /> thể giúp học sinh khắc phục những lỗi mà các em thường mắc phải như viết lẫn <br /> lộn âm đầu và âm cuối..<br />           Nguyên nhân các em chưa nắm chắc qui tắc viết chính tả bởi vì có một số <br /> âm đầu đọc thì giống nhau, nhưng khi viết kết hợp với âm khác thì cách viết lại <br /> khác nhau. Đối với học sinh dân tộc thiểu số việc điền sai âm l và âm n chỉ chiếm <br /> một số ít. Khi các em viết bài thường hay lẫn lộn giữa âm c với âm k, vì thế  mà  <br /> dẫn đến viết sai. Trường hợp này giáo viên cần đưa ra những tiếng có phụ  âm c <br /> luôn đi với âm nào hoặc  những tiếng có phụ âm k thường đi kèm với âm nào để <br /> học sinh dễ dàng nhận biết quy tắc và cách viết của hai con chữ này.<br />                                            o, ô, ơ<br />                             Âm c            a , ă, â             Âm k      ê, i<br />  u.ư <br />        Từ sơ đồ trên các em sẽ nhận biết được rõ hơn về âm k chỉ đi kèm với âm ê, i  <br /> ; còn âm c có thể đi kèm với các con chữ o, ô, ơ, a, ă, â, u, ư.   Quy tắc viết âm ngh <br /> ghép với âm ng đơn thường đi với các con chữ nào. Đứng trước nguyên âm i, e, ê,  <br /> iê được ghi bằng ngh ; đứng trước các nguyên âm o, ô,  ơ, a, u,  ư  được ghi bằng <br /> ng.<br />          Ví dụ : nghỉ  – nghe ­  nghệ  ­ nghiêng... ; ngô, ngỡ,  nga, ngủ...<br />          Quy tắc viết d, gi phụ âm (dờ ) có thể được viết bằng d, gi. Viết bằng hình  <br /> thức <br />  nào là căn cứ vào nghĩa của chúng chứ không có căn cứ  ngữ  âm học. Muốn viết <br /> đúng chính tả trường hợp này học sinh cần nhớ và cách viết tương ứng.<br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 9<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br />           Ví dụ:  da dẻ ­ gia giẻ ; gia đình – da đình...<br /> .hoặc âm d với âm gi như da dẻ ­ gia giẻ; gia đình – da đình ...<br />          Vì vậy, trong các tiết chính tả, giáo viên cần hướng dẫn giúp các em củng  <br /> cố lại những quy tắc chính tả nói chung, và chú trọng các quy tắc chính tả dễ nhớ <br /> nhất để giúp các em nắm vững quy tắc một cách dễ dàng.<br />          Hình thức tổ chức trò chơi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ghi <br /> nhớ  các phụ  âm đầu âm cuối  hoặc vần.  Trò chơi nhằm kích thích sự  linh hoạt  <br /> trong học tập; ngoài ra còn tạo cho các em cảm giác học tập không bị nhàm chán;  <br /> không bị gò bó. Trò chơi sẽ giúp cho các em có ý thức tinh thần cao trong tập thể;  <br /> biết hỗ  trợ  trao đổi gúp đỡ  lần nhau trong học tập, các em sẽ  tự  tin mạnh dạn  <br /> hơn trong giao tiếp.          Vậy trò chơi như thế nào để giúp cho các em hạn chế <br /> những lỗi viết sai trong chính tả  là điều rất cần thiết. Người giáo viên cần phải <br /> tìm tòi, lựa chọn hình thức chơi sao cho phù hợp với tiết dạy; nhất là đối với bài  <br /> viết mà các em cần phải viết trong tiết học đó. Giáo viên chuẩn bị một số câu văn <br /> có rất nhiều tiếng từ cần phải viết dấu thanh hoặc một số câu văn cần phải điền <br /> một số phụ âm đầu, âm cuối hoặc vần. <br />          Ví dụ: Điền vào chỗ trống ên hay ênh ? Vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 2<br />                           Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh<br />                    M…..mông song biển, l……đ…..mạn thuyền.<br />                          Sớm chiều, nước xuống triều l…..<br />                   Cựa thân từ thuở mới l….chín mười.<br />                                                                          TỐ HỮU<br />             Hình thức chơi: Chia thành các nhóm mỗi nhóm số  lượng học sinh bằng  <br /> nhau. Giáo viên đưa ra luật chơi, cách chơi cụ  thể  để  cho các em nắm được sau  <br /> đó mới tiến hành chơi,. Khi chơi thi đua giữa các nhóm, nhóm nào chơi nhanh và  <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 10<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> điền đúng là nhóm đó thắng cuộc. Sau mỗi cuộc chơi cần đánh giá kết quả  chơi <br /> và những hạn chế trong trò chơi để cho các em khắc phục sau mỗi lần chơi khác.  <br /> Yêu cầu học sinh đọc lại câu văn hoặc khổ  thơ  sau khi đã điền để  giúp cho các  <br /> em hiểu nghĩa trọn vẹn của câu văn, khổ thơ. <br />           Trò chơi không những chỉ đem lại cho các em một cách chơi thích thú mà  <br /> còn giúp cho các em nắm vững cách viết tiếng từ ngữ phổ thông chính xác. Thông <br /> qua trò chơi còn bồi dưỡng cho các em một kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phán đoán,  <br /> hình thành cho các em óc tò mò linh hoạt sáng tạo, có được sự  tự  tin trong học <br /> tập.  <br />          Việc củng cố các quy tắc chính tả được tiến hành theo nhiều hình thức khác  <br /> nhau. Như (kiểm tra bài cũ, qua các bài tập âm vần trong sách giáo khoa; trong các  <br /> tiết ôn luyện chính tả...), và phải được củng cố  thường xuyên. Bên cạnh đó, đối  <br /> với những học sinh có khả  năng ghi nhớ thấp. Cần khuyến khích các em ghi vào  <br /> sổ tay các quy tắc chính tả, lỗi chính tả các em thường mắc phải và cách sửa lỗi.  <br /> Khi các<br /> em đã nhớ  các qui tắc viết chính tả  thì khi viết bài sẽ  hạn chế việc mắc lỗi. Từ <br /> đó<br /> các em cảm thấy tự tin hơn khi viết một bài viết.<br />          3.2.2. Giúp học sinh hiểu nghĩa một số từ ngữ tiếng Việt<br />          Nghĩa của từ tiếng Việt rất đa dạng và phong phú khi dùng một số từ ngữ <br /> đứng trong một câu văn thì nghĩa của từ  cũng hoàn toán khác nhau. Chính vì thế <br /> việc giúp cho học sinh hiểu được nghĩa của từ là rất quan trọng. Bởi nếu có hiểu <br /> được nghĩa của từ thì khi viết một số từ ngữ, câu văn mới đem lại cảm xúc cho  <br /> người đọc người nghe hiểu được trọn vẹn ý của câu văn muốn nói về vấn đề gì. <br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 11<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> Còn nếu không hiểu được từ ngữ sẽ dẫn đến viết sai chính tả làm cho người đọc, <br /> người nghe sẽ không hiểu được ý trọn vẹn của câu văn. <br />           Nguyên nhân các em viết sai chính tả là do các em chưa hiểu hết nghĩa của  <br /> từ tiếng Việt. Ở nhà các em thường gọi tên một số sự vật, đồ vật bằng tiếng mẹ <br /> đẻ; khi đến lớp học tiếng Việt một số tên gọi đồ vật, sự vật khác hẳn hoàn toàn <br /> với tên gọi hằng ngày của các em. Do đó khi các em học tập trên lớp có rất nhiều <br /> từ ngữ các em khó hiểu hoặc hiểu nghĩa của từ bị sai.     <br />         Ví dụ: Một số từ tên gọi một số đồ vật thông dụng tiếng Việt phổ thông như <br /> cái bàn, con dao, cái bút, quyển vở…nhưng tiếng dân tộc Ê­đê lại gọi các đồ  vật  <br /> này là jhưng, Dhong, Giê Cih, HDruôm Hră…<br />         Trong trường hợp này giáo viên cần giúp đỡ  các em hiểu nghĩa của từ  phổ <br /> thông bằng cách cho các em quan sát đồ vật thật, hoặc mô hình tranh ảnh. Hướng  <br /> dẫn cách so sánh từ  ngữ  phổ thông tên gọi các sự  vật đó với từ  ngữ  địa phương  <br /> của các em thường gọi ở nhà giống và khác nhau ở điểm nào ? Để các em hiểu  rõ <br /> sự vật đó  Khi các em quan sát sự vật đó thì mới giúp cho các em hiểu được nghĩa  <br /> của từ. <br />        Người giáo viên cần giúp cho các em hiểu một số từ ngữ và giải thích rõ cho  <br /> các em thấy được việc viết đúng chính tả sẽ làm cho văn bản viết có giá trị. Còn <br /> nếu viết sai chính tả thì văn bản viết sẽ hiểu theo một cách khác và không còn giá  <br /> trị. <br />         Ví dụ: “ Cây bàn ở sân trường luôn tươi tốt quanh năm”. Khi đọc câu văn thì <br /> ta<br /> cảm thấy câu văn rất lủng củng không hiểu vấn đề gì. Bởi thế việc viết đúng âm<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 12<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> cuối sẽ  làm cho người đọc sẽ  hiểu được câu văn trọn ý như  “ Cây bàng  ở  sân  <br /> trường em luôn tươi tốt quanh năm” hay vần ang các em thường viết thành vần <br /> an…  <br />          Nghe và viết đúng là cả một quá trình rèn luyện không những chỉ dừng lại  <br /> một số  biện pháp nhất định. Mà cần phải sử  dụng linh hoạt nhiều hình thức tổ <br /> chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong quá trình dạy học. Vì  <br /> thế cần phải giúp đỡ cho các em hiểu nghĩa từ  tiếng Việt không chỉ  ở phân môn <br /> Chính tả mà cần phải kết hợp giải nghĩa từ trong phân môn Luyện từ và câu.<br />           Khi các em hiểu và nắm được từ ngữ tiếng Việt thì sẽ giúp cho các em khi  <br /> viết chính tả sẽ hạn chế được những lỗi viết sai của mình. Qua đó hình thành cho <br /> các em hiểu nghĩa vốn từ ngữ tiếng Việt phổ thông; giúp cho các em tự tin trong <br /> giao tiếp với mọi người xung quanh. Các em biết yêu quí vốn từ ngữ tiếng Việt <br />          3.2.3. Giúp học sinh rèn viết đúng dấu thanh<br />          Rèn viết đúng dấu thanh cho học sinh dân tộc thiểu số không những chỉ để <br /> hiểu<br />  rõ từ ngữ tiếng Việt, mà còn giúp cho các em có kỹ năng đọc viết tiếng Việt tốt <br /> hơn. Khi học sinh đã biết tự sửa những lỗi sai mà mình thường mắc phải. Thì sẽ <br /> giúp cho các em không những học tốt môn chính tả nói chung và các môn học khác <br /> nói riêng. <br />           Đối với môn Chính tả thường thì các em phát âm như thế nào thì viết như <br /> vậy .Hầu hết các em bị   ảnh hưởng do  ảnh hưởng của cách phát âm tiếng địa <br /> phương, tiếng dân tộc thiểu số; dẫn đến khi viết còn mắc lỗi chính tả  nhiều. <br /> Việc đọc và viết tiếng Việt là rất khó khăn đối với các em, cho nên các em <br /> thường đọc và phát âm sai dấu thanh là chủ yếu. Đa số các em khi viết bài không <br /> viết dấu thanh vào những tiếng có dấu thanh và ngược lại những tiếng có dấu <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 13<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> thanh thì các em lại viết dấu thanh vào, dẫn đến việc hiểu nghĩa của từ  là chưa  <br /> chính xác.<br />           Trong công tác dạy học không những học sinh đọc đúng tiếng Việt mà còn <br /> phải đòi hỏi đọc chuẩn xác tiếng từ ngữ phổ thông. Biện pháp rèn viết dấu thanh  <br /> trước phải rèn cho các em kĩ năng đọc đúng tiếng Việt thông qua dạy học chủ <br /> yếu ở<br /> phân môn tập đọc và ngoài ra ở các môn học khác. <br />          Ví dụ: Học môn Tập Đọc bài “ Hoa học trò” sách tiếng Việt 4 tập 2<br />           Học sinh đọc câu: “Câu chăm lo học hanh, rồi lâu cũng quên mất mau la  <br /> phượng” Khi các em đọc một câu văn này bị  thiếu dấu thanh rất nhiều dẫn đến <br /> người nghe hiểu nghĩa của câu cũng khác đi hoàn toàn. Có rất nhiều em đọc thiếu  <br /> dấu thanh. Trong trường hợp này người giáo viên cần hướng dẫn các em luyện <br /> đọc những tiếng từ  mà các em đọc còn thiếu dấu thanh nhiều lần, qua bước  <br /> luyện đọc cá nhân lần một. Tuy nhiên tùy theo từng đối tượng học sinh, người  <br /> giáo viên không nhất thiết cần phải luyện đọc cho các em chỉ ở bước này, mà cần <br /> phải linh hoạt hướng dẫn các em luyện đọc tất cả  ở  những bước tiếp theo. Tuy  <br /> nhiên, việc hướng dẫn luyện đọc đúng dấu thanh là một quá trình dàn trải lâu dài, <br /> xuyên suốt quá trình học tập của các em. Vì thế  người giáo viên cần phải lựa  <br /> chọn, cần phải luyện đọc phát âm tiếng từ nào trước. Trường hợp một số em khó  <br /> phát âm giáo viên có thể  gọi một số  em đọc mẫu, đọc chuẩn xác trước, sau đó <br /> những em khác nghe và phát âm theo. Ngoài ra giáo viên cũng có thể đọc mẫu phát  <br /> ân chuẩn xác để các em đọc theo. <br />           Phân môn Tập đọc trong tiếng Việt đóng một vai trò hết sức quan trọng <br /> trong việc rèn luyện đọc đúng phát âm chính xác. Từ  môn học này sẽ  góp phần  <br /> trong việc học phân môn Chính tả  đạt được hiệu quả  cao. Tuy nhiên trong việc <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 14<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> dạy học môn Chính Tả điều quan trọng trước khi viết bài giáo viên cũng cần phải  <br /> luyện đọc cho các em đọc một số từ ngữ khó đọc nhất là một số  từ  ngữ  có dấu <br /> thanh mà các em thường đọc sai.     <br />           Ví dụ: Khi dạy bài chính tả nghe viết“ Sầu riêng” (Sách tiếng việt lớp 4 tập <br /> 2)                               Có những em thường viết lẫn lộn dấu thanh sau đây: <br />                            Tưng chum (từng chùm); Vai nhuy (vài nhụy)<br />                            Sâu riềng (sầu riêng); Lung lăng (lủng lẳng)<br />            Giáo viên cần giúp cho các em so sánh từ ngữ có dấu thanh và từ ngữ không<br />   có dấu thanh giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? Khi các em đọc hai từ  ngữ <br /> này thì cách đọc có giống nhau hay là khác nhau ? Cách hiểu nghĩa từ  có giống  <br /> nhau và khác nhau hay không ? Nêu câu hỏi cho một số  tiếng từ  các em thường  <br /> viết thiếu dấu thanh chẳng hạn “tưng chum” muốn viết thành “từng chùm” chúng <br /> ta thêm dấu thanh gì ? hoặc từ “lung lăng” muốn viết thành “lủng lẳng” chúng ta  <br /> thêm dấu thanh gì ? Khi học sinh trả  lời được chính xác là cần phải điền dấu  <br /> thanh gì tức là các em đã nắm được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và chữ viết. <br /> <br />           Việc dạy và học khắc phục những lỗi dấu thanh đạt hiệu quả cao nhất, yêu <br /> cầu quan trọng đặt ra là việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác phát âm rõ <br /> tiếng, đúng chuẩn tốc độ  đọc phải phù hợp với tốc độ  viết của học sinh. Đồng  <br /> thời chú ý luyện sửa phát âm đúng chuẩn, nhiều lần cho các em một số  từ  ngữ <br /> thường đọc thiếu dấu thanh….bằng nhiều hình thức khác nhau. Ghi nhớ mối liên <br /> hệ giữa âm thanh ngôn ngữ và ký hiệu chữ viết cho học sinh để phân biệt các dấu  <br /> thanh. <br /> <br />         Trong trường hợp học sinh viết sai dấu thanh hỏi và thanh ngã đối với học <br /> sinh là rất phức tạp. Do đó giáo viên phải kiên trì từng bước hướng dẫn các em  <br /> đọc đúng chuẩn xác một số  từ  ngữ  có dấu thanh thường đi kèm với nhau như:  <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 15<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> Học sinh viết sai dấu thanh hỏi và thanh ngã đối với học sinh là rất phức tạp. Do  <br /> đó giáo viên phải kiên trì từng bước hướng dẫn các em đọc đúng chuẩn xác một  <br /> số từ ngữ có dấu thanh thường đi kèm với nhau như:<br /> <br />         Tiếng có dấu hỏi đi với tiếng có dấu hỏi: đủng đỉnh, bủn rủn, lẩn thẩn, <br /> lỏng lẻo…<br />         Tiếng có dấu sắc đi với tiếng có dấu hỏi : sáng sủa, rẻ rúng, hối hả…<br />             Tiếng có dấu huyền đi với tiếng có dấu ngã : mỡ  màng, não nùng, dễ <br /> ràng…<br />         Tiếng có dấu ngã đi với tiếng có dấu ngã : lõm bõm, lõa xõa, lẵng nhẵng…<br />          Tiếng có dấu nặng đi với tiếng có dấu ngã:  nũng nịu, thõng thẹo, rộng  <br /> rãi..<br />         Tuy nhiên biện pháp này cần phải được rèn luyện thường xuyên để giúp cho  <br /> các em ghi nhớ cách viết chính tả đối với những tiếng có dấu thanh này. Ngoài ra <br /> cần hướng dẫn học sinh cách luyện viết tiếng từ và cách so sánh giữa tiếng viết <br /> đúng dấu thanh, và tiếng viết thiếu dấu thanh để giúp cho các em hiểu nghĩa của  <br /> chúng. <br />         Ngoài việc học sinh viết những bài chính tả trong sách giáo khoa và làm các <br /> bài tập phân biệt dấu thanh có thể  giáo viên cho học sinh viết thêm một số  bài  <br /> sưu tầm vào phiếu học tập để các em tự điền dấu.<br />          Ví dụ : em hãy điền dấu thanh gì vào những chữ in nghiêng dưới đây ?<br />        “ Cơn tức giận của tên cướp  dư dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm <br /> lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dong dạc và qua quyết .”  ( Trích SGK lớp 4 tập 2)<br />         Việc kết hợp rèn đọc, viết chính xác dấu thanh và thực hành làm các dạng  <br /> bài tập điền dấu thanh, sẽ  giúp cho các em khi viết chính tả  sẽ  hạn chế  được <br /> những lỗi viết thiếu dấu thanh. Hình thành cho các em kĩ năng viết đầy đủ  dấu <br /> <br /> <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 16<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> thanh ngoài ra khi đọc bài viết dẫn đến người nghe sẽ hiểu trọn vẹn văn bản cần <br /> nói đến vấn đề gì.<br />         Để hạn chế những lỗi viết thiếu dấu thanh người giáo viên chủ nhiệm cần  <br /> rèn luyện đọc cho các em và đồng thời giúp cho các em cách ghi nhớ  dấu thanh  <br /> qua việc luyện viết một số tiếng từ khó… là chủ yếu. Bên cạnh đó cần phải phối  <br /> kết hợp với các giáo viên bộ  môn khác để  giúp đỡ  các em đọc đúng dấu thanh.  <br /> Việc làm này ngay từ đầu năm học giáo viên chủ  nhiệm cần phải nắm bắt từng  <br /> đối tượng học sinh để  trao đổi với giáo viên bộ  môn khác biết về  khả  năng đọc <br /> của từng em. Từ đó giáo viên bộ môn khác sẽ có cơ sở biện pháp giúp đỡ. <br />         3.2.4. Rèn viết hoa đầu câu, danh từ riêng, danh từ chung.        <br />         Viết đúng danh từ riêng, danh từ chung hình thành cho các em thói quen khi  <br /> viết tên riêng không những cho bản thân và cả  cho những người khác.  Ngoài ra  <br /> giúp cho các em nắm được một số  kiến thức cơ  bản về  một số  địa danh trong  <br /> nước và trên thế giới. <br />         Việc học sinh bị mắc lỗi khi viết hoa đầu câu do các em chưa nắm vững cấu  <br /> tạo câu văn. Hoặc chỉ  viết theo quán tính chưa nghe kĩ thầy cô đọc kết thúc sau  <br /> mỗi câu văn; chưa nắm được thành phần của câu văn dẫn đến các em thường <br /> mắc những lỗi này. Chính vì vậy dẫn đến các em thường không viết hoa đầu câu. <br /> Để khắc phục những lỗi hạn chế này người giáo viên cần hướng dẫn giúp đỡ các <br /> em hiểu rõ thành phần của câu văn hoặc cách diễn đạt ý trọn vẹn của câu văn.  <br /> Sâu mỗi câu văn các em cần phải viết dấu chấm và bắt đầu viết chữ cái đầu tiên <br /> cần phải viết hoa.<br />          Nguyên nhân các em thường viết sai là do các em chua nắm và phân biệt <br /> được đâu là danh từ  riêng, danh từ  chung hầu hết chữ  viết của tiếng Ê­ đê là <br /> không có dấu thanh. Hoặc một số  em kĩ năng viết chữ  hoa còn hạn chế  nên các  <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 17<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> em nghĩ rằng miễn làm sao viết được tên là được. Các em chưa nhận rõ tầm quan <br /> trọng của danh từ  riêng và danh từ  chung. Chính vì điều này giáo viên cần giải  <br /> thích cho các em hiểu danh từ riêng, danh từ chung luôn luôn cần phải viết hoa. <br />           Ví dụ :  Nghe viết bài  : “  Họa sĩ Tô Ngọc Vân ”  Sách tiếng Việt 4 tập 2<br />          “  Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ  <br /> thuật Đông Dương năm 1931 và sớm nổi danh từ trước Cách mạng tháng Tám với <br /> các bức tranh Ánh mặt trời. Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen...Nước <br /> nhà độc lập, ông hăng hái tham gia công tác cách mạng bằng tài năng hội họa của <br /> mình. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ông đi cùng bộ  đội, dân công hóa <br /> tuyến, vẽ nhiều tranh và kí họa về họ. Đáng tiếc, chỉ trước ngày chiến thắng gần  <br /> một tháng, người nghệ sĩ tài năng đã ngã xuống khi chưa đầy 50 tuổi. ”  <br />         Em hãy tìm những từ ngữ trong đoạn viết có chữ in hoa ; một số em tìm và <br /> nêu một số từ: Tô Ngọc Vân, Đông Dương, Điện Biên Phủ. Vì sao những từ ngữ <br /> đó lại được in hoa ? Giáo viên cần khắc sâu kiến thức cho các em nhớ  khi viết <br /> những danh từ này chúng ta cần phải lưu ý và phải viết hoa.<br />           Hiệu quả của việc nắm được danh từ riêng và danh từ chung trong từ ngữ <br /> tiếng Việt là điều cần thiết. Hình thành cho các em kĩ năng, thói quen khi viết bài  <br /> không mắc phải lỗi viết hoa tùy tiện. Hoặc khi gặp những danh từ riêng, danh từ <br /> chung các em cần phải viết hoa. Từ  đó hạn chế  những lỗi viết sai trong môn <br /> chính tả<br /> nói riêng và môn tiếng Việt nói chung.<br /> 3.2.5. Hướng dẫn học sinh tự sửa lỗi chính tả<br /> <br /> Tự sửa lỗi tự đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập theo hướng dẫn của<br /> thông tư 22 hiện nay. Nhằm giúp cho các em nhận ra được những điểm nổi bật và  <br /> hạn chế  của mình, từ  đó sẽ  khắc phục được những hạn chế  của bản thân. Qua  <br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> 18<br />             Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông<br />   Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số <br /> lớp 4<br /> ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> việc đánh giá nhận xét lẫn nhau sẽ giúp cho các em học tập sôi nổi, tự tin và yêu <br /> thích môn học. Biết chia sẻ  trình bày ý kiến của mình với kết quả  học tập với  <br /> bạn.<br />         Ví dụ: Nghe viết bài: “Nghe lời chim nói” sách tiếng Việt 4 tập 2<br />                                   “ Lắng nge lời chim nói<br />                                     Về những cánh đồng cuê<br />                                      Mùa nối mùa bận rộn<br />                                      Đất với người sai mê…”<br />          Trong bài chính tả vừa qua em đã mắc những lỗi nào ? Những lỗi đó thường <br /> viết sai  ở  bộ  phận nào của tiếng ? Khi các em nhận ra được những lỗi mình <br /> thường viết sai thường mắc phải thì các em mới tự  tìm ra những kĩ năng viết <br /> chính xác hơn<br />       Thông thường giáo viên thường giao nhiệm vụ hai em ngồi cùng bàn trao đổi  <br /> bài viết của mình để  tự  tìm ra những lỗi sai bằng cách dùng bút chì gạch chân <br /> những tiếng từ của bạn viết sai. Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn  <br /> của giáo viên rồi trình bày trao đổi với bạn; giúp bạn thấy những lỗi sai. Sự chia  <br /> sẻ  này các em cảm thấy rất thoải mái khi chia sẻ  về  bài viết. Sau khi phần chia  <br /> sẻ  xong các em sẽ  thấy được mình đã viết sai những tiếng từ  nào và cần phải <br /> viết lại tiếng từ đó vào phần ô lỗi. <br />         Kết hợp việc đánh giá nhận xét kết quả thực hiện của các em bằng cách yêu <br /> cầu đại diện nhóm trình bày trước lớp. Bằng cách đưa ra một số câu hỏi gợi mở <br /> nhằm khắc sâu kiến thức mà các em đã học như  bạn A đã viết chính xác những  <br /> tiếng từ nào nhất ? Hoặc bạn thường viết chưa chính xác những lỗi cơ  bản nào  <br /> nhất. Và việc  nhận xét hỗ trợ kịp thời của giáo viên sẽ  dễ dàng giúp cho các em <br /> có kĩ năng viết đúng chính tả tốt hơn.<br /> <br />     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2