intTypePromotion=1

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 4A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
57
lượt xem
1
download

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 4A năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 4 năm 2018 mang tới cho bạn nhưng bài viết khoa học mới nhất trong năm như: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018; bộ KH&CN quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; hiệu lực bảo hộ độc quyền sáng chế và động lực sáng tạo; nội địa hóa thiết bị nhằm đảm bảo an ninh hạt nhân tại các cửa khẩu của Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 4A năm 2018

Một số hình ảnh các dự án<br /> thuộc Chương trình 592<br /> <br /> Hoàn thiện quy trình nhân giống một số cây thuốc quý,<br /> có giá trị kinh tế cao ở quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Binh<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ gạo<br /> ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm” do Công ty Cổ<br /> phần thực phẩm Minh Dương (Hà Nội) thực hiện<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm<br /> quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời”<br /> do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh thực hiện<br /> <br /> Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ cao cấp<br /> do Công ty TNHH Quang Vinh sản xuất<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm<br /> cá Vược qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên<br /> của vùng ĐBSH” do Công ty TNHH giống thủy sản<br /> Hải Long (Thái Bình) thực hiện<br /> <br /> Sản phẩm Biofil và Hyđan<br /> do Công ty Cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa<br /> sản xuất<br /> <br /> Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN: www.most.gov.vn<br /> hoặc liên hệ: Trần Thị Ngọc Hà; Tel: 024.35560615/0978233789/Email: tranha@most.gov.vn<br /> <br /> KỶ NIỆM NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 26/4:<br /> TIẾP SỨC CHO NHỮNG THAY ĐỔI - PHỤ NỮ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> Chiến dịch kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2018 tôn vinh tài<br /> năng, sự khéo léo, ham học hỏi và sự can đảm của phụ nữ - những người<br /> bằng lao động sáng tạo của mình đang thay đổi thế giới và định hình<br /> tương lai chung của chúng ta.<br /> Mỗi ngày, nhờ phụ nữ mà những sáng chế mới lạ và những sáng tạo nâng<br /> cao chất lượng cuộc sống đã xuất hiện làm biến đổi cuộc sống của chúng<br /> ta và nâng cao tầm hiểu biết của con người trong các lĩnh vực từ vật lý,<br /> thiên văn đến công nghệ nano; từ y học đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ<br /> robot.<br /> Và trong lĩnh vực sáng tạo, dù trong ngành điện ảnh, phim hoạt hình, âm<br /> nhạc, thời trang, thiết kế, điêu khắc, khiêu vũ, văn học, nghệ thuật hay<br /> các lĩnh vực khác, phụ nữ đang tái hiện văn hoá, thách thức các giới hạn<br /> của nghệ thuật và hình thức biểu hiện sáng tạo, đưa chúng ta vào thế giới<br /> của những trải nghiệm và hiểu biết mới.<br /> Những đóng góp đầy cảm hứng và quan trọng của vô vàn phụ nữ trên khắp thế giới đang tạo ra thay đổi trong thế<br /> giới của chúng ta. Thái độ "có thể làm được" của phụ nữ là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và những thành tựu<br /> đáng ghi nhận của họ là di sản vô giá cho các em gái hôm nay đến với khát vọng trở thành các nhà sáng chế và chủ<br /> thể sáng tạo trong tương lai.<br /> Hơn bao giờ hết, người phụ nữ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và có tiếng nói quyết định trong giới khoa học, công<br /> nghệ, kinh doanh và nghệ thuật. Đây là thông tin tốt đẹp. Với sự chung tay của phụ nữ và nam giới, chúng ta sẽ củng<br /> cố tiềm năng của nhân loại và nâng cao năng lực của chúng ta để làm phong phú nền văn hóa chung và tạo ra các<br /> giải pháp hiệu quả giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao sức khoẻ toàn cầu và bảo vệ môi trường.<br /> Đã đến lúc chúng ta cùng suy ngẫm làm sao để càng ngày càng có nhiều phụ nữ và các em gái trên khắp thế giới<br /> tham gia vào hoạt động đổi mới và sáng tạo, cũng như tại sao điều đó lại quan trọng như vậy.<br /> Chủ đề kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là cơ hội để nêu bật cách thức mà hệ thống sở hữu trí tuệ có<br /> thể hỗ trợ những phụ nữ có tố chất đổi mới và sáng tạo (và thực ra là tất cả mọi người) trong nỗ lực tìm kiếm nhằm<br /> đưa những ý tưởng mới lạ của họ ra thị trường.<br /> Hãy tham gia vào cuộc thảo luận bằng cách gõ từ khóa #worldipday và cho chúng tôi biết về các nhà sáng chế, sáng<br /> tạo nữ đang tạo ra sự thay đổi xung quanh chúng ta!<br /> <br /> Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 4 Tô Trung Thành: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018.<br /> 7 Nguyễn Thị Thu Hiền: Bộ KH&CN quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.<br /> 11 Nguyễn Hữu Cẩn: Hiệu lực bảo hộ độc quyền sáng chế và động lực sáng tạo.<br /> 15 Lê Quang Vinh: Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giám định SHTT và giải pháp hoàn thiện.<br /> 20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đào Thu Hà…: Tác động của công nghệ tự nhân bản đến bảo hộ và khai thác sáng chế<br /> trong lĩnh vực nông nghiệp.<br /> 25 l Lấp đầy những “khoảng trống” trong truyền thông về Chương trình 592.<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 28 Nguyễn Ninh Giang, Vũ Hà…: Nội địa hóa thiết bị nhằm đảm bảo an ninh hạt nhân tại các cửa khẩu của Việt Nam.<br /> 30 Hồ Tiến Chung: Công nghệ cấp nước không dùng điện (PAT) lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.<br /> 33 Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Giang…: Tiềm năng ứng dụng của nấm Purpureocillium lilacinum trong kiểm soát bệnh<br /> hại cây trồng.<br /> 37 Phạm Xuân Mai: THACO với chiến lược “công nghiệp hóa nông nghiệp”.<br /> 39 Hồ Thắng: Thừa Thiên - Huế: Phát triển tài sản trí tuệ gắn với nông sản, đặc sản.<br /> 42 Đinh Cát Điềm: Bến Tre: Ứng dụng CNSH trong sản xuất cây giống, hoa kiểng chất lượng cao.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 45 Nguyễn Văn Tuấn: Loãng xương - Bệnh lý cần được quan tâm đúng mức.<br /> 48 Phùng Tuấn Giang: Tác dụng kỳ diệu của cây dừa cạn với bệnh ung thư.<br /> 50 l “Siêu gỗ” thay thế thép - Hướng đi mới cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 52 Cao Chi: Những thành tựu khoa học làm nên tên tuổi của Stephen Hawking.<br /> 55 Đặng Đức Cường: Sự hình thành của những ngôi sao lạnh nhất trong vũ trụ.<br /> 59 l Chế tạo bê tông tự hồi phục từ nấm.<br /> 63 l Công nghệ SPR trong thiết kế và đánh giá hiệu quả của vắc xin.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 4 Trung Thanh To: Vietnam’s economic outlook in 2018.<br /> 7 Thi Thu Hien Nguyen: Ministry of Science and Technology drastically implement the Resolution 19-2017/NQ-CP.<br /> 11 Huu Can Nguyen: Effect of patent protection and creativeness motivation.<br /> 15 Quang Vinh Le: Some legal issues related to assessing intellectual properties and solutions.<br /> 20 Thi Hong Hanh Nguyen, Thu Ha Dao…: The impact of self-replicating technology on the protection and exploitation<br /> of inventions in the agricultural sector.<br /> 25 l Filling the “gaps” in communication about the Program 592.<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 28 Ninh Giang Nguyen, Ha Vu…: Localization of devices to ensure nuclear security at the border gates of Vietnam.<br /> 30 Tien Chung Ho: The first application of pumps as turbines (PAT) technology in Vietnam.<br /> 33 Duc Ha Chu, Van Giang Nguyen…: Potential of applying the fungus Purpureocillium lilacinum for plant disease<br /> control.<br /> 37 Xuan Mai Pham: THACO with the strategy of “industrialization of agriculture”.<br /> 39 Thang Ho: Thua Thien Hue: Developing intellectual properties associated with agricultural products, specialties.<br /> 42 Cat Diem Dinh: Ben Tre: Application of biotechnology in the production of high quality seedlings and ornamental<br /> flower plants.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 45 Van Tuan Nguyen: Osteoporosis - A pathology that shoudl be properly concerned.<br /> 48 Tuan Giang Phung: The magic effect of Catharanthus roseus on cancer.<br /> 50 l “Super Wood” could replace steel - A new direction for the wood processing industry.<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 52 Chi Cao: Scientific achievements made the name of Stephen Hawking.<br /> 55 Duc Cuong Dang: The formation of the coldest stars in the universe.<br /> 59 l Making self-healing concrete from fungi.<br /> 63 l SPR technology in the design and efficacy evaluation of vaccines.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2