Tập đọc - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
269
lượt xem
6
download

Tập đọc - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết đọc trôi chảy lưu loát bài văn. Đọc đúng, phát âm chính xác các tên người dân tộc: Y Hoa, già Rok (Rốc). - Biết đọc bài văn với giọng trang nghiệm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức trang trọng, vui, hồ hởi ở đoạn dân làng xem chữ của cô giáo. - Hiểu nội dung bài: Qua buổi lễ đón cô giáo về làng rất trang trọng và thân ái, HS hiểu tình cảm yêu quý cô giáo, yêu quý cái chữ của người Tây Nguyên. Điều đó thể hiện suy nghĩ rất tiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

  1. T p c: BUÔN CHƯ LÊNH ÓN CÔ GIÁO I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t c trôi ch y lưu loát bài văn. c úng, phát âm chính xác các tên ngư i dân t c: Y Hoa, già Rok (R c). - Bi t c bài văn v i gi ng trang nghi m o n dân làng ón cô giáo v i nh ng nghi th c trang tr ng, vui, h h i o n dân làng xem ch c a cô giáo. - Hi u n i dung bài: Qua bu i l ón cô giáo v làng r t trang tr ng và thân ái, HS hi u tình c m yêu quý cô giáo, yêu quý cái ch c a ngư i Tây Nguyên. i u ó th hi n suy nghĩ r t ti n b c a ngư i Tây Nguyên: mong mu n cho con em c a dân t c mình ư c h c hành, thoát kh i nghèo nàn, l c h u. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph vi t s n o n văn c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) HS ho c 1 HS c c bài. b) Hư ng d n HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 4 o n c) Cho HS c c bài. - HS c chú gi i và gi i nghĩa t .
  3. d) GV c di n c m toàn bài 1 lư t. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV hư ng d n chung gi ng c toàn bài. - GV ưa b ng ph chép s n o n văn c n luy n c. - Cho HS thi c di n c m. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản