intTypePromotion=3

Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T2)

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
80
lượt xem
10
download

Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T2) được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được biểu thức quan hệ, hiểu lệnh gán, viết được lệnh gán, viết được các biểu thức số học, logic với các phép toán thông dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 5 & 6: Khai báo biến - Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (T2)

  1.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Ngày soạn :15/08............... Lớp dạy: 11B1, 2, 3, 4, 5, 8 Ngày giảng :........................ § 5. KHAI BÁO BIẾN Tiết 6 § 6. PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN (T2) I. Xác định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Khai báo biến – Phép toán – Biểu thức – Câu lệnh gán 2. Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ: * Kiến thức: Biểu thức quan hệ. Hiểu lệnh gán. Viết được lệnh gán. Viết được các biểu thức số học, logic với các phép toán thông dụng * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết được các biểu thức quan hệ, logic và câu lẹnh gán trong   NNLT * Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, nắm vững những thao tác 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt: Loại câu  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao hỏi/bài tập thấp Câu   hỏi/   bài  Biết   cách  tập định tính viết BTQH 5. Biểu thức  Viết   được  Quan hệ Câu   hỏi/   bài  BTQH   trong  tập định lượng một số  trường  hợp Câu   hỏi/   bài  Biết   cách  tập định tính viết BTLG 6. Biểu thức  Viết   được  Viết   được  Logic Câu   hỏi/   bài  BTLG   trong  BTLG   trong  tập định lượng một số  trường  một số  trường  hợp cụ thể hợp phức tạp. Biết   được  Câu   hỏi/   bài  Hiểu   câu  chức năng của  tập định tính lệnh gán 7.   Câu   lệnh  Câu lệnh gán. gán Viết   được  Câu   hỏi/   bài  Câu   lệnh   gán  tập định lượng trong Pascal 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: Viết được một số biểu thức quan hệ, biểu thức logic trong NNLT II. Phương pháp dạy học: Gợi mở, nêu vấn đề, vấn đáp III. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1. GV: Sách giáo khoa, sách giáo viên, … 2. HS: Vở ghi chép, sách giáo khoa,… IV. Tiến trình tiết dạy: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 1
  2.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Kiểm tra bài cũ Đặt vấn đề, giới thiệu bài mới Nội dung bài học Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản 1. Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ:  GV: Nêu cách khai báo biến và cho ví dụ HS: Trả lời GV: Nhận xét và cho điểm  3. Nội dung bài mới § 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (TT) GV: Trong lập trình, người ta thường phải so   4. Biểu thức quan hệ: sánh 2 giá trị nào đó trước khi thực hiện lệnh Biểu thức quan hệ có dạng: GV: Hai biểu thức cùng liên kết với nhau bởi    phép toán quan hệ cho ta biểu thức quan hệ Trong đó: BT1, BT2 là cùng kiểu xâu hoặc cùng  GV:   Trong   toán,   ( ,1) hoặc   [2,   +   ).   Trong  BTSH. Pascal, viết như thế nào? Trình tự thực hiện của BTQH như sau: HS: Trả lời + Tính giá trị của các biểu thức + Thực hiện PTQT Kết quả  của BTQH là giá trị  Logic: True  hoặc False VD:  x 
  3.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản GV: Đưa ra ví dụ, HS viết lệnh tên biến ở vế trái. GV: Gán giá trị  của biểu thức x + y cho biến S.   VD: Ta viết như thế nào?             S:= x + y; GV: Trong toán, ta có thể viết  x= x+ 1 được hay  không? HS: Không được GV: Trong Pascal, ta có thể  viết như  thế  nếu              X:= X + 1; chuyển về dạng lệnh gán x:= x+1; GV: Giải thích GV: Trong toán, ta viết s= 10. Trong Pascal, phải   viết và phát biểu như thế nào? HS: Trả lời V. Củng cố kiến thức và dặn dò:  Khai báo biến, chú ý khi khai báo biến Phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn Cách viết các biểu thức số học, logic với các phép toán thông dụng Dạng của lệnh gán, chức năng, chú ý khi viết lệnh gán VI. Rút kinh nghiệm: Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản