Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
181
lượt xem
10
download

Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài “Nghìn năm văn hiến”, học sinh nắm được hình thức trình bày số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê. 2. Kĩ năng: Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê biểu bảng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

  1. Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài “Nghìn năm văn hiến”, học sinh nắm được hình thức trình bày số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê. 2. Kĩ năng: Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê biểu bảng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CHUẨN BỊ : - GV: Bảng phụ viết sẵn lời giải các bài tập 2, 3 - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: T Hoạt động dạy Hoạt động học
  2. G 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập tả cảnh - Học sinh đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày.  Giáo viên nhận xét. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập làm bào cáo thống kê” 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn - Hoạt động lớp, cá nhân học sinh luyện tập. Phương pháp: Quan sát, thảo luận
  3.  Bài 1: Đọc lại bài “Nghìn - 3 học sinh nối tiếp nhau năm văn hiến” và trả lời đọc to yêu cầu của bài tập. câu hỏi - Học sinh lần lượt trả lời. a) Nhắc lại các số liệu - Cả lớp nhận xét. thống kê trong bài b) các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào? c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì? - Nhìn bảng thống kê bài: “Nghìn năm văn hiến”.  Giáo viên chốt lại. a) Nhắc lại số liệu thống kê trong bài. - Từ 1075 đến 1919, số khoa thi ở nước ta: 185; số tiến sĩ: 2896 - Số bia và số tiến sĩ (từ
  4. khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia – 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia - 1306 - Giáo viên yêu cầu học b) Các số liệu thống kê theo sinh nhìn lại bảng thống kê hai hính thức: trong bài: “Nghìn năn văn - Nêu số liệu hiến” bình luận. - Trình bày bảng số liệu - Các số liệu cần được trình bày thành bảng, khi có nhiều số liệu - là những số liệu liệt kê khá phức tạp - việc trình bày theo bảng có những lợi ích nào? + Người đọc dễ tiếp nhận thông tin + Người đọc có điều kiện so
  5. sánh số liệu. c) Tác dụng: Là bằng chứng hùng hồn có sức thuyết phục. * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm Phương pháp: Thực hành, thảo luận  Bài 2: Thống kê số HS trong lớp theo yêu cầu - Giáo viên gợi ý: thống kê - 1 học sinh đọc phần yêu số liệu từng học sinh từng cầu tổ trong lớp. Trình bày kết - Cả lớp đọc thầm lại quả bằng 1 bảng biểu giống - Nhóm trưởng phân việc bài “Nghìn năm văn hiến”. cho các bạn trong tổ. - Đại diện nhóm trình bày Tổ Số học Học sinh Học sinh HS giỏi, sinh nữ nam tiên tiến
  6. Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 Tổng số HS trong lớp GV nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố Phương pháp: Thi đua  Bài 3: - Kết quả thống kê có tính - 1 học sinh đọcyêu cầu so sánh  Nên trình bày - Làm việc cá nhân theo bài “Nghìn năm văn - Lần lượt từng học sinh hiến”. trình bày  Giáo viên nhận xét + chốt - Cả lớp nhận xét
  7. lại 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học sinh viết vào bảng thống kê - Chuẩn bị: “Luyện tập tả cảnh” -Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản