intTypePromotion=3

Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T1)

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
101
lượt xem
8
download

Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T1) sau đây để bổ sung thêm tư liệu trong việc biên soạn một bài giáo án sinh động, phát huy được tính chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T1)

  1.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Ngày soạn : 15/08.............. Lớp dạy: 11B1, 2, 3, 4, 5, 8 Ngày giảng : ...................... § 5. KHAI BÁO BIẾN Tiết 5 § 6. PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN (T1) I. Xác định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Khai báo biến – Phép toán –  Biểu thức – Câu lệnh gán 2. Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ: * Kiến thức: § 5: ­ Hiểu cách khai báo biến ­ Biết cách khai báo biến đúng § 6: ­ Biết khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng cách khai báo biến, viết được các biểu thức trong NNLT * Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, nắm vững những thao tác 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt: Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi/bài tập thấp cao Hiểu   được  Biết   cách  Câu   hỏi/   bài  một   số   chú   ý  khai   báo   biến  tập định tính về   khai   báo  đúng 1.   Khai   báo  biến biến Khai   báo  Câu   hỏi/   bài  biến trong một  tập định lượng số  trường hợp  cụ thể Biết   được  Hiểu   được  Câu   hỏi/   bài  một   số   phép  chức năng của  tập định tính toán   trong  phép toán DIV,  NNLT MOD 2. Phép toán Viết   được  câu lệnh có sử  Câu   hỏi/   bài  dụng   phép  tập định lượng toán   DIV,  MOD Biết   được  Câu   hỏi/   bài  cách   viết  tập định tính BTSH   trong  3. Biểu thức  Pascal số học Viết   được  Câu   hỏi/   bài  BTSH   trong  tập định lượng Pascal 4.   Một   số  Câu   hỏi/   bài  Biết   được  Hiểu  được   ý  tập định tính một   số   hàm  nghĩa của từng  Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 1
  2.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  chuẩn   trong  hàm số học NNLT Pascal hàm   số   học  Viết   được  chuẩn Câu   hỏi/   bài  BTSH   có   sử  tập định lượng dụng   hàm   số  học chuẩn. 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới:  Viết được khai báo biến, một số biểu thức số học có sử  dụng hàm số  học chuẩn trong   NNLT II. Phương pháp dạy học: Gợi mở, nêu vấn đề, vấn đáp III. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1. GV: Sách giáo khoa, sách giáo viên, … 2. HS: Vở ghi chép, sách giáo khoa,… IV. Tiến trình tiết dạy: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ Đặt vấn đề, giới thiệu bài mới Nội dung bài học Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản 1. Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ:  GV: Nêu cấu trúc chung của một chương trình?  Nêu cấu trúc của phần thân? HS: Trả lời GV: Nhận xét và cho điểm  3. Nội dung bài mới § 5. Khai báo biến * HĐ 1: Trong Pascal, khai báo biến có dạng: GV: Trong phần khai báo, xác định thứ  tự  của  khai báo? VAR  : ; HS: Trả lời GV: Vị trí của khai báo biến? Trong đó: HS: Trả lời ­  <   danh   sách   biến>:  là   một   hoặc   nhiều   tên  GV: Mọi biến dùng trong chương trình đều cần  biến. Các tên biến cách nhau bởi dấu phẩy. khai báo tên và kiểu DL. Tên biến dùng để  xác   ­  :  một trong các kiểu DL chuẩn  lập quan hệ  giữa biến với địa chỉ  bộ  nhớ  nơi   hoặc kiểu DL do người lập trình định nghĩa lưu trữ  giá trị  biến. Mỗi biến chỉ  được khai báo  VD:  một lần.      Var     x, y: real; GV: Tên biến được đặt như thế nào?                 I: byte; HS: Trả lời Chú ý: GV: Các kiểu DL chuẩn vừa học? ­ Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa  HS: Trả lời của nó GV: Nêu một số chú ý khi đặt tên cho biến ­ Không nên đặt tên biến quá ngắn hay quá dài  Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 2
  3.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản dễ dẫn đến mắc lỗi hoặc hiểu nhầm ­ Cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó GV: Tại sao khai khai báo biến cần quan tâm  đến phạm vi giá trị của biến? § 6. HS: Trả lời. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán * HĐ 2:  1. Phép toán: ­ Phép toán số học: +, ­, *, / GV: Trong toán học, em đã được học các phép  Riêng với số nguyên có: toán nào?     + Phép chia nguyên: DIV HS: Trả lời          Vd:  11 div 3 = 3 GV: Cho ví dụ     + Phép chia lấy phần dư: MOD          Vd: 11 mod 3 = 2   ­ Các phép toán quan hệ: , =, =, :   dùng để  so sánh 2 đại lượng → kết quả là True  GV: Mỗi ngôn ngữ  khác nhau có cách kí hiệu  hoặc False phép toán khác nhau. ­ Phép toán logic: NOT, AND, OR 2. Biểu thức số học: GV:  Trong  toán  học,   như   thế  nào  gọi  là  biểu  VD:    b2 + 4ac thức? → Pascal: b* b – 4 * a * c HS: Trả lời HS: Nêu khái niệm biểu thức trong lập trình như  3. Hàm số học chuẩn: SGK GV: Cho ví dụ VD:                    x4 GV: Các NNLT   thường cung cấp sẵn một số        → Pascal:  sqr(sqr(x)) hàm số học để tính một số giá trị thông thường b2 VD:    b 4ac GV: Xem một số hàm chuẩn trong SGK 2a → Pascal:  (­b – SQRT(SQR(b) – 4*a*c))/ 2*a V. Củng cố kiến thức và dặn dò:  Khai báo biến, chú ý khi khai báo biến Phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn Cách viết các biểu thức số học. VI. Rút kinh nghiệm Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản