intTypePromotion=3

Giáo án Tin học Lớp 11 Tiết 3: Bài tập

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
9
download

Giáo án Tin học Lớp 11 Tiết 3: Bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học Lớp 11 Tiết 3: Bài tập được biên soạn nhằm giúp cho các em biết được khái niệm lập trình, chương trình dịch, phân biệt biên dịch và thông dịch; các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình; phân biệt được tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 11 Tiết 3: Bài tập

  1.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Ngày soạn : 10/08.............. Lớp dạy: 11B1, 2, 3, 4, 5, 8 Ngày giảng :........................ BÀI TẬP Tiết 3 I. Xác định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Bài tập 2. Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ: * Kiến thức: Khái niệm lập trình, chương trình dịch, phân biệt biên dịch và thông dịch Các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình Phân biệt được tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân biệt được các loại tên trong NNLT và đặt được tên đúng trong  NNLT. * Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và làm đúng đắn các thao tác. 3.Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt: Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi/bài tập thấp cao HS   biết   được  Hiểu   được  Câu   hỏi/   bài  các   loại   của  chức năng của  Các   bài   tập  tập định tính chương   trình  NNLT bậc cao 1 đến 4 dịch Câu   hỏi/   bài  tập định lượng HS   phân   biệt  Câu   hỏi/   bài  được   các   loại  tập định tính tên   trong  Các   bài   tập  NNLT 5 & 6 Phân   biệt   các  ­   Phân   biệt  Câu   hỏi/   bài  loại   Hằng  được   loại   tên  tập định lượng trong Pascal đúng, sai trong  Pascal 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: Phân biệt được các loại tên trong NNLT, đặt được tên do người lập trình đặt II. Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề, vấn đáp III. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1. GV: Sách giáo khoa, sách  bài tập, sách giáo viên, … 2. HS: sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép,… IV. Tiến trình tiết dạy: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ. Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 1
  2.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Đặt vấn đề, giới thiệu bài mới Nội dung bài học Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản 1. Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ:  Câu 1: Nêu qui tắc đặt tên trong ngôn ngữ Pascal  và cho ví dụ? HS: Trả lời GV: Nhận xét và cho điểm Câu 2: Thế  nào là hằng, biến và cho ví dụ  về  hằng xâu, hằng logic HS: Trả lời GV: Nhận xét và cho điểm 3. Nội dung bài mới: BÀI TẬP * HĐ 1:  1. Người ta phải xây dựng ngôn ngữ  lập trình  GV: Có bao nhiêu loại NNLT? bậc cao vì: HS: 3 loại: ­ NN máy ­ NN bậc cao gần với ngôn ngữ  tự  nhiên, thuận                     ­ Hợp ngữ tiện cho số đông người lập trình                    ­ NNLT bậc cao ­ Chương trình viết bằng NNbậc cao không phụ  GV: Nêu ưu, nhược của NN máy và hợp ngữ? thuộc vào loại máy HS: Trả lời ­ Chương trình viết bằng NN bậc cao dễ  hiểu,   GV: Gọi HS trả lời bài tập 1 trong SGK dề hiệu chỉnh và dễ nâng cấp HS: Trả lời ­ NN bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu   dữ liệu, cách tổ chức dữ liệu đa dạng thuận tiện  * HĐ 2: cho mô tả thuật toán GV:   Để   chương   trình   viết   bằng   NN   bậc   cao  2.  thực hiện được trên máy tính cần có? Chương trình dịch có chức năng chuyển đổi các  HS: …. cần có chương trình dịch chương trình viết trên ngôn ngữ  lập trình  bậc  GV: Nhiệm vụ của chương trình dịch là gì? cao thành chương trình thực hiện được trên máy  HS: dịch các chương trình viết bằng NNLT bậc  tính. cao sang chương trình thực hiện được trên máy  tính * HĐ 3:  3.  GV: Thế nào là biên dịch? ­ Biên dịch: duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi. xác  HS: Trả lời định chương trình nguồn có dịch được hay không  và   dịch   toàn   bộ   chương   trình   nguồn   thành  chương trình đích, có thể lưu trữ lại sử dụng khi   cần GV: Thế nào là thông dịch? HS: Trả lời ­ Thông dịch: lần lượt dịch từng câu lệnh ra NN   máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch hoặc   báo lỗi nếu không dịch được Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 2
  3.  Tröôøng trung hoïc phoå thoâng ……  Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức – kĩ năng cơ bản GV:Phân biệt biên dịch và thông dịch? HS: Trả lời * HĐ 4:  4.  GV: NN Pascal phân biệt bao nhiêu loại tên? HS: 3 loại: ­ Tên dành riêng                   ­ Tên chuẩn                   ­ Tên do người lập trình đặt ­ Tên dành riêng: không được dùng khác với ý  GV: Thế nào là tên dành riêng? nghĩa đã xác định HS: Trả lời ­ Tên chuẩn có thể sử dụng với ý nghĩa khác GV: Thế nào là tên chuẩn? HS: Trả lời GV: Phân biệt tên chuẩn và tên dành riêng?  5. * HĐ 5: GV: Nêu qui tắc đặt tên trong NN Pascal? HS: Trả lời ­ Tên đúng: X, Delta, hs GV: Hãy viết 3 tên đúng theo qui tắc đó? HS: Trả lời ­ Tên sai: 1b, bai 2, x=2 GV: Hãy viết 3 tên sai? HS: Trả lời   6. * HĐ 6:  Những biểu diễn không phải là biểu diễn hằng  GV: Gọi HS là bài tập 6 và giải thích trong Pascal: e. A20  c. 6, 23  h. ‘C HS: Trả lời V. Củng cố kiến thức và dặn dò:  Nhiệm vụ của chương trình dịch Cách đặt tên đúng trong ngôn ngữ Pascal Phân biệt được  hằng và biến trong ngôn ngữ Pascal Xem trước bài 3 và bài 4 VI. Rút kinh nghiệm: Ths.Hoaøng Tuaán Höng - Giaùo aùn Tin hoïc 11 Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản