intTypePromotion=1

SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:16

0
14
lượt xem
0
download

SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đối với giáo viên: Việc nghiên cứu này nhằm tìm ra biện pháp giúp giáo viên có biện pháp đánh giá kỹ năng nói của học sinh, giáo viên không tốn quá nhiều thời gian vào việc tổ chức kiểm tra nói thường xuyên và định kỳ. Đối với học sinh: Giúp các em giảm áp lực, căng thẳng khi học và trong các đợt kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; bên cạnh đó, giúp cho học sinh trở nên tự tin, năng động hơn trong giao tiếp tiếng Anh; phát huy được tính sáng tạo của các em trong khả năng thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br />                                                       MỤC LỤC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU<br /> I. Đặt vấn đề<br /> Thông   tư   22/2016/TT­BGD­ĐT   ngày   22   tháng   9   năm   2016   của   Bộ <br /> trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư  30/2014/TT­BGD­<br /> ĐT về  việc đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học. Đánh giá học sinh đối với  <br /> các môn học nói chung, đối với môn Tiếng Anh nói riêng là “Đánh giá vì sự <br /> tiến bộ  của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự  cố  gắng  <br /> trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả <br /> năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan”.  Thông qua việc đánh giá <br /> bốn kỹ  năng: nghe, nói, đọc, viết  nhằm phát huy tính tích cực, tự  giác, chủ <br /> động sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự  học của học sinh, đồng thời rèn <br /> luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú <br /> học tập cho học sinh, hướng tới hoạt động học tập chủ động.<br />  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn đổi mới kiểm tra đánh giá là mắt  <br /> xích quan trọng, là khâu đột phá để  thực hiện đổi mới căn bản toàn diện. Vì <br /> chúng ta vẫn thường nói kiểm tra đánh giá như nào thì sẽ dạy và học như thế <br /> đó. Do vậy, nếu thay đổi cách tiến hành kiểm tra đánh giá, người giáo viên <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        1              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> đồng thời phải thay đổi luôn phương pháp dạy học, cách thức tổ  chức các  <br /> hoạt động học tập, cách quản lý để  phù hợp với hình thức kiểm tra đánh giá <br /> mới. <br /> Trong tiềm thức của nhiều giáo viên, khi nhắc tới hoạt động kiểm tra <br /> đánh giá là họ  gắn với các bài kiểm tra, các bài thi. Trên thực tế, kiểm tra <br /> đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận với nền giáo dục <br /> hiện   đại   rộng   hơn   phạm   vi   “bài   kiểm   tra”   rất   nhiều.   Theo   Thông   tư <br /> 22/2016/TT­BGD­ĐT thì có hai hình thức đánh giá là đánh giá thường xuyên và <br /> đánh giá định kỳ. Có thể ví von việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định <br /> kỳ  giống như  là quá trình nấu ăn tại gia đình chúng ta.  Ở  đánh giá thường  <br /> xuyên, người mẹ  cùng hỗ  trợ  con trong quá trình nấu nướng, hướng dẫn, <br /> quan sát con thực hiện các thao tác, nếm món ăn cùng con và cùng nhau điều  <br /> chỉnh như cho thêm gia vị nếu nhạt, cho thêm nước nếu mặn… với mục đích <br /> hoàn thành được món ăn sao cho ngon nhất có thể  trong điều kiện của gia  <br /> đình. Trong khi đó, đánh giá định kỳ có thể ví như  mẹ giao việc cho con nấu <br /> ăn nhưng mẹ  không tham gia. Sau khi con nấu hoàn thiện, lúc ăn là lúc mẹ <br /> đánh giá xem con nấu ngon hay không. Như vậy có thể thấy, đánh giá thường  <br /> xuyên (hay là quá trình người mẹ  hướng dẫn, hỗ  trợ  con) sẽ  giúp tác động <br /> trực tiếp vào kết quả  sản phẩm. Trong khi đánh giá định kỳ  có một vai trò <br /> khác, chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng và không còn tác động được vào quá <br /> trình làm ra sản phẩm ấy nữa. Đối với học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, <br /> việc thực hiện đánh giá thường xuyên quan trọng hơn đánh giá định kỳ  bởi  <br /> chỉ với đánh giá thường xuyên, giáo viên mới hỗ trợ trực tiếp cho các em học  <br /> tập và tác động lên kết quả của quá trình ấy. Việc lấy kết quả điểm số  của <br /> đánh giá định kỳ  chỉ  nhằm xác định xem quá trình đánh giá thường xuyên có <br /> đem lại kết quả tốt hay không.<br /> Đối với môn tiếng Anh ở bậc Tiểu học, mục tiêu là phải đáp ứng bốn <br /> kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhưng thời gian để thực hành lại rất ít, chỉ có hai <br /> tiết/tuần đối với trường dạy tiếng Anh tự chọn, còn đối với trường dạy theo <br /> Đề  án thì sắp xếp bốn tiết/ tuần. Thực tế, môn học này rất cần nhiều thời  <br /> gian thực hành sau mỗi phần bài mới, do đó khi học tiếng Anh thì học sinh rất <br /> ít hoặc ngại thực hành nói. Chính vì vậy giáo viên cần linh hoạt đổi mới <br /> phương pháp dạy học cũng như các hình thức tổ chức lớp học nhằm giúp các <br /> đối tượng học sinh phát huy hết khả năng và tiếp thu bài một cách hiệu quả <br /> nhất.<br /> Vậy thực hiện đánh giá thường xuyên trong các giờ  học như  thế  nào? <br /> Hoạt động này có làm “nặng” thêm cho giờ  dạy của giáo viên không? Đ ể <br /> đánh giá được khả  năng tiếp thu bài trong quá trình học của học sinh, khả <br /> năng giao tiếp của các em cũng như  giúp các em tự  tin hơn trong giao tiếp  <br /> bằng tiếng Anh. Tôi xin đưa ra một số  biện pháp đánh giá kỹ  năng nói dành  <br /> cho học sinh lớp 5 mà tôi đã tích lũy được trong quá trình học tập và giảng  <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        2              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> dạy thông qua chuyên đề “Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh  <br /> của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân ”. <br /> II. Mục đích nghiên cứu:<br /> Đối với giáo viên: Việc nghiên cứu này nhằm tìm ra biện pháp giúp <br /> giáo viên có biện pháp đánh giá kỹ năng nói của học sinh, giáo viên không tốn <br /> quá nhiều thời gian vào việc tổ chức kiểm tra nói thường xuyên và định kỳ.<br /> Đối với học sinh: Giúp các em giảm áp lực, căng thẳng khi học và trong <br /> các đợt kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; bên cạnh đó, giúp cho học <br /> sinh trở  nên tự  tin, năng động hơn trong giao tiếp tiếng Anh; phát huy được <br /> tính sáng tạo của các em trong khả năng thuyết trình.<br /> Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> I. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> Căn cứ   Chỉ  Nghị  quyết số  29­NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp  <br /> hành Trung  ương Đảng, Nghị quyết hội nghị Trung  Ương 8 khóa XI về việc <br /> đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Tiếp tục đôi m ̉ ơi hinh th<br /> ́ ̀ ưc, ph<br /> ́ ương <br /> ̉<br /> phap kiêm tra, đanh gia năng l<br /> ́ ́ ́ ực ngoai ng<br /> ̣ ữ cua hoc sinh, sinh viên theo chuân<br /> ̉ ̣ ̉  <br /> đâu ra ngay trong qua trinh va theo kêt qua t<br /> ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ừng giai đoan giao duc, đao tao.<br /> ̣ ́ ̣ ̀ ̣  <br /> Tiếp tục xây dựng cac đinh dang đê thi theo Khung năng l<br /> ́ ̣ ̣ ̀ ực ngoại ngữ 6 bâc̣  <br /> ̣<br /> dung cho Viêt Nam, t<br /> ̀ ừng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi  <br /> chuẩn hóa, đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. <br /> Thông   tư   22/2016/TT­BGD­ĐT   ngày   22   tháng   9   năm   2016   của   Bộ <br /> trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư  30/2014/TT­BGD­<br /> ĐT về việc đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học.<br /> Căn cứ  vào tình hình học tiếng Anh của học sinh tại trường Tiểu học  <br /> Nguyễn Viết Xuân. Hiện nay, việc học tiếng Anh dùng để  giao tiếp là rất <br /> cần thiết cũng như  đứa trẻ khi biết đọc viết thì phải biết nghe và nói trước.  <br /> Nghe và nói là những kỹ  năng quan trọng trong việc dạy tiếng Anh để  giúp <br /> học sinh có khả năng giao tiếp tốt và đạt hiệu quả cao. Đa số các em học sinh  <br /> tại trường tôi rất ngại nói tiếng Anh trong các giờ học do nhiều nguyên nhân <br /> khác nhau như: Tâm lý ngượng ngùng, dè dặt và ngại các bạn cười khi nói sai.<br /> II. Thực trạng vấn đề: <br />  Trong những năm học qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông <br /> Ana đã quan tâm nhiều đến công tác dạy và học tiếng Anh của các trường. <br /> Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn về  công tác giảng dạy do Phòng <br /> Giáo dục huyện Krông Ana và Sở Giáo dục  tỉnh Đăk Lăk tổ chức.<br /> Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên <br /> tiếng Anh được tham gia các lớp chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, <br /> thao giảng, nghiên cứu cách thức ra đề  kiểm tra. Cung cấp đầy đủ  các trang <br /> thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh tại trường; các loại <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        3              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> sách Tiếng Anh dành cho cấp Tiểu học, băng đĩa, máy chiếu, loa và một số <br /> đồ  dùng dạy học khác. Vì vậy mà chất lượng dạy học bộ  môn tiếng Anh  <br /> ngày càng được nâng cao rõ rệt.<br />  Học sinh của trường đa số  là người dân tộc Kinh, các em được quan <br /> tâm, trang bị  đầy đủ  sách vở  và dụng cụ  học tập, khả  năng tiếp thu bài của  <br /> các em khá tốt và tương đối đồng đều.<br /> Tuy nhiên, trong chín năm công tác tại trường tôi nhận thấy một số hạn <br /> chế của học sinh khi học bộ môn này như: Học sinh có thói quen viết ra giấy  <br /> và cầm đọc. Qua thống kê, khảo sát số  học sinh có thói quen này chiếm đến <br /> 67%; Trong một lớp học, những học sinh có khả năng tiếp thu bài tốt thường <br /> dành cơ  hội nói nhiều hơn so với học sinh tiếp thu bài chưa nhanh. Số  học <br /> sinh tiếp thu bài tương đối nhanh chiếm 61%; Một số  học sinh có kỹ  năng  <br /> nghe và viết rất tốt nhưng lại ngại thực hành nói, do phát âm ngọng: l/n; r/d; <br /> ch/tr,.. Số học sinh này chiếm 35%; Khoảng 15 % số học sinh chưa chủ động <br /> trong việc chiếm lĩnh kiến thức, chưa thật sự  chú tâm vào việc học nên đôi <br /> lúc các em không muốn tham gia luyện nói cùng các bạn.<br /> Sau đây là bảng thống kê khảo sát đánh giá kỹ  năng nói tiếng Anh của  <br /> học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cuối năm học 2016 – 2017. <br /> <br /> BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH LỚP 5<br /> <br /> T Ph Ng Tr Trình bày thuyết trình<br /> ổn át  ữ  ả <br /> g  â đi lời <br /> số  m ệu câ<br /> H u <br /> S hỏ<br /> i<br /> <br /> Ch Ch Đú Ch Đú Ch Ch Đ Sáng tạo<br /> uẩ ưa  ng ưa  ng ưa  ưa  ạt<br /> n ch đú đú đạ<br /> uẩ ng ng t<br /> n<br /> <br /> SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %<br /> <br /> 56 31 55, 25 44, 38 67,9 18 32,1 27 48, 29 51,8 26 46, 21 37,5 9 16,1<br /> 3 7 2 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        4              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: <br /> Để đánh giá kỹ năng nói của học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn  <br /> Viết Xuân có hiệu quả và giúp các em tự tin trong giao tiếp, giảm áp lực trong <br /> các kỳ kiểm tra định kỳ. Tôi xin đưa ra bốn giải pháp sau:<br /> Giải pháp 1: Phát triển kỹ  năng nói và đánh giá kỹ  năng nói của <br /> học sinh thông qua giao tiếp với giáo viên trong các bài học trên lớp.<br /> Giáo viên sử dụng biện pháp đánh giá này trong phần mở đầu hoặc kết  <br /> thúc tiết học. Giải pháp này không chỉ giúp giáo viên đánh giá kỹ năng nói của <br /> học sinh mà còn giúp học sinh ôn lại bài đã học hoặc củng cố lại bài vừa học.<br /> Ví dụ: Khi bắt đầu bài 7. (Unit 7: How do you learn English? Leson 1)<br /> Trước khi bắt đầu tiết học, giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến nội  <br /> dung bài 6 và yêu cầu học sinh trả lời. <br /> <br /> Teacher’s activities Students’ activities<br /> <br /> I. Warm up (chatting)<br />  Pre­ Reading<br /> T asks ss some questions. Ss: Answer questions<br /> T:   How   many   lessons   do   you   have  Ss:   I   have   four:   Science,   English, <br /> today? Vietnamese and Math.<br /> T:  How often do you have English? Ss: I have English twice a week.<br /> T: Do you like learning English? Ss:Yes, I do.<br /> T:   Do   you   like   watching   English  Ss: Yes, I do.<br /> cartoons?<br /> T:   What   cartoons   do   you   like   to  Ss: I like Tom and Jerry.<br /> watch?<br /> Ss: Yes, I do. I like reading Conan.<br /> T: Do you like reading English comic <br /> books?<br /> T: Comments<br /> <br /> Giáo viên quan sát lớp học và tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu bài <br /> chưa nhanh có cơ hội giao tiếp với giáo viên. <br /> Ví dụ   ở  phần củng cố  bài 1 (Unit 1: What’s your address?) giáo viên <br /> tiến hành các bước dạy như sau.<br /> <br /> Teacher’s activities Students’ activities<br /> <br /> III. Consolidation (Chatting)<br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        5              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> Post ­ writing<br /> T asks ss some questions. Ss: Answer questions<br /> T: What’s your address?<br /> Ss: It’s in Quynh Ngoc <br /> Village, Ea Na <br /> commune, Krong Ana <br /> District.<br /> T: What’s it like? Ss: It’s small and quite.<br /> T: Who do you live with? Ss:   I   live   with   my <br /> parents and brother.<br /> T: Asks ss to work in pairs to ask and answer as the  Ss: Work in pair<br /> model.<br /> T: Calls some pairs go to the board Ss: Practise<br /> T: Asks ss to comments Ss: Comment<br /> T: Gives comments<br /> <br /> Giáo viên đánh giá học sinh thông qua hình thức giao tiếp và đánh dấu <br /> vào bảng đánh giá. Mỗi em phải được kiểm tra và đánh giá ít nhất 1 lần/  <br /> tháng để giáo viên có kết quả đánh giá chính xác nhất.<br /> Giải pháp 2:  Phát triển kỹ  năng nói và đánh giá kỹ  năng nói của <br /> học sinh thông qua hình thức  nói có  sử  dụng tranh  ảnh trong các tiết <br /> học.<br /> Giáo viên áp dụng biện pháp này ở phần khai thác tranh trong sách giáo <br /> khoa hoặc sử dụng tranh bên ngoài sách khi tiến hành vào bài mới. Giáo viên  <br /> giới thiệu chủ  đề  của bài học bằng cách đặt một số  câu hỏi (Who, What, <br /> Where, How, Why) Học sinh trả lời câu hỏi theo tranh.  Phần này thường được <br /> áp dụng trong phần: 1(look, listen and repeat). <br /> Ví dụ: Unit 9: What did you see at the zoo?<br /> <br /> Teacher’s activities Students’ activities<br /> <br /> New lesson<br /> ­Pre­reading Ss: Look at the picture<br /> T: Shows picture<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        6              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T: Asks ss some questions. Ss: Answer questions<br /> T: Who are they in each picture? Ss: They are Linda and Peter.<br /> T: What are they talking? Ss: They are talking some interesting <br /> things about animals.<br /> <br /> T: Where did Linda go? Ss: She went to the zoo<br /> <br /> T: What’s animals in these pictures? Ss:   I   see   some   elephants,   monkeys <br /> and tigers.<br /> T: Do you like <br /> monkeys/elephants/tigers? Ss: Yes, I do. / No, I don’t.<br /> <br /> T: What animals do you like? Ss: I like elephants/ monkeys/ tigers.<br /> <br /> T: Calls some ss to answer. Ss: Answer<br /> <br /> T: Comments the way ss to answer<br /> <br /> Ở  phần này, giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến tranh và theo dõi <br /> khả  năng phản xạ, cách các em trả  lời câu hỏi và đánh giá kỹ  năng nói của  <br /> học sinh thông qua các tiêu chí trong bảng đánh giá. <br /> Giải pháp 3:  Phát triển kỹ  năng nói và đánh giá kỹ  năng nói của <br /> học sinh thông qua hình thức thực hành nhóm đôi.<br /> Giải pháp này được thực hiện thông qua các phần luyện nói trên lớp  <br /> (point  and say and let’s talk).  Đây là hình thức kiểm tra nói có kiểm soát  <br /> (While – Speaking). Học sinh dựa vào tranh và mẫu câu gợi ý để  luyện nói. <br /> Học sinh thực hành nói tiếng Anh theo cặp, nhóm dưới sự kiểm soát của giáo  <br /> viên. Giáo viên theo dõi phần trình bày của học sinh và đánh giá kỹ  năng nói <br /> của các em.<br /> Giáo viên tiến hành các bước cụ thể như sau:<br /> Sau khi giáo viên dạy xong ngữ  liệu mới  ở  phần 2 và hướng dẫn học <br /> sinh luyện tập. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập nhóm đôi trong thời gian <br /> khoảng 3 phút. Sau khoảng thời gian trên giáo viên đưa từng tranh và mời vài  <br /> cặp học sinh lên thực hành trước lớp.<br /> Mỗi tranh giáo viên yêu cầu 2 đến 3 cặp học sinh trình bày trước lớp. <br /> Giáo viên yêu cầu các học sinh còn lại nhận xét và sau đó giáo viên nhận xét, <br /> đánh giá, góp ý cho học sinh.<br /> Ví dụ: Ở phần 2 point and say (unit 10: When will Sport Day be?)<br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        7              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> Teacher’s activities Students’ activities<br /> <br /> 2. Point and say<br /> While ­practice Ss: I’ll be on Saturday.<br /> T: Makes model with a student. Ss: Look at the picture<br /> T: When will Sport Day be?<br /> T:   Asks   ss   to   work   in   pairs   and   practice <br /> with new model sentence. (3minutes)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> After   three   minutes,   teacher   calls   some <br /> pairs of students present in front of class.<br /> T: Shows picture a<br /> Ss: Practice in front of class<br /> Ss1: When will Sport Day be?<br /> T: Calls ss to comment<br /> Ss2: It’ll be on Sunday.<br /> T: Comments<br /> Ss3: When will Sport Day be?<br /> T: Does like this with picture b, c and d.<br /> Ss4: It’ll be on Sunday.<br /> Ss: Comment<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        8              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Học sinh lớp 5B trình bày nói nhóm đôi trước lớp)<br /> Bên cạnh đó giáo viên cũng có thể đánh giá học sinh qua phần luyện nói <br /> tự  do (Post – speaking). Giáo viên mời một vài cặp hoặc nhóm học sinh thực  <br /> hành phần nói. Học sinh vận dụng kiến thức, ngôn ngữ  để  áp dụng vào các  <br /> tình huống thực tế. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện mẫu câu vừa học với <br /> ngôn ngữ riêng của mình mà không cần sự hỗ trợ của giáo viên. Ở phần này <br /> các em thường sử  dụng thêm những câu hoặc vốn từ  vựng mà các em biết <br /> nhằm nâng cao kỹ  năng của mình. Vậy thông qua phần này giáo viên không <br /> chỉ đánh giá được kỹ năng sử dụng tiếng Anh của học sinh mà còn phát hiện <br /> được những học sinh có năng khiếu trong môn tiếng Anh.<br /> Giáo viên tiến hành như sau:<br /> Sau khi học sinh đã luyện tập mẫu câu chính của bài trong phần 2. Giáo <br /> viên đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề bài học và yêu cầu học sinh trả lời, <br /> giáo viên hướng dẫn các em trả lời theo hướng liên hệ vào thực tế.<br /> Giáo viên đặt câu hỏi tương tự với 2 học sinh nữa. Sau đó yêu cầu học  <br /> sinh thực hành cặp đôi hoặc nhóm trong thời gian 2 phút. Sau khoảng thời <br /> gian trên giáo viên mời học sinh thực hành hỏi và trả  lời trước lớp.  Ở  phần  <br /> này giáo viên khuyến khích học sinh sử  dụng ngôn ngữ  của mình để  thực <br /> hành. Các bạn còn lại theo dõi và nhận xét. Sau đó giáo viên nhận xét đánh <br /> giá, góp ý để các em hoàn thiện bài của mình.<br /> Ví dụ: Phần 3 let’s talk (Lesson 2 unit 10 When will Sport Day be?)<br /> <br /> Teacher’s activities Students’ activities<br /> <br /> 3. Let’s talk<br /> Post ­ reading<br /> T: Makes model with a good student Ss: It’ll be on Sunday.<br /> T: When will Sport Day be? Ss: I’m go going to play football. <br /> T: What are you going to do? Ss: I’m going to play with my friends.<br /> T: Who are you going to play with? Ss: I’m going to play at Buon Trap <br /> T: Where are you going to play? Second School.<br /> Ss: Work in pairs<br /> <br /> T:   Asks   ss   to   work   in   pairs   and <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        9              Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> practise like model. (2 minutes)<br /> T: Calls some ss to practice in front  Ss: Practise<br /> of class. Ss1: : When will Sport Day be?<br /> Ss2: It’ll be on Sunday.<br /> Ss1: What are you going to do?<br /> Ss2: I’m go going to play badminton. <br /> Ss1: Who are you going to play with?<br /> Ss2:   I’m   going   to   play   with   my <br /> friends.<br /> Ss1: Where are you going to play?<br /> Ss2: I’m going to play at Buon Trap <br /> T: Asks ss to comment Second School.<br /> <br /> T: Give comments Ss: Listen and comment<br /> <br /> Giải pháp 4:  Phát triển kỹ  năng nói và đánh giá kỹ  năng nói của <br /> học sinh thông qua chủ đề bài học bằng hình thức thuyết trình<br /> Sau mỗi chủ đề bài học giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị một bài nói <br /> theo gợi ý của giáo viên. Khuyến khích sự  sáng tạo của học sinh. Biện pháp  <br /> này giáo viên thường áp dụng sau khi kết thúc một đơn vị bài học.<br /> Ví dụ: Sau khi kết thúc bài 15. Unit 15: What would you like to be in the <br /> future?<br /> Giáo viên hướng dẫn học sinh và dành khoảng thời gian 5 phút yêu cầu <br /> học sinh chuẩn bị một bài nói về nghề nghiệp tương lai mà mình mong muốn <br /> với độ  dài không quá một phút. Giáo viên khuyến khích học sinh có năng <br /> khiếu học tiếng Anh sáng tạo và động viên học sinh còn hạn chế  trong việc <br /> tiếp thu bài cố gắng viết theo mẫu giáo viên hướng dẫn. <br /> Sau khi học sinh chuẩn bị xong bài nói của mình, giáo viên yêu cầu học  <br /> sinh thực hiện nhóm đôi và luyện nói với bạn khoảng 3 phút. Sau đó giáo viên  <br /> mời 2 hoặc 3 học sinh lên bảng trình bày bài nói của mình đã chuẩn bị. Học  <br /> sinh lắng nghe, đặt câu hỏi và nhận xét.<br /> Giáo viên theo dõi, nhận xét và góp ý cho học sinh hoàn thiện bài nói  <br /> của mình.<br /> Bài mẫu của giáo viên.<br /> Good morning every one. My name’s Minh. I’m in class 5A at Nguyen  <br /> Viet Xuan Primary School. I like sport and I often play football with my friends  <br /> after school. I want to be a footballer in the future. <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        10              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> Good morning every one. My name’s Hoa. I’m in class 5B at Nguyen Viet  <br /> Xuan Primary School. I like reading books in my free time. I often read comic  <br /> books. I go to the library twice a week to borrow them. In the future, I would to  <br /> be a writer because I want to write books for children. I hope that my dream  <br /> will be true. <br /> Good morning every one. My name’s Minh. I’m in class 5A at Nguyen  <br /> Viet Xuan Primary School. Today, I would like to talk somethings about my job  <br /> in the future. At school, I like many subjects such as: Math, English, Music,  <br /> Vietnamese, Science, PE and IT and Math is my favourite subject. I would like  <br /> to be a doctor in the future because I would like to work in a hospital and look  <br /> after patients. In my free time, I often read books and surf the internet to find  <br /> some information for my projects. I hope that my dream will be true.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Học sinh lớp 5B trình bày phần nói trước lớp)<br /> Với các giải pháp đánh giá kỹ năng nói của học sinh như trên, giáo viên  <br /> lập bảng và đánh giá học sinh qua các tiêu chí như sau: <br /> <br /> Họ và  Phát  Ngữ  Trả  Trình bày<br /> tên âm điệu lời <br /> câu <br /> hỏi<br /> <br /> Chuẩn Chưa  Đúng Chưa  Đúng Chưa  Chưa  Đạt Sáng <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        11              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> chuẩn đúng đúng đạt tạo<br /> <br /> Nguyễn     <br /> Văn  A<br /> <br /> IV. Tính mới của giải pháp <br /> Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh và các biện pháp đánh giá như  thế <br /> này luôn diễn ra trong suốt quá trình dạy học, giúp học sinh so sánh phát hiện <br /> sự thay đổi, tiến bộ của bản thân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức của cá <br /> nhân đã đặt ra. Và các biện pháp đánh giá này luôn đi theo mục tiêu vì sự tiến <br /> bộ  của học sinh. Học sinh cảm thấy tự  tin khi thể  hi ện kh ả  nãng nói của <br /> mình và luôn nỗ  lực trong học tập. Các biện pháp đánh giá này đã tạo ra sự <br /> phát triển, nâng cao năng lực của người học, giúp các em hình thành khả năng  <br /> tự  đánh giá, đánh giá lẫn nhau… Đây cũng chính là những điều mà bản thân <br /> tôi đang hướng đến trong quá trình làm chuyên đề này. Theo tôi có nhiều cách  <br /> giúp phát triển kỹ  năng nói và đánh giá kỹ  năng nói đối với học sinh. Tuy <br /> nhiên, không phải giáo viên nào cũng sử dụng cách rèn kỹ năng nói và đánh giá <br /> giống nhau. Có giáo viên chỉ đánh giá vào cuối kỳ hoặc cuối năm như vậy sẽ <br /> tốn nhiều thời gian cho giáo viên chuẩn bị. Nếu đánh giá kỹ  năng nói xuyên <br /> suốt năm học sẽ là giải pháp tốt nhất cho giáo viên và học sinh trong quá trình <br /> kiểm tra và đánh giá. Vì vậy cách thức đánh giá kỹ  năng nói tôi đưa ra trong  <br /> đề tài này mang lại hiệu quả cao trong quá trình học nói của học sinh. Quan  <br /> trọng nhất là học sinh luyện được kỹ  năng nói của mình, giúp các em tự  tin <br /> hơn trong giao tiếp tiếng Anh  ở  trường tiểu học. Giúp các em có nền tảng <br /> kiến thức cho các bậc học cao hơn.<br /> V. Hiệu quả SKKN <br /> Tôi đã áp dụng biện pháp đánh giá này đối với học sinh lớp 5 trường  <br /> tiểu học Nguyễn Viết Xuân trong năm học 2017 – 2018 và đang tiến hành với <br /> tất cả  các khối lớp học trong năm 2018 ­ 2019. Tôi nhận thấy đa số  các em  <br /> đều tự tin hơn trong giao tiếp. Đặc biệt trong năm học này tôi nhận thấy học  <br /> sinh lớp 5 đã biết đặt ra mục tiêu trong quá trình học tiếng Anh. Các em học <br /> để  chiếm lĩnh kiến thức và mong muốn có cơ  hội thể  hiện kiến thức của  <br /> mình thông qua các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.<br /> Bảng thống kê khảo sát kết quả  đánh giá kỹ  năng nói tiếng Anh của  <br /> học sinh lớp 5 cuối học năm học 2017­2018. (khi áp dụng phương pháp đánh <br /> giá mới)<br /> <br /> BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH<br /> Tổ Ph Ng Tr Trình bày thuyết trình<br /> ng  át  ữ  ả <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        12              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> số  âm đi lời <br /> HS ệu câ<br /> u <br /> hỏ<br /> i<br /> <br /> Ch Ch Đú Ch Đú Ch Ch Đạ Sáng tạo<br /> uẩ ưa  ng ưa  ng ưa  ưa  t<br /> n chu đún đún đạt<br /> ẩn g g<br /> <br /> SL % SL % SL % SL % S % SL % SL % SL % SL %<br /> L<br /> <br /> 50 34 68,0 16 32,0 38 76,0 12 24,0 35 70,0 15 30,0 14 28,0 23 46,0 13 26,0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Từ kết quả trên cho chúng ta thấy, nếu giáo viên có đầu tư tốt vào công <br /> tác giảng dạy và áp dụng tốt mọi phương pháp giảng dạy làm sao cho phù  <br /> hợp với năng lực học tập của học sinh thì càng ngày càng gặt hái được chất <br /> lượng và hiệu quả vì học sinh thấy thích thú, ham học, học tốt hơn và ghi nhớ <br /> lâu hơn.<br /> Đối với giáo viên: Ngày càng đam mê công việc giảng dạy hơn vì kết  <br /> quả gặt hái ngày càng cao.<br /> <br /> <br /> Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> I. Kết luận: <br /> Sau khi áp dụng các biện pháp này dành cho học sinh lớp 5 của trường  <br /> tôi, tôi thấy đạt hiệu quả cao.<br /> Vì giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh rất cần sự  tự  tin và được <br /> nuôi dưỡng niềm yêu thích môn học nên hoạt động đánh giá chủ  yếu để <br /> khuyến khích và tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân loại, không chê bai <br /> hay gây áp lực.<br /> ­ Các hoạt động đánh giá thường xuyên phải gắn liền với nội dung <br /> dạy­học, quan tâm đánh giá các năng lực, phẩm chất của học sinh.<br /> ­ Quan tâm đến từng học sinh cụ  thể  trong hoạt động đánh giá, nhấn <br /> mạnh vào những điều học sinh có thể làm được.<br /> ­ Cần phản hồi kịp thời cho học sinh kết quả đánh giá. Giáo viên nên  <br /> bắt đầu bằng việc khen ngợi những điều học sinh đã thực hiện tốt hoặc các <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        13              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> nỗ  lực của học sinh  để  thực hiện nhiệm vụ  trước khi góp ý hoặc chỉ  ra <br /> những chỗ  học sinh cần nỗ  lực hơn. Giáo viên chủ  yếu sử  dụng hình thức  <br /> phản hồi nhận xét bằng lời ngay tại chỗ với học sinh. Tuy nhiên, tùy tình hình  <br /> thực tế mà giáo viên nhận xét bằng chữ viết vào vở  hoặc sản phẩm học tập  <br /> của học sinh. <br /> ­ GV sử  dụng kết quả  đánh giá để  điều chỉnh và cải thiện hoạt động <br /> dạy­học, luôn suy nghĩ đến trách nhiệm về phía mình trước tiên nếu học sinh  <br /> không hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ.<br /> Trên đây là bản sơ lược tóm tắt kiến thức và hướng dẫn cách mà giáo  <br /> viên có thể sử dụng trong việc đánh giá kỹ  năng nói tiếng Anh dành cho học <br /> sinh lớp 5. Trong quá trình soạn bài, giáo viên phải lựa chọn kĩ những hình  <br /> ảnh, chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày để các em không chỉ được đánh <br /> giá kỹ năng nói mà còn có cơ hội vận dụng vào thực tế.<br /> Với tâm huyết tìm ra phương pháp đánh giá kỹ  năng nói tiếng Anh của  <br /> học sinh một cách khách quan và giúp các em luôn chủ  động, tích cực trong <br /> việc học tập, tôi nhận thấy rằng học sinh rất thích thú với việc đánh giá kỹ <br /> năng nói mà tôi đã áp dụng. Nó làm cho các em quên đi cảm giác mình đang  <br /> được kiểm tra, đánh giá mà đa số các em đã tập trung làm thế nào để thể hiện  <br /> tốt sự hiểu biết của bản thân thông qua các kỹ năng trong bài học.<br /> II. Kiến nghị: Không<br />                                                                        Ea Na, ngày 12 tháng 02 năm 2019 <br />                                                                                      NGƯỜI VIẾT <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                                 Bùi Thị Thanh Thảo<br /> <br /> <br /> NHẬN   XÉT   CỦA   HỘI   ĐỒNG   THẨM   ĐỊNH   SÁNG   KIẾN   CẤP <br /> TRƯỜNG<br /> ................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        14              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Sách tiếng Anh lớp 5.<br /> 2. Sách bài tập tiếng Anh lớp 5.<br /> 3. Trang web: Sachmem.vn<br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        15              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br /> SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân <br /> <br /> <br />          4. Thông tư 22/2016/TT BGD­ĐT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo                        16              Trường tiểu học Nguyễn Viết  <br /> Xuân                                                             <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2